zondag 4 juli 2010

Zeven gewoontes van effectieve evangelisten

De Anglicaanse en Katholieke kerken wereldwijd lezen vandaag Lukas 10. Daarin zien we dat onze Heer Jezus planmatig te werk ging bij zijn evangelisatie in Israel. Lukas zegt dat Jezus 72 apostelen aanstelde die hij vooruit stuurde in groepjes van twee naar elke stad en dorp waar hij een bezoek wilde afleggen. Deze evangelisten kregen zeven fundamentele opdrachten over hoe ze hoe evangelisatiewerk effectief moesten doen. Ook vandaag de dag zijn die instructies van belang voor wie als volgeling van de Heer in de samenleving wil staan.

1 Voorbede. Jezus zei: ‘De oogst is groot maar er zijn weinig arbeiders. Bid de heer van de oogst om arbeiders uit te zenden.’ Wie anderen over het evangelie wil vertellen, moet iemand zijn die een gebedsomgang met God kent.

2 Realisme. Jezus zei: ‘Zie, ik zend jullie als lammeren onder wolven.’ Niemand zit op je te wachten, en problemen liggen voor de hand. Een kenmerk van echte volgelingen, is dat ze behandeld worden als degene die ze volgen. Christenen zullen met hun boodschap nooit populair zijn.

3 Eenvoud. We krijgen opdracht om ‘geen geldbuidel, geen rugzak, geen extra paar sandalen mee te nemen, en om onderweg niemand te groeten.’ We hebben allemaal veel bagage in ons leven dat ons ervan weerhoudt het evangelie aan onze familie of anderen te vertellen. Teveel bagage, teveel afleiding. Wat is je prioriteit?

4 Vreedzaam. De Heer zegt, ‘Als je een huis binnengaat, wens dat dan eerst de vrede toe.’ Als je iemand wilt winnen voor het evangelie moet je ze niet als vijand beschouwen, maar ze met liefde en vrede tegemoet treden. Een agressieve aanpak is dus ook niet goed.

5 Stabiliteit.
De Heer geeft zijn volgelingen opdracht in hetzelfde huis te blijven en om niet van het ene naar het andere huis te gaan. Juist in blijvende, diepere relaties kan je van hart tot hart spreken over de zaken die van belang zijn, om te beginnen in je eigen gezin. Blijf eens wat vaker thuis als je het evangelie aan je kinderen wilt overdragen.

6 Gevoeligheid.
‘Eet en drink wat je wordt aangeboden, genees de zieken, en zeg tegen de mensen dat het Koninkrijk nabij is. De Heer geeft hier advies om menselijke vriendelijkheid en zorg aan de ander te schenken. Maak je niet druk om wat voor eten ze je voorzetten (is het wel kosher?) maar om wat de ander nodig heeft, zoals genezing van hun bestaan en de aanwezigheid van Gods Koninkrijk.

7 Vreugde. De discipelen keerden met vreugde terug nadat ze het effect van hun werk hadden gezien. Het evangelie is het meest attractief voor mensen als ze zien hoe we zelf een innerlijke vreugde hebben die alle omstandigheden te boven gaat. Gemopper past niet bij christenen.

[Met dank aan Msgr. Charles Pope van het Rooms Katholieke aartsbisdom van Washington]

Geen opmerkingen: