dinsdag 17 mei 2011

Gaat Moebarak amnestie krijgen?

Vanmorgen zegt de Egyptische krant al-Shoroeq dat Egypte’s voormalige president Hosni Moebarak zijn verontschuldiging gaat aanbieden aan het volk. Daarbij gaat hij ook om amnestie vragen, zowel voor zichzelf, zijn vrouw, en zijn zonen Gamal en Alaa. Al-Shoroeq baseert dit bericht op informatie van Egyptische en Arabische ambtenaren.

Dat er Arabische ambtenaren worden opgevoerd als informanten suggereert dat Moebarak en zijn familie dan wellicht naar het buitenland zouden vertrekken. Ik vermoed: Saoedie Arabie. Dat heeft al eerder aangeboden dat de familie Moebarak daarheen kan uitwijken.

Moebarak zou ‘een brief opstellen die op Egyptische en Arabische zenders zal worden uitgezonden’, aldus al-Shoroeq. Het zou gaan om verontschuldigingen ‘voor elke vorm van gedrag dat kan zijn voortgekomen uit verkeerde informatie die hem door zijn adviseurs is gegeven.’

Moebarak zou ook bereid zijn al zijn bezitiingen aan de staat over te dragen, in de hoop op amnesty door het leger. Volgens een militaire bron, ook geciteerd door al-Shoroeq, zouden diverse Egyptische en Arabische partijen om een amnestie hebben gevraagd ‘binnen een aanvaardbare juridisch raamwerk.’

Dit bericht van Shoroeq komt me erg waarschijnlijk over; ik denk dat het leger nooit van plan is geweest Hosni Moebarak en diens vrouw echt te berechten. Het zou teveel geheimen onthullen, waardoor de corrupte legertop zelf in een kwaad daglicht zou komen te staan. Daar komt bij dat de meeste Egyptenaren vinden dat hij president en diens vrouw onheus worden bejegend.

Aan de andere kant zal de 'jeugd van Tahrier', een minderheid met grote macht, ziedend zijn als Moebarak amnestie wordt verleend. Ik vermoed dat het leger toch bereid is deze boosheid op de koop toe te nemen.

De vraag is hoe de Moslimbroederschap zal reageren. Het leger zal zeker geen amnestie verlenen als de Broederschap het daarmee oneens is, want het leger heeft de steun van de Broederschap nodig. En als het leger die amnestie verleent, is wel duidelijk dat in ruil, de Broederschap de nodige subtiele geheime toezeggingen van het leger heeft gekregen om de islamisering van Egypte verder te helpen.

1 opmerking:

gert zei

Het is te hopen,gewoon hullie geld afpakken en klaar,gelukkig heeft de islam/arablente ook genadevolle kanten,zie website,

http://www.sodemieter.nl/wp-content/uploads/2011/05/verlichting.jpg