zaterdag 16 april 2011

De onzin van Yochanan Visser over Palestijnen

Yochanan Visser (foto) , directeur van Missing Peace Informatie (Jeruzalem, Israel) schreef in de Volkskrant van 15 april een lang opinieartikel om Israel en diens beleid ten aanzien van de Bezette Gebieden maar weer eens wit te wassen.

Hij doet dat in de stijl die Goebbels adviseerde: ‘Herhaal de leugen vaak met veel bravoure, en het zal vanzelf geloofd worden.’ Visser gaat in op een uitspraak van Thomas Von der Dunk die op 4 april een column schreef in de Volkskrant. Daarin voorzag hij de gruwelijke moord op het Israëlische echtpaar Fogel en hun drie kleine kinderen van het volgende commentaar:
Wie willens en wetens kiest voor de bouw van een huis op het land van een ander die door een onwettige overheid van dat land is beroofd, moet niet zeuren als hij dat met de dood bekoopt.

Ik vind dat smakeloos verwoord door Von der Dunk, en snap goed dat Visser daar kwaad van wordt. Iemand doden is niet het juiste antwoord op het feit dat hij ten onrechte op je land woont. Als je zo nodig bloed wil laten vloeien, schiet dan een paar bezettende militairen neer als je de moed hebt.

Maar Visser zet daartegenover een aantal leugens die alleen nog door de meeste in zichzelf opgesloten zionisten worden geloofd. Apart dat de Volkskrant dit soort onzin tolereert. Ja, het is een opinie, maar niet elke opinie is het waard afgedrukt te worden.

Von der Dunk heeft het in een nieuw artikel in de Volkskrant, van 11 april, over de “Legitimiteit van gewelddadig verzet”. Von der Dunk noemt een Joodse inwoner van Oost Jeruzalem, Gush Etzion of Itamar een ‘kolonist’ die woont op ‘geroofd’ land.

Visser noemt de verovering van de Westbank (hij spreekt over ‘het gebied dat in Israelische handen kwam’) als ‘legaal volgens het internationaal volkenrecht’ en de status is het ‘best te beschrijven als betwist’. Wat moet je nou met zulke onzin. Als dit ‘legaal’, was hoezo dan de eis van de VN in resolutie 242 om dat gebied weer te verlaten? O, maar dat zie ik verkeerd. Visser legt het uit:
VN resolutie 242 die na de Zes Daagse Oorlog werd aangenomen roept Israel op tot terugtrekking uit gebieden veroverd tijdens deze oorlog, maar koppelt dit aan het bereiken van een allesomvattend vredesakkoord met voor Israel veilige grenzen. Dat vredesakkoord werd tot nu toe niet getekend.

Omdat Israel niet bereid is een vredesakkoord te tekenen met daarin vastgelegd dat het de grenzen van 1967 eerbiedigt, heeft Israel het recht de bezette gebieden te bezetten. Heerlijke logica voor wie elke daad van Israel goed is. Maar dat verandert niks aan het feit dat het gewoon BS is. Veilige grenzen zijn nu juist die grenzen van 1967. Zo werd deze resolutie in 1967 bedoeld en begrepen. Dat staat los van kleine praktische grensaanpassingen maar dat rechtvaardigt niet dat Israel de Westbank dramatisch aanpast door op alle strategische en vruchtbare plaatsen nederzettingen te bouwen.

Visser meent ook dat resolutie 181 van 1947, die Palestina ten westen van de Jordaan in Israel en een Arabische staat verdeelde, geen betekenis heeft. De arabieren hebben die resolutie immers aanvankelijk verworpen? Dus als de VN een resolutie aanneemt over een conflict, dan heeft zo’n resolutie geen waarde als een van de partijen in het conflict het verwerpt? Interessante gedachte. Dus als Kaddafi een resolutie verwerpt die zegt dat hij geen vliegtuigen mag inzetten tegen zijn burgerbevolking dan mag hij er mee doorgaan omdat de resolutie de facto betekenisloos is geworden.

Teruggaan dus naar de Volkenbond van 1922 en het mandaatbesluit? Dat zou volgens Visser de ware basis voor het bezien van het conflict moeten zijn. Nou, nee, want Resolutie 181 van 1947 bepaalde hoe het land verdeeld zou worden. Dat heeft niks met 1922 te maken. Of zou op basis van de mandaatafspraken van die periode Frankrijk nog steeds over Libanon en Syrie moeten heersen? England over Irak en Jordanie? De onzin dat Israel in 1967 dus in wezen land veroverde dat altijd al aan Israel had behoord op grond van het mandaat aan Engeland van 1922 verdient weggehoond te worden.

Natuurlijk zijn er altijd wel een paar professoren die Israel’s beleid ten koste van alles willen witwassen. Maar in internationale politiek is het niet een professor hier of daar die bepaalt wat recht is, maar de Verenigde Naties en het Internationale Hof van Justitie . En dus is Resolutie 242 die Israel sommeert de Westbank (inclusief Oost Jeruzalem) te verlaten nog steeds geldig. Inderdaad, in ruil voor vrede.

Laat Israel dus hardop zeggen dat het bereid is zich op de grenzen van 1967 terug te trekken en je moet eens zien hoe snel de Arabieren bereid zijn die vrede te sluiten. Maar zover komt het natuurlijk niet want Israel wil die vrede niet. Het verkiest dat land te houden.

Visser noemt ook dat Resolutie 242 het heeft over het recht op veilige grenzen. Inderdaad. Maar dat heeft niets te maken met nederzettingen in de Westbank bouwen of Oost Jeruzalem annexeren. Dat gaat over het feit dat Palestijnen die grenzen moeten respekteren. Als maatregel wordt gesproken over ‘gedemilitariseerde zones’, niet dat Israel de grenzen naar believen kan aanpassen of nederzettingen bouwen.

Visser vindt dat Von der Dunk ook niet mocht spreken over ethnische zuiveringen van Palestijnen door Israel, niet in 1947-1948 en niet nu. Ook hier onwijkt Visser de werkelijkheid. Die is dat honderduizenden Palestijnen in 1947 uit het land vluchten dat Israel innam en dat Israel ze niet toeliet terug te keren naar hun eigen huizen. Die waren handig voor de Joden die huizen wilden.

En ontkennen dat sprake was van een bewust beleid van het Israelische leger of onderdelen daarvan om Palestijnse dorpen en steden te ontvolken is net zoiets als de Holocaust ontkennen. We weten allemaal dat die heeft plaatsgevonden, en er zijn talloze getuigen van, dus waar moet je in vredesnaam beginnen met zo’n leugen van ontkenning te ontrafelen. De leugen is te grotesk.

Duizenden en duizenden Palestijnen hebben getuigd van de manier waarop ze uit hun dorpen zijn verdreven. At gunpoint. Op mijn boekenplan staat het boek Bloodbrothers van Elias Chacour die beschrijft hoe hij als kind meemaakt dat ze werden gedwongen uit hun dorp te vluchten. Dit soort verhalen zijn er te over.

Natuurlijk waren er nette Joden in 1947-1948 die droomden van in vrede samenleven. Er waren Joden die hoopten dat de Palestijnen niet zouden vluchten. Maar konden die Palestijnen de Joden wel vertrouwen? Visser is zo handig om Deir Yassin niet te noemen, het Palestijnse dorp waar Zionistische strijders op 9 april 1948 een bloedbad aanrichtten. Dat maakte veel Palestijnen doodsbang voor de Joodse bedoelingen.

Misschien had Von der Dunk ongelijk met de vergelijking tussen de aanslag op het King David Hotel en Hamas. Je moet altijd uitkijken met vergelijkingen, en juist als het over Israel gaat krijg je al gauw het grootste gedonder. Von der Dunk had beter op Deir Yassin kunnen wijzen.

Visser laat verder zien dat het Palestijnse geweld tegen Joden al van de jaren ’20 uit de vorige eeuw dateert, daarin heeft hij helemaal gelijk. Wat wil hij ermee bewijzen? Dat het geweld niks met bezetting of landverdeling te maken heeft? Wat dat 'vroege' geweld tegen Joden duidelijk maakt is dat ook toen Palestijnen zich al verzetten tegen Joodse immigratie. Wie had de Palestijnen gevraagd om een Balfour declaratie? Wie had ze gevraagd of Joden uit Rusland of Engeland zich in hun midden mochten vestigen? Al in een vroeg stadium hadden de Palestijnen door dat ze hun land kwijt raakten aan de Joodse immigranten.

Dat ze al in 1938 een stukje land konden krijgen maar dat niet accepteerden, is vanuit deze achtergrond logisch. Waarom zouden ze akkoord gaan met een Joodse staat in hun midden? Dat was toch ongehoord? Waarom zomaar akkoord gaan met een groot deel van hun land kwijtraken? Als Belgie meent dat het een deel van Nederland moet bezetten zou Nederland toch ook niet akkoord gaan met een verdelingsplan van de bezette gebieden? Te gek voor woorden! Maar het werd de Palestijnen door de strot geduwd in 1947-1949.

Of de Palestijen er in de Westbank en Gazastrook economisch op vooruitgaan is ten diepste volstrekt irrelevant. Dat ze het in de Westbank niet slecht doen met de bloeiende economie van Israel er pal naast is geen wonder. Maar so what? Deed Nederland het onder de Duitse bezetting niet best goed? Wie wordt vertrapt trekt zich daar weinig van aan.

De echte vraag is of de Palestijnen zelfbeschikkingsrecht hebben. Palestijnen hebben recht op een eigen staat binnen veilige grenzen. Zolang Israel de grenzen van de Palestijnen gebieden niet erkent en eerbiedigt en de Palestijnen niet vreedzaam zichzelf mogen besturen zonder Israelische inmenging, hebben ze het volle recht van verzet.

56 opmerkingen:

Jan Dirk Snel zei

Visser houdt zijn pet op, maar voor jouw stuk doe ik mijn petje af!

Alex zei

volledig eens met je schrijven Jos, ik ben wel bang dat de Pro-Israel lobby nooit genuanceerd het verschil ziet in de staat Israel en het Jodendom, en je hiermee waarschijnlijk een storm van reacties zal krijgen. Ook wel leuk trouwens.

Alex ten Cate zei

Ja, Visser heeft ongelijk dat we terug moeten naar 1922. En ja, de enige oplossing ligt in een verdeling van het land.

Maar de balans is wel een beetje zoek als je de interpretatie van historische feiten opblaast tot Goebbeliaanse proporties, en het goedpraten van de moord op slapende kinderen slechts 'smakeloos' is.

Ook Strengholt lijkt te vergeten dat het niet de Israëlische zijde is die vanaf 1947 categorisch elk verdelingsplan heeft afgewezen. Hij praat de Palestijnse alles-of-niets politiek, die tot onnoemelijk lijden onder de Palestijnse bevolking heeft geleid en blijft leiden, zelfs goed als hij zegt dat het de Palestijnen 'door de strot werd geduwd' in 1947.

Door de strot geduwd of niet, internationaal recht is internationaal recht. We wachten nog steeds op Palestijnse acceptatie van wat Israël in 1947 al heeft geaccepteerd: two states for two peoples.

In 1964 werd de PLO opgericht, toen de Westbank onder Jordaans en de Gazastrook onder Egyptisch bestuur stonden. Welk "Palestine" wilde men toen precies "Liberaten"?
T.t.v. Clinton/Barak is 97% van de Westbank geboden, t.t.v. Olmert/Livni zelfs nog meer, inclusief grote delen van Oost-Jeruzalem. Maar de Palestijnen speelden alles-of-niets. Zelfs vandaag nog leren Palestijnse kinderen op school een landkaart waarop één staat westelijk van de Jordaan ligt: een Palestijnse.
Het tragische is dat wanneer je de militair zwakkere partij bent en je alles-of-niets speelt, de kans groter is dat je niets krijgt dan dat je alles krijgt.

Daarmee praat ik de nederzettingenbouw niet goed, en ik pleit al helemaal niet (zoals Visser) voor een groot-Israël. Ik ben ook geen 'christian Zionist', en ik deel grotendeels Jos Strengholts visie op het 'uitverkoren volk' - zie mijn recente blog hierover: http://kingdomsociety.blogspot.com/2011/03/israel-islam-wij-zij-denken-en-het.html

Maar zolang wij in het Westen de oorlogen van gisteren voeren, zoals Visser en Von der Dunk, komen we niet toe aan een oplossing voor vandaag. En die ligt nog steeds in een tweestatenoplossing. Daarbij passen geen doorgaande nederzettingenbouw, geen bagatelliseren van geweld, geen unilaterale stappen en geen wegblijven van de onderhandelingstafel. Two states for two peoples, en 'land for land, peace for peace'. Gerechtigheid voor Jood èn Palestijn. Dat vertel ik mijn Israëlische vrienden. Wie vertelt z'n Palestijnse vrienden dat hun alles-of-niets-houding slechts hun eigen volk treft?

Jos M. Strengholt zei

Ha Alex

- verschil tussen Visser en Von der Dunk, is dat Visser zijn mening in Israel ook feitelijk kan uitvoeren. Von der Dunks smakeloze opmerking is niet meer dan dat: een opvatting.

- Heeft Israel wel eens ingestemd met de tweestatenoplossing? Volgens mij niet.

- de 97% van Clinton is een gotspe. Oost Jeruzalem is geen onderdeel van dat plan. En ook de voornaamste snelwegen in de westbank niet. Dat is zoiets als zeggen dat Nederland helemaal onafhankelijk mag zijn, maar dan wel zonder de randstad, en mensen i nde rest van het land mogen niet op de snelwegen komen of die oversteken. Lekker aanbod.

Likoed Nederland zei

Gewapende strijd is niet toegestaan.

Ten eerste is het geweld vrijwel uitsluitend en welbewust gericht tegen Israëlische burgers. Dat is een oorlogsmisdaad.

Ten tweede zijn de Palestijnen niet meer bezet. 100% van de Palestijnen in Gaza en 98% van de Palestijnen op de Westbank leven in autonoom gebied.

Ten derde hebben de Palestijnen in ruil voor die autonomie in de Oslo-akkoorden het geweld afgezworen en beloofd dat een oplossing van het conflict via onderhandelingen zal worden gezocht.

Dat is nou juist het probleem dat de internationale gemeenschap - de VS, de EU, Rusland en de VN - heeft met Hamas, dat die zich aan die verplichting onttrekt.
Daarom luiden de drie alleszins redelijke voorwaarden aan Hamas om aan tafel te zitten: het afzweren van geweld, het erkennen van Israel en het nakomen van de eerder gesloten vredesovereenkomsten.

De VS, de EU, Rusland en de VN zijn het dus niet met u eens.

Jos M. Strengholt zei

Goed verhaal, Alex ten Cate, op je blog http://kingdomsociety.blogspot.com/2011/03/israel-islam-wij-zij-denken-en-het.html

inderdaad, ik had het gezegd kunnen hebben :-)

zijn we dus toch niet de enigen in Nederland.

Jos M. Strengholt zei

Beste LikoedNederland

Wat een mazzel heeft Isreal nou weer dat het zich achter Hamas kan verschuilen. Zo is er altijd weer een nieuwe smoes om de westelijke jordaanoever niet op te geven.

98%? Even OostJeruzalem niet meegeteld, en al die andere nederzettingen en snelwegen die de Palestijnse gebieden in Bantoestan veranderen?

Alex ten Cate zei

Ha Jos, dank voor je compliment over m'n blog.

Mbt het 97%-stuk: Olmert en Livni zijn daarna nog verder gegaan, en ook toen was het antwoord "Nee". En belangrijker: alles-of-niets (dus niet alleen Westbank-pre-67 maar alles links vd Jordaan)is altijd de Palestijnse inzet geweest.

Laat ik de vraag omdraaien: met welke oplossing zou jij de Palestijnen wèl vragen in te stemmen? De volledige Palestijnse agenda is onhaalbaar (klok volledig terugdraaien naar '67 + Joodse staat van binnenuit opblazen met 3 miljoen 'vluchtelingen' die onder UNHCR-definitie geen 'vluchteling' zouden heten) - dus welke concessies zou de Palestijnse kant moeten doen?

Ik hoor namelijk veel christenen (waaronder jij) terecht kritiek leveren op Christian Zionism en op eenzijdige steun voor Israël (met argumenten die ik deel), maar als ik doorvraag, kom ik nooit op een punt waar men ook van de ándere kant een significante inspanning voor vrede vraagt, gebaseerd op de demografie van nu. Dus laat ik die vraag meteen maar stellen...

Ewout zei

Ik ben een verklaard tegenstander van de Israëlische bezettingspolitiek, maar een Israëlische voorstander daarvan meteen maar met Goebbels te vergelijken, gaat mij te ver.

Jos M. Strengholt zei

heb ik Yochanen met Goebbels vergeleken? ik had het over de aanpak van vol zelfvertrouwen de grootste leugens ophangen.

Als een spreker hard op zijn katheder gaat slaan weet je dat hij een zwak argument wil verhullen.

Jos M. Strengholt zei

@Alex ten Cate

- die vluchtelingen,dat is volgens mij wisselgeld voor de PA. Al het eropaan komt laten ze dat vallen.
- ze zijn ook bereid tot kleine grenswijzigingen zodat bepaalde Joodse nederzettingen binnen Israel gaan vallen, in ruil voor Palestijnse dorpen in Israel die bij Westbank gaan horen

Bottomline zal zijn:
- Jeruzalem een internationale stad, of dubbel bestuur, of zoiets
- Nederzettingen verlaten.

Haalbaar? Weet ik niet. Maar Israel heeft met grenzen van 1967 al veel meer land dan in 1949. Dus is winst.

En vrede? Mag dat wat waard zijn? Israel heeft heel bewust door kolonisatie westbank de zaak bemoeilijkt. En het zal beslist geen vrede krijgen als het niet zeer serieus opgeeft wat het soweiso niet had moeten hebben.

Als Israel niet bereid is met Palestijnen vrede te vinden, komt er een dag dat het wel een keer een oorlog verliest. Lijkt me geen pretje.

Alex ten Cate zei

Laten vallen van het 'right of return' plus het ruilen van Joodse nederzettingen in de Westbank tegen Arabische dorpen daar vlak buiten.

Je somt precies op wat de inzet van de regering-Netanyahu is, dus zolang dat zelfde voorstel uit de mond van een Israël-kritisch blogger komt, houd ik hoop :-)

Ben trouwens ook erg benieuwd naar je boek, ga ik zeker lezen. Peace.

Willemijn zei

Wat ik me af vraag: "Gunt u het Joodse volk nu wel of helemaal niet een nationaal thuis"?

Jos M. Strengholt zei

Willemijn, wat is dat voor rare vraag.
op mijn blog schrijf ik vaak enorm kritisch over de politiek van Egypte en hoe bijv christenen het beroerd hebben.

Waarom vraagt niemand me of ik van mening ben dat Egyptenaren recht hebben op een eigen land?

Als de SP of de PvdA keiharde kritiek heeft of het beleid van de Nederlandse regering vraag je toch ook niet aan die SPers of ze eigenlijk vinden dat Nederland geen bestaansrecht heeft?

Ik snap niet waar de vreemde gedachte vandaan zou komen dat iemand die kritisch is op beleid van Israel tav Palestijnen, daarmee tegen het bestaansrecht van Israel zou zijn.

gert zei

Jos snapt eg nie waar de terechte kritische vragen van Willemijn op slaan.Jos strijd toch zo voor de mensenrechten van de Egyptenaren en voor die van christenen?

Jos wees toch eens eerlijk man iedereen die jou bv.op je blog volgt weet dat je direkt als door een wesp gestoken in de pen klimt als er iemand iets positiefs zegt over Israel/Joodse volk.

Toen het Joodse gezin Fögel in hun slaap nota-bene met enkele van hun kinderen waaronder een baby van 3mnd.oud moslim ritueel is afgeslacht zweeg je net als de nederlands linkse staatsomroep als het graf!
Eveneens geen enkele reaktie van jou kant toen de pro palestijnse Italiaan Vittorio Arrigoni nota-bene rescent door z'n palestijnse vrinden is vermoord.

Gelukkig zijn de duivelse slachters van het gezin Fögel opgepakt,lees fff in de Jer.post wat voor luitjes deze wrede palestijnen zijn en wat voor misdaden ze al gepleegd hadden.
Het enige waar deze duivelskinderen spijt van hebben is dat ze de kinderen van het gezin die het overleefd hebben niet ontdekt hebben.

Jos,door de zg.arme palestijnen waar jij zo voor opkomt worden deze lieden als helden vereerd!Dat dat jou niet tot nadenken aanzet!

http://www.jpost.com/NationalNews/Article.aspx?id=216970

Nou ja op 4 mei gaan we die o zo zielige vermoorde Joden weer gedenken,om de nu levende Joden die dagelijks vooral door de pals,met uitroeïng bedreigd worden bekommerd men zich nog maar weinig.

Jos M. Strengholt zei

Gert, geloof je nou echt zelf wat he zegt? Dat Israel dagelijks met uitroeiing wordt bedreigd door Palestijnen? Echte onzin.

wtstolk zei

Beste Jos,

Je beticht Yochanan Visser van onzin of (met een dubieuze verwijzing naar Goebbels) zelfs van leugens. Ik heb echter ook m’n bedenkingen op de tegenargumenten die je gebruikt.

Zo maak je een vergelijking tussen de Libië-resolutie (S/2011/142) en resolutie 181. Resolutie 181 is in 1947 opgesteld door de Algemene Vergadering van de VN na verzoek van het Verenigd Koninkrijk om aanbevelingen te doen met betrekking tot het toekomstige bestuur van het gebied en is evenals alle andere resoluties van de Algemene Vergadering niet-bindend. De Libië-resolutie is echter een besluit van de Veiligheidsraad en daarmee bindend voor de leden van de VN. De resoluties zijn dan ook totaal niet met elkaar te vergelijken.

Het weghonen van de verwijzing naar het mandaatbesluit uit 1922 gaat me ook iets te snel. In de Preambule van het Mandaat wordt opgemerkt dat ‘recognition has thereby been given to the historical connection of the Jewish people with Palestine and to the grounds for reconstituting their national home in that country’. Dit illustreert dat het Palestina Mandaat een uniek karakter heeft in vergelijking met de andere mandaten, zoals bijvoorbeeld die met betrekking tot Syrië.
Het mandaat is ook anno 2011 nog juridisch relevant. Daartoe wijs ik op artikel 80 lid 1 van het VN-Handvest. Dit artikel bevat de overgangsregeling die de vervanging van het onder het Volkenbondverdrag bestaande Mandatenstelsel door het bij het VN-Handvest ingevoerde Trustschapsstelsel regelt. Nu is het gebied Palestina nooit tot een VN-Trustgebied gemaakt en dus is er ook nooit een trustschapsovereenkomst met betrekking tot Palestina tot stand gekomen, waarin de rechten van het Joodse volk onder het Mandaat zijn gewijzigd. Dat betekent dat de onder het Mandatenstelsel verkregen rechten van het Joodse volk volgens artikel 80 nog steeds gerespecteerd moeten worden. Er zijn dan ook sterke argumenten voor een soevereiniteitsclaim van Israël op het gehele mandaatgebied, in ieder geval tot aan de Jordaan.

Dan over de grenzen van 1967. Je schijnt exact te weten wat er in resolutie 242 met veilige grenzen werd bedoeld. Toch heeft men in de Engelse versie voor het terugtrekken van Israël uit ‘bezette gebieden’ heel bewust het bepalende lidwoord ‘de’ en het woord ‘alle’ niet gebruikt. Over de grenzen valt dus nog te twisten. Overigens wordt er in de resolutie -bewust- met geen woord verwezen naar Jeruzalem.

De opmerking: “Laat Israël dus hardop zeggen dat het bereid is zich op de grenzen van 1967 terug te trekken en je moet eens zien hoe snel de Arabieren bereid zijn die vrede te sluiten” is zó naïef. Kijk 5 minuten naar dit filmpje http://vimeo.com/16779150 en je ziet dat het de arabische wereld helemaal niet om dat stukje land te doen is. Men zal pas rusten als alle Joden uit het Midden-Oosten zijn verdreven.

Je hebt wel een punt dat Yochanan Visser het vluchtingenprobleem verzwijgt. Jammer genoeg maak je je zelf hier ook schuldig aan. Ik hoor niets over de buurvolken die het vluchtelingenprobleem bewust in stand houden. En ook niets over de ruim 800.000 Joodse vluchtelingen die in 1948 de arabische landen moesten ontvluchten. Jammer.

De vergelijking tussen Nederland en België geeft een totaal verkeerde voorstelling van zaken. Bij deze twee landen gaat het om staten met een eigen nationaliteit. Daarentegen was er vóór de verovering van Judea en Samaria door Israël in 1967 zelfs geen sprake van een wéns om aldaar een Palestijnse staat te vestigen. Dit is ook begrijpelijk, omdat deze staat al bestond: Jordanië.

gert zei

Hoi Jos,ja dat geloof ik eg!
Volgens ingewijden zijn hamas en hesbollah bewapend door oa iran met duizenden raketten die geheel Israel kunnen bereiken.
De "eind"strijd kan ieder moment uitbreken.
Heeft ook alles te maken met de komst van de vooral door iran verwachte "islam messias" die niet terug komt voordat Israel/Joodse volk is vernietigd.
Jammer trouwens dat je jou nooit eens hoort over deze mahdi.

Jos M. Strengholt zei

eindstrijd? elke keer als hamas of hizbollah een raket schieten, worden zuidlibaon en gaza verpletterd. waar heb je het over.

Mahdi? Waarom zou ik dingen schrijven over sprookjes?

hoewel ik wel eens overweeg een boek te schrijven over islamitische eindtijdvisies ;-)

gert zei

Ok Jos voor jou mag de mahdi dan een sprookje zijn,voor bv.de hoogste baas van iran en vele moslims is het dat zeker niet.
Lees eens fff over "Ahmadinejad en de messias mahdi"

http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/oorlog/48065-mahmoud-ahmadinejad-president-iran-en-de-messias-mahdi.html

Ahmadinejad wil nota-bene zijn komst versnellen door Israel trachten te vernietigen.Sinds kort is er een iraanse film uitgekomen met de titel "de komst van de mahdi" die gaat over die oorlog met Israel.Zijn komst staat nota-bene gepland in augustus aanstaande.
http://boinnk.nl/blog/?tag=komst-van-de-mahdi

Jos,begin alvorens je een boek over deze materie gaat schrijven eens met een artikeltje op je blog.

Anoniem zei

Dit schrijft Abu Pessoptimist over Yochanan Visser
Bla bla bla hasbara
http://abu-pessoptimist.blogspot.com/2011/04/bal-bla-hasbara.html

Corrie

Anoniem zei

Bla bla hasbara 2
http://abu-pessoptimist.blogspot.com/2011/04/bla-bla-hasbara-ii-ook-de-nazis-hadden.html

Corrie

Anoniem zei

Grote kans dat Israel achter de moord zat van Vittorio Arrigoni.

http://desertpeace.wordpress.com/2011/04/17/vittorio-arrigoni-the-man-who-saw-too-much-knew-too-much/

Corrie

Anoniem zei

gertje,
Lees fff hier over de kinderen die opgepakt zijn.
http://abu-pessoptimist.blogspot.com/2011/04/israel-arresteert-verdachten-moord-in.html

Corrie

Matthew ch 24 zei

Voldoende naïevelingen die dankzij het voorwendsel van het 'Palestijnse ' vluchtelingen' probleem, bereid zijn om te collaboreren met het imperialistische Islam ideaal om het Joodse volk opnieuw op een holocaust te trakteren.

De drive van het Palestijnse 'probleem':

http://thereligionofpeace.com/

Nog even dit:

Genesis 12:1-3

The Call of Abram

1 The LORD had said to Abram, “Go from your country, your people and your father’s household to the land I will show you.
2 “I will make you into a great nation,
and I will bless you;
I will make your name great,
and you will be a blessing.[a]
3 I will bless those who bless you (voor als nog de VS),
and whoever curses you I will curse (o.a. de islamitische wereld en zij die met haar collaboreren);
and all peoples on earth
will be blessed through you.”

Joel 3:2    I will gather all nations
and bring them down to the Valley of Jehoshaphat.
  There I will enter into judgment against them
concerning my inheritance, my people Israel,
for they scattered my people among the nations
and divided up my land.


Priester !?!?!?

Anoniem zei

Dat heeft dan altijd en grote mond over de Palestijnen, maar als je dit leest wordt je toch onpasselijk
Dansen op het lijk van Vittorio
http://abu-pessoptimist.blogspot.com/2011/04/dansen-op-het-lijk-van-vittorio.html

http://abu-pessoptimist.blogspot.com/2011/04/we-weten-nu-al-dat-er-geen-recht.html
gesproken zak worden in de Itamar moorden

Corrie

Johan van den Berg alias Jominee zei

@wtstolk

Yochanan Visser van onzin of halve waarheden betichten is als een vis verwijten dat hij in het water zwemt. Arme Yochanan kan niet anders, omdat hij anders zijn eigen habitat - de nederzetting Efrat op de Westbank - zou moeten opgeven.

Ik ben geen jurist. Je zult best gelijk hebben m.b.t. het verschil tussen resoluties van de VN-veiligheidsraad en die van de Algemene Vergadering van de VN. Maar betekent jouw opmerking nou dat niemand meer rekening hoeft te houden met dat verdelingsplan uit 1947? Het is dan dus helemaal niet zo fout dat de Arabische landen en de Palestijnse bevolking die verdeling verwierpen! Dat begrijp ik uit je uitleg. Dat de Yishuv het plan wel accepteerde hoeft dan dus ook geen reden te zijn voor leden van de VN om de staat Israël te erkennen, als je jouw uitleg consequent doortrekt. Want ieder land mag zelf kiezen hoeveel het zich van een resolutie van de AV van de VN aantrekt, ook van resolutie 181.

M.b.t. de preambule van het Mandaat van 1922 concludeer je wel erg makkelijk dat 'grounds for reconstituting their national home in that country' een argument is voor a. het stichten van een soevereine staat door de joden (is een 'national home' hetzelfde als een soevereine staat?) op b. het gehele mandaatgebied (in that country). Ik weet het zo net niet. Gezien de Oslo-akkoorden legt ook Israël het niet zo uit (al zijn er veel Israëli's die de Groot-Israël gedachte nog aanhangen en die dus zelfs meer Arabisch gebied dan enkel het Palestijnse zouden willen annexeren).

Wat resolutie 242 betreft citeer je de Engelse tekst. Jij beweert dat die bewust zo is opgesteld. De Franse tekst bevat echter wel het beruchte/beroemde lidwoordje 'de' bij 'bezette gebieden'. Wie heeft er gelijk? In dat opzicht valt er inderdaad te twisten.

... deel 2 volgt ras...

Johan van den Berg alias Jominee zei

@wtstolk

... het vervolg ...

Het filmpje waarnaar je verwijst vind ik net als jij schokkend - dat er mensen zijn die zo over joden denken, of over hun medemensen, vind ik afschuwelijk. Gezien wat er wordt getoond van de Shoah is dat afschuwwekkende gedachtegoed niet aan Arabieren of moslims voorbehouden. Het is onze West-Europese cultuur die de gruwelen waarover de gefilmde personen zo goedkeurend spreken, hebben bedacht en uitgevoerd. Een angstwekkend filmpje, wellicht des te meer omdat we hier met onze eigen afgrondelijke Europese doemwaardigheid geconfronteerd worden, waar het de omgang met de joden betreft. Wat wij zo makkelijk veroordelen in het gedachtegoed van bepaalde moslims, is uitgebroed in duistere Europese geesten. En als we dan zeggen dat moslims niet te vertrouwen zijn, spreken we eigenlijk over onze eigen ‘andere kant’ die we vrezen.

Het filmpje laat tegelijk zien dat er ook anderen zijn, die open naar de feiten willen kijken. De onderzoeker die de echte cijfers van de Shoah naar voren brengt, komt weliswaar maar met moeite aan het woord, maar hij zegt het wel! Dat vind ik dan weer hoopgevend.

Het ligt met de Arabieren dus niet zo eenzijdig als jij wilt laten voorkomen. Ook het filmpje, hoe eenzijdig en bevooroordeeld het gemaakt moge zijn, laat dat zien.

Als je wilt horen over buurvolken die het Palestijnse vluchtelingenprobleem met opzet in stand houden, wil je dan ook horen dat dat dus betekent dat men uiteindelijk niet zo begaan is met het lot van de Palestijnen. En dat dat betekent dat die Arabische landen echt niet als één man, gelijkgezind en eendrachtig ooit Israël zullen gaan aanvallen. Dat hebben ze in 1948 niet gedaan en dat zal ook binnenkort niet gebeuren. Ieder land en daarbinnen elke politieke elite en stroming, denkt allereerst aan de eigen (groeps)belangen. Daarbij worden niet de Israëli's, maar vooral de andere Arabische machten als concurrenten gezien. Israël is een handig rookgordijn om de onderlinge politieke strijd om de macht en voorrang in het Midden-Oosten te verhullen.

Het idee dat Jordanië 'de Palestijnse' staat zou moeten zijn, is pas naïef. Dit alternatief voor de Palestijnse staat is nooit een optie geweest en kan dat na Zwarte September 1970 ook niet meer zijn. Juist Zwarte September bewijst dat Jordanië nooit een, laat staan 'de' Palestijnse staat is geweest.

Jacques van der Bijl zei

Jos, wat moest er bevrijd worden door de PLO in 1964 ?

Jos M. Strengholt zei

Strikvraag? Toen wilde de PLO nog HEEL Palestine bevrijden. Nu heeft de PLO alleen de Westbank en Gaza op het oog.

Jacques van der Bijl zei

Waar zijn de bewijzen van deze "bekering" van de PLO ?
Waarom erkennen ze dan niet eenvoudig Israêl als joodse staat ?

Jos M. Strengholt zei

De PLO praat al jaren met de staat Israel. En in de Oslo akkoorden etc ging het de PLO om de ruil: land voor vrede. Helder toch dat de PLO dus Israel binnen grenzen van 1967 erkent?

Waarom Israel niet als Joode staat erkent? Kom op zeg, leuk trucje van Israel om hier vorig jaar ineens een issue van te maken. De sop is de kool niet waard. Heeft Nederland Israel als Joodse staat 'erkend'? En waarom zou de PA Israel als Joodse staat erkennen? Als het dat doet zegt het ook dat Israel het volle recht heeft om de Palestijnen in Israel als tweederangs burgers te bestempelen. het land is voor Joden, niet voor christenen en moslims.

En tenslotte, waarom moeten de Palestijnen iets bewijzen? Israel moet zich terugtrekken, dat is in elk geval klip en klaar. Waarom eisen stellen aan de verdrukten?

Jacques van der Bijl zei

Ik denk dat het lijden van de Palestijnen voor een groot deel te wijten is aan hun eigen verkeerde keuzes en met name die van hun leiders (waarbij de goeden uiteraard altijd meelijden met de kwaden)
Ik hoop van harte dat het lijden van Gods volk, dat parallel loopt met het lijden van de Messias van dat volk (!), je ook nog raakt!
Gelukkig dat er ook nog Palestijnen zijn die zich niet laten leiden door haat maar de keuze van de God van Israël voor zijn volk erkennen (ik mocht er zo enkele ontmoeten.)
"Bidt Jeruzalem vrede toe: moge wie u liefhebben, rust genieten" Ps 122:6
Ik wens je gezegende Paasdagen

Johan van den Berg alias Jominee zei

@Jacques

Laat me raden wie je hebt ontmoet (veel keuze is er geloof ik niet): ds. Naim Khoury uit Bethlehem?

Ik zou zeggen: ga eens praten op het Bethlehem Bible College, waar je regelmatig Salim Munayyer van "Musalaha" tegen kunt komen en ook Yohanna Katanacho, een van de opstellers van het Palestijnse Kairosdocument. Beiden betrokken christenen die toch niet klakkeloos de ideeën en standpunten van Khoury delen...

Jacques van der Bijl zei

@Johan Nee hoor, het was een onbekende palestijn in het Jerusalem House of Prayer die tegen mij zei "We respect God's choice" en een andere palestijn in El Azariya (Bethanie) die dat niet met zoveel woorden zei maar wel liet blijken.
Alle respect voor het (verzoenings)werk van Salim Munayyer en Musalahah. Evenwel, in Gods Woord lezen dat er alleen hoop is voor Israël binnen de christelijke kerk (vervangingstheologie) dat lukt mij echt niet. Temeer daar dit het afschuwelijke antisemitisme in (christelijk) Europa heeft bevorderd zoals dit op het congres van 7 april over antisemitisme ook weer naar voren kwam. Maar wees gerust, ook ik wil oog hebben voor de nood van Palestijnen.
Een vraag aan jou en Jos:
"Berust de stichting van de staat Israël op een vergissing ?"

Jos M. Strengholt zei

Jacques: de vraag 'berust de stichting van de staat Israel op een vergissing' is een strikvraag :-)

Berust de stichting van Nederland in de 16de eeuw op een vergissing? De vorming van Belgie? De Verenigde Staten?

Niets gebeurt buiten God om. Dus ook niet de stichting van de staat Israel. Een heel andere vraag of dit theologische significantie heeft - of met bijbelse profetie te maken heeft. Ik denk van niet.

Jacques van der Bijl zei

Ik bedoel even los van de vraag of het iets met Bijbelse profetie te maken heeft (ik ken je standpunt in deze)en ook even los van het feit dat er niets buiten Gods voorzienigheid gebeurt.

Jos M. Strengholt zei

eh, ja en los van de holocaust, en los van het feit dat er in Palestina miljoen arabieren woonden?

Sja, de Balfour declaratie daar begin het al mee. Was het terecht of een vergissing dat de koloniale macht beloofde dat een gebied waar het de Turken verdreef, mocht worden gebruikt voor Joodse kolonisatie? Vandaag zouden we zeggen: dat is fout! Mag niet! In die tijd zat er niemand (behalve de lokale arabieren) mee. Dus om vandaag te zeggen dat het toen een vergissing was, is anachronistisch. Als ik toen leefde had ik vast ook 'normaal' gevonden.

Zelfde tav 1947-1948. De vraag die je stelt is anachronistisch.

wtstolk zei

@Johan

Ik wil het belang van VN-resoluties niet bagatelliseren. Echter de manier waarop Strenghold de twee genoemde resoluties met elkaar vergelijkt raakt kant nog wal. Je maakt uit mijn woorden op dat het helemaal niet zo fout is dat de Arabische landen en de Palestijnse bevolking het verdelingsplan verwierpen. Het tegendeel is waar. Ik denk dat het de grootste fout is die de Arabieren ooit hebben kunnen maken, maar juist ómdat ze het verdelingsplan hebben verworpen, kunnen (zoals Visser terecht opmerkt) aan resolutie 181 geen claims meer worden ontleend.
De acceptatie van het plan door de Yishuv is inderdaad niet de reden geweest dat de staat Israël is erkend. Omdat de Britten het lieten afweten en de VN-resolutie door de Arabieren is verworpen, heeft Ben Goerion op 14 mei 1948, op de vooravond van het vertrek van de laatste Britse troepen de staat Israël uitgeroepen. Nog vóórdat de pasgevormde staat op 15 mei werd aangevallen door de legers van Egypte, Syrië, Libanon, Jordanië en Irak was de staat al door veel landen erkend.

De preambule van het Mandaat van 1922 verwijst naar de Balfour Declaration van 1917. Voor de belangrijkste direct betrokkenen zoals Lord Balfour en minister-president Lloyd George was van meet af aan duidelijk dat het ging om de ontwikkeling naar een eigen staat. Ook latere opmerkingen gemaakt door leden van de Britse regering wijzen in die richting. In 1937 stelde ‘Colonial Secretary’ Ormsby Gore met betrekking tot de Balfour Declaration dat deze, evenals het Mandaat een verbindend karakter heeft en dat dit zo zou blijven ‘until replaced by an independent Jewish State”.

Dat de Israëlische regering (onder grote internationale druk) het Mandaat niet zo uitlegt klopt inderdaad. Afgezien van Oost-Jeruzalem heeft de Israëlische regering ten aanzien van ‘de gebieden’ formeel geen souvereiniteitsclaim laten gelden. Sterker nog, op 19 juni 1967, daags na het aflopen van de Zesdaagse Oorlog deed Israel de Arabische landen een handreiking: het was bereid om de Golanhoogte aan Syrië terug te geven, de gehele Westelijke Jordaanoever (behalve Jeruzalem) aan Jordanië en de Sinaï aan Egypte – in ruil voor genormaliseerde betrekkingen met de Arabische landen en vrije doorvaart door de straat van Tiran. In september 1967 kwamen acht Arabische landen bij elkaar in Khartoum, alwaar zij de beroemde “Neen-verklaring” uitgaven. In de verklaring zeiden zij ten eerste geen vrede te willen met Israel, ten tweede geen onderhandelingen te willen met Israel en ten derde Israel niet te erkennen. In een reactie op de verklaring van Khartoum verzuchtte de toenmalige Israelische minister van Buitenlandse Zaken Abba Eban dat voor het eerst in de geschiedenis een oorlog eindigde met overwinnaars die naar vrede zochten en verslagenen die op onvoorwaardelijke overgave aandrongen.

Aan de andere kant moeten we ons ook realiseren dat in de akkoorden die tot dusverre met de vertegenwoordigers van de Palestijnse Arabieren zijn gesloten, de nederzettingen nooit illegaal zijn verklaard.

Het idee dat Jordanië ‘de Palestijnse staat’ zou zijn is niet naïef. De Palestijnse identiteit ontstaat namelijk pas na 1967. Heb je voor die tijd ooit een ‘Palestijn’ horen protesteren tegen de bezetting van Judea, Samaria en Gaza door Jordanië resp. Egypte?

Jacques van der Bijl zei

@Johan Res. 242 heeft in het frans inderdaad "occupied territories" vertaald met "des territoires occupés" terwijl het "de territoires occupés" had moeten zijn. Ten minste: ik neem toch aan dat de voertaal bij de VN engels is en niet frans!

Jacques van der Bijl zei

@Jos Ik stelde die vraag omdat Prof.Dr Julien Klener stelt dat de opvatting "dat de stichting van de staat Israël op een vergissing berust" evengoed ingang vindt bij respectabele Europese politieke kringen (doorgaans in privé gesprekken). Menselijkerwijs gesproken een levensgevaarlijke ontwikkeling. M.n. onder invloed van de vervangingstheologie zou het wel eens kunnen dat heel wat christenen in dezelfde richting gaan denken. Gelukkig mogen we weten dat de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt.
Je opmerking: "“Laat Israël dus hardop zeggen dat het bereid is zich op de grenzen van 1967 terug te trekken en je moet eens zien hoe snel de Arabieren bereid zijn die vrede te sluiten”"
vindt ik werkelijk onbegrijpelijk naief maar dat heeft WT Stolk je ook al gezegd.

Jacques van der Bijl zei

@Jos Geldt dat "je moet eens zien hoe snel de Arabieren bereid zijn die vrede te sluiten"
nu ook voor Hamas, gezien de herstelde relaties met de PA ?????!

Jos M. Strengholt zei

Ha Jacques - ja geweldig dat Hamas en Fatah zoeken naar herstel relaties. Voor vrede in Midden Oosten is dat van groot belang.

En ja. Ik denk dat ook Hamas bereid zal zijn vrede te sluiten als Israel bereid is zich uit Westbank incl Oost Jeruzalem terug te trekken. (Wat uiteraard niet zal gebeuren...)

Johan / Jominee zei

@WT Stolk

Wat de Verklaring van Khartoum betreft, geeft Wikipedia bij monde van Benny Morris en Avi Shlaim (toch niet de minste Israëli's) een heel wat genuanceerder beeld dan jij beschrijft:

http://en.wikipedia.org/wiki/Khartoum_Resolution

Wat het VN verdelingsplan en Res. 181 betreft: meen je nou serieus dat een partij die een resolutie in het begin afwijst, zich er later niet meer op kan beroepen, wanneer anderen die haar accepteerden, die resolutie ook de facto verwerpen? De resolutie, het voorstel enz. blijven dan toch gewoon staan? Tenminste dat lijkt mij, maar ik ben niet ingevoerd in het internationale recht e.d.

Opnieuw: Jordanië als "Palestijnse staat" is blijkens Zwarte September in 1970 nooit een optie geweest voor de Arabieren c.q. Jordaanse regering.

Johan / Jominee zei

@Jacques

Volgens mij worden officiële VN-stukken in tenminste Engels, Frans, Russisch en Chinees opgesteld, en hebben ze allemaal evenveel "kracht van wet".

Even opgezocht op Wikipedia en jawel:
"De Verenigde Naties kent zes officiële talen: het Arabisch (vastgelegd als laatste taal in meerdere resoluties), Engels, Frans, Mandarijn/Chinees, Russisch en Spaans. Alle formele ontmoetingen, vergaderingen, besprekingen en ook alle officiële documenten worden in deze zes talen gedrukt of verwerkt op internet. Tevens moeten alle internetsites in de officiële talen beschikbaar zijn voor het publiek. In artikel 11 van het Handvest van de Verenigde Naties werden de talen genoemd en daarmee gelijk vastgelegd (exclusief het Arabisch en het Mandarijn, omdat deze toen nog niet de status hadden van officiële taal)."

Unger zei

a: ik geloof sterk dat Samaria en Judea het Bijbelse hartland vormen waar Joden op z'n minst zouden moeten kunnen wonen.
b:Ik geloof sterk dat arabieren daar slechts willen wonen om de Joden die daar op Bijbelse gronden willen wonen, dwars te zitten.
c:Ik geloof sterk dat het een volslagen utopie is te denken en te geloven dat er een totale vrede komt als Israel naar de grenzen van 67 terug gaat.
d:Israel heeft die gebieden veroverd op Jordanie, welke het in 48 had veroverd op ??,'Niemandsland'. Toen wilden de Palestijnen het niet, nu zogenaamd wel?

Anoniem zei

@johan In ieder geval moet je zeggen dat res. 242 niet zonder meer bepaalt dat Israël zich uit (al)de bezette gebieden moet terugtrekken.

Jos M. Strengholt zei

@anoniem

Het is pure doubletalk om te suggereren dat resolutie 242 Israel niet zou sommeren ALLE bezette gebieden te vertalen in ruil voor vrede.

Stel je voor dat de resolutie bedoelde te zeggen dat Israel SOMMIGE bezette gebieden moet ruilen voor vrede.... dat zou die resolutie geheel betekenisloos maken. Israel zou dan bijvoorbeeld de hele westbank, Gaza en Oost Jeruzalem kunnen annexeren behalve een paar vierkante kilometer?

De suggestie van Res 242 in wezen zou zeggen: Israel mag delen van het land dat het heeft bezet in de oorlog van 1967 gewoon houden en bij Israel voegen, is irrationeel en bedrieglijk.

Jacques van der Bijl zei

Ziehier wat Wikipedia erover zegt:
Terugtrekking van Israëlische strijdkrachten uit de tijdens het recente conflict bezette gebieden.
Dit kleine verschil, veroorzaakt door het toevoegen van een bepaald lidwoord in de Franse versie, heeft geleid tot verschillende interpretaties, waarin Israël al dan niet alle tijdens de oorlog veroverde gebieden moet verlaten.

Hugh Caradon, de opsteller van de oorspronkelijke tekst, zei hier later tijdens een symposium over de kwestie (1980) over dat de omissie opzettelijk was. Caradon vond het onverstandig om de partijen vast te pinnen op de grenzen van voor 1967, omdat deze opgesteld waren als onderdeel van een staakt-het-vuren, niet als permanente grenzen.

Toenmalig Amerikaans ambassadeur Arthur Goldberg, die ook een belangrijk aandeel had in de totstandkoming van de resolutie, stond eveneens achter de opzettelijke weglating. Hij vond dat de resolutie Israël niet de verplichting oplegde zich uit alle door dat land veroverde gebieden terug te trekken.

Jacques van der Bijl zei

@Jos Geen sprake dus van doubletalk, irrationeel en bedrieglijk !! Onbegrijpelijk dat je zulke termen in de mond neemt.
Israel heeft vele stappen gezet, wat doen de Palestijnen: NIETS! Ze gaan door met haatzaaien, lasterpraat verkopen enz.

Jacques van der Bijl zei

@Jos Ik heb de indruk dat Obama's ogen eindelijk een beetje open beginnen te gaan. Hij staat in in ieder geval niet zo te juichen over die prachtige vrede tussen Fatah en Hamas als jij.

Jos M. Strengholt zei

Palestijnen hoeven niet zoveel stappen te zetten. Het zijn niet de Palestijnen die land van een ander bezetten. Ook Obama noemde het weer eens: de grenzen van 1967 als uitgangspunt.

Het is ISRAEL dat iets moet doen lijkt me. Maar dat wil het niet, want Israel wil niet de prijs voor vrede betalen, maar gewoon nog meer land innemen.

Jacques van der Bijl zei

@Jos Merkwaardig: Hugh Caradon, de opsteller van de oorspronkelijke tekst van Res 242, zegt dat de woorden "ALL THE" (occupied territories)bewust niet zijn gebruikt....maar blijkens je reactie weet jij kennelijk beter dan hijzelf wat hij bedoeld heeft.
En wie zegt wat de opsteller zelf verklaart wordt beschuldigd van doubletalk en van bedrieglijk en irrationeel gepraat !!

Jos M. Strengholt zei

Het is niet de opsteller van de resolutie maar de veiligheidsraad die de resolutie aannam, die bepaalt wat de resolutie betekent.

En heb ik ontkend dat grensaanpassingen nuttig kunnen zijn? welnee. Maar jij wil van twee wallen eten. Enerzijds argumenteer je op basis van woorden van de opsteller van de resolutie die over de grenzen van 1967 gaat, anderszijds verwijt je mij dat ik het jaar '1967' in de mond neem.

De VN veiligheidsraad neemt sinds 1967 de grenzen van 1967 van Israel als uitgangspunt voor vredesbesprekingen. Dat is toch niet zo ingewikkeld?

Anoniem zei

Vrede begint in je hart,als ik denk aan die oude vrouw uit Hebron vol trots, vertelde hoe haar vader joden vermoord heeft, op de website van Brabosh.Dan lopen mij de rillingen over de rug.Het is geen kwestie van Land.Het is een kwestie van haat. DE JODEN Zij moeten verdwijnen,want dan kan tenminste niet gebeuren wat God voorspeld heeft nl.dat de Messias terug komt. En blijft satan de overste van deze wereld.Het is allemaal zijn boosaardig plan.Arme mensen die Gods plan niet willen zien. Uw koningkrijk kome,Uw wil geschiede.Hoe kun je zeggen te houden van de Heer Jesus en niet van zijn volk houden.Ik proef in deze hele discussie geen liefde.
Het land is van God,handen af bemoei je met je eigen zaken.Het volk is van God. Alleen het feit dat het nog bestaat is al een Godswonder.Lees de profetie in zijn geheel en als je die op jezelf wil toepassen neem dan ook de vloek op je en niet alleen de zegen.

Jacques van der Bijl zei

@Jos "Palestijnen hoeven niet zoveel stappen te zetten" zeg je.

2 misschien ?
- Israel eindelijk eens erkennen en Gods volk een plekje geven om in vrede te leven
- eindelijk eens stoppen met hun kinderen te voeden met haat jegens Israel en leugens (bijv. via schoolboeken)wat ze trouwens in Oslo hebben toegezegd en nooit gedaan.

Zouden dat niet mooie eerste stappen zijn ??