dinsdag 18 januari 2011

Christenzionisten geloven Islamitische mythe

Ik kwam in een artikel op www.cip.nl de opmerking tegen dat de Arabieren van Ismaël zouden afstammen. Even ter correctie: dat is mythologie die vooral door de Islam wordt gepropageerd. En door christenzionisten, die hierin blijkbaar bondgenoten van de Islam zijn. :-)

Wie zijn de huidige Arabieren? Dat zijn de mensen die in de lidstaten van de Arabische wereld wonen. Hun Arabisch-zijn niet gedefinieerd door genetische afkomst. De huidige Arabieren zijn de nakomelingen van volken die door de eeuwen heen geleidelijk de Arabische taal hebben geadopteerd. Dat is net zo min een genetische kwestie als dat we kunnen zeggen dat Surinamers, ZuidAfrikanen of burgers van de Nederlandse Antillen van de Batavieren afstammen, domweg omdat ze een Nederlands dialect spreken of een Nederlands paspoort hebben.

Ten tijde van de profeet Mohammed, dus in de zesde en zevende eeuw na Christus, waren de Arabieren de stammen die in en om het Arabisch schiereiland woonden en die één van de Arabische dialecten spraken. Maar hoe zouden die van Ismaël kunnen afstammen?

In de tijd van Abraham en Ismaël was het Arabisch schiereiland al lang bevolkt door Arabischtalige stammen. Ismaël kan op hun ontstaan dus geen procreatieve invloed hebben gehad, want zo zit de wereld van het kindjes krijgen niet in elkaar. Er is dus geen historisch of archeologisch bewijs dat Ismaël en zijn nakomelingen de voorvaders waren van de oorspronkelijke Arabieren; ze hebben hooguit op kleine schaal hun genetische sporen aan de bewoners van het Arabisch Schiereiland toegediend. Dat heeft niks te maken met de Arabieren van vandaag de dag.

Wie zijn de afstammelingen van Ismaël? In Genesis 25:12 worden twaalf zonen van Ismaël genoemd. Die huwden meisjes uit stammen in het gebied dat nu ruwweg Jordanië is. De stammen die daaruit voortkwamen werden Ismaëlieten genoemd. De bijbel laat zien dat de Ismaëlieten opgingen in de stammen die later de Midianieten werden genoemd, bijvoorbeeld in Genesis 37:25-28 en 39:1 en in Richteren 7:1vv en 8:22-24.

Zo rond 250 voor Christus trokken Arabische stammen uit het gebied van Jemen geleidelijk naar het gebied van wat nu Jordanië en Syrië is, om die regio te koloniseren. In de Romeinse tijd waren deze Arabieren, de Nabataers genoemd, bondgenoten van de Romeinen. Die Arabieren herinnerden zich hun afkomst uit Jemen en stamden, naar hun eigen zeggen, af van ene Joktan of Kahtan, maar niet van Ismaël.

De mythe van de Arabische afkomst van Ismaël is vooral door de profeet Mohammed gecreëerd, omdat hij de Arabieren graag als afstammelingen van Abraham wilde zien. ‘De Joden stammen via Izak af van Abraham, dan wij via Ismaël ook’, moet Mohammed hebben gedacht. Op deze manier kon hij aantonen dat zijn religie net zo goed als de Joodse op Abraham terugging. Mohammed meende dat hij de oorspronkelijke religie van Abraham in eer herstelde. Sommige islamkenners vermoeden dat Mohammed ook van mening was dat het Christendom op Abraham terugging. Geloven christenen, zo zou Mohammed hebben gedacht, immers niet in ‘Isa (Ezau), een derde zoon van Abraham? Hij zou dus Ezau en Jezus hebben verward.

Sommige christenzionisten houden de mythe van Ismaël als voorvader van de Arabieren in ere; ze staan daarin schouder aan schouder met de Islamitische profeet. In hun optiek zou God in het einde der tijden Israël hebben hersteld, met als duivelse tegenspeler de 300 miljoen “Ismaëlieten” die rond Israël wonen en die het land de zee in zouden willen drijven. Zo lijkt het net of de Bijbelse geschiedenis van Izak en Ismaël herleeft. Maar het is niet meer dan een mythe.

20 opmerkingen:

Harold zei

even opnieuw mijn reactie: (er is vermoedelijk iets fout gegaan...)

Bedankt voor je uitleg! Ik heb mij ook laten vertellen dat het zo zat... toch maar eens kijken of ik het ergens kan terug vinden! Niet dat ik je niet geloof hoor, maar ook voor zoiets zeg ik: onderzoekt alle dingen ;)

Jos M. Strengholt zei

ik zou het zeker onderzoeken! begin dan met de vraag wat het woord 'arabier betekent, zou ik zeggen.

gert zei

Vreemd Jos dat je deze theologie van mo nu juist weer niet geloofd.

Overduidelijk is intussen natuurlijk wel dat de nakomenlingen van hem die naar het vlees verwekt is (Ismael) de nakomelingen van hem die naar de geest verwekt is (Izaak/de Joden/Israel)dagelijks nog steeds vervolgen.
Galaten 4:29

Jammer en opmerkelijk dat jij die er letterlijk bovenop zit daarom nog niet ziet wie de nakomelingen van Ismael en wie de nakomelingen van Izaak in werkelijkheid zijn.

Prachtige naam trouwens christenzionisten,zij geloven,pech dan,naast die islam mythe, dat God Zijn eeuwige beloften gedaan aan Zijn volk Israel nooit zal verbreken.

Anoniem zei

Gert, in Galaten 4:29 staat "Maar zoals de zoon die krachtens de natuur geboren werd de zoon vervolgde die krachtens de Geest geboren werd, zo worden nu ook wij vervolgd." Als je de rest van Galaten 4 leest, zie je dat Paulus met "wij" alle gelovigen in Jezus als Messias bedoelt (zowel Joodse als niet-Joodse). Hij heeft het niet over Joden in het algemeen. Het aardse Jeruzalem wordt in vers 25 vergeleken met de slavin Hagar, maar het hemelse Jeruzalem met de vrije vrouw Sara, van wie "wij" de kinderen zijn.

Ruud zei

En de zoon van Hagar heette Ismaël. Wie stamt er dus volgens Galaten 4 echt af van Ismaël en wie van de zoon van Sara, Izaak?

Jos M. Strengholt zei

Ha Gert - je suggereert dat ik anders WEL de theologie van Mohammed accepteer? Vreemd hoe je dat kan concluderen uit wat ik schrijf...

En voorgaande reacties maken wel duidelijk hoe vreemd je uitleg van dat citaat uit de Galatenbrief is. Je draait de zaak precies om.

gert zei

Hoi Jos,het was natuurlijk al alom bekent dat je niet al te veel sympathie koestert voor die christenen die pal achter Israel blijven staan.

Maar als jij glashard mag beweren dat zij/ik schouder aan schouder zouden staan met een islamprofeet die door en door verwerpelijk en een werktuig van satan is/was,moet je niet zo kinderachtig doen over wat ik over jou beweer.

Ik wil alleen maar aangeven met gal.4 dat het minderwaardige jalourse gedrag van Ismael tov Izaak de zoon van de belofte,de erfgenaam tot op de dag van vandaag is doorgegaan.

Jos kun je dan wel de ware afkomst aangeven van alle arabieren die erop uit zijn om de nakomelingen van Izaak/Joodse volk te vernietigen.Stammen ze dan af van de eskimo's?
Wat wel weer opvalt is dat de arabs qua gedrag verdraaid veel overeenkomst vertonen met de nakomelingen van Ismael en dat zij er totaal geen probleem van maken dat mo ze als nakomelingen van Ismael beschouwd.

Greet zei

Interessant artikel. Ik had al vaker gehoord van moslims dat zij van Ismael afstammen. Niet dus.
En, eh, wat betekent Arabier?

Johan / Jominee zei

Veel huidige Arabieren stammen niet af van de vroegere bewoners van het Arabisch schiereiland of wat nu Jordanië heet.
Het zijn etnisch gezien nakomelingen van Circassiërs, Albanezen, Druzen, Koerden, Turken, Franken en natuurlijk ook een aantal bedoeïenen (Arabieren). Maar de huidige Arabieren (zeker in Libanon en Palestina) zijn het resultaat van een grote, eeuwenlange smeltkroes van volken.
Dat maakt ze niet minder Arabisch, en zeker niet minder mens, maar wel veel minder "nakomelingen van Ismaël".

Ruud zei

Gert, Ismael en Isaak hebben in Genesis 25:9 nog wel tezamen hun vader begraven, dus het is nog maar de vraag of in deze twee specifieke gevallen zij elkaar naar het leven zijn blijven staan. Ze worden in 1 Kronieken 1:28 nog samen genoemd als zonen van Abraham.

Verder als ik zo het hele Oude en Nieuwe Testament lees, krijg ik toch de indruk dat het gedrag van wat jij als nakomelingen van Isaak ziet nou ook niet echt een schoonheidsprijs verdient en dat begint al met Isaak's moeder Sara. Hoe haal je het in je botte hersens om een slavin met zoontje de woestijn in te sturen met alleen een beetje water? De tijden waren vroeger anders, maar moest Hagar het desondanks maar normaal vinden dat zij als draagmoeder werd misbruikt zonder dat haar iets gevraagd werd?

Nakomeling van Isaak of Ismael, mensen zijn het allemaal en de een is echt niet beter dan de ander. Dat geldt ook voor het huidige Midden-Oosten.

