zaterdag 21 augustus 2010

De Ermelose Westerkerk, Islam en de PVV

Naar aanleiding van een discussie hier eerder over de houding van christenen ten aanzien van Islam en de Nederlandse politiek, kreeg ik van Jan Minderhoud (foto), een van de heldere lichten in de Hervormde Westerkerk van Ermelo, dit bericht. Het staat in het kerkblad aldaar. Op de website van de kerk staat het nog niet. Jan zelf, de wijkpredikant Erik Fredrikze en Bernard Reitsma schreven dit:
Christenvervolging in moslimlanden en de PVV

Met die berichtjes over christenvervolging in de moslimwereld kun je soms in je maag zitten. Aan de ene kant is het helemaal waar. Christenen worden vervolgd. Het wordt hen verboden om samen te komen. Dus doen christenen dat in het geheim. In tal van moslimlanden mogen geen kerken gebouwd worden. Dus bidden wij voor onze broeders en zusters in die moslimlanden waar er spanningen zijn. En dat is niet gering. Er worden zelfs christenen vermoord. Omdat vrijheid van godsdienst een groot goed is, betekent dat dat in moslimlanden kerken gebouwd moeten kunnen worden en omgekeerd in ons land moskeeën. Die vrijheid is van groot belang.

Er is ook een andere kant. Dat is het anti-islam sentiment dat je door deze berichtjes zou kunnen voeden. Dan ben je bezig om tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen en godsdiensten te vergroten. Dan ben je bezig om bevolkingsgroepen tegen elkaar uit te spelen of om een groep uit de samenleving uit te sluiten. Dat lijkt de lijn van Geert Wilders en de PVV te zijn en daarover maken we ons zorgen. De PVV ziet de islam niet als een religie, maar als een politieke ideologie. Die ideologie moet kost wat kost bestreden worden. Wij proeven daarachter niet alleen zorg, maar ook een geest van angst, angst voor de islamisering van onze samenleving. Het taalgebruik van Wilders straalt weinig respect uit voor een andere religieuze cultuur. Bovendien hebben wij ernstige vragen bij het democratisch gehalte van de PVV.

Omdat we als gelovigen in Ermelo met deze vragen worstelen, is het goed ze te benoemen. Daarbij erkennen we dat de PVV pijnpunten in onze samenleving benoemt, waar andere partijen minder oog voor lijken te hebben. Daarover zullen we als gemeente van Christus met elkaar in gesprek moeten blijven. Dat willen we ook graag. Wel zijn we er van overtuigd dat vanuit het evangelie van Jezus Christus de weg van angst en haat een heilloze weg is. In het evangelie leren we dat de liefde van God de angst overwint en uitdrijft (1 Joh. 4:18). In het evangelie leren we dat we ons niet mogen laten overwinnen door het kwade, maar dat het kwade alleen maar overwonnen kan worden door het goede, door de liefde van God voor ons mensen. Dat is overigens ook de lijn van organisaties die zich inzetten voor vervolgde christenen, zoals Open Doors. Het is liefde die alle haat overwint. Hier, in onze westerse samenleving; en daar in moslimlanden waar christenen het zwaar hebben.

Jan Minderhoud, Gerrit Fredrikze, Bernhard Reitsma

Tenslotte, Jan zegt dat hij zelf regelmatig dit gebed uit het Joodse Achttiengebed bidt:
Doe terugkeren onze rechters als eertijds
en onze raadgevers als in het begin,
en laat smart en zuchten van ons wijken.
Wees Koning over ons, Gij Heer, Gij alleen,
in verbondenheid en erbarmen,
en doe gerechtigheid met ons in het recht.
Gezegend Gij, Heer,
Koning, die liefheeft gerechtigheid en recht.

14 opmerkingen:

Walter M. van der Wolf zei

Goed stuk van Jan Minderhoud. Je moet even "Nederlandse PolitieK" schrijven. Ik neem aan dat je niet de Nederlandse Politie bedoeld.

Het verkiezingsprogramma van de PVV ondermijnt de vrijheid van godsdienst en onderwijs in ons land. De reden dat meer dan de helft van de CDA'ers op de PVV heeft gestemd heeft volgens mij meer te maken met het algemene onbehagen onder christenen over de maatschappelijke koers van de Islam in ons land. Niet omdat ze het helemaal eens zijn met de standpunten van de PVV.

Proteststem
De stem van een aantal prominente christenen in het land op de PVV moet je volgens mij dan ook meer zien als een proteststem dan een stem die volledig gaat voor het verkiezingsprogramma van Wilders.

Als het CDA veel eerder de 'opmars van de Islam' op de politieke agenda had gezet dan was het volgens mij nooit zover gekomen. Dit is echter een politiek gevoelig onderwerp waar het CDA haar vingers niet aan wilde branden. Het gevolg is dat er een Wilders opstaat in het land die daar wel 'even wat aan gaat doen'. En nu heb je de poppen aan het dansen.

Geest van Islam
Ook elders in Europa en in de VS lopen de gemoederen hoog op als het over de Islam opmars gaat. De geest van Islam overspoelt Europa en de VS en die is niet te stoppen. En geen Wilders die daar iets aan kan veranderen.

Het enige wat wij als christenen kunnen doen is toezien hoe de Here het laat gebeuren en Jezus blijven navolgen in het uitvoeren van zijn onderwijs. Maar een oproep tot geweldloos verzet is ook een mogelijkheid. In wat voor vorm dat ook gegoten wordt. Christenen die zo reageren zullen altijd blijven bestaan.

Zuivering?
En misschien maar goed ook. Vaak zijn dat de klokkenluiders in Gods gemeente. Maar ook voor hen geldt dat zij de opmars van de Islam niet kunnen stoppen.

Wellicht dat de Here, die alle macht heeft in de Hemel en op Aarde, iets aan die opmars van de Islam wil doen? Of wil Hij het christendom in Europa en de VS zuiveren van alle zonde door de Islam daarvoor te gebruiken? Wie kent Gods gedachten in deze?

Één ding is zeker... we moeten als Gemeente blijven bidden en het Evangelie blijven verkondigen! En ook mogen we onze broeders en zusters die onder dictatoriale regimes leven niet vergeten!

Willem van Gent zei

Een bezwaar tegen het stuk. De schrijvers zeggen dat Wilders pijnpunten in de samenleving benoemt waar anderen minder oog voor hebben. Ik ken zulke pijnpunten niet. Wilders benoemt pijnpunten die niet bestaan. Ja, zo worden het vanzelf pijnpunten. Er is in dit land geen enkel noemenswaardig probleem met de Islam.
Walter: waaraan zou ik kunnen merken dat de geest van de Islam Europa overspoelt? Ik merk er hoegenaamd niks van, hoewel er geen dag voorbij gaat dat ik in het maatschappelijk verkeer direct met moslims te maken heb.
#windmolens #donquichotte

Lennart zei

@Willem over "Hij noemt pijnpunten die niet bestaan" - daar ben ik het niet mee eens. Wat is je postcode?

Ik ben geen PVV stemmer, absoluut niet. Maar ik woon wel in een mooie wijk met allemaal allochtonen. Als hij pijnpunten benoemt over marokkaanse jeugd, dan herken ik dat ten volle. Op het moment dat hier 20 jongeren al lachend door de straat of steeg rennen, kan ik er gif op innemen dat het allochtonen zijn en dat binnen 5 minuten de politie met auto's en motors door de wijk scheurt.
Maar dat ligt niet aan de Islam, het ligt aan een cultuur-opvoedingsprobleem.

Ergo, Wilders benoemt de problemen goed, maar heeft het over de verkeerde oorzaken. En dat onderscheid wordt niet goed gemaakt door de kiezer.

Walter M. van der Wolf zei

@Willem
Dank voor je reactie.

De afgelopen 4-5 decennia is het aantal moslims in Europa en de VS sterk toegenomen. Dat zijn heldere feiten die men, als dat nodig zou zijn, zelfs wetenschappelijk zou kunnen aantonen.

Dat geef je trouwens zelf in je reactie ook duidelijk aan als je zegt: "...hoewel er geen dag voorbij gaat dat ik in het maatschappelijk verkeer direct met moslims te maken heb."

In 1960 was in ons land een ontmoeting met een Moslim eerder 'uitzondering dan regel' geweest. Dat zul je wel met me eens zijn.
Met de komst van de Moslim is natuurlijk ook hun meest dierbare en heilige bezit meegekomen. En dat is hun religie, de Islam.

Op zoek naar een betere toekomst zou ook ik (!) als mens, en als christen, naar mogelijkheden zoeken om een beter leven voor mezelf en mijn gezin te bewerkstelligen.

In de jaren 60-70 waren die mogelijkheden er dus in Europa en de VS ook legio. En zo zijn er heel wat medemensen, ook uit politiek instabiele regio's, naar Europa en de VS getogen op zoek naar wat geluk en vrijheid.

Aigyptos zei

Het gaat Wilders niet om de moslims, het gaat hem om de islam. Analyseer de islam eens en kijk of dit geloof compatibel is met de westerse vrije waarden/normen/vrijheden etc. Je moet mijns inziens hard optreden die wensen de islam als politieke ideologie uit te voeren ( want de islam heeft overduidelijk politieke kanten ).

Jos M. Strengholt zei

ik merk dat je een Egyptische achtergrond hebt ;-)

K ben het met je eens dat we - via onze wetgeving - een politieke uitvoering van de Islam (voor zover die tegen onze wetten ingaat) stevig moeten stuiten. Je ziet in Egypte wat een ellende je krijgt als je dat niet op tijd doet.

Willem van Gent zei

@lennart 1087, en daarvoor 1053, 1055, 1012. Ik weet waarover ik praat.
@walter Natuurlijk is ook de islam meegekomen. Wat ik zeg is dat de islam geen enkele invloed heeft in Nederland of in het westen. Hooguit zijn de rammadanners wat suf deze dagen. Of kun je aangeven waar de islam van invloed is? Je hebt het over 'overspoelen', dat veronderstelt een enorme invloed.

Willem van Gent zei

@Jos Gewoon de grondwet handhaven lijkt me afdoende tegen islamitische wetgeving.

Jos M. Strengholt zei

Ja, daar heb je gelijk in lijkt me Willem. En zorgen dat ze die grondwet niet kunnen veranderen.

Walter M. van der Wolf zei

@Willem
De invloedssfeer van de Islam in de maatschappij neemt enorm toe. Ook al moet ik wel zeggen dat het een subtiel proces is wat niet gelijk in het oog springt.

Een manier waarop dat bijvoorbeeld gebeurd is via de politiek. Moslims krijgen (vanzelfsprekend(!), net als iedereen in Nederland) de mogelijkheid om deel te nemen aan het politieke proces. We leven immers in een democratie!

Op belangrijke plaatsen in Den-Haag en op allerlei overheidsposities in het land bekleden steeds meer Moslims belangrijke functies.

Kijk bijvoorbeeld eens naar burgemeester Aboutaleb van Rotterdam (overigens een goede burgemeester en een bekwaam bestuurder). Onder zijn bestuur wordt momenteel één van de grootste (zo niet de grootste) moskeeën van Nederland en Europa gebouwd.

Niemand die daar in ons democratisch bestel bezwaar tegen zal maken natuurlijk. Want er is vrijheid van godsdienst in ons land. En zeker geen bezwaar van een burgemeester die zelf Moslim is. Begrijpelijk.

Maar het grote gevaar is en blijft dat de gematigde Islam op deze manier (bijvoorbeeld via de politiek) de weg plaveit voor de radicale Islam.

Je opmerking: "Gewoon de grondwet handhaven lijkt me afdoende tegen islamitische wetgeving" is geweldig mooi! En daar ben ik het ook mee eens! De vraag is alleen of het ook gaat werken?

Wat van financiële geldstromen of radicale Imams uit dubieuze landen die hier voet aan de grond proberen te krijgen? Hebben we daar genoeg zicht op in Nederland?

De geheime dienst draait overuren om daar een beeld van te krijgen. Is dat openbaar?

En zo neemt de Islam langzamerhand in ons land toe! Denk bijvoorbeeld ook eens aan: onderwijs, leger, politie, de gezondheidszorg etc, etc. Van hetzelfde laken een pak.

Je kunt zeggen: "da's doomdenken!" Ja, misschien wel. Maar is er misschien iemand in Nederland die mij van het tegendeel kan bewijzen?

Willem van Gent zei

Walter, wat je zegt is dus dat er geen invloed is van de islam, maar dat je bang bent dat ie er gaat komen. Een beetje magertjes als je het eerder over 'overspoelen' had. Heb je een deep throat bij de geheime dienst?
Hoeveel islamitische partijen zijn er in Nederland? Hoeveel zetels hebben die. Hoevee; islamitische politici zijn er verhoudingsgewijs? Meer dan 5%?
Islamisering bestaat alleen maar in je hoofd.

Walter M. van der Wolf zei

@Willem
O.K. zo kan je 't ook zien natuurlijk :-)

xlpharmacy zei

Dus bidden wij voor onze broeders en zusters in die moslimlanden waar er spanningen zijn. En dat is niet gering.

Anoniem zei

Met de huidige koers stevenen we af op een instabiel en armzalig Eurabië onder het juk van de dictatoriale EU, met burgeroorlogen tot gevolg....De hele Islam is doordrenkt van haat tegen alles en iedereen die geen moslim is.De enige manier om de ISLAM te reformeren is door de sharia af te schaffen en de Koran te zuiveren van een enorm aantal soera's,die totaal tegenstrijdig met de beschaafde menselijkheid is.Maar,dat zal nooit gebeuren!