maandag 31 mei 2010

Christenen moeten Israel steunen? O ja?

Nou, vandaag was wel een twitterdagje over Israel en de scheepjes die naar Gaza voeren. Opvallend wat ik vandaag voor verdediging van Israel tegenkwam. Ik geef een bloemlezing van wat ik van christelijke kant tegenkwam:

1. Hamas is slecht, dus een blokkade is absoluut nodig
2. Israel had ze gewaarschuwd dus dit is hun eigen schuld
3. Waarom klaag je niet over geweld van de kant van Hamas tegen eigen burgers
4. Israel moet wapenblokkade handhaven
5. Dit was binnen territoriale wateren van Gaza
6. Die lui op die boot hadden stokken en begonnen met slaan; er zou ook geschoten zijn door die lui.
7. Israel komt steeds meer alleen te staan, we moeten het steunen
8. God is sowieso met Israel
9. er is sprake van selectieve verontwaardiging
10. De Turken zijn zelf mega-onderdrukkers.
11. De confrontatie is door de terreurboys bewust uitgelokt.
12. Er is ook een Israelische marinier gewond geraakt, echt!
13. De blokkade is helemaal niet zo erg.
14. De lui op de boot vochten georganiseerd terug.

Ja, Hamas is slecht. Helemaal mee eens. Die doen veel dingen die niet door de beugel kunnen. Begrijpelijk dat Israel probeert te voorkomen dat wapens Gaza binnenkomen. Maar Israel doet veel meer; het houdt 60% van alles wat Gaza aan levensonderhoud nodig heeft tegen. Daarom heeft de hele Europese Unie, ook Nederland, de blokkade scherp veroordeeld en het eist een onmiddellijk opheffing. het onrecht is aan de kant van Israel, en dat Hamas een brute organisatie is, verandert niks aan de immoraliteit van de blokkade die mannen, vrouwen en kinderen treft.

Israel had ze gewaarschuwd. Ja, dus? De Europese Unie is tegen de blokkade dus waarom zouden we ons aan die eenzijdig door Israel bedachte blokkade houden? En Israel heeft gewaarschuwd, dus dat maakt onrecht recht? Dat maakt 19 doden normaal? Dat maakt piraterij op open zee normaal?

Als het inderdaad om piraterij op open zee gaat, waar ik vooralsnog van uitga, dan heeft de bemanning het volle recht om het enteren van piraten te voorkomen. Zo gebeurt dat ook in de Rode Zee bij de kust van Somalië. Op basis waarvan mag Israel verwachten dat het zomaar schepen mag enteren?

En stel nou dat dit binnen de territoriale wateren van Gaza was, wat dan? Wat heeft Israel daar te zoeken?

Momenteel komt Israel weer wat meer alleen te staan, maar dat is het gevolg van de eigen actie. In het algemeen staat Israel helemaal niet alleen. Dit is een vooronderstelling die past bij bepaalde christelijke visies op Israel, maar de politieke werkelijkheid is anders. Open je ogen. Israel is sinds 1948 steeds groter geworden, en de wereld laat het gebeuren.

God is met Israel? Ja inderdaad. En met de Palestijnen, en met Egypte, met Nederland, met Italie. ‘Bij Hem is geen onderscheid’, zegt mijn Nieuwe Testament op veel plaatsen. Wie meent dat God wel onderscheid maakt en voorkeur voor Israel heeft boven Palestijnen, verwerpt dus de evidente theologie van de apostelen. Heel zorgelijk is dat voor een Christen, om niet naar je eigen bijbel te luisteren. Christenen die Israel door dik en dun steunen moeten uitkijken dat ze zich niet tot vijand maken van wat God werkelijk van ons vraagt. Want heel eigenaardig, nergens, nergens lees ik dat Jezus of de apostelen ons oproepen om ‘Israel te steunen’. En dat terwijl Israel bezet was, en heel Jeruzalem in vlammen opging in het jaar 70.

Is er sprake van selectieve verontwaardiging? Ja vast wel. Je hoort ons weinig over Guinee Bissau of Papoea Nieuw Guinea. Maar dat komt nu eenmaal omdat we als Europeanen meer met Israel verwant zijn dan met de Ibos. Maar opvallend is evengoed dat christenen vaak selectief NIET verontwaardigd zijn over Israel.

Deze steun aan Israel is voor een fors deel gebaseerd op een totaal ondeugdelijke theologie, die gepolitiseerd is en die de moraliteit heeft opgegeven ten bate van grenzen, nationalisme, een staat. Hoe kan je in vredesnaam je moraal ondergeschikt maken aan een nationale staat?

Ik vind dat Israel het volle recht heeft om zijn grenzen te verdedigen. Ik vind niet dat Israel de Palestijen mag behandelen als uitschot. En Christenen die dat steunen hebben een theologisch deficit.

22 opmerkingen:

gert zei

Hoi Jos ik begrijp best dat het je steekt dat vele,vele gristenen maar niet in jou afwijkende anti-Israel theologie geloven.

"Gelukkig" zullen de zeer aanstaande tijd en gebeurtenissen hopelijk ook jou de ogen gaan openen zodat je zal gaan erkennen dat Israel/de Joden wel degelijk in een andere relatie tot God staat dan de Belgen of de Jappanners of de Hollanders.
Jezus heeft bv.nooit gezegd dat Hij de Koning van laatsgenoemde volken is,wel de Koning der Joden!

Daarnaast bevreemd het mij dat je het zo opneemt voor deze provocateurs onder leiding van de Turken die zelf mega onderdrukkers zijn!.

Jos M. Strengholt zei

1. ik heb geen anti-israel theologie, maar ik meen een bijbelse theologie.

2. ik geloof dat je niet helemaal doorhebt dat de ideeen die jij over Israel hebt, door de meeste christeen wereldwijd niet worden gedeeld.

3. Jezus is koning der Joden. Wie, zegt Paulus, zijn Joden? Dat zijn Joden die in Jezus geloven, en heidenen die daarbij gevoegd zijn.

4. Ik neem het niet op voor provocateurs, maar verwijt Israel piraterij en gewelddadig gedrag. Hoewel uiteraard een echt onderzoek wel zal laten zien wat daar precies is gebeurd.

willem van Gent zei

sja, in sharpville werd vast ook geprovoceerd....
Zou israel iets te verbergen hebben, dat ze de boel afschermen voor de pers?

josepe zei

Ga 3,25-29 Maar nu het geloof is gekomen, staan wij niet langer onder de oppasser. Want gij zijt allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want gij allen die in Christus zijt gedoopt, zijt met Christus bekleed. Er is geen Jood of heiden meer, er is geen slaaf of vrije, er is geen man en vrouw: allen tezamen zijt gij een persoon in Christus Jezus. Maar als gij bij Christus hoort, dan zijt ge ook Abraham,', erfgenamen krachtens de belofte.
 Dit bevestigt dat u een bijbelse en geen anti-Israël theologie gebruikt. In alles hebt u gelijk

Roderick Pieters zei

Dat is allemaal leuk en mooi, maar er is ook nog Romeinen 8, waarover de heer Strengholt, hoe kan het anders, ook een zeer uitgesproken mening heeft. Voor de normale lezer lijkt het er daar toch wel op dat onze lieve Heer een aparte plaats voor het volk Israel heeft.

Jos M. Strengholt zei

Laat mij even zien uit Rom 8 wat onze Lieve Heer daar voor speciale kijk op Israel heeft?

Eh je bedoelt vast Rom 9-11? Laat dan even zien wat je bedoelt?

mbuurman zei

Of God nu een speciale band met de Joden heeft of niet, en zo ja welke, doet er hier niet zoveel toe.
Het gaat er om, dat alles er op duidt dat de Israelische actie er (weer) één was van excessief geweld. Erg triest.

Jos M. Strengholt zei

Buurman, ik ben het helemaal met je reactie eens.

Je kunt van mening zijn dat God en Israel bij elkaar horen, en toch het beleid van de regering afkeuren.

Je kan ook van mening zijn dat God en Israel niets met elkaar van doen hebben, en Israels beleid goedkeuren.

Waar ik de meeste moeite mee heb is als christenen menen dat God en Israel alles met elkaar te maken hebben, en dat ze vervolgens alle moraal aan de kant gooien om Israel elke keer weer goed te praten.

En omdat ze dat dilemma zelf ook wel snappen, gaan ze dan de Palestijnen en alle tegenstanders van Israel zo als duivels afschilderen, dat het morele dilemma van Israels excessieve geweld, ineens geen dilemma meer is.

Daarvan zie je nu weer het duidelijke voorbeeld. En daarmee dicteert de STAAT Israel voor deze christenen hoe ze hun bijbelse moraal definieren. Dan ineens is 19 mensen doden normaal geworden, in omstandigheden van piraterij. Elk ander land die dit doet wordt door deze christenen veroordeeld, maar niet Israel. Dat land kan geen kwaad doen. Braak.

gert zei

Hoi Jos,hoe leg jij de tekst dan uit vlak voor de hemelvaart,waarin de discipelen aan Jezus vragen wanneer Hij Zijn Koningschap over Israel/Joodse volk zal herstellen?(Hand.1:6)Jezus geeft geen enkele ruimte voor een anti Israel theologie zoals jij voorstaat.

Deze tekst ontkracht in ieder geval wat jij beweerd,dat het alleen gelovige Joden zou betreffen.

Of de voorzegging (Luk.1:32)dat Jezus als Koning over het huis van Jacob zal regeren tot in eeuwigheid.

Hoorde je trouwens de lezing van de Israelische regering die noemde het convooi een haatconvooi die volledig de moeder van alle terreurorganisatie/hamas steunen.Jij Jos,behoort bv.drommels goed te weten welke extreme Turkse moslim organisatie en andere lieden deze haatmissie hebben bedacht.
Het is Israels volle recht om bepaalde schepen te enteren,gelukkig zijn er vanuit de heli's ook opname gemaakt die duidelijk maken wie er begonnen is met gewelddadigheden tegen de IDF
Vreemd bv.dat een hulpconvooi katapults en duizende glazen knikkers meevoerde.

gert zei

Job,wanneer kom je trouwens met een artikeltje over de smerige Nrd-koreaanse torpedo aanslag op het Zd-Koreaanse marine schip,waar ruim 40 doden vielen?

Daar hoorde je trouwens niemand over,stop toch,jij als rechtgeaarde journalist met die eeuwige selektieve hetze tegen Gods oogappel.Ontmasker het veeleer.

Lennart zei

Hebben sommige reageerders hier wel het OT gelezen? Daar wordt zo af en toe ook flink uitgehaald tegen Israël en haar wandaden. Dat God met Abraham een verbond sloot, wil Israël nog niet juridisch vrijpleiten!

Jos M. Strengholt zei

Gert, je herhaalt enkel je bekende standpunt.

als Jezus zegt dat hij koning van de Joden is, en Paulus zegt dat alle beloften voor Joden alleen gelden voor wie uit Isreal in Hem geloven, en heidenen die dat ook doen (DIE zijn volgens Paulus samen het ware Israel, jawel!)

SNAP je dan niet dat Paulus bedoelt dat Jezus zegt hij dat koning is over allen die in Hem geloven? Jezus is totaal niet de koning van de huidige staat Israel. Wat een bizar idee.

ANDERS SPREEKT PAULUS JEZUS LIJNRECHT TEGEN. Is dat zo? Spreekt Paulus de woorden van Jezus tegen?

DAAROM heb ik niks met dit soort Israel-geneuzel. Je maakt het evangelie tot een tegenstrijdige aanfluiting.

gert zei

Hoi Jos laten we hopen dat uit de loop der eindtijd gebeurtenissen we eventueel de tijd nog krijgen onze eventuele geestelijke dwalingen tav Israel nog kunnen goedmaken.

