zondag 30 mei 2010

Ook Arabieren maken ruzie over de hijab van de dames

Onder moslims in het Midden Oosten is een stevige religieuze strijd losgebarsten over de hijab, de hoofddoek. Onder tieners en dames die een beetje ‘aanwezig’ willen zijn, is een nieuwe fashion ontstaan; onder de hoofddoek wordt midden op het hoofd een behoorlijke haarspeld geplaatst, waardoor de hoofddoek hoog boven het hoofd torent. Dit wekt de indruk van een weelderige haardos eronder. Je ziet soms de meest vreemde constructies.

Ik heb me de afgelopen maanden al vaker verbaasd over wat ik op straat tegenkwam wat dit betreft, maar wie ben ik? Slechts een dom varken, een hond, een aap, een kaafir. Maar ook de hoge heren 'ulama zijn zich met de damesdracht gaan bemoeien.

Op allerlei websites wordt de draak gestoken met deze hijab die Aboe Nafkha wordt genoemd. Dat duidt op het ‘opgeblazen’ karakter van de hijab. De kritiek op deze mode is dat het de aandacht trekt naar de haren, terwijl de hoofddoek die juist moet bedekken; velen ervaren het als niet smaakvol, het is niet bescheiden, het is buitenlands (?), en het ziet er raar uit. De vreemde hoofddoek begon in de Arabische Golf, en heeft zich intussen naar andere Arabische landen verspreid.

Op Facebook en andere websites wordt om een verbod gevraagd, met teksten uit de Koran erbij; op universiteiten in Jemen wordt er via billboards tegen gewaarschuwd; op televisie zeggen sjeiks dat het haraam (taboe) is in de Islam, omdat het ‘onnatuurlijk’ is. In kranten en op het internet verschijnen spotprenten.

Ik begrijp de Arabische mannen die protesteren tegen deze bizarre hijabs. Je moet al die rare dingen maar aanzien... Ik begrijp ook de Arabische dames die protesteren tegen de ‘verplichte’ ouderwetse hijab. Met deze Aboe Nafkha lijken ze te protesteren tegen de starheid, de verplichtingen, het moralisme waaronder de Arabische wereld gebukt gaat.

Geen opmerkingen: