maandag 18 april 2011

Koptische kerk herbouwd door leger Egypte

Het Egyptische leger heeft zich aan zijn woord gehouden en een kerkje herbouwd dat op 5 maart door moslims in brand was gestoken. Dit gebeurde in het dorpje Sool, in Atfieh, net ten zuiden van Cairo. Met mokers werden zelfs de muren stukgeslagen door boze moslims, zoals dit filmpje toont. Allahoe Akbar, werd daarbij vrolijk geroepen. God is groot! Veel van de Kopten uit het dorp vluchtten weg uit vrees voor geweld, of ze werden door goedwillende moslims in het dorp in huis genomen.

Velen gingen naar Cairo om negen dagen voor het gebouw van de staatstelevisie te demonstreren. Ze eisten dat de moslims die het verwoeste kerkje bewaakten daar zouden verdwijnen, dat die het kerkje zouden herbouwen en dat de Kopten veilig naar hun huizen zouden kunnen terugkeren.

Op zaterdag 12 maart kwam de islamitische Sjeikh Hassan naar Sool voor een ontmoeting met de mannen van het dorp. Hij zat samen met vertegenwoordigers van de Moslimbroederschap en het leger achter een tafel, zoals op dit filmpje te zien is. Sjeikh Hassan zei dat hij tien andere sjaria-geleerden had gevraagd. Hij las hun namen voor. Die waren het er allemaal over eens dat “volgens de algemene regels van Allah’s sjaria en de fatwa (religieus oordeel) van de geleerden, de Hoge Raad van het Leger had besloten dat de kerk zou worden herbouwd zoals die tevoren was, zonder enige toename of afname in omvang, onder het toezicht van de architecten van het leger.”

De vertegenwoordiger van het leger zei dat vanwege de “toleratie die de jeugd in het dorp toonde voor de herbouw van de kerk, het leger de houding van het dorp waardeerde, en het leger daarom de kerk op eigen kosten zal herbouwen.” De moslims vernietigen een kerk en doen dat dus ongestraft.

Hassan zei dat de Kopten naar huis konden keren omdat de moslims van het dorp ze “altijd hebben beschermd” en dat zullen blijven doen. “De moslims willen ons dhimmis maken”, zegt Mark Abeid. “Wie zijn die moslims die ons willen beschermen? Ik dacht dat we in een land met een constitutie en een politiemacht leven en niet in Mekka of Medina 14 eeuwen geleden. Is dit misschien de eerste stap om de christenen later aan Jizja te onderwerpen voor hun bescherming?”

Velen waren boos dat het leger gebruik maakte van een salafistische fatwa. "Op deze manier geeft het leger al van te voren de wet op die het vertegenwoordigd, ten gunste van de sjaria die de Moslim Broederschap en de salafisten wensen.

De moslims van Sool werden overtuigd dat het binnen de sjaria acceptabel is een kerk te herbouwen. De daders werden niet gestraft. De Kopten waren ziedend. Maar wat intussen wel gebeurd is: het leger beloofde voor Pasen de kerk helemaal hersteld te hebben, en dat is gebeurd. Heel mooi dus voor de Kopten in Sool, die hun belangrijkste feest in hun eigen kerk kunnen vieren.

Geen opmerkingen: