woensdag 5 oktober 2011

Onopgeefbaar Verbonden 5. Valkuil van de hoogmoed

Wat een lastige paragraaf… zo vol onnauwkeurigheden. ‘Omdat de volgelingen van Jezus uit de volken een meerderheid gingen vormen binnen de gemeente, groeide daar weerstand tegen de gedachte dat Israel het voor altijd uitverkoren volk is’, beweert OV. Kunnen de schrijvers dat aantonen? Wanneer gebeurde dit dan ongeveer? En in de tijd van de kerk toen Joden nog een grotere rol in de gemeenten speelden, leefde daar toen wel de overtuiging dat Israel het voor altijd uitverkoren volk is?

Los van het gegeven dat het Nieuwe Testament andere taal spreekt (een ware Jood is een in Jezus gelovige Jood) is er uit de kerkgeschiedenis geen enkel (geen enkel!) bewijs dat in de periode na het Nieuwe Testament werd geloofd dat Israel het voor altijd verkoren volk is en dat de kerk zijn overtuiging geleidelijk aanpaste.

Om te suggereren dat de relatie tussen de gemeente en het volk Israel hierdoor steeds meer onder druk kwam te staan, is zeer eenzijdig. Lees het boek Handelingen nog eens. Daarin zien we de vervolging van de kerk door het Joodse volk. Niet de Romeinen maar de Joden waren daar de voornaamste verdrukkers. De relatie stond dus al meteen na de pinksterdag onder druk. De jonge Joodse gelovigen in Jezus, en hun heidense metgezellen, hadden het zwaar te verduren. Zoals Jezus trouwens al had voorspeld, bijv in Matheus 24. Ook in de eerste eeuwen na Christus was de synagoge niet de 'lijdende partij' en de kerk de verdrukker. De relatie was veel complexer.

Ik wil overigens geheel niet suggereren dat de oude kerk geen fouten maakte in de relatie tot het Jodendom; het had moeten inzien dat er inderdaad een ‘speciale relatie’ tot het Jodendom is (ja u leest het goed!), omdat God nu eenmaal met dat volk zijn verbondsrelatie aanging en we aan dat volk de komst van de Joodse Messias danken. Er trad ontegenzeglijk een soort theologische blindheid op die zorgde dat de kerk veel te kort door de bocht ging spreken over de kerk die in de plaats van Israel zou zijn gekomen. Dat is natuurlijk mede veroorzaakt door het grote aantal niet-Joodse gelovigen dat de ware ekklesia, de ware qahal, binnentrad. Maar goed is dat niet.

De term vervangingstheologie is fout en de gedachte erachter is fout. Ik ben overigens nog steeds geen kerken tegengekomen die zeggen: ‘wij hangen de vervangingstheologie aan’. Het is een scheldwoord om je theologische tegenstander in een hoek te zetten, want God heeft het volk waarmee hij een verbond sloot niet ‘vervangen’. Hij houdt vast aan zijn verbond voor wie in zijn Messias gelooft. Dat is het ware Israel.

Om te zeggen dat de kerk is losgesneden van zijn Joodse wortels gaat me veel te ver. We zijn aan Jezus verbonden en geloven de bijbel, en zijn daardoor per definitie aan 'Joodse wortels' verbonden. Het gaat de schrijvers misschien niet om de werkelijkheid daarvan, maar om de beleving? Ik weet het niet. Wordt hier verwezen naar de metafoor van Paulus in Romeinen 11 trouwens? Misschien ben ik bijziend (dat zal ook best) maar welke theologen van vandaag hebben geen oog voor het Joodse karakter van de bijbel? En welke kerken hebben geen relaties met messiasbelijdende Joden? Wordt hier een straw man argument gebruikt?

Messiasbelijdende Joden staan trouwens niet dichter bij de waarheid, laat staan dichter bij God, dan elke andere christen. Ze begrijpen de bijbel niet van nature een tandje beter dan gelovigen uit de volken. Hun Joodse cultuur van anno 2011 is millennia verwijderd van het Jodendom van Jezus en Paulus en biedt geen garantie voor beter begrip van de bijbel en de boodschap van de jonge (of oude?) kerk.

21 opmerkingen:

gert zei

Hoi Jos,las je het schokkende artikel in het RD al over het schandalige christelijk antizionisme in het midden-oosten?
De aanslagen op bv. de kerken bij jullie zijn het werk van de Joden,gedaan om de lieve moslims in een kwaad daglicht te stellen.

Het bewijst wel degelijk dat anti-zionisme gelijk staat aan anti-Semitisme.En het bewijst dat de brochure Onopgeefbaar verbonden hard nodig is!

O Jos,let op u saek!

http://www.refdag.nl/nieuws/buitenland/christelijk_antizionisme_in_midden_oosten_1_592651

gert zei

Daarnaast is het gewoon een daad van lafhartigheid en van lijfsbehoud bij vele gristelijke kerkleiders om je in een land vol met moslims anti-Israel/Joods op te stellen!
Waar of niet waar Jos?

Volgens mij loopt het met de lafhartigen ook niet best af.(Openb.21:8)

Jos M. Strengholt zei

schokkend? wat is daar nu weer schokkend aan. Niks nieuws onder de zon. Maar zolang het RefDag niet even kritisch over Israel schrijft, zie ik dit soort artikelen als niks anders dan pro-israelische propaganda.

Wel eens gehoord van hoor en wederhoor in journalistiek? Blijkbaar niet nodig.

Laat het RD maar eens wat schrijven over het enorme anti-Palestijnse racisme onder de orthodoxe Joden. Of laat het RD eens wat boos worden over weer meer huizen die in nederzettingen worden gebouwd.

En Gert uit Zeeland, als jij kerkleiders in het Midden Oosten lafheid om lijfsbehoud verwijt, zit er iets mis bij jou. Dank voor uw aandacht.

simon van groningen zei

Paulus wenst wel van Christus verbannen te worden om enigen van zijn broeders en zusters "naar het vlees", immers....zij (naar het vlees) zijn Israëlieten en de aanneming tot zonen en de verbonden en de beloften. Er is dus nogal wat voor nodig om hen die naar het vlees zijn (Israël) te behouden, maar tegelijkertijd is dat ook de moeite waard.

Jos M. Strengholt zei

Ben ik met je eens Simon. Allebei geheel mee eens.

gert zei

Hoi Jos,het is geen verzinsel van mij hoor......er wordt in het RD artikel duidelijk gesproken van angst bij de kerkleiders om de woede van de islam meerderheid op te wekken.
Het is des te opmerkelijker dat de leiders van andere religieuze minderheden Israel niet demoniseren.Jammer dat je artikel niet goed leest.

Wat de orth.Joden betreft die laten zich niet meer als een lam ter slachting leiden maar leven nog steeds volgens het principe oog om oog,tand om tand.
Laatst staken ze nog een moskee in de hens(heeeel breed uitgemeten trouwens bij onze linkse staatomroep)de oorzaak,de dood van een Joods gezin door stenen gooiende pals werd zo goed als verzwegen.

Enne Jos je bent het roerend met Simon eens,maar door je huidige opstelling tav Israel/Joodse volk ben ik bang dat er geen enkele Joodse man of vrouw tot jaloursheid gewekt zal worden.

gert zei

De Amish uit de VS gingen eind vorig jaar naar Israel en beleden hun schuld(hadden het Joodse volk aanvankelijk ook uit het heilsnest gegooid).

Mooi staaltje van tot jaloursheid wekken.

http://israeltoday.nl/headlines/9-nederlands/1305-amish-naar-israel-om-joden-vergiffenis-te-vragen

Anoniem zei

Gert,
Wie volgens jou, zou hier de dader(s) van zijn? ook gedaan om de lieve moslims in een kwaad daglicht te stellen? http://abu-pessoptimist.blogspot.com/2011/10/brandstichting-in-moskee-in-galilea.html
Gebruik je hersens toch zelf eens een keer i.p.v. af te gaan op die pro_israel krant. Ben je nou zo dom, of hou je je zo dom.

Corrie

gert zei

Hoi Corrie,ik krijg de indruk dat je niet echt leest wat er hier geschreven wordt.

In m'n antwoord aan Jos noem ik juist de brandstichting van de orth.Joden in de moskee,ik vertel er wel bij in tegenstelling tot jou waarom ze tot deze daad kwamen.

Nog een laatste vraag Corrie,hoeveel moskeeën zijn er al door toedoen van Joden en hoeveel kerken en synagoge's en ambassades zijn er al door moslims verwoest?

Zullen we afspreken dat ik voor ieder door Joden en jij voor ieder door moslims verwoest geestelijk gebouw in 2011 50 euro betaal en dat overmaak voor arab Bijbels aan Jos?


Over dom gesproken zeg.

Unger zei

Stel je voor:
Stel je voor dat Joden nog niet waren geinspireerd om een eigen landje te beginnen. De Turken werden desalniettemin begin vorige eeuw, na eeuwen van bezetting van Palestina ! verdreven, en een willekeurig arabisch land zou het huidige Israel van zee tot Jordaan bezetten, ten koste van een Palestijnse staat. a; zouden de Palestijnen dan ook zo schreeuwen om een eigen staat? b;zou de wereld zich dan ook zo inzetten, zich zo druk maken voor de Palestijnen?

Alex zei

afgezien van de kritiek op het inhoudelijke, ik begrijp sowieso niet waarom het zo ernstig is dat 'binnen onze kerken het spoor van de onopgeefbare verbondenheid met Israël steeds meer lijkt te worden verlaten'.

Johan / Jominee zei

Gert,
Je vroeg aan Corry hoeveel moskeeën er al door toedoen van Joden zijn verwoest.

Het antwoord is: in de afgelopen 60 jaar heeft de staat Israël zo'n 1200 moskeeën en bijna 200 kerken verwoest, zonder dat er toestemming voor herbouw is gegeven. (Bron: http://is.gd/o94JyS)
Meron Benvenisti geeft in zijn boek een aantal van 120 moskeeën (wellicht heeft de eerste bron een nul teveel geciteerd), maar dat zijn er altijd nog 120 te veel, nietwaar?

Kortom: jouw vraag aan Corry was nogal vooringenomen.
Je hebt geluk dat je het jaartal 2011 noemde, anders was je flink nat gegaan! Over dom gesproken... toch?

gert zei

Hoi Johan/Jominee jij moet ook goed lezen,ik bedoelde verwoesting door individuelen of groepen van beide kanten.

Ik dacht zelfs dat de staat Israel in tijden van oorlog of gewapend treffen de moskeeen(lees opslagplaatsen van wapens) juist bewust ontziet.

Johan,jammer dat je de cijfers van verwoestingen van moslim kant niet noemt,vooringenomenheid of domheid of schaamte?

Jos M. Strengholt zei

Zeg vrienden, ik heb het met mijn commentaar geheel niet over het gedrag van Israel of Moslims, maar over de vraag of de kerk onopgeefbaar verbonden moet zijn met Israel op theologische gronden.

Ik ben zeer goed in staat op die vraag een ander antwoord te geven dan de opstellers van de brochure, en dan toch Isreal's beleid te steunen. Niet dat ik dat doe, maar ik zie niet in hoe die twee zaken met elkaar verbonden zouden moeten zijn.

Of... ik zou ook helemaal achter de brochure kunnen staan (wat ik niet doe) en toch Israel's concrete beleid sterk afkeuren.

Gert, van jou heb ik nog niet een keer gezien dat je aantoonde dat mijn commentaar op deze brochure niet klopte. Je enige reactie is: kijk eens hoe slecht moslims zijn. Ja, dat is vast zo. Maar wat zegt dat over hoe de bijbel over Israel spreekt?

gert zei

Hoi Jos,ik denk ondertussen met alle respect wel een beetje te weten hoe jij de zaken tav Israel/Joodse volk en de relatie met de God van Israel ziet.

We hebben dat al diverse xxx besproken,jij raad andersdenkende aan vooral de Bijbel te lezen.Maar jij verwierp opmerkelijk genoeg alles wat je op dezelfde Bijbelschool als ik tav Israel uit de Bijbel leerde ver van je.

Ik vroeg je trouwens te vertellen wanneer en waarom je zo'n enorme switch maakte.Je komt voortdurend ontzettend kil en medogenloos over als het over het Joodse volk,nota-bene de enigste democratie in het midden-oosten gaat.
Vooral jij woonachtig in islamitisch Egypte moet toch beseffen hoe groot de dreiging is waaraan Israel al jaren lang bloot staat.
Jij gelooft nog steeds in de fabel land voor vrede.

Wat voor nut heeft het trouwens om oeverloos te blijven discuteren,nuttiger is het denk ik om de ontwikkelingen rondom Israel en de omringende volken/landen te benoemen om jou/jullie eventueel te overtuigen.

Johan / Jominee zei

Gert,

Als je iets bedoelt, dan moet je dat ook schrijven, lijkt mij.

Of Israël in tijden van oorlog of gewapend treffen moskeeën bewust ontziet weet ik niet. Ik weet wel dat in Gaza tijdens de Gaza-oorlog één kwart van alle moskeeën zwaar is beschadigd (ik dacht zo'n 200 stuks) en dat er toen 35 moskeeën volledig zijn verwoest.

Je had niet gevraagd naar cijfers van verwoestingen van moslim kant. De drie suggesties die jij over mijn geestesgesteldheid poneert zijn geen van alle van toepassing.

Voorts geeft Jos aan dat onze discussie off topic is, dus laat ik het hier lekker bij. ;o)
En je bent vast zelf slim genoeg om de cijfers over die "verwoestende moslims" op te duikelen!

gert zei

Je hebt gelijk,soms fffff off-topic moet kunnen maar nu is het wel weer genoeg.

Ik ga lekkeâh kitesurfen op zee windkracht 6!

Anoniem zei

Gert A zei,


He Jominee,

Jos heeft gelijk dat het onderwerp moslim gedrag een beetje off topic is.
Maar ik moest gewoon even reageren.

Heb met verbazing je reactie op Gert ( zonder A ) gelezen.
Je hebt het eerst over dat Israël 1200 moskeeën heeft verwoest en daarna over 120.

Ten eerste, 1200 is heel veel, ben benieuwt hoeveel er überhaupt in Israël+bezette gebieden staan.
Hetzelfde verhaal over die 200 kerken, maar 2% is christen dus dat word moeilijk.

Dan kom je vervolgens aan met een getal van 120 moskeeën.
Het eerste en het tweede cijfer lopen zo uiteen dat ik dit erg ongeloofwaardig vind.
Hiervoor geef jezelf een suggestie, maar die slaat nergens op.
De eerste bron die je noemt is onbetrouwbaar, dat is klakkeloos cijfers overnemen van een antizionistische site.
Die tweede bron ga ik nog eens verder uitzoeken, maar dan nog, het maakt nogal wat uit hoeveel moskeeën er zijn vernielt tijdens oorlogshandelingen of in vredestijd.

Ik ben het niet met alles van Gert ( zonder A) eens, maar ik snap zijn irritatie op dit punt.
In de Islamitische wereld word kerkbouw zo goed als aan banden gelegd en vind er bijna elke week wel een aanslag op een kerk plaats.
Daar hoor je in de mainstream media nauwelijks wat over, of in heel bedekte termen.
Maar nu het een moskee betreft is het in 1 x superzielig, en zou het laten zien hoe gewelddadig Israël wel niet is.
Nou als dat het criterium is........


Het is net als Nasrdin Dchar met zijn Gouden kalf.
Hier wat lopen te huilen over Wilders en Verhagen.
Terwijl moslims nergens zoveel rechten hebben als in het westen.
Christen zijn in Marokko is genoeg om het land uitgezet te worden en op evangelisatie staat 3 jaar gevangenisstraf.

Voor alle duidelijkheid, ik ben tegen discriminatie en brandstichting.
Maar van dat gejank van Moslims en zijn "sociale" meelopers word ik onpasselijk.
Het ontbreekt hun aan elke stukje zelfkritiek, discriminatie door moslims is namelijk heel gewoon.

Anoniem zei

Jos,
Mag ik nog een keer commentaar geven op Gert en co. Het heeft vind ik ook met hoogmoed te maken.
Gert verwijt mij dat ik niet goed lees wat hij schrijft, maar die indruk heb ik nu juist van hem.
maarten jan Heymans schreef op zijn weblog: Het is de eerste keer dat brandstichting wordt gepleegd op een moskee binnen Israel zelf. Tot dusver gebeurde dat tenminste vijf maal in moskeeën op de Westoever. Er is nooit iemand voor vervolgd.
http://abu-pessoptimist.blogspot.com/2011/09/kolonisten-stichten-weer-brand-in.html

Hij kwam net vandaag met een goed artikel over statistieken.
http://abu-pessoptimist.blogspot.com/2011/10/de-kracht-van-statistieken.html
Lees ook dit eens goed Gert.
http://abu-pessoptimist.blogspot.com/2011/10/23-gewonden-bij-aanval-kolonisten-op.html

Johan / Jominee zei

Gert A.

Ik dacht laat ik Gert eens net zo antwoorden als hijzelf zijn punten stelt.
Alleen al in de Gazastrook staan zo'n 800 moskeeën, waarvan een kwart in de Gaza-oorlog is beschadigd. Daarvan zijn er 35 volledig verwoest.

Laten we maar uitgaan van Benvenisti. Hij stelt op pag. 288 van zijn boek Sacred Landscape dat er tijdens en in de nasleep van de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog rond de 100 moskeeën volledig werden verwoest. 40 moskeeën bleven staan, maar verkeren heden ten dage in een verregaande staat van bouwvalligheid of zijn door joodse burgers in gebruik voor andere doeleinden. In het plaatsje Ein Hod wordt de moskee bijv. als café en bar gebruikt.

Over jouw moslimfobie wil ik het verder niet hebben. Dat lijkt me iets voor een ander blogje. Blijkbaar moet je er je gal over spuwen, maar ik blijf er liever van gevrijwaard.

Anoniem zei

Gert A zei,

He Jominee,
wat doet je denken dat ik een moslimfobie heb, ben gewoon kritisch over de islam, kun je van jou niet zeggen.
In de vorige discussie, als ik je confronteer met het feit dat Mohammed in de koran een joodse vrouw verkracht, antwoord jij, heel sarcastisch

"Jij doet dus precies waar ik voor waarschuwde: het ideaal van je eigen godsdienst leggen naast de praktijk en/of de negatieve uitleg van een andere godsdienst (alsof je naast bijbelkenner ook een hadith-expert bent)."

Ik bepaal zelf wel even wat ik van de Islam vind.
En laat me door iemand die nog niet eens een verkrachting wil veroordelen niet de les leren.