donderdag 19 mei 2011

Gevaar voor Koptische genocide?

Jennifer Taylor van de organisatie LapidoMedia - een organisatie die werkt aan meer intelligentie in mainstream media over het thema 'religie', publiceert vandaag een artikel en een statement over de situatie van de Kopten in Egypte.

Er wordt gesproken over 'zorgwekkende trends' en de internationale gemeenschap wordt opgeroepen onmiddellijk actie te ondernemen omdat zelfs genocide in het verschiet zou kunnen liggen. Dit staat onder meer in de statement die door een aantal belangwekkende lui is ondertekend:

The increase in and intensity of attacks on Christians are indicators of imminent civil unrest and the potential for widespread ethno-religious violence that demands an immediate response’, says the statement.

As we have seen in all cases of mass violence in the twentieth century, radical groups demanding a homogenized society, poor and compliant state performance and widespread scapegoating in media reports are all early indicators of ethnic violence, massacres and genocides.

Unless the international community shows strong resolve and tenacity in keeping the emerging Egyptian leadership accountable, millions of Egyptian citizens will continue to face escalating violence and serious human rights abuses.

We urge the Egyptian authorities to uphold the rule of law and show resolve in addressed the worrying trends, which have the potential to pull Egypt into further chaos.

Zorg om de situatie in Egypte lijkt me geheel terecht. De situatie is niet goed. Des te meer ben ik het eens met de kritiek in de statement op internationale media -ook de Nederlandse - die de incidenten nogal gemakzuchtig omschrijven als 'communale gevechten' of 'sektarische gevechten'. Het gaat om aanvallen op een kleine en kwetsbare minderheid.

Aangezien die aanvallen in ernst lijken toe te nemen en de overheid steeds traag ingrijpt en daders niet serieus worden aangepakt, heeft die minderheid steeds meer de neiging zichzelf te verdedigen. Dat is begrijpelijk - wat moet je anders? Maar dat geeft radicale krachten in de samenleving steeds meer aanleiding om te wijzen op het geweld en het 'gevaar' van de kant van de Kopten.

Tenzij het Egyptische leger bikkelhard optreedt tegen salafisten en de geest weer in de fles krijgt, is het toekomstscenaria dat hierboven door LapidoMedia wordt geschets, niet ondenkbaar. In Egyptische islamitische media wordt te vaak gesproken over het moeten 'straffen' van de Kopten en van de noodzaak ze 'buiten te sluiten' om gerust te zijn op de toekomst.

1 opmerking:

Anoniem zei

Het probleem is dat het min of meer kán plaatsvinden omdat er geen sancties zijn. Het leger laat het toe, de politie werkt niet, dus wat moet je dan? Wie weg kán, vertrekt.