donderdag 20 januari 2011

Gnostiek, Constantijn, 'Zeitgeist' en Goebbels

Vandaag werd ik door een paar studenten van de Alexandria School of Theology geinterviewd, met TV-camera erbij, over de film 'Zeitgeist'. Met grote stelligheid wordt daarin verteld dat Jezus in wezen een verzinsel was, gebaseerd op de goden van die tijd zoals de Egyptische god Horus. En dat het keizer Constantijn was, die in 325 in Nicea de leerstellingen van de kerk bepaalde om zijn politieke doelen te bereiken.

Als je iets maar met overtuiging en kracht poneert, wordt het wel gelooft, moet de filmmaker hebben gedacht. Joseph Goebbels (foto) had trouwens net zo'n benadering.

Verbazend hoe onhistorisch dit soort critici van het Christendom zijn. De werkelijke historie deert ze niks, als hun punt maar gemaakt wordt. Even een opfrisser... In Nicea (325) kwamen meer dan 300 bisschoppen uit de hele Romeinse wereld bijeen. Die hebben vergaderd en in een korte geloofsbelijdenis de basis van het Christelijk geloof vastgelegd. Overigens hebben ze ook over allerlei zaken van kerkordelijke aard vergaderd en besluiten genomen. Die zijn het bestuderen alleszins waard!

Maar alleen als je helemaal niets van de geschiedenis weet, kan je volhouden dat die bisschoppen toen met elkaar, onder druk van Constantijn, het christelijk geloof voor het eerst hebben 'bedacht'. Wie dat wel beweert is een leugenaar (hij weet wel beter) of ontzettend stupide (hij weet niet beter). Ik schaar veel moderne revisionisten onder de eerste categorie. Ze willen ten koste van alles het Christelijk geloof uitgummen.

Wie de geschriften van de Oude Kerk van het jaar 50-325 na Chr ter hand neemt, ziet een beeld dat echt consistent is met de gewone, ouderwetse, orthodoxe visie op de christelijke boodschap en de historie van de Kerk. Wat in het Nieuwe Testament staat, is door de vele en wijd verspreide geschriften van honderden kerkleiders tussen het jaar 95 en 325 doorgegeven. Niet als een soort geheimleer, maakt juist heel openlijk. En die kerkvaders probeerden allemaal zo nauwkeurig mogelijk het geloof van de Apostelen te handhaven en door te geven. Elke wijziging werd als taboe gezien.

Waren die kerkleiders het dan in alles met elkaar eens? Nee natuurlijk. Over allerlei thema's bestonden meningsverschillen. Die werden niet ontkend maar gewoon in het publieke debat besproken. De Kerk heeft dus niks geprobeerd te verbergen. Maar waar het ging om het hart van het Christelijk geloof, zoals neergelegd door de bisschoppen in Nicea, was er eigenlijk nauwelijks verschil van mening. Het mooie is dat we zelfs de notulen van vergaderingen nog hebben.

Het is dus zuiver revisionisme om te zeggen dat Constantijn in Nicea het Christelijk geloof 'bedacht'. En een revisionisme dat geen standhoudt als je ook maar even een blik slaat op de gewone en bekende geschiedenis van de eerste eeuwen van de Kerk.

Geen opmerkingen: