zondag 24 april 2011

Pasen 2011 en Leonard Cohen

Ik vind Leonard Cohen's 'Anthem' ontroerend mooi. In een miserabele wereld waar alles oneerlijk en hopeloos lijkt, en waar geen hoop voor de toekomst lijkt, moeten we niet nalaten de klokken te luiden, zelfs al klinken die onvolmaakt. Juist in de onvolmaaktheid van ons bestaan, onze zwakheid, ons ploeteren, kan het licht schijnen.

Als christen denk ik daar dan bij: dat is niet een soort sprong in het hopeloze duister om onszelf maar wat moed in te spreken - we hebben ook echt hoop omdat in die chaotische wereld vol misere en dood, Jezus Christus opstond uit het graf. Zijn opstanding laat zien dat het kwaad en de triestheid in ons bestaan niet het laatste woord hebben - voor wie zich aan Hem vastklemt. Van harte! De Heer is waarlijk opgestaan.

The birds they sang
at the break of day
Start again
I heard them say
Don't dwell on what
has passed away
or what is yet to be.
Ah the wars they will
be fought again
The holy dove
She will be caught again
bought and sold
and bought again
the dove is never free.

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack in everything
That's how the light gets in.

We asked for signs
the signs were sent:
the birth betrayed
the marriage spent
Yeah the widowhood
of every government --
signs for all to see.

I can't run no more
with that lawless crowd
while the killers in high places
say their prayers out loud.
But they've summoned, they've summoned up
a thundercloud
and they're going to hear from me.

Ring the bells that still can ring ...

You can add up the parts
but you won't have the sum
You can strike up the march,
there is no drum
Every heart, every heart
to love will come
but like a refugee.

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything
That's how the light gets in.

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything
That's how the light gets in.
That's how the light gets in.
That's how the light gets in.

2 opmerkingen:

Willem van Gent zei

de koude rillingen lopen over m'n rug...... Wat een paaspreek!

Anke van Dijk-Wijmenga zei

door Cohen, die ook niet vies was van het pikken van teksten van arme sloebers.