woensdag 16 maart 2011

Het leger van Egypte en de sjaria

Vandaag sprak in twee Kopten, een zakenman en een professor in management aan de Amerikaanse Universiteit van Cairo (AUC). Ze waren het met elkaar eens dat de problemen voor Egypte pas beginnen, en dat het leger en de Moslim Broederschap het al lang op een akkoordje hebben gegooid voor het Egypte van de toekomst. 'De Broederschap is overal geinfiltreerd', was hun overtuiging. De volgende affaire onderstreept waarom zoveel Kopten geen vertrouwen hebben in de toekomst van het land.

Op 5 maart ging een kerkje in brand in het dorpje Sool, in Atfieh, net ten zuiden van Cairo, nadat de inhoud ervan gestolen en vernield was. Met mokers werden zelfs de muren stukgeslagen door boze moslims, zoals dit filmpje toont. Allahoe Akbar, werd daarbij vrolijk geroepen. God is groot! Veel van de Kopten uit het dorp vluchtten weg uit vrees voor geweld, of ze werden door goedwillende moslims in het dorp in huis genomen.

Velen gingen naar Cairo om negen dagen voor het gebouw van de staatstelevisie te demonstreren. Ze eisten dat de moslims die het verwoeste kerkje bewaakten daar zouden verdwijnen, dat die het kerkje zouden herbouwen en dat de Kopten veilig naar hun huizen zouden kunnen terugkeren.

Het leger bood aan het kerkje op eigen kosten te herbouwen. Aboena Balamon, de priester van het verwoeste kerkje, werd uitgenodigd voor een ontmoeting met de Gouverneur van Helwan en vertegenwoordigers van het leger. Tot zijn verbazing wilden ze de kerk buiten het dorp herbouwen waardoor de Kopten letterlijk zouden worden gemarginaliseerd. Dit was een eis van de moslims uit Sool.

Mark Abeid, een Koptische activist, ziet dit aanbod van het leger als een testcase. "Als we dit hadden geaccepteerd zouden we het vooruitzicht hebben gehad dat veel meer kerken zouden worden verwoest om vervolgens buiten de dorpen te worden herbouwd; we zouden outcasts zijn."

Omdat de demonstraties doorgingen beloofde het leger de kerk te zullen herbouwen op de oorspronkelijke locatie. Hoe dit proces verliep is interessant. Een groep moslimgeleerden onder leiding van de salafitische sjeikh Mohammad Hassan ging naar Sool om daar met de vooral salafitische mannen te spreken om die te bewegen de kerk te verlaten en de herbouw toe te staan. Het salafisme gelooft in een strikte toepassing van de sjaria in het dagelijks leven.

De mannen uit Sool gingen met Hassan akkoord dat ze 48 uur kregen om de sjaria en andere wetsgeleerden te consulteren om te ontdekken of het geoorloofd was om een kerk te herbouwen of niet. Wagih Yacoub, een Koptische activist daarover: "En dit allemaal terwijl het machtige leger rustig wachtte, samen met duizenden demonstrerende Kopten, met het uitvoeren van de belofte om de kerk in Sool te herbouwen. Wat niemand kon begrijpen is waarom het leger dit deed, waarom dwongen ze de moslims niet om die kerk te verlaten zoals die met de Kopten deden."

Hassan verscheen zelfs op de staatstelevisie om te bevestigen wat hij met eigen ogen had gezien ten aanzien van wat de moslims in Sool beweerden over de hekserij die in de kerk zou plaatsvinden. Die hadden wijn en boeken met vreemde letters aangetroffen (Grieks-Koptisch) wat duidde op hekserij. Op het altaar in de kerk waren briefjes met namen van moslimvrouwen uit het dorp gevonden. Duidelijk toch dat die werden behekst? Een aantal priesters legde later op TV uit dat die briefjes te maken hadden met de verzoeken van die vrouwen om bemiddeling bij God door de Maagd Maria.

Op zaterdag 12 maart, nadat de 48 uur om waren, kwam Sjeikh Hassan weer naar Sool voor een ontmoeting met de mannen van het dorp. Hij zat samen met vertegenwoordigers van de Moslim Broederschap en het leger achter een tafel, zoals op dit filmpje te zien is. Sjeikh Hassan zei dat hij tien andere sjaria-geleerden had gevraagd. Hij las hun namen voor. Die waren het er allemaal over eens dat “volgens de algemene regels van Allah’s sjaria en de fatwa (religieus oordeel) van de geleerden, de Hoge Raad van het Leger had besloten dat de kerk zou worden herbouwd zoals die tevoren was, zonder enige toename of afname in omvang, onder het toezicht van de architecten van het leger.”

De vertegenwoordiger van het leger zei dat vanwege de “toleratie die de jeugd in het dorp toonde voor de herbouw van de kerk, het leger de houding van het dorp waardeerde, en het leger daarom de kerk op eigen kosten zal herbouwen.” De moslims vernietigen een kerk en doen dat dus ongestraft.

Hassan zei dat de Kopten naar huis konden keren omdat de moslims van het dorp ze “altijd hebben beschermd” en dat zullen blijven doen. “De moslims willen ons dhimmis maken”, zegt Mark Abeid. “Wie zijn die moslims die ons willen bechermen? Ik dacht dat we in een land met een constitutie en een politiemacht leven en niet in Mekka of Medina 14 eeuwen geleden. Is dit misschien de eerste stap om de christenen later aan Jizja te onderwerpen voor hun bescherming?”

Wagieh Jakoeb was boos dat het leger gebruik maakte van een salafistische fatwa. "Op deze manier geeft het leger al van te voren de wet op die het vertegenwoordigd, ten gunste van de sjaria die de Moslim Broederschap en de salafisten wensen.

Met dank aan AINA en Mary Abdelmassih

2 opmerkingen:

Ine van den Akker zei

Bedankt voor de uitleg. Ik begin te begrijpen hoe je in Egypte een tweederangsburger of minder bent. Er wordt van je verwacht dat je verwoesting van je eigendommen en fysiek geweld ondergaat zonder protest en dat je dankbaar bent voor een belofte van herbouw van wat vernield is.

Cowboy zei

Very well explained the situation Jos. Things are going completely in the wrong direction. So wee need the ALMIGHTY to turn all this around and do his well. This is the only hope now. We will do our part and vote with NO on Saturday. hope that enough people say now ;)