zondag 5 juni 2011

Koeweit: 'Slavinnetjes nodig voor de mannen...'

In Koeweit heeft een politiek geengageerde dame, Salwa Al-Mutairi (foto), voorgesteld dat de wetgeving moet worden aangepast zodat mannen in Koeweit slavinnetjes kunnen kopen voor hun seksuele genot. Daarvoor zou een agentschap moeten worden opgezet dat slavinnetjes te koop aanbied. Dit zou de perfecte manier zijn om overspel te voorkomen. Op Youtube geeft Salwa dit bevrijdende advies.

Geef overspel een andere naam en het is geoorloofd, lijkt de achtergrond van Salwa's ethische advies. Dat is ook de basis voor de tijdelijke 'huwelijken' die soms een uur duren. Dat is naar ik begrijp op de Wallen in Amsterdam ook de gemiddelde tijd voor een pretje? 'In de Islam is hoererij niet nodig', heb ik moslims trots horen zeggen. 'Bij ons is dat formeel geregeld in het Mutaa huwelijk.'

Salwa beweert dat ze haar voorstel ontleent aan gesprekken met een paar islamitische leiders die zich zorgen maken om het gedrag van rijke Koeweiti’s. Die zouden kunnen worden verleid tot immoreel gedrag door de schoonheid van hun vrouwelijke huishoudsters. Die huishoudsters zouden daartoe soms zelfs ‘toverij’ gebruiken. Maar wat met een huishoudster verkeerd is, is prima met een slavin. Ye Allah.

Volgens Salwa zouden speciale kantoren kunnen worden opgezet om voor meisjes te zorgen op dezelfde manier als waarop huishoudelijke hulpen worden gevonden. “We willen dat onze jeugd wordt beschermd tegen overspel”, zei Salwa.

Ze suggereert dat deze meisjes bijvoorbeeld zouden kunnen worden gevonden in oorlogsgebieden als Chechnya. Daar is een 'jihad' gaande, en meisjes die daar worden opgepakt mogen worden verkracht door de islamitische soldaten, aldus de sjaria. Dus waarom zulke meisjes niet door devote moslims laten oppakken en meenemen naar Koeweit?

Moslimmannen mogen met 4 vrouwen tegelijk getrouwd zijn, maar hun slavinnetjes staan te allen tijde ter beschikking. Je mag er zoveel van hebben als je wilt. Mannen hebben nu eenmaal een grote behoefte en Allah maakt de religie makkelijk voor zijn volgelingen. Eerlijk is eerlijk: de meeste Koeweiti's vinden Salwa's suggestie gelukkig ridikuul. We leven niet meer in de zevende eeuw.

20 opmerkingen:

gert zei

Als,als,als ik ooit tot de islam over zou gaan zou ik het doen vanwege het mogen hebben van meer dan één vrouw.Wie niet trouwens,wees maar eerlijk mannen.

Jos je artikeltje staat nota-bene te lezen op de "ultra rechtse" vrijevolk site,dat krijg je natuurlijk als je veel contakten binnen de ger.gezinte hebt.

http://www.hetvrijevolk.com/

De moslims in het christelijke westen beginnen trouwens een charme offensief met grote posters op billboards.
Er komt eerst een poster waarop te lezen is dat Jezus ook hun profeet is.
Daarna komt er een met,"de koran het laatste testament" en daarna "mohammed,goed voor de mensheid".
"mohammed goed voor de mensheid" is natuurlijk om te gieren van het lachen.

http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/4318

ben kok (joods-chr.pastor) zei

En dan heb je het TV progr. van de NTR nog niet gezien:"
mijn topmoskee"
Met de Amsterdamse slotervaartmoskee, een voormalige PKN kerk, waarbij de dochter van de dominee van toen hhar instemming betuigt.
Het blijft immers een gebedshuis, dezelfde betekenis blijft behouden.
Van het interieur zei het stuk onbenul wel, "dat alles was omgedraaid"
Inhoudelijk ook, maar dat had ze dus niet door.
Dezelfde god, in koran en bijbel, niet waar Jos?
De islamisering is volop gaande, gepromoot via de NTR met ons belastinggeld.
Leve de Arabische lente, zowel in en rond Egypte als hier.
Nou, gezellig even bijgepraat te hebben,
zie tora-yeshua.nl voor de laatste acties en artikelen,
Ben

Anoniem zei

Het mogen hebben van meer als èèn vrouw.
Dat is de straf die E.T uitdeelde na het paradijs.
Niet voor niets spreken we over zandbak mensen als we het hebben over alles wat dieren superieur maakt.

Groene Leeuw zei

De Coalitie had Koeweit niet te hulp moeten komen toen zij bezet waren door Irak in 1990/91.Er zijn velen van ons daar gesneuveld voor de vrijheid van een stel verwende mohamedanen en oversexte moslima's, waar nog geen hond op wil zitten.

KCB zei

Jos, je zegt "eerlijk is eerlijk" dat de meeste Koeweiti's het idee van seksslavinnetjes ridicuul vinden. En dat zal best kloppen, al betrof het maar 1% van de mannen en 100% van de vrouwen. Maar dat deze Al-Mutairi zoiets überhaupt in het openbaar durft te zeggen betekent ook wel iets, of niet?

Welk antwoord heeft men eigenlijk op de vraag hoe het moet met al die jongens die door het onttrekken van meisjes aan de huwelijksmarkt het zonder levenspartner zullen moeten doen?

Peter Boswijk zei

Mijn vraag is hier ook of het gaat om moslim seksslaven of om niet-moslim slaven? De positie en geschiedenis van niet-moslim vrouwen binnen de islam en islamitische wereld lijkt mij een onderwerp op zichzelf. Feit is wel dat de arabische slavenhandel voornamelijk dreef op vrouwelijke (seks)slaven, itt tot de westerse slavenhandel. Verder is het opvallend dat vooral in de UK niet-moslim meisjes worden misbruikt door moslimmannen... de loverboy-problematiek in NL geeft statistisch aanleiding de hypothese te onderzoeken of Islamitische culturele achtergronden mede een oorzaak zijn door de invloed van een lage visie op vrouwen in het algemeen en niet-moslim vrouwen die geen maagd meer zijn in het bijzonder. Van andere Europese landen ben ik niet gelijk op de hoogte. Dat van die Egyptische meisjes heb ik ook wel eens gehoord. Ik meende dat dit redelijk feitelijk bewezen was. Hoe het ook zij, gezien de polarisatie in de wereld, zullen wij hier nog wel meer van horen in de toekomst...

Jos M. Strengholt zei

uiteraard gaat dit om niet-moslims. het moet gaan om mensen die zijn gevangen genomen in een heuse jihad - dus per definitie tegen kaffers.

Anoniem zei

@Groene Leeuw: De Coalitie wilde niet de Koeweitis redden maar onze benzine.

@Peter Boswijk: Nee hoor, de mannelijke slaven waren in de meerderheid. Voor het grove werk, dat later door machines zou worden overgenomen. Zonder slaven kon je in vroeger eeuwen geen staat of bedrijf runnen.

Anoniem zei

"Eerlijk is eerlijk: de meeste Koeweiti's vinden Salwa's suggestie gelukkig ridikuul. We leven niet meer in de zevende eeuw."
Echter, de islam en zijn profeet Muhammad ibn Abdullah zijn wel van de zevende eeuw en hebben eeuwigheidswaarde bovendien. Mevrouw Al Mutairi’s ideeën zijn conform de sunna van Muhammad de profeet. “De meeste Koeweiti’s”zijn ofwel niet op de hoogte van de woorden en daden (qur’an, hadiths en sira) van hun profeet (al insan al kamil, uswa husanna) of ze doen aan taqiyya, om de naïeve kafirs in slaap te wiegen.
Hoogachtend,
Alf Mulhid

Jos M. Strengholt zei

1000 Mulhid, een derde optie is:

De meeste moslims geloven niet dat de Islam voorschrijft dat moslims vandaag moeten leven alsof het nog de 7de eeuw is?

Als ik jouw begrijp zijn moslims 1) dom of 2) leugenaars.

Me dunkt dat dit niet de enige opties zijn.

Peter zei

@anoniem. Islam-watch is redelijk islamkritisch, maar hier is een minder islamkritische website van een afrikaanse organisatie die het zelfde zegt: www.arabslavetrade.com.

De meeste arabische slaven waren vrouwen die voor seksuele doeleinden werden gebruikten. De meeste westerse slaven waren mannen die voor werkdoeleinden werden gebruikt.

Wat mij het meest verbaast is dat deze slavernij eigenlijk nog maar heel recent is verdwenen, namelijk eind 20ste eeuw.

Peter zei

Oh mijn andere verwijzing is weg. die is hier http://www.islam-watch.org/index.php?option=com_content&task=view&id=683

Anoniem zei

Geachte Jos Strengholt.
Zijn Muhammadanen dom? Is Muhammad Atta, die met succes zijn studie aan een Duitse hogeschool geabsolveerd heeft dom? Je zou denken van niet. En toch geloofde hij in de belofte van the Big Brothel in the Sky (Janna) met de bijbehorende 72 (?) houri’s en ghilmans. Hij was gewoon een vrome Muhammadaan en vrome Muhammadanen beschouwen het als hun hoogste plicht om shahid te worden. Zijn perspectief , zijn referentiekader (sorry voor het afschuwelijke jargon) is een totaal ander dan die van bijvoorbeeld de Nazareners, in vroeger dagen de meerderheid in het avondland.
Zijn Muhammadanen leugenaars? Bij de Nazareners was en is de waarachtigheid nog steeds een kardinale deugd. Bij Muhammadanen was en is de leugen een strategisch en tactisch concept. Muhammadanen zijn in de eerste plaats Muhammadanen en zij hebben zich te richten naar de richtlijnen van de Umm al Kitab, een geschrift dat ergens in de eeuwigheid door Allah Subhanahu wa ta'ala himself werd geschreven. Daarnaast hebben ze de hadiths en de sira, de bronnen van de Sunna.
Wie zijn de ware, de goede mumineen? Degenen die Abu al Qasim, zijn shahaba en zijn khilafa rashidun navolgen (en dus in de zevende eeuw leven!).
Mevrouw al Mutairi lijkt me iemand die zich verdiept heeft in de biografie van haar innig geliefde profeet. Daarin zal ze gelezen hebben dat Abu al Qasim na de mannen van banu Qurayza te hebben vermoord, de vrouwen en kinderen als slaven verkocht. Wat de sex slavinnen betreft; hij gaf zijn mumins het goede voorbeeld door Safya bint Huyyay ibn Akhtab en Rayhana bint Amr ibn Khunafa voor zichzelf te reserveren na hun vaders en broers over de kling te hebben gejaagd. Wanneer ik, een kufaar van deze dingen op de hoogte ben , dan des te meer deze vrome mumina.
Hoogachtend,
Alf Mulhid

Jos M. Strengholt zei

Alf Mulhid - ik constateer dat je ervan uitgaat dat de salafistische islam de ware islam is.

Ik ken veewl moslims die zich serieus moslims noemen en die de salafistische islam kennen en die weten wat de hadith leren, maar die toch een ander soort islam aanhangen.

Overigens, alle respect voor kuffaar! :-)

Anoniem zei

Geachte Jos Strengholt.
In tegenstelling tot u, die leeft in het land van al Azhar, in levendige gesprekken gewikkeld met de inwoners van al Misr oftewel het land van Kemet, en wier kennis fris en levend is, zit ik op dit ogenblik in een studeerkamer ergens in Nederland tussen dorre boeken. Ik verlaat mij haast uitsluitend op secundaire bronnen wat dit betreft.
Grote indruk heeft op mij gemaakt de uitspraak van Recep Tayyip Erdogan: “There is no moderate or immoderate Islam. Islam is Islam and that’s it.” Ik moet deze moderne muslim, leider van het “seculiere” Turkije gelijk geven. Er is slechts een Islam, die van Muhammad ibn Abdullah.
De reformatie in Europa betekent een afkeer van de praktijken van bijvoorbeeld Rodrigo Borgia en de terugkeer naar het vroege christendom, de Bergrede etc. De muslim reformatie betekent een terugkeer naar…………, ja waarnaar? Naar wie anders dan naar de praktijen en geboden van Muhammad ibn Abdullah sal allahu alayhi wasallam. En we weten maar al te goed wat voor een figuur deze zegel der profeten was (als hij al een historische figuur was wat ik aanneem). Ik hoop dat ik Luther, Calvijn en Zwingli niet beledig indien ik zeg dat er wel degelijk een muslim reformatorwas geweest, iemand die terug wilde naar de puurheid van de Medinase periode: Muhammad ibn Abd al-Wahabi.
Trouwens de zin: “De poorten van de Ijtihad zijn al lang gesloten”, zal u, levend in Dar ul Islam, niet onbekend in de oren klinken. Als ik me niet vergis behoort deze zin tot de mainstream islam.
On topic is de uitspraak van de Egyptische shaykh Abi-Ishaq al Huwayni, ik neem aan een islamitische “econoom”, die een oplossing heeft gevonden voor de economische problemen die Egypte op dit ogenblik teisteren, namelijk het voeren van jihad, het tot slaaf maken van ongelovigen. Een slaaf/slavin kan tussen de 300 en400 dirham opbrengen. Is deze meneer iemand die de grondslagen van zijn “humane” deen misverstaat? Is hij een ketter?
Ik denk het niet. Maar al te graag zou ik kennis willen nemen van de geschriften over een chimerische deen, humaan, vredelievend, een Islam Light. Zou iemand mij boektitels willen geven over deze islam? Ik wacht met grote gretigheid.
Al Huwayni op you Tube:
http://www.youtube.com/watch?v=z1DNzSJ8mVo&feature=player_embedded

Ik hoop dat ik u niet al te zeer verveel met mijn schrijfsel.
Hoogachtend,
Alf Mulhid

Peter zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Peter zei

Sorry voor mijn verwijzing naar de Egyptische Sheik die al was gemaakt.... Ik kwam wel nog dit citaat tegen uit haar toespraak dat ik toch wel heel pikant vind.

"A Muslim state must [first] attack a Christian state—sorry, I mean any non-Muslim state—and they [the women, the future sex-slaves] must be captives of the raid. Is this forbidden? Not at all; according to Islam, sex slaves are not at all forbidden. Quite the contrary, the rules regulating sex-slaves differ from those for free women [i.e., Muslim women]: the latter's body must be covered entirely, except for her face and hands, whereas the sex-slave is kept naked from the bellybutton on up—she is different from the free woman; the free woman has to be married properly to her husband, but the sex-slave—he just buys her and that's that."

Eerlijk gezegd wist ik dat echt niet. Dat niet-moslim seksslaven halfnaakt mogen lopen. Wat voor invloed heeft dat voor de manier waarop moslimmannen kijken naar westerse vrouwen die zich toch wat bloot kleden...

En dan die verwijzing naar christelijke staten... ongelooflijk, gelukkig corrigeert ze zich zodat ze niet discrimineert, dat zij in de ogen van het westen natuurlijk echt ontoelaatbaar zijn.

Waarvan weten we eigenlijk dat de reguliere Maliki Islam in Egypte dit afwijst? Raymond Ibrahim zegt:
"Unfortunately Huwaini's (over seksslaven) position is not "radical." One is reminded of when Sheikh Gamal Qutb was asked on live TV if Islam permits men to rape their female captives. The one-time grand mufti of Islam's most authoritative university, Al Azhar refused to answer and, when pressed, became hostile and stormed off the set.

hier is de link
http://www.raymondibrahim.com/9734/islam-sex-slavery

Peter zei

Dit thema blijft ons wel een beetje bezig houden. Blijkbaar zijn niet-islamitische seksslaven, in dit geval uit Nepal, al in gebruik in Koeweit en hoeft de overheid het alleen nog te legaliseren...Dat er wordt gepleit voor een overheidsregulering en facilitering is ook een duidelijke aanwijzing dat er in de praktijk al wat aan de hand is.

http://www.asianews.it/news-en/Nepali-women-victims-of-prostitution-and-slavery-in-Arab-countries-21789.html

Peter zei

Van Translating Jihad:
After Egyptian Shaykh Abu-Ishaq al-Huwayni's controversial comments about jihad and slavery (see here) were published on YouTube, Facebook, and also in Egyptian press, he was given the opportunity to respond in a telephone interview aired on the Islamic satellite television station al-Hikma on 22 May 2011. In his approximately 20-minute response, he contended that his words in that clip were taken out of context--he was talking within the larget topic of offensive jihad. In this interview he explained the meaning of offensive jihad, and established through sources in the Qur'an and sayings of Muhammad that both offensive jihad and the taking of spoils of war, namely slaves and "sex-slaves," are legitimate under Islam.

Hier is het filmpje en de tekst:
http://www.translatingjihad.com/2011/06/video-shaykh-al-huwayni-when-i-want-sex.html

De mensen op de video bleken niet echt te protesteren en hij kreeg uitgebreid de ruimte. Weet iemand of deze discussie in Egypte nog verder is gevoerd? En of er nog andere geleerden zijn opgestaan die dit betoog op basis van de Sharia hebben weerlegd? Is dit televisiestation Al-Hikma een beetje bekend; en kan je het ook zien via de sateliet in NL? dat zou ik wel ernstig vinden namelijk...

Anoniem zei

wat er geschreven word is de grtootste onzin en word niet getollereerd in de ware islam t is niet toegsetaan naar half naakte vrouwen te kijken ,slavernij was heel anders in de tijd van de profeet de regel omtrent meer vrouwen hebben ,is t helpen van de wezen lees de koran maar eens goed,dat mannen en dan bedoel ik alle mannen op de wereld veel sexuele lusten hebben is een andere zaak