dinsdag 5 april 2011

Kopten in dialoog met de Moslim Broederschap

De leiders van de Koptisch Orthodoxe Kerk hebben afwerend gereageerd op de vraag van de Moslim Broederschap om met elkaar in een dialoog te gaan over de toekomst en de eenheid van Egypte. Velen zien in de pogingen tot dialoog van de kant van de Broederschap vooral een poging om het imago van de Broederschap op te poetsen. Veel Kopten zijn van mening dat meer dan een pr-campagne van de Broederschap nodig is om de vrees voor hun doelen weg te nemen.

De Moslim Broederschap wil laten zien dat ze niet tegen Kopten zijn en hoopt dat sommige Kopten aan hun partij [Partij voor Vrede en Recht] gaan meedoen", meent Nagieb Gobraiel, een jurist voor de Koptisch-Orthodoxe Kerk. “Ten diepste willen ze mensen misleiden zodat ze niet worden gezien als fundamentalisten maar als organisatie die de waarde van burgerschap aanvaardt."

Via zijn website probeert de Broederschap te laten zien hoe het bruggen naar de Kopten bouwt. Het liet de afgelopen dagen bijvoorbeeld veel fotos zien van leden van de Broederschap die kerken bezochten.

In maart vroeg de Broederschap om een dialoog met de kerk, maar dat werd door de meeste kerkleiders meteen afgewezen als politieke manoevre. Gobraiel zei namens de Kerk dat een dialoog pas kan plaatsvinden als de Broederschap aan vier voorwaarden voldoet. Het moet
  1. Accepteren dat een Kopt president van het land kan worden
  2. Erkennen dat Kopten en moslims gelijkwaardige burgers zijn
  3. Aanvaarden dat een vrouw president kan worden
  4. Excuus aanbieden door een uitspraak van de hoogste leider van de Broederschap die suggereerde dat de Broederschap als president liever een buitenlandse moslim dan een Egyptische Kopt heeft.
Intussen hebben een paar Koptische organisaties toch ingestemd met dialoog met de Broederschap. Dat gaat om de Unie van Koptische Jeugd, de Wereld Studenten Christelijke Federatie, en de Algemene Autoriteit voor Christelijke Jeugdverenigingen. Ze zijn meteen met elkaar in gesprek gegaan in de Assad Ibn al-Furat Mosque in Dokki in centraal Cairo. En ook individuele priesters en bisschoppen zijn met de Broederschap in gesprek over een gezamenlijke visie voor Egypte. Deze kerkleiders kennende zien ze dit vooral als poging om in gesprek te blijven en verwachten ze weinig resultaten.

Rami Kamel, coodinator van de Koptische Jeugdbeweging weigert mee te doen; hij wil niet met leden van de Broederschap in formeel gesprek gaan zolang die niet hun excuus maken voor de manier waarop Moslims de Kopten als tweederangs burgers behandelen.

Geen opmerkingen: