zondag 4 juli 2010

Naim Ateek, en hoe realistisch is een twee-staten oplossing?

Gisteren bezocht ik een conferentie van Sabeel Nederland en Kerk en Israel (PKN) in het Dienstencentrum van de PKN in Utrecht. Rev Naim Ateek, een Anglicaanse priester en directeur van Sabeel , was de spreker. Gisteren deed ik kort verslag van deze bijeenkomst; hier nog wat meer. En ik blijf ook wel met wat vragen zitten. Niet alwetend. :-)

Ateek sprak onder meer over het belang van christelijk verzet tegen de bezetting door Israel van de Palestijnse gebieden:
Als christenen hebben we recht en plicht tot verzet, maar dat moet met liefde. Niet uit wraak. Als je iemand liefhebt, weersta je het kwaad dat hij doet. Creatief verzet is nodig, dat is een humane manier die de menselijkheid en het beeld van God in je vijand erkent. We moeten geen kwaad met kwaad vergelden. Verzet door burgerlijke ongehoorzaamheid is prima, maar van geweld mag geen sprake zijn, uit gehoorzaamheid aan Jezus Christus.

“Omwille van onze liefde voor Israel en de Palestijnen” vraagt Ateek om divestment van de kerken. “Bekijk waar de kerken hun geld investeren.”

Ateek zoekt vrede en verzoening met Israel, maar volgens hem is verzoening ondenkbaar als niet eerst ook recht is gedaan. “Vrede is niet eind van de weg; vrede opent de weg naar verzoening. Verzoening is het lange proces dat tijd nodig heeft”, aldus Ateek. Een van de redenen waarom hij tegen geweld is om de Palestijnse doelen te bereiken, is omdat hij verzoening op het oog heeft.
Helaas verzetten mensen zich vaak met geweld. Misschien een natuurlijk reactie. Ook in Palestina is dat zo. We hebben veel mensen die in geweld geloven. Jamal Abdel Nasser zei: ‘Wat met geweld is genomen moet je met geweld terugnemen.’ Veel Palestijnen geloven dat. Wij proberen mensen te trainen dat non-violence de weg is. Dat zit in de basis van ons geloof. Dat maakt verzoening daarna bovendien makkelijker.

Op de vraag of hij hoopt op twee staten, of toch liever één staat, zegt Ateek:
Mijn ideaal is een democratische staat Van Joden en Palestijnen, maar dat lijkt onhaalbaar, Daarom zijn we toegewijd aan twee-staten oplossing. Dat is meer realistisch. Maar dat werkt alleen als alle nederzettingen op de Westbank gewoon deel van Palestina worden. Laat die Joden dan maar in Palestina blijven. Net zoals er in Israel miljoen Palestijnen wonen.

Ateek zei daarbij dat hij de kans op zo’n oplossing niet groot acht. Voor mij is dan de vraag, als Ateek een twee-staten oplossing niet groot acht, welke optie er dan nog over is voor de Palestijnen? Is niet voorspelbaar dat op termijn Israel gewoon de Westbank inlijft?

Geen opmerkingen: