vrijdag 8 juli 2011

Sommige moslims mogen christen worden in Egypte

Op zondag drie juli heeft het Hoogste Administratieve Gerechtshof in Egypte een zeer interessante beslissing genomen. Wie ooit als christen is geboren en moslim werd, mag weer christen worden en op diens identiteitsbewijs komt dus weer 'christen' te staan als hij of zij dat wenst.

Egypte telt tienduizenden, zo niet honderduizenden moslims van christelijke achtergrond die ooit, bijvoorbeeld om aan een slecht huwelijk te ontsnappen, hun religie hebben veranderd. Door moslim te worden kunnen Kopten scheiden. Ook zijn veel kinderen van vaders die zich tot de Islam bekeerden, daardoor automatisch moslim geworden. Soms gebeurde het ook gewoon door ambtelijke vergissingen.

Maar al deze lui kunnen nu legaal weer christen zijn. Dit is een enorm besluit; het betekent dat degenen die echt moslim werden in overeenstemming met de definitie van de Islam, hun religie kunnen veranderen. Volgens de islamitische wetgeving, de sjaria, is dit een zonde die met de dood moet worden bestraft maar de Egyptische overheid staat het juridisch toe!

Het Gerechtshof heeft vastgesteld dat in alle gevallen van christenen die moslim werden, deze uitspraak geldig is. Er hoeft dus niet per geval te worden gekeken. Dat is een enorme uitspraak. Het enige dat moet gebeuren is dat de persoon in kwestie zijn geboorteakte laat zien - waarop staat dat hij of zij als christen is geboren, en een bewijs van de kerk waar hij nu bijhoort, dat hij christen is. Dan moet zijn identiteitsbewijs onmiddellijk worden aangepast.

Interessant is nu om te zien hoe de ambtenarij dit gaat toepassen. Het Gerechtshof beseft dit probleem en heeft de ambtenaren van het ministerie van binnenlandse zaken geboden om deze juridische uitspraak zonder uitstel te implementeren.

3 opmerkingen:

Inge zei

Wow. Ik ben erg verbaasd. Dit had ik van een arabisch land niet verwacht.

Nou heb ik ook een moslim gesproken die zegt dat je de sjaria op meerdere manieren kunt interpreteren en dat je een wat liberalere en een wat conservatievere interpretatie hebt. Hij zegt dat context van belang is. Ik vond zijn benadering erg 'christelijk', als je snapt wat ik bedoel.

Ik weet niet of dit een soort van door Westers denken 'verlichte' interpretatie is, of dat moslims in Arabische landen ook echt zo denken. De vriend in kwestie, die me dit uitlegde komt uit het oosten van Turkije.

gert zei

Staat volkomen haaks op de bedoeling van Jezus toen Hij z'n eerste discipelen/volgelingen riep.

Christen,moslim of kopt worden uit bv.zakelijke overweging of om je hachje te redden wat een valse schijnvertoning.

Het mot toch niet gekker worden en Jos vind het nog doodnormaal ook.

daniella van den akker zei

lees dan eens het stuk van de heer Strengholt over de macht die de koptische kerk hier over de mensen uitoefent van een paar dagen geleden dan gaat er misschien een lichtje branden en oordeel je minder hard.
Daniella, Cairo