vrijdag 9 december 2011

Filmpjes van 'Kopten' die hun kerk verwoesten

Lex Runderkamp suggereerde twee weken geleden op televisie in Nederland, in het NOS journaal, dat een kerk in Merinab, Zuid Egypte, niet door moslims was verwoest en in brand gezet, maar door... ja.... door wie. Hij suggereert klip en klaar dat de Kopten het zelf hebben gedaan. Ik heb wat filmpjes opgeduikeld die ons misschien wat van die kwaadwillige Kopten laten zien.

HIER een fragment van mensen die door de puinhoop van de kerk-in-aanbouw lopen, en die af en toe nog iets proberen los te rukken, naar het lijkt. Eenvoudige kwestie om na te gaan of dit de Kopten waren die hier hun eigen kerk molden, want in zo'n dorp kennen we elkaar allemaal.

He! Wie loopt daar ineens in beeld? Niemand minder dan het hoofd van de recherche in de regio Edfoe, waar Merinab onder valt. Dat is Aymen Fathi. De man in het shirt op de foto. 'We zijn klaar hier', zegt hij tegen de mannen. Die hebben duidelijk nog geen zin om weg te gaan.

Het filmpje is van een lage kwaliteit, helaas. Maar de Kopt die het maakte verschool zich in een gebouw pal tegenover de kerk, dus we moeten hem dit maar vergeven. Waarvoor was de Kopt die dit filmde eigenlijk bang?

Dit filmpje werd trouwens ook op Coptic TV (CTV) getoond, met commentaar van een priester. Die vertelt dat dit beelden zijn van de verwoesting van de kerk, en hij beschuldigt de politieman Aymen Fathi van actieve vetrokkenheid. Deze televisiebeelden zijn in heel Egypte te zien geweest - en vaak herhaald. Niemand ontkende de interpretatie van de priester.

En dan filmbeelden van brand. Nou ja, van rook. En je hoort het vuur. Dat was op het moment dat dit filmpje werd gemaakt geen wereldbrand, maar hoe dan ook, er was sprake van een brand. Was de kerk nog niet voldoende verwoest? En wat voor vrolijke geluiden horen we op de achtergrond? Allahoe Akbar. Allah is Groter, de strijdkreet van de Islam. Gebruikt de islamitische brandweer dat ook, als ze een vuur willen blussen?

En een goede lezer attendeerde me op DIT FILMPJE. Zinvol om even te kijken. Het laat lui zien die met hamers en andere instrumenten de muren proberen te mollen. Terwijl in het kerkgebouw-in-aanbouw brandjes zichtbaar zijn, lopen nog steeds lui de kerk te vernielen. Ah ja, de Kopten van Runderkamp. Zeker Kopten die aan taqiya doen. NOS hoofdredactie, idee om eens een goed gesprek met Runderkamp te hebben?

De brand ontstond naar het lijkt nadat de mannen de kerk hadden stukgemaakt. Anders hadden we wel rook gezien bij het eerste filmpje. Ook lijkt die brand niet in de kerk maar dichtbij gesticht, gezien de manier waarop de rook over de kerk waait. Maar zeker is dit niet. Een tweede filmpje - het begin ervan - laat zien hoe op zeker tijdstip ook in het vernielde gebouw, brandjes waren.

Eerst verwoesting van de kerk, dan brand. Dat is nou precies wat de gouverneur van Assoean, waar Merinab onder valt, ook erkende. Zo was het precies. Hier een filmpje van die gouverneur. Wat zegt hij? Het gebouw was eerst een guesthouse, maar daarna werd het een kerk. En hij zegt dat de moslims na hun vrijdaggebed naar die kerk gingen om die kerk te vernietigen. Omdat ze er niet in slaagden de koepel stuk te maken hebben ze de zaak toen in brand gezet. Aldus de gouverneur die verantwoordelijk is voor de politie in Merinab, en ook voor het hoofd van de recherche, Ayman Fathi.

Omdat de moslims geen zware materialen hadden om de kerk kapot te maken, 'hebben onze jongens het afgemaakt met vuur', zegt de gouverneur. Onze jongens de Kopten, aldus Lex Runderkamp. En de NOS maar volhouden dat Runderkamp een keurig en evenwichtig journalistiek verhaal heeft opgehangen.

Van Runderkamp verwacht ik geen andere houding. Hij heeft in Dit is de de Dag helder laten weten dat hij naar Egypte was gekomen om een verhaal te maken dat in Nederland zou laten zien dat Moslims lang niet altijd boosdoeners zijn.

Hoe kwam hij er eigenlijk op om dat nou bij uitstek in Merinab te doen trouwens. Had iemand hem getipt? Wie? Runderkamp moet van tevoren geweten hebben wat voor verhaal daar te maken viel, lijkt me. Uit zijn eindproduct krijg je de indruk dat hij zichzelf totaal niet heeft voorbereid met de 'stukken' die allemaal op internet te vinden zijn. Hij wist wat hij ging produceren, vermoed ik. Ik denk niet dat de NOS hem anders naar die vreemde plaats had gestuurd.

13 opmerkingen:

gert zei

Hoi Jos,die Runderkamp zit je nogal hoog zég!

Het is toch al jaar en dag bekent dat de NOS dé linkse staatsomroep en Runderkamp dé moslimknuffelaar bij uitstek zijn.

Runderkamp is nota-bene het midden-oostenmaatje van Sander van Hoorn(Dé Israel basher) geworden.

Ik hoop dat je in het vervolg tav hun voortdurende leugenachtige berichtgevingen als het het Joodse volk/Israel aangaat ook eens een tegengeluid laat horen,anders kom je nogal selectief over,tóch?

Jos M. Strengholt zei

Runderkamp zit me niet hoog - die ken ik totaal niet. Maar een verhaal over de Kopten die zelf geen weerwoord hebben tegen Runderkamps beschuldiging, die verdienen een advocaat.

Is de NOS 'links'? Ik zou niet weten wat dat betekent. En wat zijn moslimknuffelaars?

Nee, natuurlijk geen ik geen 'tegengeluid' als het om Israel gaat. Daar woon ik niet. En Isreal heeft al veel teveel knuffelaars. Ik zou ook niet weten waarom het selectief is als ik voor Kopten opkom. Dat zijn mijn christelijke broeders, in het land waar ik woon.

Ik kom ook niet voor christenen in Thailand op, of in Zimbabwe. Om maar eens wat te noemen. Daar weet ik te weinig van.

Ik kom dus ook niet in het algemeen voor Kopten op. Waarom zou ik. Dat zijn mensen als ieder ander met hun fouten en vergissingen.

Ik kom voor ze op in dit concrete geval. Runderkamp heeft een stupide verhaal gemaakt. Niet geluisterd naar de Egyptische discours, niet geluisterd naar de Kopten, niet geluisterd naar advies van andere journalisten in Egypte. Hij spreekt geen Arabisch. Hij weet de ballen van de situatie hier.

En hij is trots op zijn gebrek aan religieus gevoel. Lekker, zo iemand als NOS-hotemetoot voor het Midden Oosten. Ik vrees dat we veel meer van dit soort totale missers van hem mogen verwachten.

mbuurman zei

Zou het niet goed zijn als jij, Jos, samen met Jan Dirk Snel, Kees Hulsman en misschien nog anderen van de NOS eist dat in het nos-journaal een rectificerende reportage wordt uitgezonden? Al is het maar als signaal naar de redactie dat deze waardeloze journalistiek niet acceptabel is.

Jos M. Strengholt zei

Ach, eisen... zou het wat indruk maken denk je? Ik denk er intussen trouwens genoeg aandacht aan besteed is - de NOS hoofdredactie vraagt zich heus wel af wat voor nieuwe Middenoosten-correspondent ze hebben aangesteld. Wat zal die op zijn tellen moeten gaan passen.

Anoniem zei

Gert a zei,

Over het artikel, niets meer aan toe te voegen.

Waarom zou de NOS wel zijn excuses aanbieden als Nicole Fever blijkt vanuit Egypte te berichten over de revolutie in Tunesie.

Dit van Lex Runderkamp vind ik velen malen erger.

Anoniem zei

Waarom antwoord je trouwens mij niet en de rest wel, als ik over el marina schrijf ?

Gert A

Anoniem zei

GertA daar moet je niks achter zoeken! Ik was het redelijk met je eens hoor. Maar mijn uitgangspunt is toch dat ik maar uitga van ieders goede bedoelingen. Tot het tegendeel blijkt.

gert zei

Hoi Gert A,ik denk dat Jos jou niet antwoord omdat je "iets teveel stroop gebruikt".

