maandag 14 februari 2011

Egypte's nieuwe constitutie: Kans voor de Kopten

Leden van de oppositie in Egypte hebben gesproken met de militairen die in Egypte de macht hebben overgenomen; die oppositieleiders, zoals Wael Ghonim (foto), melden de ze bemoedigd zijn door de besprekingen. De militairen hebben ze geadviseerd politieke partijen te beginnen - iets wat onder de gisteren door de militairen verscheurde oude constitutie bijna onmogelijk was.

Belangrijk is dat de militairen samen met de oppositie binnen tien dagen een nieuwe grondwet willen schrijven, die over twee maanden in een referendum aan het volk wordt voorgehouden. Als de militairen serieus zijn over democratisering, kan dit tot enorme veranderingen leiden.

Een paar cruciale zaken die nu van belang zijn: omdat het volk zich nu mag uitspreken over van alles en nog wat, en omdat de oppositie zich nu in partijen mag organiseren, is de vraag in hoeverre de oppositie nu versplinterd raakt. Voor elke partij met ervaring - dat zijn alleen de Moslim Broederschap en de Nationale Demokratische Partij (die als partij van het establishment ongetwijfeld in een andere vorm als fenix zal terugkeren) - een uitgelezen kans.

Een andere vraag is of over tien dagen inderdaad een nieuwe grondwet klaar zal zijn waar de hele oppositie tevreden over is. Wil de Moslim Broederschap weer melden dat Egypte een islamitisch land is met de sharia als voornaamste bron voor de grondwet, zoals in de vorige grondwet was vastgelegd?

Morgen komen wat Egyptische kerkleiders bij elkaar om over de toekomst van Egypte te spreken; ik ga er van uit dat die zullen proberen de oppositie te bewegen om voor een echt seculiere grondwet te zorgen. Of die seculiere oppositie dat wel wil, is de vraag. De Moslim Broederschap zou dan de nieuwe Grondwet waarschijnlijk verwerpen, en een prachtig machtsmiddel hebben om de bevolking achter zich te krijgen om in een refererdum 'neen' te zeggen. Hun groene vlag is eenvoudig: Egypte mag geen land van afvalligen worden, maar moet juist meer islamitisch worden. Als de voorgestelde grondwet over twee maanden niet wordt aangenomen, ligt het hele demokratische proces op zijn achterwerk.

Geen opmerkingen: