dinsdag 25 mei 2010

Egyptische meisje (13) getrouwd met Nigeriaanse politicus (49)

Hoe diep kan je als ouders zinken als je je dochter van 13 verkoopt voor een bruidschat van 100.000$ aan een Nigeriaanse politicus van 49? Een Egyptisch meisje werd zo verhandeld, en Nigeria spreekt er schande van.

Een Nigeriaanse senator van de Zamfara Staat, Ahmed Sani Yerima (foto) moet voor het gerecht verschijnen omdat hij met dat Egyptisch meisje van 13 jaar is getrouwd. Laten ze de ouders van dat meisje hier in Egypte svp ook even oppakken en heel lang opsluiten.

Naar verluid zou 100,000 US$ zijn betaald in ruil voor het kind. Dat huwelijk zou in het geheim hebben plaatsgevonden in de Nationale Moskee van de hoofdstad van Nigeria, Abuja. Nigeria’s Child Rights Act (2003) verbiedt het huwelijk voor meisjes onder de 18. De senator loopt kans op 5 jaar cel. Hij zou in 2006 met een meisje van 15 zijn getrouwd, maar die onlangs hebben verstoten voor zijn Egyptische kind-bruid. Die was lekker wat jonger nog, en vast ook heel gedwee.

Wat doet de sluwe Senator Yerim? Hij beroept zich op de sjaria, die hij zelf heeft ingevoerd in zijn Zamfara Staat. Ja, wat moet je ook als goede moslim? ‘Ik heb niets gedaan dat tegen de Sjaria ingaat, dus ik denk niet dat ik iets verkeerd heb gedaan. De Islam heeft wetten voor het huwelijk, en als moslim heb ik alle procedures gevolgd die met het huwelijk in de Islam samenhangen. Daarbij speelt de leeftijd van het meisje geen rol.’

Inderdaad kent de Islam geen minimumleeftijd, en het idee dat je als goede moslim die zijn profeet volgt, zou instemmen met een minimumleeftijd, is problematisch he?

De Senator deed wat je van hem kon verwachten: hij wijst op het huwelijk van zijn profeet Mohammed, die toen hij 51 was, met de 6-jarige Aisha ‘trouwde’. Het strekt tot de ‘eer’ van de profeet dat hij de seksuele daad pas uitvoerde toen ze 9 jaar was. Ik wil geen kwaad spreken over de profeet, natuurlijk niet. Maar even nauwkeurig weergeven wat de Islam over hem leert, dat is mooi toch? Ik citeer dus Bukhari en Muslim, de twee belangrijkste bronnen voor het Islamitische geloof en de daarbij horende rechtsgebruiken. Ik had overigens veel meer 'bewijzen' voor de eer van de profeet kunnen geven wat betreft zijn seksuele gedrag met het kleine meisje, maar u overvoeren is ook kwalijk:
Sahih Bukhari Volume 7, Book 62, Number 64, says - :Narrated 'Aisha: that the Prophet married her when she was six years old and he consummated his marriage when she was nine years old, and then she remained with him for nine years (i.e., till his death).

Sahih Bukhari Volume 8, Book 73, Number 151, says - Narrated 'Aisha: “I used to play with the dolls in the presence of the Prophet, and my girl friends also used to play with me. When Allah's Apostle used to enter (my dwelling place) they used to hide themselves, but the Prophet would call them to join and play with me.” [The playing with the dolls and similar images is forbidden, but it was allowed for 'Aisha at that time, as she was a little girl, not yet reached the age of puberty. comments by Fateh-al-Bari page 143, Vol.13)

Sahih Muslim Book 008, Number 3311, says – “A'isha (Allah be pleased with her) reported that Allah's Apostle (may peace be upon him) married her when she was seven years old, and she was taken to his house as a bride when she was nine, and her dolls were with her; and when he (the Holy Prophet) died she was eighteen years old.”

7 opmerkingen:

gert zei

Hoi Jos ja die islam ouders/vaders die kunnen er ook wat van!
Ik las in de telegraaf over een jordaanse vader die z'n dochter van 19 vanaf haar 15e sexueel misbruikte.Toen ze uiteindelijk zwanger van hem raakte sneed hij letterlijk haar buik open en dumpte de ongeborene in de vuilnisbak.O ja haar wond heeft hij nog wel gehecht,hoewel, ze is toch gestorven aan de slachtpartij.
Z'n dochter zal tijdens haar korte ellendige leven wel geen hoofddoek gedragen hebben,anders doe je als vader zo iets toch niet?

Zou een en ander nog wat met hun religie te maken kunnen hebben,denk ik dan?

Jos M. Strengholt zei

Trouwen met zeer jonge meisjes is geaccepteerd in de Islam. Daar mag he gerust naar de religie wijzen.

Voor incest en het vermoorden van een dochter die je zelf zwanger maakt, kan je niet naar de Islam wijzen. Dit is abject en volledig onaanvaardbaar in de Islam.

John Miller zei

Nou Jos, dat is een krasse comclusie. Abject en volledig onaanvaardbaar? Laat cornelia het niet horen :-)
By the way, ik neem voor het gemak even aan dat deze moslim broeder niet gestraft is voor zijn daad.

Jos M. Strengholt zei

Die man in Jordanie is deze week aangeklaagd vanwege verkrachting, moord en abortus. Zie http://www.jordantimes.com/
?news=26837

Dus die heeft kans op de strop.

Hoezo, waarom dacht je dat ze dit normaal zouden vinden in een islamitisch land? Ze zijn doorgaans heel wat kwisterig met stevige straffen dan in Nederland hoor.

Jos M. Strengholt zei

Of, Miller, doel je op de man in Nigeria? Het onderzoek is net begonnen. Openbaar ministerie in Nigeria wil hem vervolgen hoor, en kans op veroordeling is groot.

John Miller zei

Nee, ik deed een beetje flauw over die Jordaanse man.
Hoorde vandaag van een Nederlandse moslima dat een moslim alles mag, ja werkelijk alles, tenzij het in de schriften (inclusief Hedith en uitspraken van de gelerden)verboden is.
Ik pruttelde wat over het menselijk geweten e.d., maar had weinig kans van slagen. Zou er in de Koran iets (naar onze maatstaven) on-ethisch staan (geen idee hoor?), dan ware het waarachtig geoorloofd.

Anoniem zei

De islam legitimeert het misbruik van jonge meisjes. Een meisje van zes jaar kan trouwen met een volwassen man en het mag volgens de islam. Het staat in het hoofdstuk Talak van de Koran, aldus de Turkse islamgeleerde Nureddin Yildiz.Hij is natuurlijk niet de eerste die zoiets zegt, want hiervoor was al genoeg te zien en te lezen in de nationale en internationale media over kindhuwelijken in islamitische landen.Er worden jaarlijks meer dan 30.000 aangiftes gedaan van seksueel misbruik van kinderen in Turkije.De Ayatollah Khomeini huwde een meisje van tien jaar, en moedigde andere mannen aan om dit ook te doen.Tot 2004 mochten meisjes van negen in Iran al trouwen.Zou je je aansluiten bij een religie/ideologie die mannen toestaat seks te hebben met hun slavinnen gedurende hun slavernij – als deze religie deze daad gecodificeerd heeft in zijn heilige boek?De Koran 2-223: “Uw vrouwen zijn een akker voor u – komt daarom tot uw akker, zoals het je behaagt en doet goed voor jezelf en vrees Allah en weet, dat je Hem zult ontmoeten en geef goede tijdingen aan de gelovigen.”Wat betreft 2:223 met betrekking tot de voorschriften dat een man zijn vrouw mag verkrachten.....