maandag 16 augustus 2010

De religie van het Moralistisch Therapeutisch Deisme (MTD)

Christian Smith en Melinda Denton constateerden door onderzoek in allerlei kerken in de VS dat onder Amerikaanse christelijke tieners een alternatief geloof is ontstaan. Ze noemen dat Moralistisch Therapeutisch Deisme. (MTD) Hun bevindingen publiceerden ze in een boek Soul Searching. Deze nieuwe religie wordt beleefd in de context van traditionele orthodoxe geloofsgemeenschappen die nauwelijks beseffen dat hun tienere een heel andere religie aanhangen dan het orthodoxe Christendom. De geloofsbelijdenis van deze tieners zou zijn:
*Er is een God die de wereld schiep en ordende en die toezicht houdt over het leven op aarde.
*God wil dat mensen goed, aardig en eerlijk voor elkaar zijn -zoals de bijbel en de meeste wereldreligies leren.
*Het centrale doel in het leven is dat je gelukkig bent en je goed over jezelf voelt.
*God heeft niets met mijn leven te maken behalve als ik hem nodig heb om een probleem op te lossen.
*Goede mensen gaan naar de hemel als ze sterven.

Ik weet het, dit in de Verenigde Staten. Helemaal anders in Nederland natuurlijk. Maar ik kan dit atikel in The Christian Century Magazine over dit thema enorm aanraden. Een centrale gedachte daarin: binnen onze kerken gaan we er van uit dat onze kinderen op een mysterieuze manier de geloofswaarheden aanleren, gewoon door in de kerk te zitten of deel te zijn van de gemeenschap. Dat is een vreemde vooronderstelling, die we ook niet hebben als het gaat over het aanleren van de waarheden van wiskunde of een vreemde taal.

Geen opmerkingen: