woensdag 7 december 2011

Lex Runderkamp gaat nu gewoon liegen

De NOS-rapportage over de brand in de kerk in het Egyptische Merinab heeft het een en ander teweeg gebracht. Lex Runderkamp heeft beweerd dat de Kopten hun kerk zelf in brand hebben gestoken, en probeert nu door een woordenbrij zijn gezicht te redden. Zowel Kees Hulsman, een zeer conscientieuze onderzoeker die je nimmer kan betichten dat hij verhalen van Kopten meer gelooft dan die van Moslims, en Jan Dirk Snel, die je nooit kan betichten van ondoordachte conclusies, hebben gehakt gemaakt van het verhaal van Runderkamp. Maar dat toegeven? Welnee. Hij gaat nu gewoon zitten liegen.

Runderkamp meende dat hij in Merinab, in Zuid Egypte, een scoop had. Het verhaal dat moslims de kerk in brand hadden gestoken in oktober, zou niet kloppen. Ergo: De Kopten hadden het gedaan. Zijn 'bron' was EEN moslim in het dorp. O ja, en nu haalt hij ook zes onderzoeksrechters aan, die beweren dat ze niet kunnen bewijzen wie achter de brand zat. Met dat laatste 'feit' blijkt opnieuw dat Runderkamp geen mallemoer snapt van het functioneren van de Egyptische samenleving en overheid. Dat liet hij ook al zien door de mooie bruine ogen van die ene moslim te geloven die beweerde dat de Kopten hun eigen kerk in brand hadden gezet.

Alle gedraai en gekonkel van Runderkamp kunnen niet ongedaan maken, dat daags na de brand, door politie, dorspbewoners, de gouverneur, werd verklaard dat moslims die kerk in brand zetten. Leg dat maar eens uit, als het eigenlijk een Kopt was geweest.

Runderkamp is vandaag opnieuw met een verdediging gekomen. In dat verhaal beweert hij: 'Bovenstaande feiten zijn nogmaals gecheckt in de afgelopen dagen.' Hoe heeft hij dat gedaan? Ik ben benieuwd. Een beetje journalist zet dat er bij he? En de 'controle' heeft dus geen enkele andere getuige dan die ene moslim kunnen opleveren. Een man die vanaf het begin, net na de brand, NIET ontkende dat er moslims achter zaten, maar die zijn verhaal dus heeft herzien. Als getuige...

Jan Dirk Snel laat zien hoe Runderkamp nu gewoon gaat liegen om zijn 'eer' te redden. Hier een deel van Snel's bijdrage, die ik even weergeef omdat er de links naar de belangrijkste stukken uit de discussie inzitten. Hier lees je die hele blog: 'Runderkamp misleidt de boel'

Lex Runderkamp (NOS) blijft hardnekkig. In drie stukken
1. Klopt het verhaal van Lex Runderkamp (NOS) over de kerkbrand in El Marinab?
2. Lex Runderkamp (NOS) overtuigt niet – Nog eens over de kerkbrand in El Marinab
3. Lex Runderkamp (NOS) ontwijkt het debat
heb ik uitvoerig aangetoond wat er mis was met zijn reportage en zijn verantwoording. Twee maal op heel gedempte en welwillende toon, de derde keer iets uitgesprokener, toen ik de zaak nog eens overzag, nadat hij elk debat uit de weg liep.

Nu komt hij dus weer met een tegenstuk. Ik heb geen tijd om dat uitvoerig te becommentariëren. Hij gaat niet in op de kritiek en hij misleidt de boel bewust. Hij schrijft:

‘De Engelstalige website Arab West Report van de Nederlander Kees Hulsman vat uitstekend samen wat er in Marinab gebeurd zou zijn volgens de algemene lezing.’

Het is flauwekul. Arab West Report vat hier helemaal niets zelf samen. Het gaat niet om een eigen weergave, het gaat om een willekeurig artikel uit een krant of website Watani, die ter informatie overgenomen is. Met andere woorden, Runderkamp gaat niet in op het voorlopige onderzoeksrapport van Kees Hulsman en definitieve 29 pagina’s tellende rapport van Lamis Yahya, hij gaat niet in op mijn gedetailleerde analyses. Hij kiest een willekeurig editorial en gaat dat vervolgens becommentariëren. Haha. Runderkamp staat critici helemaal niet ‘te woord’, zoals hij valselijk nog waagt te twitteren.

Lees mijn vorige stukjes met alle bewijzen. Lees de rapporten van Kees Hulsman en Lamis Yahya, het voorlopige van 2/3 oktober en het definitieve van 13 oktober. Zij hebben op 1 oktober ter plaatse onderzoek gedaan. En het staat vast: een grote groep moslimjongeren viel de kerk in aanbouw aan en die ging vervolgens in de fik. Het is ook flauwekul dat Kees Hulsman ‘inmiddels’ iets zou erkennen, namelijk dat moslims met het verwijt kwamen over brandstichting door kopten. Dat staat allemaal al in het rapport van 13 oktober van Lamis Yahya. En het staat ook vast dat Runderkamp zich slecht had voorbereid, een slechte reportage maakte en nu weer met een onzinnig verweer komt.

Het voordeel van de twijfel heeft hij nu verloren. Runderkamp belazert de boel. Er zijn al Kamervragen gesteld. Het wordt nu tijd dat hoofdredacteur Marcel Gelauff ingrijpt en de geloofwaardigheid van de NOS herstelt, want die is door Runderkamps hardnekkigheid ernstig aangetast. Zijn gedrag is ronduit grotesk. Het is toch niet zo moeilijk om te zeggen: Jongens, sorry, ik heb me in de luren laten leggen? De volgende keer zal ik beter opletten? Zijn eerste blog was al misleidend en nu is het nog veel erger.

Hier lees je die hele blog van Snel: 'Runderkamp misleidt de boel'

9 opmerkingen:

Lex Runderkamp zei

Is het niet aardiger om feiten en meningen uit te wisselen? U zegt dat ik lieg terwijl u niet de moeite neemt om mijn feitelijke mededelingen op een rij te zetten en onderuit te schoffelen. Zoals: de kerk waarover iedereen spreekt heeft geen geschiedenis van decennia. Twee gebouwen worden door iedereen door elkaar gehaald. U roept nu dat ik een leugenaar ben. Zou graag wat zakelijker discussieren.

Jos M. Strengholt zei

Ja het is reuze aardig om aardig te zijn.

Meneer Runderkamp, als u beweert dat Kopten in Merinab glashard liegen als ze zeggen dat moslims hun gebouwen in brand hebben gestoken, wat is dan het morele bezwaar als ik u een leugenaar noem?

U kunt u zelf verweren. U hebt niet eens geluisterd naar de Kopten.

Zakelijker discussieren? dan zou u intussen moeten ophouden met zand in de ogen te strooien. Of er twee of drie of acht gebouwen waren of hooguit een, het maakt niet uit. Kopten zeggen: moslims hebben die in de fik gestoken. U zegt: nee Kopten hebben het zelf gedaan.

DAAR gaat het om. Wie stak de zaak in brand. En zonder een schijn van bewijs heeft u de moslim Abdallah gelooft. Uw aanwijzingen zijn flinterdun en u @$%X laat de Kopten niet eens aan het woord, maar noemt ze leugenaars zonder dat ze zich kunnen verweren?

Misseljkmakende journalistiek. Bah.

Marion Altena zei

Inderdaad. Zijn gedegen research en verklaringen van mensen *altijd* dubbel checken niet deel van de fundamenten waarop integere journalistiek rust?
Bij zoiets hoort het terugkaatsen van de bal naar Jos Strengholt en zo de kern van de zaak ontwijken m.i. niet.

Anoniem zei

Gert A zei,

Ik heb destijds het nieuws item gezien en was zeer ontstemt.
Was bang dat de discussie rond dit stukje riooljournalistiek een stille dood zou sterven.

Dat is gelukkig niet gebeurd.
Ik ben verheugt dat mensen als Kees Hulsman, Jan Dirk Snel en Jos hier, zich hiervoor inzetten.

Mijn dank daarvoor,

Vriendelijke groet,

Gert

Paul Miller zei

"Zalig zijt gij, wanneer men liegende allerlei kwaad over u spreekt." Wie zei dat ook alweer?
Hoe kun je van een seculiere niet-christen een eerlijk getuigenis verwachten, helemaal als één moslim (mogelijk een medeplichtige een leugen vertelt?
Je moet toch goed de weg kwijt zijn om überhaupt te denken dat Kopten hun eigen kerken in brand gaan steken. Voor de verzekeringspremie zeker?
Het is allemaal te triest voor woorden, deze riool journalistiek, om er grappen over te maken, maar de NOS heeft het gewoon te druk met Cruijff en Van Gaal, om zich met serieuzere zaken bezig te kunnen houden. Nu moet ik ook zeggen dat voetbal erg belangrijk is. Houdt de ME op de been. Die beginnen namelijk altijd met rellen en daar zijn de hooligens slachtoffer van. Schande.

Jos M. Strengholt zei

Nou nou Paul, jij plaatst dit nu wel allemaal in een heel andere context dan ik doe.

Meneer Runderkamp is zonder twijfel een beminlijke man, die probeert goede journalistieke verhalen te maken. En die het vast niet extra leuk vindt om Kopten zwart te maken. Ik denk dat hij zich alleen erg vergist heeft en dat hij zich nu in de rondte draait om dat niet te erkennen.

Ik citeer JD Snel en C Hulsman, die allebei gehakt maken van het verhaal van Runderkamp. Snel, een voorzichtige man, zegt nu dat Runderkamp liegt.

Mijn boosheid over deze kwestie is dat Runderkamp op TV in Nederland mag zeggen dat Kopten liegen. Die hebben zelfs in zijn reportage geen mogelijkheid tot weerwoord.

Waarom mag een journalist zeggen dat Kopten op een vreselijke manier liegen (op grond van het getuigenis van hun 'vijand' in hun dorp)? En waarom reageert Runderkamp als een wesp gestoken als ik zeg dat hij liegt?

Runderkamp kan terugpraten en aantonen dat hij de waarheid spreekt. De Kopten in dat dorp krijgen die kans niet.

Runderkamp beschuldigde de Kopten voor miljoen kijkers, en ze konden niks terugzeggen. Ik beschuldig Runderkamp hier voor 500 lezers... en hij kan zelf reageren.

Allons, zit hier wat scheef?

Anoniem zei

Gert A zei,

He Jos,

"Meneer Runderkamp is zonder twijfel een beminnelijke man, die probeert goede journalistieke verhalen te maken"

Werkelijk niets wijst hierop Jos.
Waarom dit dan toch schrijven ?

Ik zie dat als een soort "christelijke correctheid" die ik wel vaker tegenkom.
Wel iemand mogen bekritiseren maar nooit stellen dat iemand gewoon slecht is of slechte intenties heeft.

Dit kwam ik bij jou rond de discussie rond de Islam ook tegen.

Ben zelf opgegroeid in een streng christelijk gezin, dus ik ken deze houding als geen ander.

Anoniem zei

Gert A zei,

Hier een citatie uit Lex Runderkamp zijn betoog over de kerkbrand genaamd "De verkeerde feiten rond de kerkbrand in Al Marinab"

"Ik heb het dorp Al Marinab bezocht omdat ik zag dat de berichtgeving over de religieuze strijd bij ons gedomineerd wordt door bestaande stereotypen en angst voor islam"

De intentie is dus duidelijk, en deze is wel degelijk kwaadaardig.
Als je met de gedachte om een bepaalde partij te bevooroordelen, een rapportage maakt, dan is dat een kwalijke zaak.

Daar valt niets goeds over te zeggen.

Henk 50 zei

Nee, ik heb meneer Runderkamp niet bevraagd. Ja, ik heb wel zowel zijn verhaal als dat van Jos Strengholt en van Snel gelezen.
Dan vind ik de laatsten veel overtuigender dan het verhaal van Runderkamp. En als hij dan ook nog eens geen wederhoor heeft toegepast, dan is hij niet alleen ethisch beneden de maat aan het werk maar ook neemt hij het kennelijk niet nauw met gangbare journalistieke regels. Het is Runderkamp die met eenzijdige informatie stunt.