dinsdag 26 april 2011

Moeten joods en christelijke pasen samenvallen?

Het moet me nog even van het hart - ik loop er al paar dagen over te peinzen. Ds G Hette Abma (foto) schreef in Woord & Dienst, samengevat door het Reformatorisch Dagblad, dat hij graag zou zien dat de kerken pasen zouden vieren op hetzelfde moment dat het Jodendom dit ook doet.

Het voorstel van Hette Abma is bedoeld om Israel en het Jodendom een plezier te doen vermoed ik. Zou hij ook zulke keuzes willen maken om, bijvoorbeeld, de Rooms Katholieke Kerk een plezier te doen? Ik vermoed van niet. Zijn oecumene gaat een paar tandjes verder als het over Israel gaat dan over christenen in andere kerken.

Mijn voorstel: Waarom passen we onze paasdatum niet aan de Koptisch-Orthodoxe kerk aan? Die vieren het doorgaans op net weer een andere datum dan wij in het westen doen. Wat een mooi plan ter ondersteuning van onze broeders en zusters in Egypte. Maar dat is natuurlijk niet aan de orde. Voor Israel moet het wel.

Los van het feit dat Hetta Abma de gebruikelijke retoriek laat horen over christelijk antisemitisme dat achter de 'verkeerde' paasdatum zou zitten, betwijfel ik of Joden er ook maar een greintje interesse in hebben. Wat interesseert het hun dat christenen op dezelfde data hun feesten vieren als zij?

Is de keus voor de paasdatum een antisemitische keus geweest? Al vroeg in de tweede eeuw vierde de kerk in het oostromeinse rijk pasen tijdens het Joodse feest, terwijl de kerk in het westen dat deed op een andere datum. Dit verschil hing samen met het gebruik van verschillende kalenders in het Romeinse rijk, en had zeker aanvankelijk niets met antisemitisme te maken.

Ik vermoed bovendien dat nogal wat Joden dit soort Wiedergutmachung door filosemitisme beslist irritant vinden. 'Eerst vermoorden jullie ons en dan gaan jullie onze feestjes vieren?'

6 opmerkingen:

André Piet zei

1. Christelijk feestdagen treffen we niet in de Bijbel aan. Ze zijn een latere uitvinding.

2. Wanneer Pasen om astronomische redenen een keer samen zou vallen met Pesach (zoals b.v. in 2001), dan luidt de kerkelijke regel dat Pasen verschoven moet worden. Pasen mag van de kerk persé niet samenvallen met Pesach.

3. Jezus stierf op de 14-de Nisan, de dag die God had vastgesteld als datum voor het slachten van het lam. Christus stond vervolgens op, "daags na de sabbat" op de dag van de eerstelingsgarve. Dat zijn geen joodse dagen, ook geen christelijke dagen, maar "hoogtijden van de HERE" (Lev.23).

4. Het gaat niet de vraag of Joden iets al of niet prettig vinden. De vraag is: op welk tijdstip vond God het van belang Zijn Zoon te laten sterven en te doen opstaan?

Jos M. Strengholt zei

1. studie van het nieuwe testament is treffen we ook niet in de bijbel aan. dat kan pas toen het nieuwe testament afgerond was. Wat wil dit zeggen? dat het verkeerd is? Dat christelijke feestdagen niet in bijbel genoemd worden maakt ze nog niet verkeerd.

2. ben ik benieuwd naar

3. Ja. Die maand Nisan is een maan-maand. Wij werken met een zonnekalender. Dat geeft verwarring.

4. Maakt dat veel uit? Hebben christenen dan een religieuze plicht om feesten te vieren die samenvallen met oorspronkelijk data?

En stel, er zijn een paar kleine kerken die menen dat ze omwille van het Jodendom en/of hun visie op de bijbel, een feestdag op een andere datum moeten vieren, is dat de breuk die zoiets tussen christenen oplevert waard? Hoe belangrijk is het?

André Piet zei

1. De apostelen kenden geen christelijke feestdagen. Elementair voor het geloof kan het dus nooit zijn.

2. Zie deze bron voor de vaststelling van Pasen (http://www.goeievraag.nl/vraag/bepaald-datum-pasen.29932). Pasen mag NOOIT samenvallen met Pesach.
Daarom is Pasen in 2009 één week opgeschoven.

3. Verwarrend is de datum voor Pasen sowieso, omdat het geen vast datum kent (zoals kerst).

4. We hebben geen plicht om christelijke feestdagen te vieren (zie 1), maar ALS je doet, lijkt me wel logisch om een feit te vieren die overeenkomt met de oorspronkelijke datum.

Is het het niet van de zotte, dat men verzonnen heeft dat wanneer de christelijke feestdag toevallig een keer overeenkomt met de oorspronkelijke datum, het in dát geval verschoven dient te worden?!

gert zei

Opvallend wederom,Jos is er weer als de kippen bij,nou ja na enig gepeins dan)om als er maar iemand een lans breekt voor het Joodse volk en het herstel van de Joodse wortels van het christendom dat negatief te becommentarieren.Zelfs de jehova getuigen vieren pasen op de juiste Joodse datum!

Lekker meedoen Jos met de steeds meer negatieve Egyptische/arab gevoelens jegens het Joodse volk.De Joden moet je vooral geen plezier doen.

Jos las je trouwens wat "jullie" in Egypte te wachten staat bij een toekomstig konflikt met Israel?Lieberman heeft gezegd dat bij een oorlog met Egypte de aswan dam aan flarden wordt geschoten waardoor oa Cairo wordt weggevaagd.Enne het is nog Bijbels voorzegt ook in Ezechiel!

Onbewust moest ik weer fff denken aan de opmerkelijke titel van je boek.

Anoniem zei

Beste André Piet,
op de site van goeievraag.nl waarnaar je verwijst voor het berekenen van de Paasdatum, staat helemaal niet dat als Pasen en Pesach op dezelfde dag valt het MOET verschoven worden, omdat het niet MAG samenvallen. Er staat dat men een afspraak heeft gemaakt dat Pasen in ieder geval NA Pesach moet vallen, omdat de eerste dag van het Pesachfeest al was begonnen toen Jezus opstond uit de dood. Ennuh, u heeft vast met andere christenen ook een afspraak gemaakt om op een vaste dag en tijd bij elkaar te komen.
Verder is het een Bijbelse oproep om de grote daden van God te gedenken. Als Pasen geen grote dag is die we als christenen speciale aandacht mogen geven dan weet ik het niet meer.

Unger zei

Ik ben van mening dat de 'ketters' uit Nijkerk (zo worden zij immers afgeschreven door 'Jominee')gelijk hebben. Da's punt 1.
Punt 2; Is het feitelijk niet vreemd dat het Christendom niet
1 bijbels feest viert in de reguliere kerk. What should Jesus do zeg ik dan maar...