dinsdag 18 mei 2010

Ruzie over de Nijl

Er is storm op komst tussen Egypte en Soedan enerzijds en een aantal Afrikaanse landen anderzijds. Een storm over de Nijl. In het verleden heeft Egypte al eens gezegd dat als zijn watervoorziening in gevaar wordt gebracht door de Afrikaanse landen waar die rivier door stroomt, het dit als casus belli kan zien. Op diplomatiek niveau is die oorlog uitgebroken. AfriqueJet bericht hierover.

Egypte reageert vrij panisch op de bouw van een serie nieuwe dammen in de Nijl in Ethiopië, en het doet er alles aan om een overeenkomst over het gebruik van Nijlwater dat onlangs is gesloten door Ethiopië, Tanzania, Oeganda en Rwanda te torpederen.

De zaak wordt in Cairo zo hoog opgenomen, dat president Hosni Moebarak, de 81-jarige die beslist niet gezond meer is, op het punt staat naar Italië te vliegen voor overleg met premier Silvio Berlusconi. Italië en de Europese Ontwikkelingsbank hebben Ethiopië het geld geleend dat nodig is voor vijf hydro-elektrische dammen.

Die vier Afrikaanse landen sloten hun Nile Cooperative Framework Agreement dit weekend, nadat onderhandelingen met Egypte en Soedan in de Egyptische badplaats Sharm al-Sheikh op niks waren uitgelopen. De afgelopen 10 jaar is zonder succes over een nieuwe overeenkomst onderhandeld. In de oude overeenkomsten, die dateren van 1929 en 1959, was de waterverdeling sterk in het voordeel van Egypte en Soedan geregeld. Daarin had Egypte bovendien een vetorecht over elke verandering van die afspraken. De Afrikaanse landen hebben dat nu genegeerd. Volgens Egypte zijn ze hiermee een 'rode lijn' overgestoken.

Deze twist komt precies nu Ethiopië met zijn nieuwe dammen een grotere rol in het Nijlbeheer gaat spelen. Voor Egypte, dat voor 95% afhankelijk is van de Nijl voor al zijn zoetwater, is het beangstigend om te zien hoe in Afrika steeds intensiever van de Nijl gebruik gemaakt wordt.

Egypte staat op het punt een sterk protest bij Ethiopië en de andere ondertekenaars in te dienen. Ook zal het diplomaten naar andere Oost Afrikaanse en Noord Afrikaanse landen sturen. Ondanks dit verzet van Egypte staan Kenia en de Democratische Republiek Kongo ook op het punt het Nijlverdrag te ondertekenen.

Geen opmerkingen: