dinsdag 3 mei 2011

Hitte tussen Kopten en Salafisten neemt toe

Vrijdag gaan de Kopten de straat op - in wat ze zelf een "miljoen mensen protest om de kathedraal te beschermen" (MMPODKTB) noemen. Dat gebeuzel over 'miljoen' in Egypte wordt wat vervelend - vooral omdat de protesten zelden meer dan 10.000 halen. Feministen hebben vrijdag trouwens tot een MVPODVTB uitgeroepen - bedenk zelf maar waar dat voor staat.

Rami Kamel, lid van de Koptische Maspero Jeugd Unie dat de protesten vrijdag organiseert zegt dat het gaat om de bescherming van de Koptische kathedraal tegen mogelijke salafistische aanvallen.

Afgelopen vrijdag trokken 2.000, 10.000 of 40.000 (?) salafisten naar de Koptische kathedraal die door slechts 50 soldaten en 2 tanks werd beschermd. Die extremisten eisten van alles waar de kerk niet blij van werd, onder meer de berechting van paus Sjenoeda. Salafisten menen dat Allah ze opdraagt het recht in eigen hand te nemen als de overheid dat niet doet, dus er leeft veel vrees voor mogelijke agressie door die lui. Je wilt ze niet in een donkere steeg tegenkomen in elk geval.

De Maspero Jeugd Unie heeft de Hoge Raad van de Strijdkrachten laten weten dat de protesten gaan plaatsvinden en dat die vreedzame doelen hebben. De organisatie heeft het leger tegelijk om bescherming gevraagd. Gevreesd mag worden dat de salafisten de zaak niet over hun kant gaan en dat ze hun eigen MMPODITB organiseren. Die MMPODITB zou makkelijk in conflict kunnen komen met de MMPODKTB. En zo neemt de hitte langzaam toe in Cairo.

Geen opmerkingen: