woensdag 9 maart 2011

Filmpje over contrarevolutie op Tahrir

Als je wilt zien hoe de contrarevolutie op Tahrir vanmiddag de demonstranten wegjoeg, hier een alleraardigst filmpje. Op dat filmpje is goed te zien dat allerlei lui met geweld de tenten en posters van demonstranten vernielen. Ze kwamen met messen en stokken het plein op.

De staatstelevisie heeft zichzelf weer hervonden geloof ik, en wist te melden dat de demonstranten op Tahrir de aanval openden op vreedzame tegendemonstranten die tegen kamperen op Tahrir zijn. Het leger stond deze 'vreedzame' tegendemonstranten trouwens bij in hun taak om het plein weer keurig op te ruimen.

1 opmerking:

ben Kok (joods-chr. pastor) zei

Interessant filmpje, laat goed zien wat "Allah hu akbar" inhoudt.
De zgn. contra revolutionairen verdrijven de "goeden" met veel geweld en gekrijs over hun "god" Allah.
Allah staat voor wat zij denken dat goed is op elk moment van hun leven en deze Allah wordt nader uitgewerkt in de koran, door imams, ayatollah's.
Het beeld wat binnen deze "parameters" ontstaat met de benaming "Allah" heeft helemaal niets te maken met de Ene ware God in de Bijbel.
De God van Abraham, Isaak en Jacob,ons in Bijbel en bovenal in Yeshua geopenbaard, is Enig en een verschil van dag en nacht met deze islamafgod.
Verbijsterend, dat er zoveel misleiders zijn, die staande houden, dat het om dezelfde God gaat in islam en joods-christelijk geloof.
Na alle onthoofdingen , martelingen, massahysterie etc. in de islamwereld moet me dit toch even van het hart.

En voordat iemand roept, dat RK priesters de wapens zegenen en dat in naam van de kerken er allerlei oorlogen gerechtvaardigd zijn, die het achteraf niet waren:
dat valt allemaal onder de categorie onBijbels fout gristen-lijk gedrag.
De islamellende daarentegen wordt wel degelijk gelegitimeerd in de islambronnen.

Conclusie: de islam heeft als crimineel totalitair en duivels systeem geen enkel recht van bestaan.
De islam is ondenkbaar in een democratie en dient er uit geweerd te worden, net als nazisme, communisme en welk totalitair systeem dan ook.

Mensen, die voortdurend in taaie modder doorworstelen op weg naar de dood (moslims), moeten we in alle liefde het enige alternatief aanreiken .
Te weten: Yeshua, de enige weg tot de Vader, de God van Abraham, Isaak en Jacob.
Shalom,
Ben Kok (joods-chr.pastor)