maandag 17 oktober 2011

Priester klinkt cooler dan dominee?


Vandaag schreef Wim de Bruin, Christelijk Gereformeerd predikant in Purmerend, dat hij jaloers is dat hij niet de titel 'priester' heeft, maar gewoon 'dominee'. Dat is natuurlijk tragisch. Maar de onthulling van zijn zieleroerselen deed me besluiten maar eens wat te schrijven over de titulatuur waarmee ik te maken heb.

In het Engels heb ik te maken met mensen die me pastor, priest, father, rector, vicar of padre noemen. Ja, dan is dominee wat kaal. In het Arabisch word ik aangesproken met aboena (onze vader), qassis (priester) en soms met baba (papa). Zelfs goede vrienden noemen me ineens aboena of baba. Ik schiet er vaak bij in de lach - maar dat moet ik natuurlijk niet doen want dit hoort bij de Egyptische christelijke subcultuur. Maar, Wim, op gewoon dominee (meneer) kan ik best jaloers zijn.

En hier even reclame voor de blog van Wim de Bruin. We hebben de afgelopen weken allebei veel geschreven over de Israel-visies die binnen de PKN de afgelopen maanden zijn verspreid middels een paar brochures. Ik waardeer Wim's theologische stijl!

8 opmerkingen:

Wim de Bruin zei

ik voel me vereerd, baba

gert zei

Als de apostel Paulus in de brief aan korinte schrijft over de bedieningen in de Gemeente heeft hij het over apostelen,profeten,evangelisten,herders en leraars.

De priester als middelaarspersoon tussen God en mens is duidelijk niet meer aan de orde.
In deze bedeling heeft het afgedaan het is oud testamentisch en leid veelal in de praktijk tot allerlei ongewenste excessen zoals mensverheerlijking,leken en ingewijden,sex.misbruik enz.

Daarnaast zegt Jezus tegen z'n volgelingen dat zij zich in tegenstelling tot de farizeën géén rabbi,géén vader,géén leidsman zullen laten noemen.(matt.23)

Trouwens ook het dragen van speciale kleding,toga's en gewaden,kortom alle poppenkast, in dienst van God is uit het verleden en heeft afgedaan.

Jos M. Strengholt zei

Gert, ik ben blij dat je beseft dat al die oude dingen zoals speciale kleding voor priesters hebben afgedaan. Maar bedoel je dat God er ook gewoon tegen is?

(even terzijde, zeg je ook tegen de verpleegkundige, de brandweerman, de zakenman, de voetballer, dat hun uniforms poppenkast zijn?)

Leidde het idee van de priester als middelaar bij Israel ook tot ongewenste excessen, sexueel misbruik etc? Of lag dat weer anders?

gert zei

Hoi Jos lees matt.23 eens ffff, dan proef je een (sterk) beetje hoe de geestelijkheid en alle poppenkast erom heen in Jezus dagen fuctioneerde en hoe Jezus daar z'n discipelen voor waarschuwde en duidelijk afstand van nam.

Ik denk zeker dat God er faliekant tegen is omdat het de mens in dienst van God, gelet ook op de kerkgeschiedenis weer "opheft" boven de ander en ook dat de apostel Paulus,de korinte brief en handelingen lezende dit zeker niet voor ogen had!

De hoogste in Gods koninkrijk zal aller dienaar zijn,leert Jezus.

Ken je trouwens de regel uit dat liedje van Elly en Rikkert,
"Dominee zegt hoe het moet"?

Jos M. Strengholt zei

Nou Gert, dan zal je ook wel gruwelen van het idee van sommige christenen dat God wil dat er weer een tempeldienst met priesters komt?

En braak zeg - in de hemel moet je zien, mensen in witte gewaden! Belachelijk.

Hoezo heft een titel als predikant of priester iemand op? Voorganger is wel weer okee?

Jullie hebben geen oudsten en diakenen in jullie gemeente?

gert zei

Hoi Jos,als de tempeldienst weer hersteld word in een alweer nieuwe bedeling/tijdperk zal Jezus er de algehele leiding hebben.Dus ik gruw echt niet van een toekomstig herstel daarvan.

Wat de hemelse witte gewaden kleding betreft zullen allen dat dan (moeten)dragen,niet een kleine selekte groep van zg.ingewijden.

En ja Jos wij hebben onbezolgde zeg maar "ongeschoolde" oudsten en diakenen die de herderlijke zorg hebben over de kudde (volgens mij ben ik een van de enigste met wat Bijbel scholing,dus dat zegt genoeg) er is dus sprake van een nogal laag geestelijk kennispijl,wat weer ruimschoots goed gemaakt wordt met een hoog onderlingliefdes pijl.
Enne wekelijks komen er sprekers en leraars die wel weer veel kennis hebben.

Jij klom trouwens ook enkele malen bij ons op de "kansel".

gert zei

Ik bedoel natuurlijk kennispeil met een korte ei.
Over kennis gesproken.....

Jos M. Strengholt zei

Gert, en die oudsten, dat zijn mannen die de functie vervullen van wat in de bijbel de presbyteroi (oudsten) werden genoemd. Presbyter, prester, priester... daar komt het woord priester vandaan.

In onze kerk hebben we presbyteroi en diakonoi. priesters (oudsten0 en diakenen. O ja en ook opzieners, episkopoi.

Het woord 'priester' heeft niet te maken met oudtestamentisch bemiddelen tussen God en mensen, maar met het nieuwtestamentische 'oudsten'.

En ja, in onze kerk hebben we betaalde en onbetaalde priesters en diakenen.

Dus waar zit het verschil? Vooral in dat we als priesters en diakenen in een kerk, de bisschop boven ons hebben. Maar op lokaal niveau is het niet zo verschillend hoor.