Jos M. Strengholt zei

... en de Kopten zijn Arabieren, de Kabylen, de Amazigh van Marokko. Wijs maar aan hoe de genen of het bloed van Ismael in hun terecht is gekomen.

Ik vrees dat ik de visie op afstammeling van Izak of Ismael, gecombineerd met de enorme landkwestie daar, toch in de catergorie van Blut und Boden moet scharen. Hoe eigenaardig.

Jos M. Strengholt zei

Gert,

1. het is onzin dat ik geen sympathie koester voor christenen die achter Israel staan. Ik heb grote sympathie voor ze, hoewel ik hun standpunt verwerp.

2. Ja, ik zeg dat je schouder aan schouder staat met Mohammed - een kleine, in jouw ogen misschien onbenullige toevoeging, ik zei er bij: IN DIT OPZICHT.

3. Als jij dan meent dat dit een goede reden is om te zeggen dat ik ongeveer altijd de theologie vand e Islam aanhang, dan is dat een vrij onware opmerking he? Terwijl die van mij gewoon feitelijk juist was.

gert zei

Met alle respect Jos,maar het blijft egnie alleen bij het verwerpen van de standpunten van de christenen die achter Israel staan.
Je bent continu bezig met verdachtmakingen en het bestrijden ervan.
Laatst voerde je nog een hetze(gestook) tegen het financieel steunen van Israel/de financiering van de terugkeer van Joden naar Israel alsof dat verspild geld en tegen Gods wil zou zijn!Treurig noemde je dat.
Jij zag het geld natuurlijk liever naar het "straatarme" gaza gaan.

Jammer Jos,dat je niks schrijft over de vele christelijke Kopten in Egypte die blijkt nu achter hun rug om administratief "bekeerd te zijn" tot de islam.De boosdoeners die dat op hun geweten hebben krijgen een behoorlijke bonus van de Saoedies.Het is toch veel belangrijker om de boze(islam) te ontmaskeren dan strijd te voeren tegen je br.en zust.

Jos,ik zou trouwens de boel maar eens controleren,straks hebben ze jou ook stiekum moslim gemaakt.

Jos M. Strengholt zei

Je hebt gelijk Gert, dat ik regelmatig een beetje uithaal (maar ik doe dat doorgaans dacht ik met argumenten) naar theologisch christenzionisme of christenen die naar mijn mening op een niet behulpzame manier Israel steunen.

Maar ja, het is ook wel een enorme ketterij ook he?

gert zei

Schrijf dan ook eens wat over de "ketterij",over de Kopten die ongewilt/onwetend bij de islam gevoegd worden en de gevolgen die dat heeft.Dat word alom verzwegen.

Je moet de kerk wel een beetje in het midden laten,toch?

Jos M. Strengholt zei

Gert, als het verzwegen zou wordne zou jij het vast niet weten.
en bovendien, dit gebeurt helemaal niet op grote schaal.

gert zei

Hoi Jos,volgens dagblad Trouw zou het om nota-bene 4.000 gevallen gaan van Egyptische Koptische christenen die onvrijwillig bij de islam gevoegd zijn,met zeer verstrekkende gevolgen voor hun verdere leven bovendien.

Maar ik begrijp nu dat jij de grote van het onrecht laat bepalen/afwegen wie en door het aantal mensen wat het onrecht overkomt.


http://www.trouw.nl/religie-filosofie/nieuws/religie/article3368513.ece/_rsquo_We_bereiden_ons_voor__op_het_ergste_rsquo__.html

Jos M. Strengholt zei

4000? dat is veel. heel beroerd voor ze. Gaat het om bewuste acties van lage ambtenaren? Of gewoon slordigheid van die lage ambtenaren?

onder de 8 miljoen Kopten zijn 4000 gevallen niet veel. voor de mensen in kwestie is dit heel dramatisch.

gert zei

Hoi Jos,lees nou fff het artikel in trouw.
Het word bewust gedaan want de Egyptische ambtenaren krijgen er een bonus voor vanuit Saudie-Arabie.De christelijke Kopten ontdekken dat er zonder hun medeweten/toestemming moslimnamen aan hun christelijke namen zijn bijgevoegd.Veranderen van het geknoei is niet mogelijk/zeer moeilijk.Voor een ongehuwde Kopt is het daarna bv.zeer problematisch om een christelijke vrouw te vinden.

Nogmaals hoop ik dat je er eens aandacht aan schenkt,laatst schreef je wel over een eenling die aan de Israelisch-Egyptische grens was neergeschoten.Hier gaat het over duizenden christelijke Kopten.
Zo en nu ga ik maar weer eens klussen bij de een van de kids.Houd dat dan nooit eens op?

Gerard zei

Als ze dan merendeel niet genetisch afstammen, dat wel ideologisch, opgelegd door Mohammed. Verklaart dat de jodenhaat ?