zondag 3 juli 2011

Saoedisch tafereeltje: vrouw onthoofd

Op dit filmpje [KIJK HIER] van ruim vijf minuten zie je hoe onze grootste islamitische vrienden in Saoedie Arabie een vrouw onthoofden. Keurig volgens de Saoedische interpretaties van de Sjaria. Duizenden mannen kijken geinteresseerd toe. Je vraagt je af waarom het maken van zo'n filmpje dan verboden is. Ik vermoed dat dit een recente is - het filmpje is in juni op YouTube gezet. Maar ook als het al wat ouder is, ik dacht niet dat het Wahhabisme zijn visie op het onthoofden van criminelen heeft bijgesteld. Gelukkig maar dat we hier in Egypte met een nettere interpretatie van de sjaria te maken hebben.

Overigens, ik weet niet of er veel verschil is tussen onthoofden, een injectie geven, ophangen, electrocuteren, of door een vuurpeleton laten neerknallen. De doodstraf is in alle gevallen abject. Als moord verwerpelijk is - omdat het menselijk leven beschermenswaardig is - is het in alle gevallen af te keuren een mens te doden. Geboren of ongeboren, ja ook dat nog. Alle menselijk leven verdient bescherming.

22 opmerkingen:

Anoniem zei

Geachte Jos Strengholt.
U zegt: "Ik dacht niet dat het Wahhabisme zijn visie op het onthoofden van criminelen heeft bijgesteld. Gelukkig maar dat we hier in Egypte met een nettere interpretatie van de sjaria te maken hebben".
Het Wahabisme is een reformatorische beweging (terug naar de periode van Muhammad ibn Abdallah en zijn rechtschapen kaliefen) geïnitieerd door Abdul Wahhab (1703-1792).
Zou u mij kunnen vertellen waar ik in de Qur’an, sahih hadiths, Sirat rasul allah of Tabaqat een basis zou kunnen vinden voor een nettere interpretatie van de shari’a?
De ongelukkige vrouw die geëxecuteerd werd was een Indonesische huishoudelijke bediende (baboe in het Maleis) die haar werkgever gedood heeft na door hem langdurig te zijn misbruikt en mishandelt. Ofschoon zij niet tijdens een ghazwa werd buitgemaakt en zelf een mumina was, beschouwde hij haar vermoedelijk als zijn slavin.
Wat het executeren betreft: hier hebben we te maken met iemand die een ander en wel een mohammedaan van het leven beroofd heeft.
De profeet van deze religie heeft voor heel wat minder een dichteres laten doden: “ ’Umayr ibn ‘Adiiy’s journey to kill ‘Asma’ bint Marwaan.” Ze heeft kritiek geleverd op het vermoorden van Abuu ‘Afak.
“When the apostle heard what she had said he said, ‘Who will rid me of Marwan’s daughter?’’ Umayr ibn ‘Adiiy al-Khatmi who was with him heard him, and that very night he went to her house and killed her. In the morning he came to the apostle and told him what he had done and he said, ‘You have helped god and his apostle, O Umayr!’ When he asked if he would have to bear any evil consequences the apostle said, ‘Two goats won’t butt their heads about her,’ so Umayr went back to his people.”
The Life of Muhammad (Sira vertaling van A. Guillaume blz. 676.)
Over de vernietiging van de mannen van Banu Qurayza zal ik het maar niet hebben.
Ik ga ervan uit dat de islam de leer van al insan al kamil Muhammad was en nog steeds is. In deze religie wordt er weinig waarde aan een mensenleven toegekend, in navolging van uswa hussanna, het perfecte voorbeeld voor het handelen.
We hebben hier niet te maken met Zarathustra, Siddhartha Gautama, en al helemaal niet met Jeshua van Nazareth. De sunna van Muhammad laat weinig ruimte voor welke interpretatie dan ook.
Hoogachtend. Alf Mulhid

Jos M. Strengholt zei

Realiteit is dat in de meeste islamitische landen geen hoofden worden afgehakt.

Jos M. Strengholt zei

Overigens, Alf Mulhid, als je in Nederland woont, lijkt me leuk je eens te ontmoeten. Je kan me altijd emailen ;-)

Sonja zei

Bombardementen onthoofden ook - en erger.

Paul Miller zei

In Nederland zouden we het slachtoffer eerst netjes verdoofd hebben. Ervan uitgaande dat wat voor dieren (sinds kort) goed geregeld is, zeker ook voor mensen gelden mag.
Overigens worden vrouwen in islamitische landen wel voor minder gedood, al dan niet door onthoofding of steniging. En daar gaat het natuurlijk om, alsmede om de falende fairheid van het rechtssysteem. Er kan derhalve maar één redelijke conclusie zijn: wat hier gebeurt is een vorm van barbarisme. Overigens vinden de Indonesische authoriteiten dat ook, want er zijn maatregelen afgekondigd. wat precies weet ik even niet meer. Sorry folks, las het in de trein.

Anoniem zei

@ Jos Strengholt: ik woon inderdaad in Nederland, waar een Mohammed kritische benadering in het algemeen niet op prijs wordt gesteld. Men wordt al gauw als een bekrompen xenofoob geafficheerd en aan agressie blootgesteld, verbaal en anderzijds. Ik waardeer het zeer dat u mij wil ontmoeten. Ik ben echter wel een agnost en secularist. In tegenstelling tot u (een moedige zendeling in dar al-islam) ben ik een wat in het Duits een Stubenhocker wordt genoemd, veilig verscholen in mijn studeerkamer, tussen stoffige boeken.
Mijn probleem is de discrepantie tussen de islam die officieel in Nederland zowel door moslems als door hun autochtone sympathisanten worden geprojecteerd en de authentieke (sahih)geschriften, die ik pas na 11 september 2001 ben gaan lezen.
@ Sonja: in het NT heb ik niet kunnen vinden dat Jeshua van Nazareth zijn volgelingen aanspoorde om er op los te bombarderen, integendeel zelfs. Dat kun je van Muhammad ibn Abdallah met de beste wil van de wereld niet zeggen. Ikzelf heb het christendom verlaten o.a. omdat het een extreem pacifistische strekking heeft. Ik heb geen zin om de andere wang toe te keren wanneer ik een klap krijg.
Een ad nauseam terugkerende tu quoque of jij bak is het verwijt van de kruistochten. Het antwoord daarop is ook algemeen bekend. In 711 overvielen Tariq ibn-Zyad en Musa ibn-Nusayr het Iberische schiereiland en namen het in bezit. Pas in 1095 (sic!) riep Urbanus II de Eerste Kruistocht uit. In de tussentijd had Europa te lijden van de ghazwa’s van de Saraceners. Bovendien beperkt deze onderneming zich tot het in bezit nemen van het Heilige Land. Een simpel rekensommetje toont aan dat het Westerse Christendom pas na 384jaren de moeite nam om de agressor van repliek te dienen.
Hoogactend,
Alf Mulhid.

Jos M. Strengholt zei

Haha beste Alf Mulhid, ik ben slechts een eenvoudige anglikaanse priester.

Neemt niet weg dat het me leuk lijkt je een keer te spreken. En eh... de beste verdediging tegen de Islam is een serieus christelijk geloof he?

Anoniem zei

@Paul Miller:
U zegt:
“Overigens worden vrouwen in islamitische landen wel voor minder gedood, al dan niet door onthoofding of steniging. En daar gaat het natuurlijk om, alsmede om de falende fairheid van het rechtssysteem.”
U slaat de spijker op z’n kop. Het falende rechtssysteem heet overigens Shari’a.
“Er kan derhalve maar één redelijke conclusie zijn: wat hier gebeurt is een vorm van barbarisme.”
U slaat alweer de spijker op z’n kop. Het is nogal een delicate kwestie om deze vorm van barbarisme bij de naam te noemen. Iets met vrede of onderwerping.
De verslaggeving bij de MSM (zowel binnenlands als buitenlands) neemt wanneer het om deze vorm van barbarisme gaat nogal surrealistische vormen aan. Het gaat zogenaamd om cultuur of traditie. Blijkbaar hebben deze cultuur en traditie geen enkele invloed ondergaan van een geloofssysteem die hen al 14 eeuwen lang totaal domineerde.
Doet mij denken aan het verhaal over een echtpaar en hun huiskamer. Die huiskamer zit namelijk kniediep onder de mest. Midden in de kamer troonde pontificaal een gigantische olifant. Het echtpaar blijft zich maar afvragen waar toch al die mest vandaan komt. Op geen enkel moment is het bij en opgekomen dat het wel eens met de dikhuid te maken zou kunnen hebben. Einde verhaal. Een goede verstaander heeft maar een half woord nodig.
@ de eigenaar van deze site: nogmaals respect van een schlemiel van achter de kachel. Het was niet mijn bedoeling om ironisch te zijn of om te slijmen. Ere wien ere toekomt.
Hoogachtend,
Alf Mulhid

gert zei

Hoi Jos,geloof je dat nou echt zelf,
"de beste verdediging tegen de islam is een serieus christelijk geloof".
Juist de serieuze christen gelovigen in vooral de islam landen worden bij bosjes afgeslacht,dus wat je roept klopt totaal niet!.

En Alf Mulhid die juist afhaakte omdat hij het christendom als extreem pacifistisch ziet win je.
er ook zeker niet mee.Trouwens het voorbeeld van je andere wang toekeren,ik moet de eerste gristen nog tegen komen die dat ooit letterlijk deed.

Vooral tav de islam moeten we af van het verkeerde uitgangspunt om het onkruid samen met het tarwe te laten opgroeien.
Nergens in de akkerbouw zie je boeren die hun land laten overwoekeren door het onkruid,het Bijbelse probleem was juist dat er weinig verschil te zien was tussen het tarweplantje en het onkruid,daarom het advies niet uitrukken.Bij de islam is het overduidelijk dat het onkruid is.

Trouwens de Bijbel noemt als beschermer voor eventueel vervolgden de overheid,maar als de overheid zoals in zoveel moslimlanden zelf mede de vervolger is ligt het toch even anders.
Nee Jos we worden vergeleken met schapen midden onder wolven,we worden vergeleken met zwakken prooidieren waarop de duivel als een brullende leeuw aast,
maar we moeten naast de duif ook arglistig zijn als de slang.
Jezus zelf was zeker ook geen naieve man.

Jos M. Strengholt zei

Prima Gert, leef jij op een nietchristelijke manier, als dat jouw keus is.

Je verwart de rol van persoon en overheid. Andere wang toekeren heeft met mijn persoonlijke houding te maken. Overheid draagt het zwaard niet voor niks.

Dank voor je tip dat ik in Egypte oppassend moet zijn.

gert zei

Hoi Jos,geef jij dan eens wat praktijkvoorbeelden dat je door een serieus christelijk geloof het best beschermd bent tegen de (geweldadige)invloeden van de islam.
Drie is al genoeg.

Jos heb jij dan ooit toen je op je gezicht geslagen bent je andere wang toegekeerd?
Trouwens juist jou opstelling naar anders denkende/schrijvende gristenen en Joden kennende ben je niet zo goede incasseerder.En als je bij jou eenmaal in ongenade bent gevallen,is het veelal definitief.

Jammer trouwens dat je niet goed las wat ik beweerde,ik stelde dat bij een overheid die juist de goede onderdanen vervolgd (er zijn genoeg van die moslimlanden)je je heus niet naief en weerloos hoeft op te stellen.

Jos M. Strengholt zei

Gert ik had het niet over beschermig tegen gewelddaden door moslims; ik had het over de 'opkomst' van Islam in Nederland.

Stel je gewoon de vraag: wat zou Jezus hebben gedaan. Het is beter onrecht te lijden dan onrecht te doen.

Anoniem zei

@ Jos Strengholt
Jos Strengholt zegt: "Je verwart de rol van persoon en overheid. Andere wang toekeren heeft met mijn persoonlijke houding te maken. Overheid draagt het zwaard niet voor niks."
In de tijd van Jezus (oerchristendom) was die overheid het Imperium Romanum. Die was alles behalve pacifistisch en niet christelijk. Jezus kon het zich permitteren om pacifistisch te zijn omdat hij ervan uitging dat de Dingdag nakende was.
Toen het Romeinse rijk nog polytheïstisch was konden christenen het zich veroorloven om de oorlog niet te bestuderen en de zwaarden tot ploegscharen om te smeden. De (niet-christelijke) overheid zorgde voor wet en orde en ook voor de bescherming van de Romeinse burger Paulus. Na Constantijn ontstond er dan wel een dilemma zo groot als de hemel.
Het heeft er misschien niets mee te maken maar ik heb mij altijd verwonderd over het gemak waarmee de troepen van de Jihad Syrië en daarna geheel Noord Afrika onder de voet liepen. Mensen die leefden onder het motto: “Want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen” vormden geen partij tegen Arabieren die van Muhammad de garantie kregen op Janna voor degenen die oorlog voeren ter meerdere eer en glorie van allah.
9:5. Fa-itha insalakha al-ashhuru alhurumu faoqtuloo almushrikeena haythu wajadtumoohum wakhuthoohum waohsuroohum waoqAAudoo lahum kulla marsadin fa-in taboo waaqamoo alssalata waatawoo alzzakata fakhalloo sabeelahum inna Allaha ghafoorun raheemun
9:5. Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.
Jos Strenghot stelt:”Stel je gewoon de vraag: wat zou Jezus hebben gedaan. Het is beter onrecht te lijden dan onrecht te doen.”
Jezus leefde in de verwachting van een SPOEDIGE komst van het koninkrijk van zijn vader.Voor hem was dus fysieke weerbaarheid niet meer relevant. I ain’t gonna study war no more is vanzelfsprekend indien de leeuwen bij de lammeren liggen.
Is het onrecht doen indien men zich verzet tegen mensen die je willen doden en je vrouwen en kinderen in slavernij willen voeren? Remember Banu Qurayza.
Het is wel zo dat aan de Volken van het Boek (Ahi al Kitab) een dhimmi status wordt aangeboden: Het betalen van de Jiziya (9:29. Qatiloo allatheena la yu/minoona biAllahi wala bialyawmi al-akhiri wala yuharrimoona ma harrama Allahu warasooluhu wala yadeenoona deena alhaqqi mina allatheena ootoo alkitaba hatta yuAAtoo aljizyata AAan yadin wahum saghiroona.
9.29. Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.) en het ondergaan van een vernederende behandeling.Ik heb diep respect voor diegenen die dit martelaarschap op zich willen nemen omwille van bovenstaande principe. Ik behoor er echter niet toe.
Hoogachtend,
Alf Mulhid

Jos M. Strengholt zei

Hallo Alf - nu ben je wel wat simplistisch. Jezus kon het zich veroorloven? Hij werd gedood door die overheid.

Van de 12 apostelen werden er 11 door die overheid gedood.

Jezus was niet pacifistisch. De jonge kerk erkende de staat als instituut dat booswichten moest straffen.

Maar je hebt gelijk - de oude kerk koos er voor liever onrecht te lijden dan te doen. Zonder dat ze daarmee zeiden dat de overheid een soort slappe lullos moesten zijn.

gert zei

Hoi Jos,kijk fff wat er gebeurt als je het evangelie predikt bij een meeting van moslims nota-bene in de VS.
Daar gaat je theorie!

Als je over helden spreekt dan is deze volgeling van Jezus het wel!

http://tundratabloids.com/2011/07/fundamustards-go-ape-on-preacher-sharing-the-gospel-in-arab-fesitival-in-dearborn-michigan.html

Jos M. Strengholt zei

Gert ik heb het niet over een theorie maar over hoe de bijbel zegt dat jij en ik moeten leven. T zal je blijkbaar worst wezen.

