dinsdag 1 februari 2011

Uitstel helpt Moebarak niet. Wat er nu moet gebeuren.

Dit bericht heeft Jos nu eens integraal doorgebeld, geen interpretatie van Jouke dus.

--------------------

Egypte zal het volstrekt onvoldoende vinden dat Moebarak in september niet mee doet aan de presidentieele verkiezingen... Vertel ons wat nieuws! Alsof hij dat als 82 jarige van plan zou zijn geweest!

Het volk wil Moebarak niet de kans geven om de komende maanden, met alle leiders van zijn oude regime, aan verkiezingen te werken waar toch weer een man van dit regime uit de bus komt. Wat Egypte wil: onmiddellijk van Moebarak af. Het wil hem niet de eervolle aftocht geven die hij zelf wenst. De demonstranten ruiken bloed en willen de vernedering van het hele huidige regime,
daarom lijkt mij het afzetten van Moebarak de enige keus die het Egyptische leger heeft. Als garantie aan het volk dat het luistert naar hun wil en dat het zal zorgen voor democratisering. Het is ook de enige manier om een eind te maken aan de chaos in het land. Er wordt al een week niet meer gewerkt, banken en bedrijfsleven liggen plat, de beurs en Egyptische pond zakken in. En verdraaid! ik wil brood op de plank!

De aanstelling van vice-president Omar Suleiman is een paar dagen te vroeg gebeurd. Omdat Moebarak hem aanstelde is Suleiman bij voorbaat teveel een man van het oude regime. Ik denk dat het leger nu een burger als Amr Moussa moet aanstellen die in een overgangsperiode als president optreedt, om echte vrije verkiezingen geloofwaardig te maken. Zo iemand kan daar met een brede coalitie van de oppositie en met leiders van de huidige regeringspartij voor zorgen.

Verkiezingen zouden best een jaar kunnen worden uitgesteld, vermoed ik, als die nieuwe president en de coalitie van partijen het daar over eens zijn. Door zich nu van Moebarak en zijn vertrouwelingen te distantiëren kan het leger zich in een prima positie manoeuvreren om te zorgen dat het bij komende verkiezingen een legerman op een eerlijke manier wordt gekozen. Dan kunnen de officieren hun prettige levensstijl, met clubs en zwembaden, rustig voortzetten.

8 opmerkingen:

Inge zei

Check de beelden uit Alexandrië van Al Jazeera op dit moment... Ik bid nu heel hard. Ben bang dat het nu escaleert. :X

Inge zei

Ik denk dat Moebarak nu overal mensen naartoe stuurt om voor ongeregeldheden te zorgen. Hij heeft het immers aangekondigd in zijn statement.

Johan / Jominee zei

Jos, het zal niet lang meer duren voor je door het leger als adviseur wordt aangezocht!
Veel sterkte en wijsheid gewenst (niet als adviseur hoor) en bovenal Gods zegen. Vrees niet!

Anne zei

met alle respect ben ik het niet met je eens Jos.Wij zijn vandaag aangekomen in NL. Al onze vrienden, moslim, christen, rijk en arm... iedereen zegt dat ze liever Mubarak willen dan deze chaos en anarchie. Ja, zeer waarschijnlijk is hij daar op uit geweest... maar de 1 milj die op Tahrir staan geven niet weer wat heel Cairo wil, eerder het tegenovergestelde. SPannende tijden en net als Inge zegt heel hard in gebed.

Remco zei

@Anne: maar 2 miljoen mensen in Cairo op de been, dat kunnen nooit de enige zijn die Mubarak weg willen hebben. Het lijken ook geen relschoppers te zijn of extremisten, maar gewoon beschaafde mensen die op een vredige manier een machtswisseling willen. Ik kan me goed voorstellen dat er een even grote groep is die Mubarak liever houdt uit angst voor het alternatief. De man was ook niet de ergste dictator denkbaar, maar uit alles wat ik begrijp, concludeer ik wel dat hij autoritair regeerde. Dat houdt een keer op, zo leren we uit de geschiedenis. Hopelijk schiet Egypte daar wat mee op.

Alex zei

Beste Anne, niemand wil chaos en anarchie. Maar om tot verandering te komen zijn extremen nodig. en een miljoen mensen op de been is een aardig aantal. Daarnaast is het logisch dat er zoveel mensen ook niet meedoen, aangezien zoveel mensen in enorme armoede leven, kunnen ze het zich niet veroorloven te demonstreren.
Ik begrijp dat je in Egypte woont? dan hoef ik je niet te vertellen wat de levensstandaard van een gemiddelde egyptenaar is.

ON zei

Gaan we nu ineens zitten bidden om een revolutie die door de meerderheid van het volk wordt gesteund?

gert zei

Ja dat is een goeie,Jos als adviseur van het Egyptische leger!

Wedden dat hij dan gaat voor een democraties Egypte.

Even wat interessante cijfertjes over het ozo zielige Egyptische kiesvolk,vooral voor de vele naievelingen alhier.

85% van het kiesvolk is vóór een grote invloed van de islam op het dagelijks leven.82% is vóór steniging bij overspel.77% is voor het afhakken van de hand bij diefstal.84% is voor de doodstraf bij afval van het islamgeloof.54% is vóór scheiding van de seksen op de werkplek.
Om met de woorden van Alex te spreken; "om tot verandering te komen zijn extremen nodig".

Gisteren hoorde ik Jos in een oud interview toch enige "bewondering" uitspreken voor een man als SadamH.hoe hij het toch maar voor elkaar had gekregen Irak stabiel te houden vergeleken met de vreselijke puinzooi die er nu is.Vooral de christenen zullen met weemoed terug denken aan die Saddam tijd.De geschiedenis herhaald zich.

Ik roep het Jomineetje toch maar na,"Jos VREES NIET!"