dinsdag 29 maart 2011

Verstandige stap oppositie in Egypte: samenwerken

De Wafd, Ghad en het Democratisch Front zijn volgens Ibrahim Nawar van het Democratisch Front bezig een coalitie te vormen om bij de parlementsverkiezingen in september met een gezamenlijke kandidatenlijst mee te doen die hun liberale gedachtengoed zullen vertegenwoordigen. "We zijn ook in contact met de Nasseristen en andere linkse partijen om te zien of die gaan meedoen om het hoogst mogelijke aantal zetels te winnen."
Ramy Lakah van de Wafd zei dat de drie partijen het eens zijn over een politiek en economisch hervormingsprogramma en over de noodzaak van een seculiere staat. Ze hopen de Moslim Broederschap (MB) ook te betrekken, aldus Lakah. Dat laatste lijkt me wishful thinking. De MB zal niet meedoen met een seculier platform en kan ook zonder samenwerking met al deze kleine partijen enorme winst gaan boeken.

Maar dat de versplinterde oppositie met een gezamenlijke lijst wil komen is goed. Dat geeft deze partijen de kans om in elk geval in een aantal districten kans te maken om een zetel te winnen.

Groot probleem voor deze democratische partijen is dat de meeste Egyptenaren nauwelijks in partijprogramma's geinteresseerd zijn. Het clientelisme zorgt dat mernsen doorgaans stemmen op welgestelde heren die wat kunnen teruggeven in ruil voor hun stem. Dat gaat dus per definitie om 'bereikbare en bekende' mensen - anders kan je de hulp niet vragen die je nodig hebt. De liberale en linkse oppositie is in de meeste districten niet in staat om loyaal partijkader te vinden dat ook nog eens welgesteld en bekend is.


Geen opmerkingen: