dinsdag 13 juli 2010

Syrie biedt Israel vrede aan, maar niemand luistert

Van de week sprak de Syrische president Bashar al-Assad interessante woorden in een interview met de Libanese krant al-Safir. Nu zijn alle Arabieren altijd leugenaars, en hij meent zijn woorden natuurlijk totaal niet. Maar toch:
Onze positie is duidelijk. Als Israel de hele Golan Hoogte aan ons teruggeeft, zullen we uiteraard daarmee een vredesverdrag tekenen. [...] Wat is het nut van vrede als de ambassade moet worden omringd met veiligheidsmaatregelen, als er geen handel en toerisme tussen de landen is? Dat is geen vrede. Dat is slechts een permanent staakt-het-vuren. Dit is wat ik zeg tegen een ieder die naar ons toekomt om te praten over het Syrische [deel van het vredesproces]. Wij zijn geinteresseerd in een omvattend vrede, dat wil zeggen, normale relaties.

Wie meent dat Assad dit alleen maar zegt voor zijn imago in de westerse wereld moet beseffen dat hij dit in een Arabische krant in Libanon zei. Gideon Levy (foto) zegt daarom in de Israelische krant Haaretz dat het een schande is dat deze uitspraak van Assad niet dagenlang de koppen van de media haalt. Dit zijn de woorden van Levy in Haaretz:
Anwar Sadat zei minder voordat hij naar Israel kwam. In die dagen waren we enthousiast over zijn woorden, maar vandaag negeren we zulke uitspraken hardnekkig. Dit leidt tot slechts een conclusie: Israel wil geen vrede met Syrie. Punt. Het geeft de voorkeur aan de Golan boven vrede met een van zijn grootste en gevaarlijkste vijanden. Het geeft de voorkeur aan onroerende goederen, bed and breakfasts, mineraalwater, goede wijn en een paar duizend kolonisten boven een strategische kans [om vrede te sluiten].

Stel je voor wat er zou gebeuren als Israel en Syrie vrede sluiten. Hizbollah en Hamas zijn dan van de landkaart verdwenen, en Iran is dan helemaal geisoleerd in de Arabische wereld. Maar ik vermoed niet dat Israel een stap naar Syrie gaat doen, en dat het alleen maar blijft roepen dat de Arabieren een gevaar zijn en geen vrede willen sluiten. Per slot van rekening liegen Arabische leiders altijd als ze het over vrede hebben. Alleen als ze dreigende taal spreken, geloven we ze.

10 opmerkingen:

Walter M. van der Wolf zei

Beste Jos,

"Stel je voor wat er zou gebeuren als Israël en Syrie vrede sluiten. Hizbollah en Hamas zijn dan van de landkaart verdwenen, en Iran is dan helemaal geïsoleerd in de Arabische wereld."

Met alle respect Jos, maar ik vind jou opstelling inzake het bereiken van vrede in het Midden-Oosten erg naïef en absoluut niet Bijbels onderbouwt. Zeker met de wetenschap in mijn achterhoofd dat jij beweert een kenner van de Bijbel te zijn.

Graag zou ik je een boek willen aanraden om te lezen. En dat is een boek van Alfred Muller uit 1991 en het heet: "Geheim Offensief - De verborgen achtergronden van het Arabisch-Israëlisch conflict"

Daarin gaat Alfred in op de complexiteit van het Midden-Oosten probleem. Hij legt uit dat de problematiek is te onderscheiden in 3 afzonderlijke dimensies, te weten:

* de nationalistische-territoriale dimensie
* de ideologisch-religieuze dimensie, en als laatste
* de geestelijke dimensie

Hieronder volgt een beschrijving van het boek:

Ook in Nederland horen we veel over het Arabisch-Israëlitische conflict. Maar wie niet verder kijkt dan de nationalistisch-territoriale aspecten hiervan, begrijpt niet waar het in wezen om gaat. De problemen gaan veel dieper dan media en politici ons voorhouden. Om Israël is een bikkelharde geestelijke strijd gaande.

Dit boek gaat in op de ideologisch-religieuze en geestelijke achtergronden van het Arabisch-Israëlitische conflict. Er worden vragen beantwoord als:

* Waarom mislukken vredesinitiatieven?
* Waarom eisen de Arabische landen dat Israël territoriale concessies doet?
* Welke rol speelt de islam?
* Waarom is Jeruzalem het struikelblok?
* Wat is er aan de hand met de Tempelberg?
* Waarom moeten we bidden voor de vrede van Jeruzalem?
* En vooral: wat is de geestelijke dimensie van de strijd om Israël?

'Geheim Offensief" is een onmisbaar boek voor christenen die een dieper inzicht willen krijgen in de verborgen achtergronden van de processen in het Midden-Oosten.

Jos, ik geloof dat je een oprecht hart voor de Here hebt. En juist daarom adviseer ik je dit boek te kopen en te lezen.

Als je het boek met een open hart leest dan geloof ik dat je erdoor opgebouwd en gezegend zult worden.

Broederlijke groet,

Walter

Jos M. Strengholt zei

Mooi hoe je hier dat boek van Alfred plugt :-)

Mijn idee dat Israel vrede zou moeten sluiten met Syrie is niet bijbels onderbouwd? Hm. Wat voor ideologische constructies je ook schept, vrede is toch altijd beter dan oorlog?

Natuurlijk speelt ideologie en religie een enorme rol in het Midden Oosten. Maar wat maakt dat uit in het sluiten van vrede? Had Israel dus geen vrede met Egypte moeten sluiten? Of met Jordanie?

De ideologie of de religie misbruiken om haat en onvrede te zaaien is verwerpelijk. Sommige radicale moslims doen dat, sommige extreme Joden. Als christen wil ik die lui niet helpen door ze na te spreken.

De echte kwestie tussen Israel en Syrie, maakte Assad dus duidelijk, is dat Israel zich van de Golan moet terugtrekken. Hamas en Hizbollah zijn mierenm kakkerlakken voor Israel. Ze kunnen ze in 24 uur verpletteren als ze willen.

Walter M. van der Wolf zei

Wat is vrede Jos?

Vrede in het oog van het Humanistisch Verbond is een "Wassen Neus" of een "Lege Huls". Ik dacht dat ik je dat in mijn commentaar op je artikel in het Nederlands Dagblad ook nog eens heb geprobeerd duidelijk te maken.

Vrede vanuit Bijbels perspectief begint aan de voet van het Kruis van Jezus Christus. En wie niet bereid is te knielen voor Hem die gaat geen vrede krijgen. Hoeveel mensen willen er echt buigen voor Jezus Jos? En zeker in het Midden-Oosten?

In die boodschap geloven jij en ik radicaal? Wij kennen de Evangeliën toch en weten toch hoe het er uit gaat zien in de eindtijd. Overal roept men vrede, vrede. Maar er is geen vrede. Er komt een Anti-Christ aan de macht die iedereen vrede belooft. Maar het wordt oorlog.

Natuurlijk is wereldse 'vrede' beter dan oorlog Jos. Daar ben ik helemaal voor. Maar juist daarom raad ik je ook aan om bovenstaand boek te lezen.

Ook Alfred is een broeder die de Here kent en dient. Absoluut geen schande om eens te lezen hoe hij er over denkt.

Walter

wiesje zei

Israeli's zijn misschien wel goedgelovig (soms) maar om nu maar meteen voor zoete koek te slikken wat hun aartsvijand Assad zegt, dat is te gortig. De man heeft te vaak verteld dat Israel moet verdwijnen, zijn vader, Chafez bestookte Israel dagelijks vanaf "zijn" Golan-Hoogvlakte, een deel overigens van het Bijbelse land Israels. Niet lang geleden bouwde Syrie een kernreactor die er nu niet meer is, wie hem verwoeste laat ik in het midden, in elk geval deed Assad dat niet. Vredelievend regime nietwaar?
Geloven. Wie geloven, Assad of de Bijbel/de G'd van Israel? Ik kan me neteliger kwesties indenken.

Jos M. Strengholt zei

Toen Egypte met Israel wilde praten over vrede, zeiden ook veel (evangelische) christenen: dat kan niet. Egypte bedreigde Israel toch net zo goed als Syrie? Intussen is tussen Egypte en Israel al tientallen jaren een vredesverdrag.

En dat echt vrede met Christus te maken heeft, ja. Maar als dat reden is om tussen oorlogvoerende buurlanden geen vrede te sluiten, dan zou de wereld er beslist beroerder uitzien.

Walter M. van der Wolf zei

Luister Jos,

Ik zeg niet dat Israël niet met Syrië moet praten over vrede. Wie ben ik? Als dat mogelijk is prima. En als daar wat uit komt... des te beter!

Maar over wat voor soort vrede hebben we het dan? Wat voor soort vrede is dat die vrede tussen Egypte en Israël?

