dinsdag 17 augustus 2010

Zo wordt het niks, Soul Survivor

Door tegenvallende bezoekersaantallen van het jaarlijkse festival heeft de charismatisch-evangelische jongerenorganisatie Soul Survivor geld tekort. “We merken dat er minder kerkelijke jeugdgroepen komen', aldus voorzitter Lambert Dekkers in het Nederlands Dagblad. Maar eh… Lambert, jullie zijn toch die organisatie die spontaan leuke christelijke jongelui uit PKN kerken doopt in het Veluwemeer? Verbaast het je dat kerken jullie niet zo erg believen? Ik vrees dat jullie je eigen glazen hebben ingegooid. En een organisatie die vorige jaar nog heel verbaasd reageerde dat predikanten uit de PKN niet zo blij waren met jullie dooppraktijken, staat zo ver van die kerkelijke werkelijkheid dat je volgens mij uit die hoek weinig hulp hoeft te verwachten. Jammer. Binnen de kerken is zoveel behoefte aan toegewijde jonge christenen. Jullie trekken ze daaruit weg.

En hoe moet er toch weer steun uit de kerken worden gekregen? “We zijn daarom nu bezig met het oprichten van mobiele teams die waarschijnlijk Soul Mobile gaan heten. Deze drie of vier jongeren kunnen voor kerken een jeugdavond verzorgen in Soul Survivor-stijl met aanbidding, delen van een Bijbelgedeelte en ministrygebed: bidden voor en met jongeren. Zo hopen we dat het contact met gemeenten weer wordt verstevigd.'' Nee, Lambert. Hiermee heb krijg je alleen de evangelische gemeentes mee. Maar die hebben al genoeg andere dingen aan hun hoofd. Jullie taalgebruik verraadt dat je totaal geen affiniteit hebt met de kerken waar je geld en mensen vandaan wilt krijgen. Heb je dat zelf wel door? Zo werkt dat niet, sorry.

3 opmerkingen:

Lambert zei

Beste Jos,

Wij hebben als Soul Survivor een goede relatie met heel veel soorten kerken, waaronder de PKN en de evangelische kerken. We hebben daarom ook een luisterend oor.

Soul Survivor bestaat uit een grote groep jonge toegewijde christenen. De visie van Soul Survivor is dat de jongeren elkaar gaan aanmoedigen. Dat werkt vaak beter dan dat ouderen de jongeren proberen te bereiken. We willen ze zeker niet uit de kerken wegtrekken, maar ze juist stimuleren om in hun kerkelijke en niet-kerkelijke omgeving de liefde van God te laten zien.Ik hoop dat je onze missie hierin wilt steunen!

Hartelijke groet!

Jos M. Strengholt zei

Blij dat te horen Lambert. Maar zorg je dan wel dat de mensen die je inzet ook de taal van die kerken spreken?

Rene zei

Meestal hebben 'de evanglischen' (tja, dat is nogal een brede groep, dat weet ik) inderdaad een ongevoeligheid als ze met 'kerkmensen' (zo noemen ze christenen die in een niet-evangelische gemeente zitten) praten.

Ze gebruiken taal die gewoon verkeerd valt ("Oh, ben jij als kind gedoopt? Juist... en je gelooft wel?" of "Heer, we bidden u dat in de PKN ook aandacht zal komen voor de Heilige Geest, zodat dit instituut ook uw liefde zal leren kennen")

Ahum... ik heb dan meer met iemand die spreekt over 'de kerk van alle tijden en plaatsen'...