donderdag 15 december 2011

Kerken vol vieze mannetjes

Weet u het nog? Al die verhalen over de vieze mannetjes in de Roomse kerk? Wat stonden de media er vol van in 2010. Gek, je hoort er zowat niks meer van. Is het ineens voorbij? De media hebben hun interesse verloren, lijkt het. Maar gelukkig. We kunnen de draad weer oppikken, want vandaag heeft het Openbaar Ministerie (OM) nieuwe onthullingen gedaan.

Wat zijn die christelijke mannen toch viezerikken. Het OM en de politie hebben in 2010 en 2011 weer tal van meldingen van seksueel misbruik in de kerk ontvangen. Dertig meldingen maar liefst. Meldingen. Geen aangiften. En het waren er maar dertig? Stuk voor stuk schandalig en verdrietig maar... eh dertig is toch niet zo veel? Nee. Niet echt. En ze waren allemaal verjaard. Dus van 20+ jaar geleden.

Hehe! Maar het OM kreeg ook echte aangiftes binnen! Jawel. Vier stuks in twee jaar tijd. En van die vier leidde dit tot een veroordeling, zowaar. Het ging om de koster van een gereformeerde kerk in Rotterdam. Die man was vast celibatair, in theorie dan. De drie andere zaken zijn geseponeerd. Twee waren verjaard, en van het vierde geval was geen overtuigende informatie.

Interessante vraag. Zouden media hun hijgerige, jagerige gedrag van 2010 zelf wel eens onder de loupe nemen? Wat hebben ze met alle vuilspuierij over de Rooms kerk met zijn celibaat nu eigenlijk aangetoond? Misschien maar een ding. Dat de Kerk net als veel instellingen de slechte neiging heeft om zaken binnenshuis te willen houden. Dat moeten we niet doen. Aangifte doen. Altijd. De zaak willen bedekken is dom, want mensen die zich vergrijpen verdienen straf.

Media die in 2010 de kerk kruisigden, zouden zich achter de oren moeten krabben. Ze hebben de kerk besmeurd op een manier die buiten proporties was. En het aantal aangiftes bij OM en politie in 2010 en 2011 zijn zo gering, dat je toch echt moet constateren dat kindermisbruik bij de kerken beslist geen veel voorkomende kwestie is.

Interessant is natuurlijk hoeveel aangiften er in totaal in 2010 en 2011 zijn gedaan van misbruik in de hele samenleving. Ik zou die cijfers graag zien. En dat dan vergelijken met de 4 (vier!!!) aangiftes die te maken hebben met de kerken.

8 opmerkingen:

Anoniem zei

Ha jos,

ik vind je stukken altijd leuk om te lezen, Maar over dit onderwerp vind ik echt dat je helemaal de plank misslaat. 10 - 20 duizend slachtoffers, zegt het rapport. Verschrikkelijk.

En dat door een instituut die er nogal hoge normen voorschrijft.

Ja, de media heeft er soms overdreven over geschreven, soms zelfs de waarheid geweld aan gedaan. Maar de kerk heeft hier ook heel dom op gereageerd. En jarenlang de kant van de daders gekozen in plaats van de slachtoffers. En de reacties zijn dan ook begrijpelijk, als je eerst zegt hoe men om moet gaan met sexualiteit en daarna er zelf totaal de fout mee in gaat.

Als dat allemaal naar buiten komt, moet je HEEL stil zitten en dit gelaten accepteren. En niet terug schieten dat het allemaal wel mee viel.

Zou het kunnen dat het aantal aangiftes zo laag is omdat het zo lang geleden is? En dat er nu nauwelijks meer katholieke internaten bestaan?

groet, Menno

Jos M. Strengholt zei

Natuurlijk moet de RK kerk zich doodschamen en serieuze stappen nemen om te voorkomen dat zoiets weer kan gebeuren.

Maar is je opgevallen dat Deetman ook meldde dat het percentage gevallen in RK instellingen EVEN HOOG was als in alle andere instellingen?

Waar ik me vanaf het begin kwaad om heb lopen maken is de stomme journalistiek die net deed of deze problematiek typisch Rooms Katholiek was, en alsof het typisch te maken had met celibaat.

Welaan, nu is dus aangetoond dat de kwestie NIET samenhing met het RK karakter en met celibaat. In ALLE instellingen kwam dit in die periode percentueel evenveel voor.

Ik denk dat het ECHTE probleem met met management van die instellingen te maken hing. Als men het probleem al zag, deed men er niks aan, of het werd binnenshuis gehouden. Dat deden ze ALLEMAAL.

Moet de RK kerk zich dit aantrekken? Ja natuurlijk en heel erg ook. Van hen mag je beter verwachten. En zo zien RK in Nederland dit natuurlijk zelf ook. Het is een schande.

Maar de kinderen in die instellingen die werden misbruikt, 300 per jaar, werden niet het slachtoffer van het RK geloof of van het celibaat. Of werden kinderen in atheistische instituten slachtoffer van het atheisme en in hindoeinstellingen van het hindoeisme en in gereformeerde instellingen van Johannes Calvijn?

