zaterdag 1 oktober 2011

Opopgeefbaar verbonden: 1. Basis van onze relatie met Israel

De brochure Onopgeefbaar Verbonden begint met de waarschuwing dat onze relatie tot het Joodse volk niet alleen een emotionele kwestie moet zijn. Dat lijkt me een goed uitgangspunt voor deze brochure en voor de bespreking van het thema van verbondheid met Israel? Het Joodse volk? Joden wereldwijd?

Het gebruikte voorbeeld van een orthodox gelovige die van het Joodse volk houdt maar die anti-Joods zou kunnen worden als de missionaire drang niet tot bekeringen leidt, vind ik zwak. Komen we dit veel tegen in orthodox christelijke kring? Hoeveel orthodoxe christenen zijn betrokken bij zending onder Joden?

En nog zwakker vind ik dat daarna gezegd wordt dat het blijkbaar gaat om ‘liefde met een bijbedoeling, namelijk de beoogde bekering van de Joden. Echte liefde is onvoorwaardelijk.’ Als dat zo is, dan geldt alles wat in deze brochure gezegd gaan worden evenzeer voor liefde voor Brazilianen, Nederlanders, Palestijnen of Koreanen. Die moeten we als kerk onvoorwaardelijk liefhebben. Maar wat heeft dat voor consequenties? Dat we ze platknuffelen, ook als ze onze christelijke boodschap falikant verwerpen?

Het boek Handelingen eindigt met Paulus, die het evangelie preekte aan de synagoge. Toen die niet wilde luisteren, keerde hij zich af van die synagoge, om het evangelie aan de heidenen te preken. Was dat verkeerd van hem, omdat liefde onvoorwaardelijk is?

Liefde onvoorwaardelijk? Wat wil dat zeggen? Hoe toont een orthodoxe predikant ‘onvoorwaardelijke liefde’ jegens degenen die zijn kerk hebben verlaten en zich tegen de kerk verzetten?

God keerde zich in bijbelse tijden soms af van het Joodse volk; soms was zijn oordeel striemend. In het meest ‘Joodse’ evangelie, Mattheus, lezen we, onder meer in Mat 21: 43, dat als de beheerders van de wijngaard de zoon van de eigenaar doden, de wijngaard van die beheerders wordt afgenomen en ‘aan een ander volk gegeven’. Hoe verhoudt zich dit tot het concept van ‘onvoorwaardelijke liefde’? Hoe durfde Mattheus dit te schrijven trouwens. Er was maar 1 manier waarop Joden dit in die tijd konden begrijpen...

Volgens mij worden we door deze term ‘onvoorwaardelijke liefde’ vanaf het begin op het verkeerde been gezet. God’s liefde voor alle mensen is eeuwig, maar zijn bemoeienis met mensen is wel degelijk voorwaardelijk. Zijn liefde voor Israel is eeuwig; maar wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet.

Ook christenen van ‘moderne signatuur’ krijgen er trouwens van langs. Die hebben in de jaren ’70 hun leerhuizen opgezet en alles wat Joods was, was mooi voor hun; er was interesse in uitspraken van rabbijnen, en de Joodse feesten werden bestudeerd en soms gevierd. Volgens de brochure is de liefde intussen bekoeld en zijn veel van deze lui nu ‘verbolgen over de situatie in het Midden Oosten’.

Op de inhoud van wat hierover wordt gezegd ga ik nu even niet gedetailleerd in; in elk geval wordt meteen al afstand genomen van het idee dat Palestijnen een onderdrukte underdog zouden zijn.

Interessant vind ik dat de opstellers van de brochure niet snappen dat je interesse kunt hebben in de Joodse religie, terwijl je toch boos bent over het beleid van Israel. De schrijvers husselen Jodendom en de staat Israel door elkaar. Dat is natuurlijk een bewuste keus, want het maakt kritiek hebben op de staat Israel meteen een halszaak.

Overigens, ook kritiek hebben op het beleid van de staat Israel wordt direct vereenzelvigd met ‘moeite met de staat Israel’. Ook een pittige vooronderstelling die ik graag ver van me verwerp. Maar voor de schrijvers van de brochure erg handig, want nu kunnen ze kritiek op Israel’s beleid vereenzelvigen met antizionisme, en jawel, het moest er van komen, meteen in de eerste paragrafen: ‘Dit antizionisme is welbeschouwd een nieuwe vorm van antisemitisme’.

