donderdag 30 december 2010

De Liturgie van de hemel (2)

De kerkdienst als ‘hemel op aarde’? Wie gelooft, kan het zo beleven. Net zoals Israel zijn eredienst in tabernakel en tempel beleefde als ‘van God gegeven’. In Hebreeën 8:5 zegt de schrijver:
Zij [dat zijn de priesters in de tabernakel, JMS] verrichten hun dienst in wat de afspiegeling en de voorafschaduwing is van het hemelse heiligdom, zoals dat aan Mozes geopenbaard werd toen hij begon met het oprichten van de tabernakel: ‘Let erop,’ staat er immers, ‘dat je alles vervaardigt volgens het ontwerp dat je op de berg getoond is.’

God liet aan Mozes zien hoe hij de eredienst moest inrichten. (Zie Exodus 25:40) Zowel de plaatsen als de tijden van de eredienst werden hem onthuld, alsook de betekenis ervan. Die eredienst wordt in Hebr 8:5 een ‘afbeelding en voorafschaduwing van het hemelse heiligdom’ genoemd. Hebr 8 en 9 spreken over hoe Christus tenslotte het ware offer bracht in het hemelse heiligdom. In de plaats dus die diende als voorbeeld voor de tabernakel.

Wat vinden we in de tabernakel, en later in de tempel? Een wasvat, een brandofferaltaar, een reukofferaltaar, een tafel met toonbroden, afbeeldingen van engelen, de ark van het verbond (dat is de troon van God) en meer. In de tabernakel, en de tempel, werd de wet van God gelezen, er werd geofferd, er werd tot Gods eer gezongen. Rook steeg voortdurend op van het reukofferaltaar, en gelovigen kwamen af en aan of lammeren en andere dierlijke offers te brengen.

Opvallend als je het boek Openbaring leest, is dat je al die aspecten keer op keer terugziet in Johannes’ beschrijving van de hemel. Daar ‘zien’ we de werkelijkheid! Het voorbeeld dat aan Mozes werd getoond.

De hemel kent dus een liturgie! Als je de gebeden leest die in de hemel worden gezegd, de liederen die worden gezongen, zie je dat oudsten, engelen, grote menigten die gebeden en liederen tegelijk zeggen en zingen. Daar is blijkbaar ordening in de eredienst.

Is het vreemd dat de zeer Oude Kerk, ja de apostelen zelf, zowel ziende op hun gewoontes in de Tempel en ook op de hemelse eredienst, zelf een soortgelijke liturgie ontwikkelden? Het Nieuwe Testament geeft ons daarvoor aardig wat aanwijzingen.

Dat de Oude Kerk een eredienst ontwikkelde die leek op die van Israel, was dus maar ten dele omdat ze die dienst van Israel 'afkeken'. Samen met Israel keek de kerk naar het hemelse voorbeeld.

4 opmerkingen:

gert zei

Wat een zeer mooie treffende afbeelding van het Hemelse Jos,jammer dat ik hem niet eerder zag.Ik had hem mooi kunnen na tekenen op de kerstkaart die ik dit jaar heb ontworpen met zandloper en Hemels tafreel en de tekst "het heil is ons nu meer nabij".

Jos M. Strengholt zei

Ha Gert - begin vast voor volgende jaar! Ik bedoel, kerst 2011.

Anoniem zei

De hemel is inderdaad de vooruitblik van wat hier op aarde tijdens de dienst gebeurd. Maar in 1 Petrus 2:9 staat: 'U echter bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom.' En daarmee draagt ieder de verantwoordelijkheid als koning/priester in de afschaduwing van de Hemel.
Natuurlijk heeft iedereen wel een verschillende taak al mogen allen naar alle gaven streven!
(1 Kor. 14:12)

Vriendelijke groet,

Jan-Peter

Jos M. Strengholt zei

Ha Jan-Peter

ik zou het toch principieel omgekeerd zeggen. De eredienst is de vooruitblik - en die vieren we om een manier die overeenkomt met de blik die we op de hemelse eredienst kunnen slaan.

Ja, natuurlijk, alle gelovigen zijn priesters. Maar het nieuwe testament spreekt daar op twee manieren over.

We zijn allemaal priesters in de zin dat we rechtstreeks tot God kunnen naderen. Zulke priesters (zoals in 1 Pet 2:8 en Open 1:6, zijn Ieroi - Grieks voor priesters.

Maar er is ook een woord priesters dat meer met leiderschap te maken heeft. Ouerlingen, oudsten of presbyteroi.

Dus kunnen we in onze Anlgikaanse kerk (maar jij ook in de Vergadering) zeggen: we hebben een paar presbyteroi, maar we zijn allemaal ieroi.