vrijdag 17 juni 2011

Volgens mij draait de Gereformeerde Bond een beetje?

'Brochure over Israël blijft ongewijzigd', kopt het Nederlands Dagblad vandaag. Grappig hoe een paar blogs ervoor zorgen dat een thema wordt 'opgerakeld' door de krant. Zo hebben we elkaar allemaal nodig :-)

Dit schrijft het Nederlands Dagblad:

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond ziet in kritische geluiden over de brochure Israël en de Palestijnen geen reden de uitgave aan te passen. Dat zegt algemeen secretaris Piet Vergunst. In de uitgave stelt dr. Theo van Campen, predikant in Zwartebroek, dat er in het Nieuwe Testament niets is veranderd aan de zogeheten landbelofte, de gedachte dat het land door God aan aartsvader Abraham beloofd tot een 'eeuwig bezit' aan Israël is gegeven.
En verder citeer ik niet maar kan je in het ND lezen.

Overigens vind ik het interessant dat algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, Piet Vergunst, de brochure van Van Campen 'een discussiestuk' noemt. Als het dat slechts is, dat vermoed ik dat binnenkort door de Bond zo'n discussiestuk wordt gepubliceerd dat door Ds Theo Pleizier is geschreven.

Of is het niet echt als discussiestuk bedoeld? Maar door het dan nu wel zo te noemen lijkt het toch of er binnen de Bond meer verlegenheid is ontstaan door de gefundeerde (!) kritiek dan ze wil toegeven. Interessant vind ik dat op geen enkele manier door Van Campen of de Gereformeerde Bond antwoord is gegeven op de vragen en commentaren die zijn gesteld.

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Blijft toch bijzonder; als de Kerk het voortgezette Israel is, wat Gereformeerden (denk ik?) toch ook geloven, dan behoort het Bijbelse land eigenlijk aan haar.

Niet aan een stel atheistische afstammelingen van de Farizeëen.

Peter zei

Bij dit thema spelen zoveel misverstanden over wat bepaalde begrippen betekenen dat disputaties hierover al heel moeilijk zijn te voeren. Daar komt bij dat verschillende broeders verschillende systemen hanteren waarbij dezelfde begrippen soms een heel verschillende betekenis krijgen. En dan is er ook nog de enorme emotionele geladenheid en de angst om het titel vervangingsleeraanhanger opgestempeld te krijgen; terwijl anderen dit stempel weer heel gewillig zetten op iedereen die het niet met hun specifieke visie op de positie van Israel eens is. Laten we het er op houden dat de positie van Israel en een evt. Landbelofte en alles wat er bij hoort een ondergeschikt punt in de Eschatologie is. De Kerk die gezeten is in de hemelen in de gemeenschap van de Vader en de Zoon is hier niet onmiddellijk bij betrokken. Als de Heer komt, zal Hij met Zijn volk handelen zoals het Hem behaagt.

Kees Langeveld zei

Het is voor mij duidelijk dat de landbelofte nog geldt. Gods beloften zijn onberouwelijk. Het is 'Zijn land', aan Abrahams nageslacht bij herhaling beloofd. Doch christenen zijn bestemd voor een hemels vaderland.