Heren schrijvers, schaam u. Dit is zo’n domme methode om mensen die het met u oneens zijn met pek en veren te besmeuren. Dit is geen argument, geen redenering, maar gewoon een afgezaagde truc die al lang niet meer werkt.

Op deze voet gaan we ook verder in de laatste paragraaf van het gedeelte dat we nu bespreken: ‘Nu keren velen in de kerk zich tegen hun [Joods] nationaal tehuis en wijzen de staat Israel aan als oorzaak van alle ellende in het Midden Oosten.’

Ik ken binnen de kerk niemand die het bestaansrecht van Israel ontkent. En ik heb nooit gelezen of gehoord dat het bestaan van Israel de oorzaak is van alle ellende. Hier wordt een strawman argument opgebouwd. Ach nou ja, we vinden vast wel ergens iemand die er zulke extreme opvattingen op nahoudt, maar wijst u maar aan welke serieuze kerkleiders van enig gehalte dit soort zaken beweren?

De meeste critici op Israel die ik ken, menen dat het beleid van Israel, niet het bestaan van Israel, de oorzaak is van een deel van de ellende, niet alle ellende, in het Midden Oosten.

Hoe dan ook, de toon is gezet! Waag het niet om het met deze brochure oneens te zijn, want dan hoor je bij antisemieten die Israel willen doen verdwijnen. En als je niet bij die extremisten wilt horen die Israel het liefst van de kaart vegen, dan kan je maar beter doen wat deze brochure zegt.

24 opmerkingen:

Anoniem zei

Het is heel bijbels om je kwaad te maken over het beleid van Israel. De profeten en zelfs God deden niets anders het merendeel van de tijd. Lees de profeten en de boeken van Koningen en Kronieken maar eens door...

KCB zei

Ja, maar de profeten hadden het doorgaans niet over het buitenlands beleid. Het ging hen meer om zaken als afgoderij. Als iets de Joodse Staat Israël te verwijten valt, dan is het wel het gebrek aan Joods-zijn. Religie speelt voor de meeste joden hooguit een marginale rol, en joden die tevens christen zijn worden er zelfs met de nek aangekeken.

Terug naar kritiek op Israël: die is meestal goedkoop. Vanuit onze veilige stoel kunnen wij gemakkelijk zeggen welke concessies Israël zoal moet doen om de Palestijnen recht te doen, hoe zij de andere wang zo vaak moeten toekeren dat ze er een tremor van in de nekspieren oplopen, maar als het mis loopt springen wij niet in de bres. De oorlogen in '48, '67 en '73 bewijzen dat.

Patrick zei

Lekker hè Jos, al je boosheid er uit. Fantastische toonzetting. De vooringenomenheid van jouw verhaal spat hier van het scherm af.

Ook jouw verhaal rammelt theologisch aan alle kanten.
Los van het feit dat jouw betoog ongestructureerd is, ben je buitengewoon selectief in de keuze van je argumenten.

Teveel emotie, te weinig content. Wederom een blinde aanval.

Dag Jos.

Alex zei

helemaal eens. de toon die de PKN zet met het gedeelte over Israel in deze brochure maakt dat elke kritiek als antiseminisme kan weggezet worden.

Helemaal met je eens. Ik reageerde al in je vorige bericht hierover.

Johan / Jominee zei

@Alex

Even ter verduidelijking: het is niet de PKN die deze brochure heeft uitgegeven, maar een groepje theologen uit de PKN die zichzelf "Israëlberaad" noemen. Deze brochure is bedoeld als "correctie" op het huidige beleid van de PKN dat door dit "Israëlberaad" veel te pro-Palestijns wordt gevonden.

Algemeen secretaris Arjan Plaisier van de PKN heeft dan ook kritiek geleverd op deze brochure. Zie:
http://is.gd/f37Jb3

Johan / Jominee zei

@Patrick,

Jouw reactie is nogal kort door de bocht. Jos' conclusies zijn ook de mijne, al heb ik ze wat anders verwoord:

http://is.gd/wBpgIq

gert zei

Iedereen die nog steeds geloofd in de eeuwige trouw van God tav Zijn volk Israel,moet volgens Jos z'n Bijbel maar eens goed gaan lezen.

Opmerkelijk detail is dat Jos jaren gelee "aan de voeten van br.Kits zat" en boven genoemde leer hoorde uit de Bijbel.

Die leer heeft hij verworpen,Jos heeft al lang symphatie gekregen voor wat hun gedrag betreft "de nakomelingen van Amalek en de Filistijnen".

Onopgeefbaar verbonden blijkt hij al lang te zijn jegens deze eeuwig Joden hatende nakomelingen.

De Bijbel lezen zal dus niet helpen,alleen een Paulus bekering,waar hem dezelfde vraag "Waarom vervolgd gij Mij,Ik de Koning der joden" gesteld gaat worden misschien?

Ondertussen blijft het arme Jos!

Alex zei

@jominee,

ok, dat is inderdaad een wezenlijk verschil. De reactie van Plaisier, is dat ook de reactie van de PKN hierop?

Johan / Jominee zei

@Alex

Het is de reactie van het moderamen van de generale synode van de PKN, zeg maar het dagelijks bestuur van de algemene vergadering. In principe spreken zij voor de hele kerk. En dus wordt het "Israëlberaad" hiermee ook in principe gemaand om ff te dimme, al zal men dat met wat deftigere woorden zeggen.

Johan / Jominee zei

@gert

Dat Jos op een andere manier gelooft in de eeuwige trouw van God aan zijn volk Israël dan de broeders van "Onopgeefbaar Verbonden", wil nog niet zeggen dat hij er niet in gelooft.

Voorts: veel leerlingen overstijgen hun leermeesters in wijsheid en kennis. Dat zou met Jos en br. Kits ook zomaar eens het geval kunnen zijn. Een goede leermeester zou daar ook op hopen.

Voorzover ik mij kan herinneren zijn de Amelekieten en Filistijnen al vóór de geboorte van Jezus definitief verslagen. Dus wat die fossielen hier te zoeken hebben, begrijp ik niet, tenzij je wilt beweren dat het volk Israël (zij het in positieve zin) ook een fossiel is... Dat lijkt mij een heel foute stelling.

gert zei

Hoi Johan/Jominee,
Jos heeft meerdere malen gezegd dat het huidige Israel geen byzondere trouwrelatie met God meer heeft,ze staan in dezelfde relatie met God zoals bv. de Finnen of de Belgen.

Let wel,volgens de opstellers van het document raakt dat het hart van het evangelie!

Nee Jos heeft zich nogmaals erg genoeg en zéér verontrustend onopgeefbaar verbonden met hen die het Joodse volk van nature haten!

Alex zei

hahaha die Gert, 't blijft bij jou altijd hetzelfde he? waarom kan je niet het volk van God los zien van de Staat Israel? Eigenlijk zeg je dus dat pas sinds 1948 het Joodse volk het volk van God is.

Jos M. Strengholt zei

He Patrick - natuurlijk ben ik vooringenomen. Net als de opstellers van Onopgeefbaar verbonden. Net als jij. We zijn het allemaal.

Mijn betoog rammels? Mijn theolgische argumenten? Man, als je dit als een theologisch betoog noemt ben je niet veel gewend...

Ik heb niks betoogd geloof ik. Vooral vraagtekens gezet bij de aanpak van OV die elke tegenstander van OV meteen maar een antisemiet noemt.

Anoniem zei

Hoe zij over ons denken. Gelukkig niet allemaal.
Crimes against christianity 27 sept 2011
http://occupiedpalestine.wordpress.com/2011/04/24/crimes-against-christianity/
Corrie

Wim de Bruin zei

@Gert,

De vraag 'waarom vervolgt gij mij?' werd niet gesteld aan iemand die orthodoxe joden vervolgde, maar aan iemand die Messiasbelijdende joden vervolgde.
De meeste orthodoxe joden zijn nog niet zo blij met Messiasbelijdende joden. Misschien dat de filosemieten dat eens moeten beseffen.

Peter Blauw zei

Jos,

Je bent altijd zo zeldzaam cynisch . Waar haal je die arrogantie vandaan? Wie heeft jou de absolute ZEKERHEID gegeven dat jij het bij het rechte eind hebt?
Zolang je die zekerheid niet hebt past het je toon te matigen. Je zult tenslotte op je eigen woorden beoordeeld worden.

Tip.: zoek een andere toonhoogte en toonzetting en de toenadering tot de "kampen" die je bestrijd, om als broeders met elkaar naar de boodschap en betekenis van Gods Woord op zoek te gaan. Stop met dat eeuwige afzeiken van je. Het past uberhaupt niet bij een leider van de kerk. Zijn dit nu vruchten van de Geest?