Enne Jos,zag je trouwens hoeveel gepland geweld er tegen de IDF soldaten is gebruikt?
Ik ga ervanuit dat vooral jij gelet op je heftûgheid tav bv.de telegraaf je nu wat gas terug neemt en wat boete doet,ik wacht erop.Geef toe dat je je vergist hebt,je wilt toch niet vereenzelvigd worden met ene GrettaD?

gert zei

Hier zijn de beelden van de vredelievende actievoerders.

http://www.youtube.com/watch?v=gYjkLUcbJWo

Rocco Rausch zei

Goede blog Jos!

gert zei

Hoi Jos,zag je gisteren jou partij voorman KeesvdS van de SGP nog in debat met GrettaD bij Knevel en vdBrink?
Je moet je toch wel verdraaid ongemakkelijk en alleenstaand voelen nu?
Vooral als je de vele video opname terug kijkt hoe vredelievend de actievoerders wel waren.Sommigen maken een vergelijking met de lynchpartij in Ramalla op die verdwaalde Israelische soldaten.
Kom op Jos en beken kleur man,distancieer je van deze terreurbende.

Jos M. Strengholt zei

Gert, ik heb dat niet gezien. Mijn voorman? Het gaat maar om politiek he?

Ik voel me helemaal niet alleen staan, hoezo? Wat is dat voor vreemde gedachte? Je denkt dat jouw standpunt dat van meerderheid is? Nou, misschien. De meerderheid wil wel meer dingen die ik geheel verwerpelijk vind. Christenen hebben wel vaker een minderheidsstandpunt.

Lynchpartij? Gert, laat het eens doordringen: als een schip op volle zee wordt overrompeld door soldaten van een vreemde mogendheid, dan hebben ze alle recht om zich te verdedigen tegen die piraten.

Wat jij ook niet snapt is dat zelfs als dit een terreurbende zou zijn - wat het volgens mij niet is - dat dit niks aan de werkelijkheid veranderd. Israel overviel ze op volle zee = illegaal.

Bij jou is alles totaal zwart-wit man. Wanner open je je ogen? Jij verklaart Israel wit, en alles wat het met Israel oneens is, is plots gitzwart.

Dat die lui op de boot enge ratten zijn, maakt het gedrag van Israel nog niet goed.

Als jou buurman een enge gluiperd is, mag je dan zijn tuin inpikken? Zijn auto bekrassen? Zijn kinderen meppen?

En eh... je bent een christen. waar is dan je ethiek in dit opzicht?

gert zei

Hoi Jos,Israel had/heeft volgens kenners het volste recht om de schepen te controleren,de IDF soldaten werden gelijk toen ze aan boord kwamen geweldadig aangevallen,onder het geroep van bepaalde islam leuzen.Israel heeft alle ruimte gegeven om de hulpgoederen(waaronder ook vele catapults/flessen met keien/gasmaskers)na controle via land af te leveren in Gaza.
Neem de moeite eens om de beelden van de lynchpartij te bekijken.


http://www.youtube.com/watch?v=JvS9PXZ3RWM
http://www.youtube.com/user/hetvrijevolkcom#p/f/0/gYjkLUcbJWo

Jos M. Strengholt zei

Kenners zeggen dat Israel het recht had? Zeker CIDI en CvI? De trouwe honden die elke keer kwispelen voor Israel, al zou Israel de atoombom op het Vaticaan gooien?

Dikkie v, Gelder zei

Sorry Gert, waarom zou Jos zich alleenstaand moeten voelen.
Ik deel zijn mening ook hoor......en ik ken nog wel meer mensen die de zelfde mening hebben.
Ik ga hier verder niet op in, ik denk dat Jos alles al gezegd heeft.

Jos M. Strengholt zei

Ik slik mijn woorden over het CIDI in. Ronny Naftaniel twitterde net:

onderzoek moet komen naar #gaza actie conform VR resol. Voorbereiding #Israel was slecht, regering moet lessen trekken.Geweld geen optie.

Nu CvI nog. Zouden die ook uit hun strot kunnen krijgen dat Israel het verkeerd heeft aangepakt en dat GEWELD GEEN OPTIE mocht zijn?

Anoniem zei

Als u echt in de Bijbel gelooft, weet u dat u, die een 'wilde olijfboom' bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en dat u in 'die tijd' zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet!U draagt de wortel niet, maar de wortel u. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Anders zult ook u afgehouwen worden.

Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.
En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.
En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.
Zij zijn weliswaar wat het Evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen.
Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.
Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid,
zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen.

(Deze versen zijn allemaal in de boeken Efeze 2 en Rom 11 terug te vinden)