maandag 24 januari 2011

Teo van der Weele Rooms Katholiek geworden

De bekende evangelisch-charismatische auteur Teo van der Weele heeft bekend gemaakt dat hij lid is geworden van de Rooms Katholieke Kerk. Dat meldde Louis Runhaar van RKKs Katholiek Nederland me vanmiddag. Interessant detail is dat Van der Weele in evangelische kring in Nederland vooral bekend is om zijn pastoraat voor sexueel misbruikten.

Verrassend? Nou, nee. Op 11 september 2009 trof ik hem in Cairo - zie mijn blogpost van toen. Hij vertelde toen dat hij vaak 'stiekum' naar een Roomse kerk in Harderwijk ging, maar ik mocht er beslist niks van zeggen. 'Er zijn er maar een paar die dit weten.' Nu is hij dus uit de kast.

Katholiek Nederland zegt: :
Vooral de katholieke visie op het menselijk lijden, op de eucharistie en op de rol van het kerkelijk leergezag brachten hem ertoe rooms-katholiek te worden. “De inhoud van mijn geloof is in de kern niet veranderd. Het is wel verdiept en verbreed. In de praktijk ben ik al jaren ‘innerlijk’ rooms-katholiek. Ik kies er nu voor om ook als r.k.-gelovige naar buiten te treden.”

Teo gaat vaak naar Oostenrijk voor pastorale training aan kerkleiders daar. Hij vertelde me vorig jaar dat hij eens met een groot probleem zat, en dat hij er niet uitkwam. Ten einde raad keerde hij zich naar een iccon van Maria, en zei: 'Maria, moeder van de Heer, kan je nou niet een goed woordje doen bij Hem, zodat dit probleem wordt opgelost...' Teo keek me doordringend aan (dat kan hij goed) en zei: 'Jos, ik heb nog nooit zo snel een gebedsverhoring meegemaakt.'

19 opmerkingen:

Jack zei

It feels good, so it must be right.

Jos M. Strengholt zei

eh denk je Jack?

Jack zei

Gisteravond had ik een gekke ervaring. We deden groepsgewijs een stiltegebed van 15 minuten. Ik had er geen speciaal gevoel bij en weet ook niet of het (echt) fout was. Niet mijn keuze in ieder geval. Was dat nou Charismatisch of Katholiek?
Gevoel is een slechte graadmeter, maar de zegen als zalving, zonder duidelijk dogma? Ik weet het niet???
Michael Harper werd orthodox. Wat zal ik eens worden? Toch Anglikaans daan maar?

Jack zei

Je link naar KN over de eucharistie vond ik vaag. Hun verhaal bedoe ik. Daar moet een duidelijker verhaal over te vertelen zijn, toch?

gert zei

Ón bé grijpelijk! dat die luitjes uit de Ruimte in Soest der zulken vreemden wegen gaan.

Ók het kan zijn dat ze hun overhemden nu eenmaal graag achterstevoren dragen,maar ik blijf het vreemd vinden.Ik heb Theo vele malen in de Wijngaard in Middelburg gehoord,had eg een gave voor het pastoraat.

Maar niks tegen de kids zeggen,want die sturen zo uit protest hun gele in de Ruimte truien terug.

Nooit van Herman Hegger en de rechte straat gehoor zeker?

Walter M. van der Wolf zei

"Onze Lieve Heer heeft vreemde kostgangers..." is wel een vaak gehoord spreekwoord.

Steek ook graag de hand in eigen boezem heren... ;-)

Maar waarom is dat zo'n vreemde zet Gert? Zou je niet oprecht christen kunnen zijn in de katholieke kerk?

Ik vind het wel een goeie zet als je het mij vraagt.

Ben benieuwd naar je motivatie.

Groet,
Walter

gert zei

Hoi Walter,ik veroordeel het niet hoor,alleen vind ik de keuze opmerkelijk.

Ik maak vooral op uit wat Jos zegt dat de snelle gebedsverhoring gericht tot een icoon van Maria hem over de streep heeft getrokken.

Ik stop op vakantie meestal even in Lourdes ( ik snuffel daar en voer gesprekjes dan een dagje rond) bij het heilige der heilige dé plek van de Maria verering bij uitstek,vooral daar hoor je bitter weinig meer over Jezus.
Ik weet niet of Paulus woorden,"in de Geest begonnen en eindigen in het vlees" hier(bij Theo) van toepassing zijn.

Walter M. van der Wolf zei

Vraag me af of deze gebedsverhoring de reden voor de overstap is geweest. Kan me nauwelijks voorstellen.

Blijkbaar was hij er volgens Jos al langere tijd mee bezig. Maar opmerkelijk is het wel. Je hoort het i.i.g. niet vaak dat mensen van evangelische signatuur overstappen.

Ach hij zal zo zijn eigen versie wel hebben natuurlijk. En die is ons vooralsnog onbekend... ;-)

Jos M. Strengholt zei

Heren, ik beloof dat Teo himself ons op deze blog over een week of twee meer zal vertellen. Geduld.

gert zei

Ik vraag me af hoe gematigd Jos gereageerd zou hebben als z'n vrindje Teo net als bv.Ben opgeschoven was richting volk van Israel? Had hij hem dan ook alle "Ruimte" gegeven op z'n blog of ook direkt in de "ban gedaan"?
Erg selektief alweer.

O,onverstandige Galaten wie heeft u betoverd roept Paulus ergens.

Wij zullen maar weer geduldig zijn.

Jos M. Strengholt zei

ik selectief? ja natuurlijk. Ik heb meer respect voor deze keus van Teo van der Weele dan als hij het nodig had gevonden om Christenen voor Israel te gaan steunen, inderdaad.

Jan zei

Toch heeft het wel wat: nu kan Teo na zijn dood tenminste Heilig verklaard worden en dan kan bij 'ons' niet!

Jan zei

Nu kan Teo na zijn dood tenminste heilig verklaard worden en dat kon daarvoor niet!
Heilige Teo, bid voor mij wordt het dan......
Teo, het wordt tijd om eens flink een stok in het hoenderhok te gooien! Dat frist de zaak op!

Inge zei

Goh, hoe voorspelbaar: iemand wordt katholiek en er wordt een heel blik vooroordelen die nergens op gebaseerd zijn opengetrokken in de combox.

Zouden de evangelisch-charismatischen nu ergens bang voor zijn? Ik kan geen andere reden voor de venijnigheid van sommige reacties bedenken. Kennelijk is er ergens een gevoelig plekje geraakt.

Olaf zei

God verbrandt afgoden

(Timor, tijdens de opwekking in Indonesië 1978 )

Een van de teams had een heel bijzondere ervaring met afgoden. Dat was net anderhalf jaar nadat de Heer hun gezegd had naar het Portugese deel van Timor te gaan. "Slaap aan de kant van de weg", gebood de Heer hun. "Als mensen jullie uitnodigen om in hun huis te komen overnachten, zeg dan: 'Nee, onze Meester heeft gezegd dat wij aan de kant van de weg moeten slapen."
Dus gingen ze naar dat deel van Timor en sliepen terzijde van de weg, zoals de Heer hun bevolen had. Daar overnachtten ze tot drie keer toe. Niemand besteedde aanvankelijk veel aandacht aan hen. Uiteindelijk merkten mensen dat hier vreemdelingen waren die al drie nachten in de open lucht sliepen. "Waar komt u vandaan?", vroegen ze. "Wij komen uit Indonesië. Onze Meester zei, dat we hierheen moesten gaan", was het antwoord. "Wat bent u van plan hier te doen?"vroegen ze verder. "Dat weten we niet", zeiden de teamleden. "Wij zijn alleen maar gehoorzaam aan onze Meester".

"Wie is uw Meester?"vroegen de mensen, en de woordvoerder van het team antwoordde: "Dat kunnen we u nu nog niet zeggen". Daarop werden ze door de mensen uitgenodigd in hun huizen. "Nee, nee", weerde de woordvoerder af. "Dank u voor uw uitnodiging, maar onze Meester heeft ons bevolen niet in uw huizen te overnachten, maar aan de wegkant". Hoe meer de mensen daarover nadachten, hoe bezorgder ze werden. Tenslotte kwamen ze tot de conclusie dat het hier om spionnen ging, zodat ze hen bij de politie aangaven.
Natuurlijk ging die meteen op het team af en verlangde van hen de naam van hun Meester en het doel van hun verblijf. "We zullen u dat vertellen, maar op één voorwaarde", verklaarde de woordvoerder van het team. "Als u 1000 mensen bijeenbrengt, zullen we uw vragen beantwoorden. Onze Meester laat dat anders niet toe." Daarop riep de politie de mensen op - meer dan 1000 kwamen er - en haalde toen het team erbij. "Nu u die mensenmenigte voor ons verzameld hebt, zullen ook wij ons aan ons woord houden", zei de team leider. Hij en zijn team leden gingen wat hoger staan, zodat men hen kon zien en horen. Hij haalde zijn Bijbel te voorschijn en begon te spreken."Onze Meester is Jezus Christus!" sprak hij. "Wij hebben wel van Hem gehoord, maar weten weinig over Hem", riep iemand uit de menigte. "Hebt u er bezwaar tegen dat we onze priester vragen hier te komen?" "Helemaal niet!"zei de teamleider. "Ga hem maar halen!"

fnfilen

'Als een geweldige wind' ISBN Nr. 906442229X

Olaf zei

Toen de priester kwam, was hij nogal boos. "Wij zijn Rooms-katholiek", zei hij. "Wij kennen Jezus wel. Waarom komt u met deze boodschap naar ons?"
"Omdat de Heer zegt: 'Bekeert u en wordt behouden." "Wij zijn christenen", hield de priester vol. De teamleden schudden bedroefd hun hoofden. "De Heer heeft ons duidelijk gemaakt, dat u afgoden bezit", zeiden ze. "Hij heeft een grote hekel aan afgodsbeelden". "Wij hebben geen afgodsbeelden!" wierp de priester tegen. Nadat ze enige tijd zo geargumenteerd hadden, werden ze het er over eens om naar de kerk te gaan en de Heer aan te laten wijzen waar er eventueel afgodsbeelden waren. Toen ze naar binnen gingen, zagen ze beelden overal om zich heen. "Daar staan uw afgodsbeelden !" zei het team. De priester was geschokt. "Dat zijn geen afgodsbeelden", sprak hij verontwaardigd. "Dat zijn gewoon Paulus, Maria, Jezus, Johannes en andere heiligen".
Toen het team zag dat de discussie vruchteloos was, zei een van hen: "Aangezien geen van ons weet of dit afgodsbeelden zijn of niet, laten we God vragen om het ons te tonen. Herinnert u zich nog het verhaal van Elia en de Baalpriesters? Welnu, laten we deze beelden bij elkaar leggen, en de Heer vragen om ze met vuur te verbranden als Hij er een hekel aan heeft."

Ze verzamelden daarop alle beelden in het midden van de kerk. Ze waren gemaakt van koper, hout en gips. De mensen hielden zich op een veilige afstand van die stapel beelden, en een van de teamleden bad of de Here zelf het beslissende oordeel wilde vellen door de stapel in brand te steken, als dat Zijn wil was. Nadat uit verscheidene monden "Amen"geklonken had, was er een korte stilte, gevolgd door een scherp knallende vuurstraal - als een bliksemflits - die alleen de stapel beelden trof en die tot as verbrandde.
De priester was zo opgewonden, dat hij in zijn handen liep te wrijven en steeds maar uitriep: "We moeten de rest van de beelden ook verbranden! Die liggen achterin. We moeten ze halen en ook verbranden." Dat deden we. Alle andere beelden, zelfs de metalen, werden verbrand. En verder werd er niets in de kerk beschadigd. Velen bekeerden zich en namen op die dag de Here Jezus aan als hun Heer. Toen het team afscheid nam, zei de priester: "Als de Heer u zegt om terug te komen, doe dat dan vooral!"

Eric zei

Mijnheer Strengholt,
25 januari 2011 schreef u: "Heren, ik beloof dat Teo himself ons op deze blog over een week of twee meer zal vertellen. Geduld."
Moet dit nog komen of heb ik iets gemist ?

Coby zei

Bidden tot Maria,
is hetzelfde als het oproepen van doden, daardoor een zeer occulte bezigheid.
Tja, en satan kan ook wonderen doen, dat staat ook duidelijk in de Bijbel.

Coby zei

Oh en nog dit,
wanneer je de Bijbel leest over Asterot (Easter) de koningin van de hemel, dan kun je ook heel makkelijk de link leggen met de verafgoding van Maria.
God gruwelt nog steeds van afgoden, Hij is niet van gedachten veranderd in 6000 jaar.
Maar dat Theo dit doet, moet hij natuurlijk zelf weten, dat is zijn verantwoording.
Het is wel met pijn in mijn hart,
dat een vroegere leraar van mij zo afgeweken is van het Woord van God.
De wijsheid ligt dus duidelijk niet in je funktie of je titel om maar zo te zeggen,
de wijsheid ligt in de vreze voor Jot-Hé-Vav-Hé, Hij die was en is en die komen zal.