M.à.w. Ik reageer niet op je inhoudelijke standpunt, maar hoe je omgaat met andere standpunten en anders denkenden.

Peter Blauw

Jos M. Strengholt zei

Ha Peter

Kan je uitleggen wat er cynisch is aan mijn reactie op een brochure die zegt dat ik een antisemiet ben?

Jos M. Strengholt zei

En Peter

Natuurlijk heb ik geen ABSOLUTE zekerheid. Hehe. Maar de schrijvers van de brochure weten zo zeker dat ze gelijk hebben dat ze een ieder die een ander visie hebben dan wat ze zelf hebben, bij de antisemieten stoppen. Dat vind je wel leuk?

En natuurlijk reageer je op inhoud. Het is volstrekt duidelijk dat je het inhoudelijk met me oneens bent. Maar daar ga je niet op in, je gaat het hebben over de TOON. Dat is dezelfde truc als mensen antisemiet noemen. Het leidt af van de inhoudelijke discussie.

gert zei

Hoi Wim,je hebt gelijk,maar ik gebruikte het voorbeeld van de bekering van Saulus alleen om aan te geven dat de Bijbel onderzoeken bij sommigen niet meer helpt,ze zijn zodanig verblind en hebben een ijver voor God maar zonder verstand dat enkel een persoonlijke ontmoeting met Jezus hun de ogen nog kan openen.
Hoewel Paulus was na die ontmoeting eerst fffff stekenblind!


Ik zou trouwens wel eens willen weten waar en waarom en waardoor er bij Jos zo'n grote ommezwaai in z'n denken tav Israel/Joodse volk is gekomen.

Sonja zei

Wat er in de bijbel over 'het volk Israël' staat heeft niets te maken met de staat Israël die in 1948 opgericht is, als nota bene een seculiere staat. OV politiseert het woord van God en dat is natuurlijk een gigantische dwaling. OV bestaat uit christelijke vertegenwoordigers die pas van joden zijn gaan houden toen ze bijna allemaal uit Europa waren verdwenen.

Wim de Bruin zei

@gert,

Die vraag aan Jos vind ik een hele boeiende. Jos, misschien iets om je 'bekering' eens toe te lichten.

Verder begrijp ik hoe je je citaat over Pls bedoelde. Maar andersom kan Jos jou hetzelfde voor de voeten werpen. Met zulke teksten tegen elkaar gebruiken komen we dus niet veel verder. Laten we dat niet meer doen.

Verder is Jos inderdaad geirriteerd door 'onopgeefbaar verbonden', maar dat mag ook, als je direct in het kamp van 'antisemiet' wordt ingedeeld. Het is onzindelijk om een brochure op deze manier te beginnen.

Alex zei

ik merk dat een hoop mensen erg slecht lezen. echt erg slecht. met oogkleppen op alles wat enigszins kritisch is jegens Israel gelijk als antisemitisch neerzetten. En dan Jos vooringenomen noemen? Ik ben het niet altijd met Jos eens, maar hij is m.i. de enige die hier zonder verheerlijking naar Israel kijkt, en ik heb ook het idee dat hij iets meer kijk heeft op alles wat in het m.o. speelt.
kritiek op bv de Palestijnen lijkt me zeer logisch, maar kritiekloos tegenover Israel is je kop in 't zand steken.

gert zei

Jos wat moeten de palestijnen nog meer uitvreten tav het Joodse volk voordat jij je onopgeefbare verbondenheid ook met hen opgeeft?

Tav het Joodse volk haakte je al veel eerder af.

Anoniem zei

Vraag aan Gert:
wat moet Israel, moeten de kolonisten nog meer uitvreten tav de Palestijnen voordat bij jouw de schillen van je ogen vallen?
Oh nee, de Palestijnen moeten gewoon ophoepelen, want dat land is immers aan de Joden beloofd? We vergeten dan maar even de teksten die in de bijbel staan, dat je vreemdelingen goed moet behandelen, omdat jullie zelf vreemdeling geweest bent in Egypte. De 10 geboden geldt ook niet als het Palestijnen betreft.

http://eindpunt.blogspot.com/2011/09/de-israelis-stelen-branden-en-vernielen.html
http://desertpeace.wordpress.com/2011/10/02/its-time-to-pick-the-olives-not-the-whole-tree/