donderdag 13 oktober 2011

Onopgeefbaar Verbonden 10. Houding ten aanzien van de staat Israel

'Als we de Schrift ontvankelijk lezen moeten we tot de slotsom komen dat de terugkeer van het Joodse volk naar het land geheel in de lijn der verwachting ligt’, openen de schrijvers in het tiende chapiter van Onopgeefbaar Verbonden.

Een ieder die het met schrijvers oneens is wordt meteen op de hoop gegooid van mensen die de Schrift niet ontvankelijk lezen. Ik ben het met de theologie over Israel van deze brochure radicaal oneens, maar dat is een theologische keus; ik zou het niet wagen de schrijvers te verwijten dat ze de Schrift ‘niet ontvankelijk lezen’ omdat ze mijn mening niet delen. Dat lijkt me een moreel oordeel dat mij niet aangaat. En de opstellers van de brochure evenmin.

Hoe zou ik hun durven verwijten dat ze de Schrift niet ontvankelijk zouden lezen - we doen immers allemaal ons best om de veelheid van teksten te begrijpen en in een goed theologisch systeem te plaatsen?

Verder bevat dit gedeelte slechts een korte (gekleurde) schets van de geschiedenis van het zionisme en de oprichting van de staat Israel. Je kunt als historicus (en dat ben ik toevallig) van mening verschillen over zo’n omschrijving maar dat is in het kader van deze brochure niet zo relevant. Het gaat de schrijvers immers om de theologische erkenning van de staat Israel als vervulling van profetie. En hoe dat proces dan precies verliep is in wezen niet van belang.

4 opmerkingen:

gert zei

Hoi Jos,ik betwijfel of gristenen de schrift altijd wel ontvankelijk(openstaand) zouden lezen.
Neem jezelf als voorbeeld,je las/leerde bv.jaren gelee eens op een bepaalde Bijbelschool aan de hand van rom.9-11 wat de Bijbel zegt over de toekomst van Israel/het Joodse volk.

Later (zo stel ik me dat voor,zeg het aub.als het anders ging)ben je als historicus,die zich oa.verdiept had in de geschiedenis van de oprichting van de staat Israel en nota-bene woonachtig temidden van moslims in Egypte de romeinenbrief hfdst.9-11 weer gaan onderzoeken en dit opmerkelijk genoeg met een totaal andere uitkomst/visie.

Ontvankelijk betekend oa óók: gemakkelijk te beinvloeden,vatbaar voor indrukken,gevoelig.

Ruud zei

Ook bij Jos is kennelijk het licht aangegaan, Gert. We wachten rustig af hoe dat bij jou gaat.

Johan / Jominee zei

@Gert

Je kunt Jos dus in elk geval niet verwijten dat hij zijn hart heeft verhard tegenover het lijden van de Palestijnen, zoals veel christenzionisten wel doen. Of liever: moeten doen, omdat ook zij anders het onrecht moeten erkennen dat Palestijnen nog dagelijks door de staat Israël wordt aangedaan. En dan komen toch bij mij weer die woorden uit Jeremia 7:1-12 op...

Jos M. Strengholt zei

Ha Gert

Mijn visie op wat me door die evangelische bijbelschool in Doorn werd bijgebracht had ik al lang voor ik in Egypte ging wonen, aan de kant gezet. Ik kwam in het Nieuwe Testament veel te veel bijbelteksten tegen die haaks staan op die theorien over Israel. Veel te veel.