Hoi Jos, dus het bestrijden van onrecht en journalistieke leugens stopt voor jou bij de landsgrens en geld alleen voor je geloofsgenoten.

Enne je uitspraak "Israel heeft al genoeg knuffelaars" is net zo onwaar als het verhaal van LexR.

mbuurman zei

Hallo Jos,

Ik denk dat de NOS er wel iets mee zou moeten doen als jullie dat - deels vanuit een heel nabije positie in Egypte - in bv. een open brief zouden verlangen. Het lijkt me wel te passen bij de situatie. Nu blijft het toch een beetje hangen in een klein wereldje, is mijn indruk, met alle respect.

Anoniem zei

Gert A zegt


Jos,
oke

Gert,

sorry ?
Spreek liever voor jezelf.

Jos M. Strengholt zei

Gert, inderdaad, stopt bij grens. en vooral voor geloofsgenoten. niet alleen trouwens. kijk nog eens rond op mijn blog. ik heb dikwijls enorm schande gesproken ver gedrag van politie van egypte.

Maar een mens kan niet alles he?

gert zei

Hoi Jos,ja dat is waar,ik kan me herinneren dat je "in the past" opkwam voor onrechtvaardig behandelde,je gaf aandacht aan vluchtelingen op weg naar Israel die door Egyptische grenswachten dood geschoten werden,je nam het op voor de kath.priesters tijdens die pedozaken.

Je kunt natuurlijk niet alles,maar wel veel.

Anoniem zei

De heer Runderkamp is geen geïsoleerd individu in de Nederlandse Mainstream Media, maar norm. Evenals de BBC in Groot-Brittannië is de Nederlandse MSM zeer islamofiel. Bij het grote publiek heerst er grote onwetendheid betreffende deze religie. Van de mohammedaanse prins resp. profeet weet men geen kwaad. Integendeel, in de publieke ruimte is kritiek op het mohammedanisme een van de weinige taboes die nog recht overeind staat.
In uw artikel van woensdag 30 november jl. getiteld, “Mijn vermoedens over Egypte komen uit” stelt u: “Juist de situatie van de Kopten heeft er voor gezorgd dat ik me bekommer om de minderheden die we ook in Nederland hebben. Zoals Kopten in Egypte behandeld worden, willen we in Nederland onze minderheden toch niet behandelen? Vanuit de opdracht van Christus om zelfs onze vijanden te behandelen zoals we zelf behandeld willen worden, kan ik alleen maar erg huiverig zijn voor elke poging om minderheden in Nederland via de wetgeving of in de samenleving neerbuigend te behandelen.”.
Bovenstaand citaat geeft het feit aan dat u reeds lang niet meer in Nederland leeft. Anders zou u moeten weten dat de mohammedanen in Nederland een bevoorrechte positie hebben. Openlijke kritiek over de religie van de v(w)rede is nauwelijks mogelijk tenzij men over voldoende beveiligers beschikt. De masjids springen uit de grond gelijk paddestoelen in de herfst. De burgemeester van Rotterdam is de in Marokko geboren Ahmed Abu Talib. Kan u mij een stad in Egypte noemen waar de burgervader een Kopt is laat staan een Christen van buitenlandse afkomst? Het parlement kent een aanzienlijk aantal afgevaardigden met mohammedaanse achtergrond. Er zijn plannen om een mohammedaanse universiteit te stichten in hetzelfde Rotterdam. De kleinzoon van Hassan al Banna, Tariq Ramadan kreeg een goed gedoteerde baan als culturele bruggenbouwer totdat men tot de ontdekking kwam dat wat deze heer in Nederland zegt diametraal tegenover zijn uitlatingen in Iran staat. Mohammedaanse omroepen en organisaties hebben niets te klagen wat betreft subsidies.
De Kopten kunnen alleen maar dromen over gelijkwaardige omstandigheden hen betreffende.
U hebt het over het neerbuigend behandelen van minderheden. Het tegendeel is het geval.
Echter; behandelt men een (religieuze) minderheid neerbuigend indien men eerst de fundamentele geschriften ervan leest om deze dan te bekritiseren?
Hoogachtend,
Alf Janszoon