maandag 3 oktober 2011

Onopgeefbaar verbonden 3. De Messias van Israel

De Knecht des HEREN is zowel Israel als Jezus, leert ons de brochure. Jesaja zegt tegen het volk dat het ‘een knecht is […] om op te richten de stammen van van Jacob en om hen die van Israel gespaard zijn, terug te brengen; Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken, om mijn heil te zijn tot het einde der aarde.’ (Jes 49:6)

Israel is geroepen om de stammen van Jacob te richten en om hen die van Israel gespaard zijn, terug te brengen…’? Ik weet het, het is modieus om in de Knecht der HEREN (ook) Israel te zien, maar dat is beslist onlogisch gezien wat over die Knecht wordt gezegd. Hij is juist onderscheiden van Israel.

‘Dankzij de komst van Jezus is de garantie gegeven dat deze belofte in vervulling zal gaan’, lees ik in de brochure OV. Een vreemde uitspraak. Zonder Jezus was de belofte misschien ook in vervulling gegaan?

De schrijvers maken Israel veel centraler in het heil, en verlagen Jezus. Anders kan ik dit niet zien. Israel als methode om het heil naar de wereld te brengen? Jezus slechts als garantie? Het gaat niet om Jezus alleen, maar ook om Israel als heilbrenger? Waarom zeuren we eigenlijk nog als sommige Rooms Katholieken Maria als medeverlosseres willen zien? De OV brochure heeft Israel in die rol? Israel samen met Jezus? Jezus als toefje slagroom op de taart?

Van het citaat van Handelingen 1:6 word ik wat melig. Ik ken het argument… het werd in me gehamerd als argument in de tijd dat ik bij de dispensationalisten van de Evangelische Bijbelschool in Doorn studeerde. Maar het is een argumentum ex silentio. Echt onbruikbaar. Een zwakke argumentatie bovendien.

Waarom zou Jezus op staande voet hun verkeerde opinie moeten bijstellen? Deed hij dat altijd? Het enige dat Jezus zegt als de discipelen op de oprichting van Israel wijzen, is dat ze de wereld in moeten. Niet Jeruzalem is de focus – het is juist de wereld. Dat lees ik in Handelingen 1. Het gaat niet om Jeruzalem, maar naast Jeruzalem evengoed om Judea, Samaria, en de hele wereld. Het boek Handelingen eindigt niet in Jeruzalem, maar wijst ons steeds verder, de wereld in.

Die beweging was onverwacht, beweren de schrijvers. Je zou het op grond van de profeten van Israel niet verwachten. Een eigenaardige opmerking, nadat we in eerder citaten hebben gelezen dat Abrahams roeping bedoeld was als zegen voor de wereld, en na het citaat van Jesaja dat de Knecht des HEREN een licht voor de wereld zou zijn. Dit was niet onverwacht, dit was altijd al Gods geopenbaarde doel.

Onverwacht? Die gedachte komt me wederom verdacht dispensationalistisch over.

Heren van OV, u hangt niet de calvinistische verbondstheologie aan? Kan dat, binnen de PKN?

Helemaal gortig maken de schrijvers het: ‘Dit is een centrifugale beweging vanuit Israel als centrum van de wereld. Vervolgens zal er een centripetale beweging zijn: de volken pelgrimeren naar Jeruzalem.’ En dan wordt er zomaar Romeinen 11:25 aan verbonden. ‘Als de volken vanwege hun liefde voor de Messias en zijn volk [!!!] optrekken naar Sion zal het uitverkoren volk ook komen tot de erkenning van de beloofde verlosser.’

Lees ik dit hier werkelijk? Dit is gewoon de Scofield bijbel. De Morgenrood Bijbelcursus. Dit is broeder Johan de Heer aan het woord. Duidelijk is dat met dit soort ‘argumenten’ niemand zal worden overtuigd. OV herhaalt een dispensationalistisch standpunt dat ver af staat van een gereformeerd-hervormde theologische visie op de boodschap van de bijbel.

Mag ik er nog eens op wijzen dat Romeinen 11:25 niet in een eschatologisch perspectief staat, maar in een missiologisch gedeelte? Paulus heeft het in Rom 9-11 over de vraag wat de gemeente in Rome moet doen: dat is het evangelie aan de Joden in die tijd verkondigen.

6 opmerkingen:

Wim de Bruin zei

Volkomen gelijk heb je als je het dispensationalistisch noemt. Was mij ook al opgevallen. Binnenkort komt er een bijdrage van mij waar ik dat nog wat meer uitwerk. Zal de link naar je mailen.

Marten Visser zei

Eens. Ook ik was verbaasd hoe ongereformeerd de redenaties in de brochure zijn.

Unger zei

Ik lees toch echt liever iets van Jan Willem van der Hoeven; ik ben van mening dat dat hij heel erg 'warm' zit met zijn overtuiging.

Unger zei

Vor alle duidelijkheid; ik bedoelde te zeggen; ik lees JWvdH liever dan het geleverde commentaar op 'onopgeefbaar verbonden' ......

Jos M. Strengholt zei

Ha Unger

Ja Jan Willem van der Hoeven is een warme man. Ik weet niet goed hoe 'warm' hij in de jaren 80 door Nederland ging om te profeteren dat de Russen tot de grens van Nederland zouden optrekken. Nederland zou gespaard worden omdat we pro-Israel waren.

Iemand met zulke bullshit kan heel warm zijn, maar is wat mij betreft een valse profeet. Als hij zoveel onzin profeteert (en er was veel meer!) en je kan verifieren dat het onzin is, waarom zou je hem serieus nemen als hij het over Israel heeft?

Willem van Gent zei

Geen kwaad woord over mijn schoonmoeder Jos. Die gelooft dat Maria medeverlosseres is. En wel om een heel goede reden. Ze heeft het zelf gezegd. In de Uiterwaardenstraat in Amsterdam. In 1946. Dat kunnen de lui van OV niet claimen. Op geen stukken na....