Anoniem zei

Geachte Jos Strengholt:
U hebt gelijk. Ik heb te vroeg gesproken. Uit Mattheus 26: 51-54 kan niet afgeleid worden dat Jeshua een pacifist was. Zijn offerdood was reeds van tevoren besloten en het geeft geen pas dat iemand het wil verhinderen door het zwaard te trekken.
Wel vind ik zijn uitspraak in Mat. 26: 52 nogal ongenuanceerd en onnodig generaliserend. Allen die naar het zwaard grijpen zullen door het zwaard vergaan? Ten allen tijde? Is er niet zoiets als het recht op zelfverdediging?
U zegt: “de oude kerk koos er voor liever onrecht te lijden dan te doen.” Helemaal mee eens als het maar niet inhoudt dat jezelf met de wapenen verdedigen onrecht is. Jezelf en je dierbaren verdedigen is niet onrecht plegen. Integendeel: het is recht en zelfs heilige plicht. De mannen van Banu Qurayza hadden zichzelf niet verdedigd en in mijn optiek hadden zij onrecht gepleegd op zichzelf maar vooral op hun vrouwen en kinderen die op genade en verderf aan een bestialisch monster en zijn bende werden overgeleverd. Een mens heeft het recht wanneer hij alleenstaand is (celibatairen bijvoorbeeld) onrecht te dulden door bijvoorbeeld zichzelf aan de marteldood over te leveren. Heeft hij significant others om zich heen, dan heeft hij geen recht om onrecht te dulden maar de plicht om zich te weer te stellen.
Simon Wiesenthal had ooit gezegd dat hij alleen het recht heeft om mensen te vergeven die hem onrecht hebben aangedaan. Hij had geen recht om onrecht plegers te vergeven in naam van andere slachtoffers.
Idem wat betreft het dulden van onrecht. Men kan voor zichzelf besluiten om onrecht te dulden en te ondergaan. Men heeft de plicht om alles binnen de mogelijkheden die men heft om onrecht van in de eerste plaats om de eigen dierbaren van onrecht te vrijwaren.
U zegt: “De jonge kerk erkende de staat als instituut dat booswichten moest straffen.” In de concrete historische situatie was dat het Romeinse keizerrijk.
Maar de jonge kerk was de staat niet. De jonge kerk had besloten om das Gewaltmonopol aan de staat over te laten. Kwaadwilligen (waartoe ik niet behoor) kunnen zeggen dat de jonge kerk het vuile werk door de staat laat opknappen.
Ikzelf ben Jeshua van Nazareth oneindig dankbaar omdat hij deze uitspraak deed:Johannes 18: 36 “Mijn koninkrijk is niet van deze wereld”. Ik ben niet de enige die dit ziet als de proclamatie van de scheiding tussen kerk en staat, een zeer heilzaam beginsel. Velen spotten en schertsen wanneer anderen het hebben over de joods-christelijke wortels van de westerse beschaving. Welnu; dit beginsel is een van die wortels.
U en ik kennen maar al te goed die gevallen waarin dit beginsel niet tot het repertoire van een religie behoort.
Hoogachtend, Alf Mulhid

gert zei

Hoi Jos,met alle respect hoor,maar ik meen me te herinneren,dat toen de arab lente in Egypte begon je maar wat blij was dat er potige gasten met allerlei slagwapens in jou straatje de wacht hielden.

Natuurlijk nam dat jou angst niet volledig weg want volgens mij schreef je dat je met een honkbal knuppel gewapend de nachten doorbracht.
Volgens mij staat er nergens in de Bijbel dat je indringers die jou "op je wang" komen slaan en nog erger met een honkbal knuppel mag begroeten.Wie met de honkbal knuppel leeft zal door de honkbal knuppel vergaan.Een variant op wat Jezus eens sprak.
Nee Jos doe je niet mooier voor dan je bent.
Trouwens kom je niet naar Zierikzee?

Jos M. Strengholt zei

Er staat nergens in de bijbel dat je jezelf niet mag verdedigen. Jezus en de jonge kerk dacht over deze zaken en zei: neem ZELF geen wraak, daar is de overheid voor. In die context zegt Jezus: grijp niet naar het zwaard.

In een situatie van wetteloosheid door gebrek aan overheid is het heel normaal om jezelf te verdedigen met geweldsmiddelen.

Maar nog steeds ontgaat me de betekenis van deze discussie. In Nederland is er toch niemand die zichzelf moet verdedigen? We hebben toch een overheid?

En in die context is de beste defensie tegen 'islamisering' (als daar al sprake van is) dat je niet een beetje vaag praat over 'joods-christelijke cultuur', maar dat je dat geloof ook werkelijk aanhangt, gelooft, en er naar leeft.

In Nederland zou totaal geen gevoel van onbehagen bestaan (bestaat dat dan? of is het een speeltje van PVV?) als de 35% van de bevolking die zich christen noemt, gewoon in de publieke ruimte als christen zou leven en spreken. We zouden die paar moslims niet eens opmerken.

Johan zei

Jos, je hebt groot gelijk: dat de kerken leeg zijn is niet de schuld van de moslims, maar van de christenen die het hebben laten afweten. Dat er veel christenen geen serieus werk meer maken van hun geloof, kun je de moslims niet in de schoenen schuiven.

Anoniem zei

Geachte Jos Strengholt.
U zegt: "En in die context is de beste defensie tegen 'islamisering' (als daar al sprake van is) dat je niet een beetje vaag praat over 'joods-christelijke cultuur', maar dat je dat geloof ook werkelijk aanhangt, gelooft, en er naar leeft."
Het gebruik van de uitdrukking "joods-christelijke wortels van de westerse beschaving" is tegenwoordig actueel in Nederland. Uiteraard zij de wortels van de westerse beschaving niet uitsluitend joods en christelijk. Paulus van Tarsus was behalve Jood ook een gehelleniseerde Romeins burger. Het is gewoon middelbare school kennis dat het reëel bestaande christendom , behalve joodse en vroeg christelijk componenten ook behoorlijk wat neoplatonisme (Augustinus) en stoïcisme in zich heeft opgenomen.
Aangezien ik een mulhid ben heb ik religie en kan er ook niet naar leven. Ik put mijn inspiratie uit het gedachtegoed van Thales , Anaximander, Anaximenes, Protagoras, Aristoteles, Zeno, Descartes, Kant, John Stuart Mill, etc., etc.
Mijn richtsnoer is de uitspraak van Kant op de vraag: “Was ist Aufklärung?”
Aufklärung ist der Ausweg des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Sapere aude! Habe Mut, Dich Deines eigenen Verstandes zu bedienen!
Wahlspruch der Aufklärung. (Kant, 1784)”
Naar mijn mening is de beste defensie tegen islamisering de ratio, vrijheid van meningsuiting en kritiek.
Ik begin wel vertwijfeld te raken aangaande bepaalde delen van het christendom.
Gelezen op http://brabosh.com/2011/07/07/pqpct-c7b/
"De Wereldraad van Kerken (1), die zo’n 590 miljoen christenen van tientallen verschillende denominaties vertegenwoordigt, heeft enkele dagen geleden op een vierdaagse conferentie in het Griekse Volos besloten dat het bestaan van de Joodse staat Israël ‘een zonde’ is. Tevens wordt Israël een ‘bezettingsmacht’ genoemd die de Palestijnen zou ‘ontmenselijken’. Aan het schrijnende gegeven dat circa 80% van de ongeveer 100.000 christenen die jaarlijks vanwege hun geloof in Jezus worden vermoord in moslimlanden leven werd echter geen woord vuil gemaakt, noch werd er enige melding gemaakt van het feit dat juist de Palestijnen door hun racistische religieuze zuiveringen verantwoordelijk zijn voor het vrijwel doen verdwijnen van de christelijke gemeenschap in de door hun gecontroleerde gebieden."

In Nederland bestaat islamisering nauwelijks op het platteland, in de ampel van groen voorziene buurten van de welgestelden. Islamisering bestaat wel in de zogenaamde kansenwijken (ook wel Vogelaarwijken genaamd) in de grote steden.
Hoogachtend,
Alf Mulhid

Anoniem zei

Anoniem schreef "zij werd gezien als een slavin". Ik noem dat "goedpraterij"

Mijn samenvatting is meer
- Zij werd slachtoffer van een slecht mens
- Zij werd verleid tot moord, door de onmacht en uitzichtsloosheid, van de situatie waar die slechte mens haar in bracht.
- Dat deze slechte mens haar bechouwd als een rechtmatige slavin, en dat het daarom "zijn recht was haar te mis-bruiken",is gewoon een voorbeeld van hoe mensen met een slecht geweten, hun slechtheid proberen goed te praten.
- Dat er "backup" is van een cultuur die slachtoffers afstraft in plaats van de aanleiders van het kwaad, maakt deze cultuur een achterlijke en liefde-arme cultuur is.
- Dat er "backup" is van een "godsdienst" is een bewijs dat dit een religie/secte betreft die het spoor bijster is hoe God gediend kan worden.

Ik ben blij geinspireerd te worden door degene met "de naam boven ALLE namen". Ik beveel het van harte aan dat iedereen De Weg, De Waarheid en Het Leven volgt, en het godsgeschenk aanneemt: Een nieuw hart, voor eeuwig.

Groeten

RV