vrijdag 24 juni 2011

De dictatuur van de Nieuwe Moraal

Het is al jaren gaande in Nederland. De Ene Ware Moraal van het Christendom die niet langer domineert, wordt aan de kant gezet voor de Ene Ware Moraal van… ja van wat eigenlijk. Een nieuwe kijk op wat liberaal betekent?

Dat mensen die geen Christen zijn en die de Ene Ware Moraal van het Christendom niet waarderen en dat bestrijden, kan ik me voorstellen. Je wilt vrij zijn in je morele keuzes, je levensstijl, je (on)geloof. Dat het Christendom in het verleden soms bar weinig speelruimte gaf aan andersdenkenden, dat weten we en dat is treurig.

Overigens vermoed ik dat we ook wel vaak met een karikatuur te maken hebben. Hadden liberale, niet-christelijke Nederlanders het is de 19de en 20ste eeuw nou echt zo beroerd in onze samenleving? Ooit kwamen Joden naar de protestantse Nederlandse samenleving omdat we zo'n vrij land waren. We deden als protestanten dus wel iets goed? Nu krijgen Joden van de Ene Nieuwe Moraal te horen dat in het hart van hun religie iets zit wat in onze samenleving niet welkom is.

Hoe dan ook, een religie die ons als samenleving een moraal oplegt, dat hoeven we niet meer. Mag ik dan ook even nein danke zeggen tegen de nieuwe Ene Ware Moraal die ons nu door de strot wordt geduwd?

Een kwart eeuw geleden vond Nederland het ondenkbaar dat homoseksuelen zouden trouwen; op de schaal van de moraal zijn we aan het veranderen gegaan, en nu moet het verboden zijn voor ambtenaren om niet mee te werken aan het homohuwelijk. De Ene Ware Moraal is ingewisseld voor een andere Ene Ware Moraal. En dat terwijl de mensen van de Nieuwe Ware Moraal nog wel beloofd hadden, plechtig, in de Tweede Kamer, dat weigeren mogelijk bleef he?

Tien jaar geleden vonden we rituele slacht door Joden of Moslims aanvaardbaar, want ook al is dat ritueel slachten niet onze moraal, het moet wel kunnen. En lo and behold, nu dicteert de Ene Ware Moraal dat het helemaal fout is. Tien jaar geleden okee, nu helemaal fout? Wat voor visie op moraal hebben we eigenlijk? Me dunkt dat we ons nogal door de onderbuik laten leiden? Of gaat het om een afrekening met bevolkingsgroepen die zich maar moeten aanpassen aan de huidige Ware Moraal?

De schijnoplossing dat rituele slacht mag doorgaan als wordt bewezen dat het voor een dier niet pijnlijker is dan bij slacht met verdoving is een lachertje. Het dicteert immers aan een bevolkingsgroep met een bepaalde moraal dat het die moraal alleen mag hebben als het zich conformeert aan de opvattingen van de groep met de Echte Ware Moraal.

De partijen die het hardst roepen om vrijheid, liberalisme, hebben naar het lijkt nogal nare trekjes. Die vrijheid en hun liberalisme lijkt toch wel vooral te gelden voor hen die het met hun visie op de Ene Ware Moraal eens zijn.

En net zoals het Christendom ooit nogal dictatoriale trekjes had in hoe het beslag legde op de Nederlandse samenleving, heeft deze nieuwe ‘liberale’ stroming dat volgens mij nu ook. En net zoals het Christendom dat indertijd zelf eigenlijk niet doorhad, zien deze leiders van de Ene Nieuwe Moraal dat geloof ik ook niet.

2 opmerkingen:

gert zei

Hoi Jos,wat je niet vermeld is dat mevr.Thiemen hetzelfde kwaad doet als wat nazi Duitsland als eerste deed nl het verbieden van de uiterst diervriendelijke Bijbels rituele slacht door de Joden.

Nota-bene enkele kopstukken van de dierenpartij zijn ook nog eens 7e dag adventisten.

Verder zijn vooral de Nederlandse Joden alweer de dupe,van deze nieuwe verwerpelijke moraal doordat er door moslims op zo grote schaal ritueel geslacht wordt in ons landje,door hun toedoen is dit balletje uiteindelijk gaan rollen.

Peter zei

De nieuwe heersende moraal of levensbeschouwing is complex, maar er zijn wel een aantal lijnen aan te wijzen:
- het is a-theistisch, in die zin dat het een direct handelen van God in het aarddom uitsluit; ook veel christenen hadnelen deze ketterij aan.
- Er is ook geen duidelijke scheiding tussen God en het aarddom/mensdom; het goddelijke en het aardse valt daardoor enigszins samen. Soms is dit concreet zichtbaar in een pantheistische overtuiging; soms wordt er een christelijke Sausje over gegoten (bijvoorbeeld door te spreken over een kruisigen van Gods lichaam, met verwijzing naar milieuvervuiling).
- Dit leidt allereerst tot een extreem humanisme, dat de individuele zelfexpressie verheft tot vox Dei. Het goddelijke in de mens is zijn zelfbeschikking op basis van de ratio. Juridisch/dogmatisch krijgt dit vorm in het beginsel van individuele autonomie. Dit betekent dat men een afschuw heeft van elke levensbeschouwing die een theonomie hanteert, maar ook van sociale constructies die bepaalde vormen van zelfexpressie verhinderen, denk in het bijzonder aan de huidige debatten over Transgenderism en 'Genderbending'.
- Ten tweede leidt dit tot een vervaging van het onderscheid tussen de mens en de natuur. De mens is meer onderdeel van de aarde dan daarboven verheven. menselijke uniciteit wordt thans door veel rechtsfilosofen als een vergaan idee verworpen, omdat het eigenlijk alleen te baseren is op Genesis 3.... en dat kan natuurlijk niet. Hierdoor wordt de natuur en het in harmonie zijn met de natuur veel belangrijker.
Dit wordt ook wel 'de ecologie' genoemd. Het vloeit in het bijzonder voort uit de Romantische stroming uit de verlichting dat naar eenheid zocht met de natuur en de emotie en vond zijn politieke expressie in het fascisme.

Het probleem is vooral de de heilige kerk niet vrij is van deze ketterijen. Omdat de kerk zo gericht is op het dienstbaar zijn aan de samenleving neemt ze deze ketterijen over.