De oorzaak zit natuurlijk in de verdorven natuur van vieze mannen. Maar GEEN van de instellingen zorgde voor bescherming van kinderen tegen viespeuken.

Elke dader moet van mij de cel in. Van elk geval aangifte doen.

Maar laten journalisten ophouden de onzin te verkopen dat er een directe link is tussen RK, celibaat en kindermisbruik. Deetman heeft met zijn onderzoek laten zien dat die relatie niet bestaat.

Anoniem zei

Uitstekend artikel eerwaarde Strengholt.
Seksuele misbruik van kinderen dient terecht in alle toonaarden veroordeeld te worden. In de media echter wordt kindermisbruik bij de een uitgebreid behandeld en bij de ander totaal doodgezwegen. Terwijl in de ene gemeenschap misbruik indruist tegen alles wat men voor heilig houdt, is het in een andere gemeenschap normaliteit aangezien de stichter met het slechte voorbeeld voorging.
Dezelfde media, die kindermisbruik bij de Roomsen in alle geuren en kleuren beschrijven, gedragen zich als the three wise monkeys (see no evil, hear no evil, speak no evil) met betrekking tot een religie, van een vijftigjarige, die met een zesjarig meisje trouwde en dit huwelijk voltrok toen ze negen jaar oud was.
Hoogachtend, Alf Janszoon

Anoniem zei

ha Jos,

misschien is het celibaat inderdaad niet de bepalende factor - hoewel, durf jij dat met 100% zekerheid te zeggen dat dat helemaal geen enkele rol speelt? Zou het niet waar kunnen zijn dat voor sommige mannen het celibaat heel slecht heeft uitgepakt? En ja, nogmaals, de pers heeft vaak ongenuanceerd en onterecht geoordeeld.

Maar, mijn god, wat heeft de rkk een schade aangericht. En wat heeft men gepoogd de zaak onder het tapijt te schuiven. Het is 1 grote doofpot. Wat een verschrikkelijke verhalen komen naar buiten. En daders werden in het slechtste geval overgeplaatst. De top van de rkk wist er van en deed niets voor de slachtoffers.

Je bijdrage aan dit debat blijft niet beperkt tot het wijzen op de onterechte en te snelle conclusies van verband tussen kerk/rkk/celibaat en misbruik. Je schrijft ook "En het aantal aangiftes bij OM en politie in 2010 en 2011 zijn zo gering, dat je toch echt moet constateren dat kindermisbruik bij de kerken beslist geen veel voorkomende kwestie is"

en dat is echt niet waar. 10.000 -- 20.000 slachtoffers. Niet veel voorkomend?

mbuurman zei

@Anoniem: natuurlijk is dat aantal erg hoog, en natuurlijk moeten de verantwoordelijken voor die smeerlapperij aan de schandpaal worden genageld. Maar jij maakt precies de fout waar Jos zo terecht op wijst. Dat veel voorkomende misbruik deed zich 65 tot 30 jaar geleden voor. En het speelde zich vooral af in de specifieke omstandigheden van de internatencultuur. En de aantallen slachtoffers in de niet-katholieke instellingen waren even hoog. Terwijl nu vaak wordt gedaan of in de huidige katholieke kerk grootschalig misbruik aan de orde is. Dat wordt gewoon luid en vaak als een feit verkondigd, door media en gewone mensen. Maar dat is simpelweg een leugen. Zoals de commisse Deetman duidelijk maakt, maar juist dst signaal wordt door velen genegeerd.

Jabir zei

Je kan roeptoeteren wat je wilt Strengholt, maar in 2011 werd de RK kerk ontmaskerd als een criminele organisatie die pedofielen structureel faciliteerde in het botvieren van hun zieke lusten. Daarnaast blijkt uit het rapport Deetman, dat de kans op misbruik binnen katholieke instituten twee keer zo hoog was als elders.

'Geen moreel gezag meer hebben' is wat mij betreft dus nog te zacht uitgedrukt. Katholieke geestelijken zijn op voorhand ranzige en immorele kindermisbruikers, tenzij ze het tegendeel aan kunnen tonen. Zo ligt het gewoon.

En jij draagt ook nog eens extra bij aan de afkalving van dat morele gezag, door zulk soort rare, stijfhoofdige stukjes te schrijven waarin je elke werkelijkheid negeert.

Jabir zei

In het rapport Deetman staat TWEE KEER ZO HOOG, dus je verdraait de feiten ook nog eens.

Ik citeer de Volkskrant:

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3079513/2011/12/16/Commissie-Deetman-Kerk-wist-van-misbruik-aanpak-faalde.dhtml

"Binnen internaten was de kans op misbruik twee keer zo groot als daarbuiten. Er lijkt zich een specifiek probleem te hebben voorgedaan van falend toezicht."

Waarom lieg je daarover?

Jos M. Strengholt zei

Jabir, conclusie Deetman ging niet over misbruik in RK kerk maar ging over de RK instituten. Je vergeet te melden dat volgens commissie Deetman het kindermisbruik bij RK instituten even beroerd was als in alle andere instituten.

Dus alle organisaties met instituten voor jeugd zijn per definitie misdadige organisaties?