donderdag 26 mei 2011

SGP en CU reiken elkaar de hand

De SGP en de CU zijn even niet echt on speaking terms deze dagen, nadat de SGP er niet aan meewerkte om de CU een extra zetel in de Eerste Kamer te geven. Een vervelende zaak, en je hoopt maar ze er in slagen elkaar broederlijk te bejegenen in de komende tijd. Waar christelijke partijen kunnen samenwerken moeten ze dat natuurlijk doen.

Maar ik verbaas me wat over de moraliserende opmerkingen die ik lees. En over het ‘verdriet’ dat deze en gene meldt te voelen. En de vele verwijzingen naar de noodzakelijke eenheid van christenen verbazen me ook.

Inderdaad, onze Heer roept ons als christenen op om één te zijn. Hij bidt er zelfs voor. Nu kunnen we ons wel verdrietig voelen over de verschillende meningen die onder christelijke politici bestaan, maar verwijt die heren niks! Zolang we er mee akkoord gaan dat we elkaar op zondag voorbij lopen naar onze eigen kerken van RK, PKN, CGK, GKV, NGK, GG, Evangelische gemeenten, Hersteld Verband en ga zo maar door, is het niet meer dan logisch dat onze verschillen ook op andere terreinen doordringen.

Onze kerkelijke verdeeldheid, dat is pas een schande! Het is de zondeval van de kerk - omdat het directe ongehoorzaamheid is aan de opdracht van de Heer die we allemaal zeggen te dienen. Deze verdeeldheid valt niet te verdedigen en is een zonde.

Maar stel dat die kerkelijke eenheid als door een Godswonder morgen zou zijn opgelost, betekent dit dan dat de CU en de SGP het plots met elkaar een zijn? Dat lijkt me niet. De opdracht tot eenheid gaat over eensgezindheid in ons christen-zijn. Het één-zijn als kerk. Het samen koinonia (gemeenschap) vieren in het heilig avondmaal / de eucharistie.

De gedachte dat alle mensen in de kerk dezelfde opvattingen over de inrichting van de samenleving moeten hebben als respons op het gebod van onze Heer tot éénheid lijkt me sterk overdreven. Ook wie in Christus waarachtig één zijn en samen avondmaal vieren, kunnen heel verschillend denken over allerhande zaken. Hoe breed mag een snelweg zijn? Hoe laag het minimumloon?

Dat de SGP een politieke keus maakt door niet op een kandidaat van de CU te stemmen maar te kiezen voor de versterking van de coalitie die het steunt, is niet immoreel, geen slecht getuigenis, en zegt niks over christelijke eenheid. Bovendien, de SGP steunt het CDA in de coalitie. Ook een prima keus lijkt me.

Dus mannenbroeders van de SGP, en broeders en zusters van de CU, niet kniezen maar elkaar gewoon recht in de ogen kijken. Soms ben je het met elkaar oneens. Niks bijzonders. Nu elkaar weer gewoon een stevige hand geven en verder gaan met vorm geven aan je christelijk geloof.

11 opmerkingen:

Willem van Gent zei

Op zich is het niet-steunen der CU niet amoreel. Het probleem is dat de SGP dat doet om een amorele regering te steunen. En dat is nog tot daar an toe. Ze verkopen ook nog lulpraatjes om te doen of dat niet zo is. Tenslotte, als je niet ondertekend dat de Paapsche mis een vervloekte afgoderij is (of geen piemel hebt, maar dat terzijde) mag je geen lidmaat der SGP worden. Het is daarom niet uit te leggen dat een SGP-er op het CDA stemt.

gert zei

Keesie vd Staaij is gewoon een handige politicus,hij bereikt met twee zeteltjes binnen mum van tijd meer dan de cu toen ze in de regering zaten.

Enne eenheid mag nooit ten koste gaan van de waarheid,niet in de kerk,niet in de politiek.De cu is onder Rou en zakkenvuller Schuurman gewoon verworden tot een enge orthodoxe marxistische sekte,daar werk je als echte gristelijke partij niet mee samen,net zomin als je met de groene khmer van Sap ooit samenwerkt.

Jos M. Strengholt zei

Nou Gert, zulke onzin zullen we maar negeren.

Willem, je bent net zo'n fundamentalist als de partij die je hier verfoeit... Misschien is de SGP veel pragmatischer dan je denkt. Dat moet je dan toch mooi vinden?

Moreel, immoreel, amoreel, dat is nu eenmaal de keus van de SGP. En op grond daarvan hebben ze toch rationeel en naar het hun gegeven licht gehandeld? Minder mag je van een politicus niet verwachten.

Willem van Gent zei

Waarom ben ik een fundamentalist?
Natuurlijk mag de SGP politiek handelen. Wel vreemd dat ze anderen die dat deden verwijten maken.
Waar ik over val is 1. de leugentjes die de SGP verkoopt door te doen alsof ze gene afspraken maken 2. dat een partij (welke partij dan ook) de PVV een handje helpt met hun racistische troep te verspreiden.

Jos M. Strengholt zei

Fundamentalist... omdat je op precies de manier die je aan SGP toeschrijft, de politieke keus van de SGP VOOR dit kabinet als totaal immoreel afschildert - omdat het om een amoreel kabinet gaat.

Amoreel? Omdat het jouw keus niet is? K zag onlangs een aardig programma op TV waarin werd aangetoond dat de PVV helemaal niets bereikt van zijn doelen. Blijkbaar is hun rol niet zo groot?

br. A.P.Ruijtenbeek OSB zei

Ik kan me eigenlijk heel goed vinden in uw hoofdconclusie dat Kerkelijke eenheid ook heel goed politieke verscheidenheid kan inhouden.

Maar deze opmerking vind ik veel te ver gaan:

"Onze kerkelijke verdeeldheid, dat is pas een schande! Het is de zondeval van de kerk - omdat het directe ongehoorzaamheid is aan de opdracht van de Heer die we allemaal zeggen te dienen. Deze verdeeldheid valt niet te verdedigen en is een zonde."

Ik denk dat dat te makkelijk is. Christus vraagt immers niet alléén aan ons om één te zijn, maar in de Bijbel vindt je ook allerlei verwijzingen die ons oproepen om dwaalleer buiten de deur te.

Ik vind dat zelf een haast onmogelijke opdracht die ik alleen kan rijmen met een goede God, als Hij dan ook duidelijk zou zijn wát we wel of niet zouden moeten doen. Ik ben er zelf op uitgekomen dat het alleen kan als God een hermeneutisch uitlegapparaat heeft gegeven die dat dan ook onfeilbaar duidelijk maakt. Dus heb ik in geweten gekozen voor de katholieke Kerk

Anderen zien dat anders, maar ik zou het veel te ver vinden gaan om bijv. óf de groep Anglicanen die uitgetreden zijn omdat ze dachten dat wijdingen van vrouwen en het goedkeuren van homosexuele relaties te ver ging óf de mensen die juist gebleven zijn te beschuldigen van 'directe ongehoorzaamheid' die 'niet te verdedigen' is. Ik wil het nog sterker vertellen, ik geloof dat er bij de meeste Kerkelijke scheuringen een beperkte menselijke schuld is.

God is in de stilte zei

Het verschil in visie is niet eens zo groot. Medeverantwoordelijkheid dragen. De ChristenUnie (waar ik lid van ben) deed dat door als kleinste partij mee te regeren, zo ver wilde de SGP niet gaan (toen). De SGP doet dat nu, misschien wel in het belang van het land ... met één zetel. Op zich knap, al verdient het geen schoonheidsprijs en heeft het verwijdering gegeven.
Maar wat ik de afgelopen dagen veel erger vond, was hoe mensen daar allemaal primair op hebben gereageerd. Onderlinge verwijten op twitter en andere media. Niet echt christelijk ... Maar ook, de agressieve teksten van de zogenaamde 'toleranten', die weinig moeten hebben van 'zwarte kousen' en de 'poldertaliban'. Dat baart pas echt zorgen ... dat is pas echt fundamentalistisch. Ik denk dat we daarvoor veel banger moeten zijn met elkaar, bang in de zin van voorzichtig. Daar ligt het front de komende tijd. Achterhoedegevechten leveren niets op, doen alleen maar schade en zijn het gewoon niet waard.
Laten we met en voor elkaar bidden, met elkaar blijven praten en overeenkomen dat we verschillend zijn. Mogen zijn ...

Willem van Gent zei

Dde PVV heeft bereikt dat er geen economische hervormingen plaatsvinden. Maar wat veel erger is, dat het salonfaehig is geworden om bevolkingsgroepen te willen deporteren. Dat minister Leers nog geen verbijfsvergunning kan geven zonder de persoonlijke toestemming van de Heere Geert. Dat soort zaken. De SGP vind de PVV niet erger dan de PvdA, een gewone partij dus. Jij inmiddels ook? Kun je zien wat de PVV berijkt heeft.

Jos M. Strengholt zei

Ik vind de PVV verwerpelijk, don't worry.

Dat de PVV zoveel invloed op economie heeft betwijfel ik. Harde bezuinigingen is OOk wat VVD en CDA willen.

Alle partijen zijn volgens mij blij dat CDA en VVD die economische kastanjes uit het vuur halen. Dringend nodig, maar voor links niet zo;n lekker thema.

En nogmaals, de PVV vind ik verachtelijk. En hun aanpak - demonisering van de Islam - werkte averechts voor inburgering van moslims.

Hoewel ik ook D66 vreselijk vind.

Verder kan ik me voorstellen dat een christen op elke andere partij stemt. Onee. Niet PvvD want ik eet veel te graag een lap vlees.

gert zei

Natuurlijk Jos benadruk nog fff duidelijk dat jij de PVV verachtelijk vind.
Natuurlijk niet naar het linkse politieke schijnproces tegen Wilders gekeken?

Op alle drie de aanklachten is Geert wel fff vrijgesproken.

Natuurlijk moeten jullie als "grote Israel vrinden" en moslim knuffelaars niks hebben van de enige Hollandse politicus die werkelijk begaan is met het Joodse volk en de dingen gewoon bij naam noemt.

Wilders z'n uitspraken,dat "Israel is fighting our war" en dat de islam samenlevingen alleen maar woestijnen voortbrengen zijn voor mij en vele gristenen in Nederland vele malen geloofwaardiger dan de echt gevaarlijke politieke opvattingen van Segers en Slob die ons landje uitleveren aan de verwerpelijke islam.

Natuurlijk is het een grote pertinente onwaarheid dat Wilders de inburgering van moslims zou tegenhouden,inburgeren word in hun heilige boek verboden.

Geen vals getuigenis spreken jegens uw naaste,welk gebod is dat ook al weer Jos?

angela zei

Misschien niet helemaal on topic, maar toen Jezus bad om eenheid heeft Hij vast als eerste eenheid bedoeld hetsamen op trekken van Jodenen christenen. Wat zal Hem dat een verdriet gedaan hebben dat het christendom zich losgescheurd heeft van het jodendom