donderdag 16 juni 2011

Wil Egypte dat kerken naar de woestijn verhuizen?

Onze Anglicaanse kerken in Egypte hebben, samen met de Koptisch-Orthodoxe en de Rooms-Katholieke, de ontwerpwet voor kerkbouw hartgrondig verworpen.

Aanvankelijk werd door de kerken redelijk positief gereageerd op beloftes van de militaire junta dat er snel een verbetering in hun situatie zou komen. Het wordt de kerken al eeuwenlang erg moeilijk gemaakt om nieuwe kerkgebouwen te openen. Maar het wetsvoorstel waarmee de overheid is gekomen, is nog beroerder dan hoe het al was.

Zo staat in het huidige wetsontwerp dat nieuwe kerken en moskeeen minstens 1000 vierkante meter groot moeten zijn. Een werkelijk ridikuul idee. Hoeveel kerken (en moskeeen) hebben behoefte aan zo's groot bouwwerk?

Bovendien moeten nieuwe kerken (en moskeeen) minstens een kilometer verwijderd zijn van bestaande kerken en moskeeen. Gezien de grote hoeveelheid bestaande moskeeen maakt dit kerkbouw bijna onmogelijk. O nee. In de woestijn kan leuk gebouwd worden. Is dat waar de overheid de kerken hebben wil? Uit het straatbeeld?

Verder verzetten de kerken zich sterk tegen het voorstel dat de plaatselijke gemeenteraden voortaan toestemmingen voor kerkbouw moeten geven. Juist in die plaatselijke raden hebben moslims uit de wijk uiteraard veel macht en dat maakt het krijgen van toestemmingen bijna onmogelijk.

Het is onduidelijk wat de overheid met dit wetsvoorstel dacht te bereiken. Het is te duidelijk onwerkbaar. Dat vinden moslims trouwens ook. Die zijn gewend dat ze waar ze maar willen moskeeen kunnen beginnen; in veel flatgebouwen is een minuscule moskee in een hoekje gebouwd - waardoor de eigenaar van het flatgebouw niet alleen browniepoints bij Allah krijgt (altijd goed voor het hiernamaals) maar ook gratis electriciteit voor de moskee die dan leuk voor de flat kan worden afgetapt, en voordelen met onroerendgoedbelasting (en dat is dan weer handig voor het hiernumaals).

4 opmerkingen:

Peter zei

Tjaa... ze zullen het altijd vanuit de sharia benaderen en dat levert altijd spanningen op omdat deze zeer beperkende maatregelen oplegt op kerken. Zolang Sharia invloed heeft zal het altijd moeilijk blijven; en hoemeer sharia-compliant Egypte wordt hoe moeilijker. Hieronder het gedeelte uit "The Reliance of the Traveller". Dat is geen fundamentalisme, maar een door AL-AZHAR goedgekeurd handboek:

o11.5 Such non-Muslim subjects are obliged to comply with Islamic rules that pertain to the safety and
indemnity of life, reputation, and property. In addition, they:
(1) are penalized for committing adultery or theft, thought not for drunkenness;
(2) are distinguished from Muslims in dress, wearing a wide cloth belt (zunnar);
(3) are not greeted with "as-Salamu 'alaykum";
(4) must keep to the side of the street;
(5) may not build higher than or as high as the Muslims' buildings, though if they acquire a tall house,
it is not razed;
(6) are forbidden to openly display wine or pork, (A: to ring church bells or display crosses,) recite
the Torah or Evangel aloud, or make public display of their funerals and feastdays;
(7) and are forbidden to build new churches.

Jos M. Strengholt zei

'Ze' zullen het 'altijd' vanuit 'de' sharia benaderen? Drie woorden waar je vraagtekens bij kan zetten...

Want intussen hebben kerken in Egypte de afgelopen jaren met of zonder officiele toestemming wel aardig wat nieuwe kerken neergezet. De soep wordt echt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend hoor.

Peter zei

Ja je hebt gelijk, ik had al moeite met die eerste woorden van mijn reactie omdat de drie woorden veel te onprecies en algemeniserend zijn, maar ik hing een beetje de luie christen uit en had geen zin het te veranderen. Ik wist dat je hier iets over zou zeggen en verbaasde me al dat het zolang duurde. :) Mea culpa dus.

Het punt dat ik wilde maken was dat het Islamitisch recht niet positief staat tegenover en niet bevorderend is voor kerkbouw, hetgeen tot gevolg heeft dat wanneer Egypte zich ent op die bron (zelfs heel officieel in artikel 2 van de Gw) en in toenemende mate nadruk legt op het Islamitische karakter van de staat, kerkenbouw problematisch blijft en mischien nog wel problematischer wordt.

Ik acht het wel volstrekt onwaarschijnlijk dat Egypte een kerkenbouwverbod gaat instellen. Dan zouden ze zich in de positie van SA zetten; maar ze hebben niks aan te bieden (Olie) om er voor te zorgen dat westerse donoren dan hun mond er over houden. Het gebeurt alleen als de polarisatie tussen het westen en de Islamistische wereld tot grote hoogten stijgt, de Islamitische identeit veel belangrijker wordt, en Egypte minder afhankelijk wordt van westerse donoren.

jantjeuitnederland zei

De Kopten kunnen rustig een kerk in de woestijn bouwen. Ik ben er van overtuigd dat het er groen wordt.