woensdag 6 juli 2011

Oppositie Egypte begint bang te worden

Vrijdag 8 juli zullen weer grote massa's Egyptenaren de straat opgaan (vooral op het Tahrirplein in Cairo) om te demonstreren. Maar waarvoor, of waartegen, dat wordt steeds lastiger te begrijpen.

Aanvankelijk hadden de liberale oppositiepartijen vrijdag uitgeroepen tot groot protest om te eisen dat eerst de constitutie wordt herzien alvorens er parlementsverkiezingen worden gehouden. Naast 25 andere eisen, zoals we intussen gewend zijn. Eerst de constitutie herschrijven; die eis is logisch vanuit hun optiek. Alles wat kan zorgen voor uitstel van de verkiezingen grijpt de liberale democratische beweging aan omdat ze meer tijd nodig hebben om aanhang te winnen. [Hoewel velen in Egypte denken dat zelfs twee jaar nog niet genoeg is voor die lui om hun act together te krijgen.]

Naarmate die verkiezingen langer op zich laten wachten heeft de Moslimsbroederschap het steeds moeilijker de neuzen in dezelfde richting te houden. Dus wilde de Moslimbroederschap niet meedoen met de protesten vrijdag. De Broederschap wil per se dat de verkiezingen in september doorgaan, zoals al maanden geleden is aangekondigd. Een definitieve datum is niet gegeven. Van de week zei de premier dat het om 'eind september' zal gaan. Misschien maakt de militaire junta er wel begin oktober van; dat klinkt als uitstel he?

Maar nu heeft de Broederschap besloten om vrijdag toch mee te doen! De liberalen hebben zowaar besloten om de eis van uitstel van verkiezingen te laten vallen voor deze demonstraties. Nu zal het een protest worden 'tegen het geweld dat vorige week werk gebruikt tegen demonstranten.' Maar voor die liberalen is dat nauwelijks interessant. En eigenlijk, voor de Moslimbroederschap ook niet. Waar gaat het hier nog over?

Waar gaat het beide richtingen in de politiek om? Ik denk dat de liberalen en de Moslimbroederschap allebei bang zijn om zwak over te komen. Ik denk dat ze allebei defensief bezig zijn nu; het gaat om imago, niks anders. Op zich in politiek een verdienstelijk streven trouwens.

De liberalen hebben hun belangrijkste eis laten vallen want ze moeten Tahrir vol hebben. Ze weten ook wel dat als de Moslimbroederschap niet mee doet, de opkomst wel eens heel teleurstellend kan zijn. De laatste keer dat ze het alleen probeerden, bleef Tahrir opvallend leeg.

En de Moslimbroederschap? Die is bang dat de opkomst vrijdag juist wel goed zou kunnen zijn. Stel je voor dat die liberalen Tahrir toch weten te vullen. Dat zou wel heel slecht staan voor de Moslimbroederschap.

Dus gaan nu beide politieke richtingen demonstreren om niet te verliezen; om te laten zien dat ze er nog zijn. Maar de angel is al lang uit de demonstratie. En de Moslimbroederschap lijkt de grote winnaar, opnieuw. Het heeft zijn wil opgelegd aan de liberale partijen, en als de pleinen weer volstromen vrijdag is er geen neutrale beschouwer die niet weet dat dit de grote verdienste is van de Moslimbroederschap. De laatste keer dat de liberalen alleen demonstreerden op Tahrir kwamen er enkele tienduizenden. Een hoekje van het plein liep vol.

Als vrijdag Tahrir volloopt, echt vol, weet het Egyptische leger dat de Moslimbroederschap de beweging blijft om in de komende maanden zaken mee te doen. Als het plein niet volloopt, weet het leger dat het zich niet al te veel hoeft aan te trekken van wie dan ook; dan zal het gewoon de verkiezingsuitslag van september afwachten om daarna te weten met wie het zaken moet gaan doen. Nog even. De komende maanden worden spannend.

Geen opmerkingen: