zaterdag 14 mei 2011

'Geloven hoort bij menselijke natuur'

Onder leiding van de Universiteit van Oxford hebben 57 wetenschappers wereldwijd studie gedaan naar religie. Een conclusie van het onderzoek is dat 'geloven' niet is aangeleerd, maar aangeboren. Het Refdag geeft een korte samenvatting van het onderzoek.

Voor wie 'gelovig' is, zijn dit geen onthullingen. Het gaat bij 'geloven' om veel meer dan een mening, een opinie. Ons hoofd en hart zijn gemaakt door de Schepper van hemel en aarde, en hebben een natuurlijk neiging om die eeuwige Vader op de een of andere manier te vinden.

Wie meent dat 'geloven' is aangeleerd, heeft een paar netelige problemen.

Ten eerste, dat 95% van alle mensen op aarde beweert dat hun 'geloven' in iets hogers niet is aangeleerd maar aangeboren. Het is de ervaringswijsheid van de meeste mensen dat geloven 'van nature' is.

Wie beweert dat er buiten de materie geen geestelijke wereld bestaat, schept zichzelf bovendien a priori een gesloten wereldbeeld. Wie in een god gelooft, staat a priori open voor verrassingen. We kunnen altijd worden verrast door het onverwachte, het niet-beredeneerbare, het wonder.

Voor wie niet gelooft, is de hemel van koper. Er kan niets buiten het meetbare bestaan. Een standpunt dat leuk is voor sommige mathematici die hebben besloten dat hun bekwaamheid de maat van alle dingen is, maar niet voor de meerderheid van de mensen op onze wereld - die met de eeuwigheid in het hart zijn geboren.

Geen opmerkingen: