zaterdag 15 oktober 2011

Onopgeefbaar Verbonden 11. de vervulling van Gods beloften

De houding van de kerken ten aanzien van Israel wordt in dit gedeelte wel erg onjuist voorgesteld. ‘Aanvankelijk heerst bij velen in de kerken een stemming van euforie. Eindelijk heeft God met de stichting van de staat Israel zijn beloften in vervulling laten gaan.’ Ik geloof hier niks van. Pas in 1967, tijdens de 6-daagse oorlog, begon de sympathie voor Israel echt te groeien in de kerken, net als in de hele samenleving. De televisiebeelden van de oorlog zorgden voor diepe sympathie voor Israel.

De kritiek van sommigen dat de geprofeteerde terugkeer van Israel gepaard zou moeten gaan met de bekering van Israel, wordt genoemd door de opstellers van OV. Dit wordt gepareerd met de profetie van Ezechiël 37, waar de dorre doodsbeenderen eerst weer een lichaam worden, om pas daarna de Geest te ontvangen. Kom op, broeders, dit is toch geen serieuze exegese? Hierin kan je toch geen profetie zien dat Israel eerst een natie wordt en zich daarna pas bekeert? Het staat nota bene haaks op diverse profetien waarin de bekering van Israel als dwingende voorwaarde voor terugkeer uit ballingschap wordt genoemd.

Als je de bijbel en profetie zo fundamentalistisch wil gebruiken als de schrijvers doen, wees dan in elk geval consequent.

Vervolgens volgen wat wijze woorden over het belang van de juiste hermeneutische sleutel. De opstellers zeggen zowaar: ‘het brengt ons in verwarring als we de woorden van een profetie letterlijk willen verstaan.’ Mee eens! Maar is dit slechts lippendienst? Waarom dan toch volhouden dat Jezus zal terugkomen in Jeruzalem? Dat een belofte van 3000 jaar geleden aan Abraham wel moet leiden tot de Staat Israel in 1948? U gelooft niet in een progressie in Godskennis door de tijd heen?

Ik ben het trouwens ook eens met de woorden van de schrijvers als ze zeggen dat profetie meer bevat dan ‘een diepe geestelijke les’. Veel profetie bevat ook toekomstperspectief. Maar dan wel graag nauwkeurige exegese.

‘Wanneer God iets belooft aan Israel, zal hij die beloften ook concreet in vervulling laten gaan’, beweren de schrijvers. Ja, is dat zo? Zijn Gods beloften dan onvoorwaardelijk? En dus toch ook weer terug naar dat hermeneutische principe van alle profetie letterlijk nemen? Want dat is toch wat wordt bedoeld met ‘concreet’? Fysiek, letterlijk, nauwkeurig?

‘In het wereldomvattende plan vormt Israel het centrum’, weten de schrijvers. Ja, dat is wel concreet. Maar is het ook waar? Ik heb nog steeds geen argumenten gelezen – enkel de stelling. De brochure rammelt in zijn ‘argumentatie’. Wie wil het hiermee overtuigen?

Waarom Jeremia 16:14v citeren, over de terugkeer van Israel uit ballingschap, waar Jeremia toch over de terugkeer uit Babel profeteerde? Hoe dat zomaar ‘toepassen’ op 1948? Wat zei u over een hermeneutisch principe?

De schrijvers zeggen: ‘We geloven dat de Eeuwige in onze dagen dergelijke profetieën in vervulling laat gaan.’ Dan volgen een paar tegenwerpingen van Joodse kant, maar de schrijvers vervolgen: ‘Toch zijn we ervan overtuigd dat de Eeuwige klaarblijkelijk in onze dagen Joden uit heel de wereld wil laten terugkeren naar het land als voorbereiding op de grote toekomst waarvan de profeten hebben gesproken.’

‘We geloven… toch geloven we… klaarblijkelijk.’ De schrijvers hadden het vast gezellig met elkaar, en waren het van harte met elkaar eens. Maar argumenten? Ik weet wel dat ze dit geloven – maar ik zie niet waarom ik dat ook zou moeten doen. Probeer me nou eens echt te overtuigen!

Dan gaan de schrijvers nog even naar de geschiedenis van de Palestijnen kijken. De ‘verstrooid wonende Arabieren [vormden] geen volk met een legitieme claim op zelfbeschikking’, aldus de schrijvers over de bewoners van Palestina. Interessante stelling. Ik zou dat wel eens uitgelegd willen krijgen.

Hadden ze geen legitieme claim op zelfbeschikking omdat ze verstrooid woonden? Omdat ze daarvoor geen eigen staatsvorm in Palestina hadden? Ik vrees dat ik de schrijvers hier enkel voor de voeten kan werpen dat ze domweg bevooroordeeld zijn. Om de legitieme rechten op zelfbestuur van de grote meerderheid van boeren en handelaren die eeuwenlang in een land hebben gewoond als ‘niet legitiem’ weg te wuiven heeft iets schunnigs. Maar goed, als je meent dat Joden hoe dan ook meer rechten hebben, dan maakt het allemaal niet uit wat voor argumenten je gebruikt.

Nog zoiets. In 1947 weigerden de Arabieren het land te delen ‘op grond van hun islamitische geloof’. Wie verzint het. Dit is gewoon liegen. De Arabieren in Palestina wilden het land niet delen omdat ze zich nog goed herinnerden dat al het land hun van hun was, en dat de Joden met hulp van de Britse koloniale macht gewoon een groot deel hadden overgenomen. De Arabieren in Palestina protesteerden al in de 19de eeuw bij de Turkse machthebbers, want de Palestijnen wilden geen Joodse emigratie.

Dit had niets met de Islam te maken, maar met land. Door de Islam er bij te halen, plaatsen de schrijvers de legitieme rechten van de Palestijnen al direct in een negatief licht. Alsof de twist vanaf het begin een religieuze strijd was. Overigens, zelfs als dat zo was, is het omgekeerde ook niet waar? Het gaat de schrijvers toch ook om de Joodse religieuze identiteit van de staat Israel? Als Joden een staat voor hun religie willen, mogen Palestijnen daar toch ook om religieuze redenen tegen zijn? Maar nogmaals, dat de Palestijnen in 1947 tegen de stichting van een Joodse staat op hun grond waren, is omdat ze hun land niet kwijt wilden raken.

Voor de Israeli’s zijn de oorlogen en het ontbreken van vrede deprimerend, lezen we. Niet voor de Palestijnen? Jawel, die hebben enorm te lijden, maar ‘wij zijn ervan overtuigd’ dat dit de schuld is van hun eigen leiders die verkeerde besluiten hebben genomen.

Wie vervolgens zegt dat ze toch ook het goede voor de Palestijnen willen zoeken, maakt zich niet erg geloofwaardig. Vraag maar aan de Palestijnen zelf wat die willen. In elk geval niet de handouts van predikanten die zich verder tegen alle legitieme wensen van de Palestijnen opstellen.

10 opmerkingen:

gert zei

Jos gelet op je hedendaagse opvattingen tav de terugkeer na de tweede wereldoorlog van het Joodse volk in het door God beloofde land,neem jij het God toch wel zeer kwalijk dat Hij de Israelieten toen ze voor de eerste keer in het land kwamen opdroeg om nota-bene genocide te plegen op de daar toen legaal wonende bewoners.

Wedden dat als je toen geleefd had je je ook hevig tegen Gods plannen had verzet.

Volgens mij waarschuwd Petrus ernstig voor een eigenmachtige uitleg van den Heilige Schrift.

Jos M. Strengholt zei

Gert, je reageert niet op mijn commentaar op die brochure.

Johan / Jominee zei

@gert

Ik weet niet of je het hebt meegekregen, sinds de tijden van Jozua is er heel wat veranderd in onze wereld. Het belangrijkste is wel dat de Messias zelf is gekomen en ons heeft geleerd hoe we de thora in ons leven vorm moeten geven. Daarmee zijn ook acties als die van Jozua definitief verleden tijd geworden voor wie God wil dienen.

Ruud zei

Hé Gert, wat vind je dan van de acties van koning Nebukadnessar, die de Israeliers uit hun land wegvoerde naar Babel en nog wel op Gods bevel? Dat neem jij God dan toch zeker wel kwalijk? Hoe haalt Hij het zich in het hoofd om Zijn oogappel zo te laten wegslepen door een heidense koning en Hij noemt die koning nog tot 4x toe Zijn dienaar (2 Koningen 25:8, Jeremia 25:9, Jeremia 27:6, Jeremia 43:10)!!

Een aantal eeuwen later doet Hij het weer! Hij staat de Romeinen toe om Zijn tempel te verwoesten (aangekondigd door die lastige Zoon van Hem in Lucas 19:44) en Zijn volk in ballingschap te sturen! Dat Hij general Titus niet tot 4x toe Zijn dienaar noemt, ontbreekt er nog maar aan.

Wedden dat als je toen geleefd had in Israel, je je dan ook hevig tegen Gods plannen had verzet?

Was God immers soms even vergeten dat Zijn beloften eeuwig en onberouwelijk (horen te) zijn?

De waarschuwing van Petrus is terecht en iets wat de schrijvers van OV eens wat meer ter harte zouden moeten nemen. Gods Woord is geen supermarkt, waar je naar eigen voorkeur de voor Israel fijne profetieën naar 1948 en later kan overzetten en de niet zo fijne profetieën rustig kunt negeren en daarmee bijvoorbeeld Jeremia 7:1-12 en 18:10 en context dus ook.

Ruud zei

Jos, misschien wil je nog eens wat dieper ingaan waarom Ezechiel 37 niet zomaar uitgelegd mag worden als profetie voor de gebeurtenissen van 1948. Ik zie dit hoofdstuk namelijk vaak zo uitgelegd worden in christelijke pro-Israël kringen.

Alvast bedankt!

gert zei

Hoi Ruud,wel een vreemde tegenstelling,maar goed natuurlijk zou ik waarschijnlijk grote moeite gehad hebben met de ballingschap/het oordeel.
Zelfs de profeten en God zullen dat gehad hebben.

Maar waarom hebben enkele dwarse sabeel gristenen dan zo'n moeite met de ook voorzegde terugkeer van het volk van Israel!!
Juist zij die moeite hebben met de wegvoering zijn nu dolblij met de terugkeer.

By the way,vanochtend was Joel Voordewind(CU)samen met Tass Saada "de slager" een vroegere compagnon en bewonderaar van Jasser A.te gast bij de in Jos z'n ogen te steenrijke JanvdBosch.
De ex terrorist was vroeger vol van haat tov Joden en gristenen,vele joeg hij over de kling.
Nu,na een letterlijk persoonlijke ontmoeting met Jezus(lijkt op een Paulus bekering)houdt hij van Joden en gristenen en..... nu komt het(Jos en alle vrinden van sabeel) hij is tot de vaste overtuiging gekomen dat het land aan Israel toebehoort.

Palestijnse gristenen je zal ze hebben in alle soorten en maten,maar dit is pas een Échte palestijnse gristen!

http://www.hourofpower.nl/files/20111016.htm

Ruud zei

Ik vind het nogal aanmatigend om christenen te beoordelen naar of ze wel of niet vinden dat de Westbank bij Israel hoort. Wie ben jij dat jij zo over Andermans knecht oordeelt??

Ik ben bij Tass Saada geweest in Nijkerk, het hartland van Christenen voor Israel.

De uitspraak die het in Nijkerk goed gedaan zal hebben:

“Israel heeft op grond van de Bijbel recht op erkenning als Joodse staat en heeft recht op alle Palestijnse gebieden. Ik vind een Palestijnse staat dus geen goed idee.”


De volgende uitspraken zullen bij sommigen wat zwaarder op de maag hebben gelegen:

“Ik ben geweest bij kerken die de Arabieren zo liefhadden dat ze een hekel hadden aan Joden. Ik ben ook geweest bij kerken die de Joden zo liefhadden dat ze een hekel hadden aan Arabieren. Wilt u partij kiezen of wilt u werken aan verzoening? Allebei gaat niet. Niet alle Palestijnen zijn terroristen. ”

“Israel is conform Ezechiel 47 wel verplicht om de niet-Joodse inwoners gelijke rechten te geven. Palestijnen mogen er wel wonen en moeten gelijke rechten hebben als de Joden.”

“Ongeveer 50% van de bevolking van Jeruzalem bestaat uit Arabieren. Denkt u ook eens aan die andere helft, van wie er veel christen zijn.”


De hieronder vermelde uitspraken zullen enkelen echt buikpijn hebben gegeven, denk ik....

“Het antisemitisme en antizionisme in de wereld is gedeeltelijk Israëls eigen schuld. Ondanks dat ik tourgroepen van soms honderd mensen naar Israël breng en dus behoorlijk bijdraag aan de Israëlische economie, word ik als Palestijn op Ben Gurion airport als vuilnis (“garbage”) behandeld. De beveiliging kan ik nog wel rechtvaardigen, maar veel toeristen zullen dat niet kunnen, want die beveiliging is soms echt overdreven. Ja, antisemitisme is van de duivel, maar dat is niet de enige oorzaak. Israël is de 4e macht in de wereld, na achtereenvolgens de VS, China en Rusland. Israël is die macht naar het hoofd gestegen en is arrogant geworden. Vrienden van Israël moeten het land hierop willen wijzen.”

“Waarom maakt de wereld zich zo druk over Gilad Shalit, terwijl er 12.000 Palestijnen in Israëlische gevangenissen zitten? Velen in de Arabische wereld kunnen daar weinig begrip voor opbrengen. Natuurlijk vind ik ook dat hij vrijgelaten moet worden en ik ben bij zijn ouders thuisgeweest.”

Ik vond het een leuke avond.

Anoniem zei

Ik ben ook naar die lezing van Tass Saada geweest. ik was benieuwd wat hij te zeggen had. Ook omdat hij naar de Ontmoetingskerk te Middelburg kwam. (Ger. Bond) Allemaal zieltjes van Christenen voor Israel. Het was koren op de molen van die lui.Ze vonden het prachtig wat hij zei. Ze hadden niet door dat ze zand in de ogen gestrooid werden.
Geen enkel woord van kritiek op Israel.
Maarten Jan Heijmans deed een boekje over hem open op zijn weblog.
Mijn wantrouwen werd bewaarheid.
http://abu-pessoptimist.blogspot.com/2011/08/van-palestijnse-terrorist-tot-bekeerde.html

Corrie

gert zei

Hoi Corrie,woon je ook in het Zeeuwse, op walcheren,bevenland of schouwen-duiveland?

Wat werd er bewaarheid,denk je dan dat Tass nog een verkapte moslim is?

Vergeet fff niet dat de apostel Paulus door sommigen ook niet geloofd werd net na z'n bovennatuurlijke bekering door persoonlijk ingrijpen van niemand minder dan Jezus!

Corrie,sommige mensen zegt Jezus in een gelijkenis tegen de man die vanuit de pijniging in het dodenrijk z'n 5 broer op aarde wil laten waarschuwen,zullen zelfs als er iemand uit het dodenrijk komt toch niet geloven.

Anoniem zei

Alle beloften Gods zijn voorwaardelijk. Denk maar aan Jer. 18:1-18; Mat. 18:23-35)
Ten aanzien van het eeuwige verbond met Pinechas dat zijn huis voor altijd priester zal zijn, hield toch op door de zonden van Eli en zijn zonen:
Daarom, luidt het woord van de HERE, de God van Israël, Ik heb duidelijk gezegd: uw huis en uws vaders huis zullen voor ALTIJD voor mijn aangezicht wandelen, maar nu luidt het woord des HEREN: dit zij verre van Mij! Want wie Mij eren, zal Ik eren, maar wie Mij versmaden, zullen gering geacht worden.
De looptijd van een verbond is niet van belang, maar of er voldaan wordt aan de voorwaarden! Ieder verbond of belofte houdt op te bestaan indien er (blijvend) niet voldaan wordt aan de voorwaarden!

@gert
Het koninkrijk Israël bestond uit:
De grondwet (de wet van het verbond; Deut 4:13)
God was de Koning van Israël (1 Sam. 8:7)
Israël was Gods volk onder dit verbond. (Ex. 19:5)
Het land moest het volk Israël veroveren op de volken die hier woonden. Dit was geen willekeur van God, maar een oordeel over die volken. De Amorieten waren het laatste volk. De volheid van hun zonden ging niet eerder in dan na ruim 400 jaar!
Het vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren, want eerder is de maat van de ongerechtigheid der Amorieten niet vol.(Gen. 15:16)

Als de wet van het verbond (de grondwet) verbroken is, dan is Israël niet meer Gods volk (Ex. 19:5), dan is God niet meer de God van Israël. De vervloekingen hielden tevens in dat zij uit het land zouden worden gezet (Deut. 28:63)Omdat het verbond niet meer bestaat, is er dus binnen het verbond geen mogelijkheid op legitieme terugkeer!
De terugkeer van sommige Israëlieten naar het land in het Midden Oosten, heeft derhalve geen juridische basis.