zaterdag 22 oktober 2011

Onopgeefbaar Verbonden 14. Toekomstperspectief

Onder dit kopje 'Toekomstperspectief' vat de brochure Onopgeefbaar Verbonden (OV) de inhoud van het voorgaande samen.

Op grond van de kerkorde van de PN die zegt dat de kerken ‘delen in de aan Israel geschonken verwachting’ constateert OV dat dit ‘allereerst betekent dat we solidair zijn met het volk van God’. Ik snap niet helemaal de logica, maar allons.

Vervolgens moet in de kerk beklemtoond dat de landbelofte voor Israel nog steeds zijn geldigheid heeft.

Tenslotte moeten we opkomen voor het bestaansrecht van de Staat Israel.

Ineens wordt hier het antisemitisme bijgehaald, dat wereldwijd toeneemt. Sinds ik de christelijke schrijfsels over dit thema van antisemitisme volg, is me opgevallen dat nooit iemand zegt dat het afneemt. Het neemt al tientallen jaren toe dus. Hoe angstig moeten Joden wereldwijd dan wel niet leven, na tientallen jaren van telkens toenemend antisemitisme.

Israel is de veilige haven. Op zich een interessante gedachte, want tegelijk lees ik in de brochure hoe onveilig Israel is: het wordt bedreigd. De VS, West Europa, Australia, Latijns Amerika, daar kan een Jood niet veilig wonen?

‘Wanneer Joden de beslissing nemen terug te keren naar het land willen we hen steun geven’, melden de schrijvers. Komt hier ineens een nieuw project voor Kerk in Actie om de hoek?

‘We zien hoe vaak geraffineerde pogingen worden ondernomen de eigen staat voor het Joodse volk van de kaart te vegen [en dan] mogen we niet wegkijken.’

Ik ben het falikant oneens met een ieder die de staat Israel van de kaart wil vegen. Veel pogingen om die staat van de kaart te vegen zie ik niet, en voorzover ze er zijn hebben ze geen kans van slagen. Maar ja, het gaat om geraffineerde pogingen, dus ik zie ze vast over het hoofd.

15 opmerkingen:

Anoniem zei

Gert A zei,

He Jos,

Maar het is toch gewoon zo dat antisemitisme toeneemt ?
Je lijkt te suggereren dat dit niet zo is.

Jos M. Strengholt zei

Nou eh als ik me goed herinner zei het CIDI nog geen jaar geleden dat in Nederland geen sprake was van toename.

Wat zijn de criteria? Hoe 'weet' je dat het toeneemt?

'Antisemitisme neemt toe' klinkt net als een uitspraak als 'misdaad neemt toe'. Veel te vaag.

Laat maar cijfers zien die aantonen dat in Nederland sprake is van toename. Of in Rusland. Of in de Verenigde Staten. Of in Congo. Of Zuid Afrika...

Wim de Bruin zei

Ha Jos,

Ik dacht dat het aan mij lag. Maar ook jij vind die paragraaf blijkbaar nogal warrig en inconsistent.

Anoniem zei

Gert A zei,

Dat word beweerd door Monitor Rassendiscriminatie, niet de CIDI heren,die cijfers zijn echter sterk omstreden lees :
http://dutch.faithfreedom.org/2010/07/01/antisemitisme-neemt-af-en-toe/


Er zijn nochtans veel meer cijfers te vinden die juist een toename melden
http://www.elsevier.nl/web/10225552/Nieuws/Europese-Unie/Zorgwekkende-toename-jodenhaat-in-Europa.htm
http://www.depers.nl/buitenland/245876/Antisemitisme-Europa-toegenomen.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2010/07/20/poldis-2009-het-landelijk-criminaliteitsbeeld-discriminatie-van-de-politie.html
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/kamer_in_het_kort/toenemend_antisemitisme.jsp
http://www.meldpunt.nl/uploads/upload_documents/Persbericht%20Antisemitisme.pdf

Tevens kun je op je paar vingers wel nagaan dat het antisemitisme is toegenomen.
Een paar decennia geleden had een synagoge geen bewaking nodig.
Tevens was het ook geen probleem om met een keppeltje op door 1 van de grote steden te lopen.

Als het antisemitisme volgens jullie dan is afgenomen, hoe kan dit dan ?

Dat lijkt me warrig en inconsistent.

Alex zei

ik denk niet dat die cijfers betrekking hebben op antisemitisme maar vooral op kritisch zijn tov Israel. wanneer je deze kritiek antisemitisme noemt, ja dan groeit het wel.

Anoniem zei

Gert A zei,

He Alex,

Alles prima maar dat slaat nergens op, je hebt de artikelen niet eens een beetje doorgenomen, anders had je niet zo'n antwoord gegeven.

Of het moet zijn dat jij vind dat als bijv. iemand met de dood bedreigd word, dit een kritische houding tov Israël is.

Walter M. van der Wolf zei

@Jos

De toon van dit stuk is wat gematigder van aard. Dat leest (ondanks het aanwezige cynisme) een stuk beter... :-)

@Johan

Ik geef hier maar even een antwoord op je laatste reactie aan mij in het vorige stuk.

"Als predikant binnen de PKN ben ik maar wat blij dat een anglicaanse en een christelijk gereformeerde collega zich bij deze zaak betrokken weten."

Ik begrijp dat je daar blij mee bent. Je spreekt voor 'eigen parochie' dus iedere steun, vanuit die hoek, wordt begrijpelijk omarmt.

Vanuit het perspectief van je andersdenkende PKN-collega's is het nog maar de vraag of zij er ook zo blij mee zijn...

Er zijn waarschijnlijk genoeg collega's uit Anglicaanse en CGK gemeentes die jullie Israëltheologie niet onderschrijven.

De vraag die ik mij echter iedere keer stel is of je, ter wille van de voortgang van het Evangelie van Jezus Christus, de discussie zo openlijk via de media moet voeren?

Wordt het Evangelie daar echt mee gediend als leiders van de kerk elkaar hierover op deze manier in de haren vliegen?

"Het gesprek over gezonde Israëltheologie is van belang voor alle christenen in ons land, en niet alleen binnen de PKN."

Daar zijn allebei de partijen het waarschijnlijk helemaal mee eens. Het hele vraagstuk van de Israëltheologie verdeelt de kerk momenteel over de gehele linie.

Niet alleen binnen de PKN maar wereldwijd. De vraag is echter nogmaals of je daar als herders van de christelijke gemeente via de media een leidende rol in moet spelen?

"Je moet je afvragen welke belangen er achter OV steken, zeker als die brochure aan alle kerkenraden van de PKN is gestuurd (met geld van het Evangelisch Werkverband blijkbaar - alsof alle EW-ers hier achter zouden staan)."

Hoezo belangen? Zijn die er dan? Misschien dat je het zo niet bedoelt maar dat klinkt nogal negatief. Alsof ze er een verborgen agenda op na houden?

Waarschijnlijk maakt deze groep christenen zich met het oog op de Schriften oprecht grote zorgen om de veiligheid en het welzijn van het Joodse volk voor nu en in de toekomst.

Maar wat dan van Gods belangen? Zijn die ermee gediend? Met het oog op het zendingsbevel van Jezus in Mattheüs 28:18-20 lijkt mij dat de gehele discussie erover in de media meer schade aan de kerk toebrengt dan zegen.

"In het pamflet wordt met een rammelende theologische redenering een keuze vóór de ene partij, tégen de andere partij gerechtvaardigd. En dat is kwalijk. Temeer daar die keuze ontegenzeggelijk inhoudt dat er met de Bijbel in de hand onrecht tegen Palestijnen wordt goedgepraat."

De vraag is of er überhaupt een 'theologische redenering' aan te voeren is die christenen zou kunnen overtuigen van één bepaalde Israëltheologie.

Of je bent als christen vòòr een bepaalde Israëltheologie òf ertegen. Meer smaken zijn er volgens mij niet.

Dat de folder zou oproepen tot het met de Bijbel in de hand goedpraten van onrecht tegen Palestijnen lees ik als ik heel eerlijk ben niet echt uit de brochure. Maar goed dat is mijn eigen mening.

Walter M. van der Wolf zei

"Dat lijkt me een stuk schadelijker voor de beeldvorming over de kerk, dan dat er mensen binnen de kerk zijn die hier in de media openlijk kritiek op uiten."

Mensen binnen die kerk zijn allereerst christenen. Christenen zijn, als het goed is, niet zomaar gewone mensen. Zij zijn mensen die Christus volgen en die de geur van Christus verspreiden.

Althans dat zou zo moeten zijn. Daardoor alleen al zijn zij door God apart gezet voor een bepaald doel. Dat kan je in ieder geval niet van de ongelovige mens zeggen.

Als die christenen vervolgens geweld propageren tegen een bepaalde bevolkingsgroep dan is dat per definitie verkeerd.

Dan gaat het niet alleen over Palestijnen of Joden maar ook over enig andere groep mensen op deze aardbol. Christus propageerde namelijk ook geen geweld.

Waar het dus feitelijk allereerst om gaat is dat christenen elkaar niet met een bepaalde theologie moeten bestrijden maar dat ze het evangelie van Jezus Christus aan een verloren wereld verkondigen.

En herders van de gemeente moeten daarin het goede voorbeeld geven. Zowel in woord als in daad.

"Het is echt onvoorstelbaar dat de "onopgeefbaren" een monsterverbond hebben gesloten met het EW, de GB en het CGB - als een soort stuiptrekking van gereformeerd-evangelicale "rechtzinnigheid".

Dat klinkt heel erg als een samenzwering binnen het christendom. Jammer dat die indruk blijkbaar door het uitbrengen van het pamflet is gewekt.

Het lijkt erop dat het vertrouwen van een deel van de kerkleden daardoor is beschaamd. De vraag is of een bepaalde Israëltheologie hier aan ten grondslag ligt?

Daar zal binnen de PKN echt binnenskamers over doorgesproken moeten worden èn niet op 'straat'.

"Temeer daar men op geen enkele manier in gesprek wenst te gaan met degenen binnen de PKN (of van Sabeel Jeruzalem en de opstellers van het Palestijnse Kairosdocument) die een andere mening zijn toegedaan. Het is niet alleen Van Campen die zich aan het gesprek onttrekt, maar ook de besturen van EW en GB. Uitnodigingen daartoe zijn arrogant afgeslagen. En dat geeft precies aan waar de bron van alle polarisatie zit..."

Wat dat arrogante gedrag precies inhoudt en hoe zich dat dan (heeft ge)uit weet ik niet. Ik sta wat dat betreft aan de zijlijn.

Maar als ze er momenteel verder niet over door willen praten dan kun je ze daar denk ik ook niet toe dwingen. De vraag is ook of het gesprek op dit moment iets positiefs zou opleveren. Waarschijnlijk zou het meer tot afbreuk dan tot zegen van de gemeente zijn.

Hetzelfde wat ik in het vorige stuk tegen Jos heb gezegd herhaal ik hier toch ook maar weer even. Want dat geldt evengoed voor jou Johan.

Jullie hoeven je gelijk niet te halen. Ook niet op jullie blog d.m.v. dit soort discussies. Als jullie gelijk hebben dan zullen jullie vroeg of laat wel gelijk krijgen. Als zij gelijk hebben geldt hetzelfde voor hun.

In welke hoek de leugen ook zit, de waarheid achterhaalt hem vroeg of laat toch wel. God heeft ons niet nodig om Zijn plannen te vervullen en zal ondanks ons Zijn werk met de mens en deze aarde toch wel volbrengen.

Laten wij ons als christenen en leiders van de christelijke gemeente gewoon bezig houden met het winnen van zielen voor Christus i.p.v. onze kostbare tijd te besteden aan het elkaar, via de media, bestrijden met verbaal geschut.

De Gemeente van Christus is daar werkelijk niet mee gebaat. En voor wat het Evangelie van Jezus Christus vandaag de dag nog waard is... de wereld ook niet.

Ruud zei

Walter, ga je betoog maar afsteken tegen de makers van Onopgeefbaar Verbonden. Jouw verhaal geldt dan namelijk minstens net zo hard voor hen.

Als mensen vinden dat er in Onopgeefbaar Verbonden met Gods Woord gemarchandeerd wordt, dan zijn ze zelfs verplicht om daar tegenin te gaan. Paulus had ook opvallend weinig geduld met mensen die het evangelie een eigen draai probeerden te geven.

Wij als christenen moeten ernaar streven om de leer zuiver te houden en te voorkomen dat mensen de Bijbel misbruiken om via het selectief plukken en het context-negerend bij elkaar harken van Bijbelse uitspraken een bepaalde politieke visie kracht bijzetten.

Dat geldt zeker als een groep andere christenen er de dupe van kan worden.

Anoniem zei

Gert A zei,

He Wim,

Ik dacht dat je warrig en inconsistent voor mijn vraag/stukje bedoelde.
Dus reageerde ik een beetje stekend terug met deze uitspraak.
Nu ik het nog eens overlees bedoel je dus een gedeelte van de brochure.sorry,

He Alex,

Ik stel het even heftig, omdat je mijn links niet hebt gelezen.
Hier worden o.a ook het aantal stafbare antisemitische incidenten genoemd.
Een groot aantal daarvan zullen ongetwijfeld doodsbedreigingen zijn.
Denk daar niet te makkelijk over !

Walter M. van der Wolf zei

@Ruud

Mee eens. Maar toch graag even goed lezen Ruud. Heb ik ergens gezegd dat mijn verhaal niet op hen van toepassing zou zijn?

Zuiverheid in de leer Ruud? Dat klinkt heel vroom en christelijk maar was de praktijk maar zo eenvoudig...

In Efe 4:1-6 roept de apostel Paulus ons zelfs op om altijd bescheiden, zachtmoedig en geduldig te zijn, en elkaar liefdevol te verdragen.

Volgens hem moeten we ons inspannen om de eenheid die de Geest ons geeft te bewaren door in vrede met elkaar samen te leven... http://bit.ly/oRRn4J

We hebben daar de afgelopen eeuwen blijkbaar alleen een beetje moeite mee gehad...

List of Christian denominations - http://bit.ly/qn2JeL

And by number of members - http://bit.ly/mPfMkn

Laten we gewoon ieder persoonlijk het goede voorbeeld geven... Genoeg werk aan de winkel?

Walter M. van der Wolf zei

Mea Culpa. De eerste link moet zijn: http://bit.ly/pEM1Jl

Een fijne dag allemaal. Ik reageer niet meer vandaag. Vanmiddag familiebezoek...

Wim de Bruin zei

@Gert A.

haha. Kan gebeuren. Jouw twee zinnen waren zeker niet warrig ;)

Unger zei

Het is me duidelijk dat christenen met verschillende ogen naar onze relatie met joden kijken. Wat vinden jullie van het project Nes Ammim in Israel?
zie voor het memorandum: http://www.nesammim.nl/files/30tlo3m2.pdf

Anoniem zei

Gert A zei,

He Wim,

Nou niet zozeer warrig meer veronderstellend,
Meer van,maar ik denk toch echt dat .....

Achteraf had ik dat even beter moeten formuleren