Ik had ooit een collega die eens zei:

"Over 3 dingen in het leven mag je nooit praten nl. Geloof, Politiek & Familie." Daar kwam volgens haar alleen maar ruzie van.

Als dat de basis is voor vrede tussen Israël en haar buren dan loopt het als het erop aan komt vroeg of laat in het Midden-Oosten volledig uit de hand.

En ik geloof dat Egypte in dat geval voor haar eigen fundamenten kiest en dat is de Islam. Ook dan kunnen "Israël & het Westen" de pot op als ik het even zo mag zeggen.

Dat weet jij als inwoner van een Islamitisch land als geen ander.

Walter

Jos M. Strengholt zei

De vrede tussen Egypte en Israel zorgt al 37 jaar voor geen oorlog, veilige grenzen, diplomatieke betrekkingen, Israelische toeristen die met 100.000den naar Egypte komen, kleinere aantallen Egyptenaren die Egypte bezoeken, handelsbetrekkingen, import en export.

Ik snap niet waarom je voor de ruzies in het Midden Oosten andere criteria aanlegt dan voor ruzies in bijvoorbeeld Europa of Azie of Afrika. Nou ja, da's niet helemaal waar. Ik ga er zomaar van uit dat je eschatologie maakt dat je een andere kijk hebt daarop.

En dus zorgt je eschatologie ervoor dat je het belang van het sluiten van vrede in het Midden Oosten bagatelliseert. Want dat doe je.

Gevaarlijk, zo'n eschatologie...

Walter M. van der Wolf zei

Jos,

Mijn Eschatologie zegt dat het Midden-Oosten conflict Ideologisch van aard is en niet Territoriaal gefundeerd.

Als ik jou begrijp in hetgeen je schrijft op internet en Twittert dan begrijp ik dat jij ervan overtuigt bent dat het een Territoriaal conflict is.

Dat heeft mijns inziens alles te maken met jou theologische en intellectuele achtergrond. Zou het kunnen dat dat ook het standpunt van de Anglicaanse kerk is?

Zolang je niet bereid bent om je eigen achtergrond eens vanuit een Bijbels standpunt onder de loep te nemen zul je denk ik altijd op het 'natuurlijke' en 'menselijke' vlak een oplossing proberen te vinden voor het Midden-Oosten conflict.

De politieke leiders van deze wereld verenigd in de Verenigde Naties hebben geen oplossing voor dit probleem. Dat leert de Schrift ons ook niet dat menselijke inspanning een eind aan dit conflict zal maken.

Zolang je dat niet wilt inzien loop je keer op keer vast en zul je keer op keer teleurgesteld zult worden. Alle goede bedoelingen en menselijke inspanningen ten spijt.

Walter

Jos M. Strengholt zei

Inderdaad, ik denk dat het conflict in het Midden Oosten over land gaat. Dat is geen Anglicaans standpunt; ik kom nog wel eens in Singapore, en daar huiver ik - de Anglicaanse kerk daar is heel zionistisch.

Hoe kom je op het idee dat ik niet 'bijbels' naar deze kwesties kijk? Ik ben gepokt en gemazeld in de eschatologie van het Zoeklicht, ben een vlaggetjeszwaaiende Christen-zionist geweest.

Maar ben door studie tot een andere conclusie gekomen. Niet door veel boeken, vooral door de bijbel zelf.

Volgens mij heeft God zijn Koinkrijk aan een ander volk dan het natuurlijke Israel gegeven, namelijk aan zijn geestelijke volk, van Joden en heidenen die samen Christus volgen.

Walter M. van der Wolf zei

Tja Jos,

Dan zijn we denk ik over dit onderwerp uitgeschreven ha, ha...

Rest mij alleen nog het volgende te zeggen. Christen-Zionist (vlaggetjes zwaaiend òf niet) òf Palestijns bevrijdingstheoloog... als we elkaar in Christus mogen ontmoeten dan zijn èn blijven we broeders in Hem.

Laten we de Eschatologie t.o.v. het MO-conflict daaraan s.v.p. ondergeschikt maken. Dan denk ik dat we daar de Here een groot plezier mee doen :-)

Ik zag vandaag trouwens op televisie dat er in Ierland weer rellen zijn uitgebroken. Wat voor christenen zijn dat?

Misschien kun je eens een artikel schrijven dat we als christenen de eenheid moeten bewaren...

Een SUPERdag toegewenst morgen!

In Christus verbonden.

Voor dit onderwerp "Twexit" ;-)

Walter