dinsdag 15 maart 2011

Het Jodendom in de Egyptische grondwet?

Op nogal wat websites en in besprekingen tussen liberale Kopten en moslims en mensenrechtenactivisten circuleert deze voorgestelde uitspraak voor de Egyptische grondwet:
De principes van de goddelijke religies en mensenrechtenverdragen zijn de belangrijkste bronnen voor de wetgeving.

Dat zou voor de Egyptische grondwet een prachtoplossing zijn. Maar ver verwijderd van de realiteit, vrees ik.
  • Ten eerste, 'goddelijke religies' is een Islamitische term die duidt op Jodendom, Christendom en Islam.
  • Ten tweede, 'mensenrechtenverdragen' gaat over alle bestaande verdragen op dat gebied, waarbij totale individualisering het uitgangspunt is.
Dit zijn twee 'bronnen voor de wetgeving' die mijlenver afstaan van hoe de meeste moslims in Egypte (en de meeste christenen ook trouwens!) hun geloof beleven.

Ik moet de situatie in Egypte geheel verkeerd begrijpen (en dat is heel goed mogelijk!) maar ik denk dat deze liberale oppositielui te ver verwijderd zijn van hun eigen volk (velen worden spottend 'Embassy pets' genoemd) om te beseffen dat dit volk wel veel sympathie had met hun verzet tegen de excessen van de gehate overheid. Dat wil echter niet zeggen dat de meeste Egyptenaren hun liberale wereldbeeld delen.

Geen opmerkingen: