maandag 15 maart 2010

Pausje pesten een hobby van Nederlandse media?

In de Duitse media, o.a. in Die Zeit, is gemeld dat een priester die zich eerder aan kinderen had vergrepen, was aangesteld in het bisdom München und Freising waar Ratzinger, de huidige paus Benedictus XVI, toen Aartsbisschop was. Dit werd breeduit in de Nederlandse pers gemeld. Hoera! Er was weer een nieuwe beerput gevonden. Echte harde onderzoeksjournalistiek, jongens en meisjes van de pers!

Maar waarom is het ANP zo selectief in hoe het de berichtgeving uit Duitsland vertaald? In de Duitse pers werd expliciet gezegd dat niet de huidige Paus maar Generaalvicaris Gehrard Gruber verantwoordelijk was voor de aanstelling van de bewuste priester. Sterker, die Gruber nam openlijk de verantwoordelijkheid op zich, en heeft zijn excuus aangeboden. De huidige paus was dus niet verantwoordelijk; hij was van de historie van misbruik door de bewuste priester niet eens op de hoogte gesteld.

Onze objectieve vaderlandse persbureau ANP schrijft ook dat Ratzinger nog Aartsbisschop was op het moment dat de misbruikende priester na veroordeling en gevangenschap weer terugkeerde in het pastoraat (dankzij vicaris Gruber). Dit gebeurde in 1986. Maar in het Duitse persbericht van Die Zeit blijkt dat Kardinaal Ratzinger toen al vier jaar weg was als Aartsbisschop en in die tijd al verbleef in het Vaticaan als Prefect voor de Congregatie voor de Geloofsleer.

Met andere woorden: de eerste keer dat de misbruikende priester werd ingezet werd bepaald door vicaris Gruber, de tweede keer ook, maar toen was Ratzinger allang weg uit München und Freising, schrijft Ego Sum Catholica Romana. Op die blog lees ik:
Ergens heeft er in de Nederlandse persdienst een gummer of knipper zitten werken die de ontlastende verklaringen in de Duitse persdienst heeft zitten verwijderen. Er kan maar één conclusie worden getrokken: er zijn perfide leugenaars in de Nederlandse pers actief geweest (ANP?) die het blazoen van de Paus wilden besmeuren.
Ik ben niet Rooms, wel Katholiek :-) maar erger me groen en geel aan Nederlandse media die de RK kerk bewust lijken te willen onderuit halen. Gelukkig heeft onze Heer beloofd dat de poorten van de hel dat niet kunnen, dus zullen ook onze heidense media daarin niet slagen.

Heidense media? In het programma Man Bijt Hond van de NCRV (weet iemand nog waar die C voor staat?) werd de RK kerk bewust op de ziel getrapt door zeer oneerbiedig met de hostie om te gaan. HIER kunt u dat programma nog eens bekijken. De OPEN BRIEF van een grote groep Rooms-Katholieken aan de NCRV is het lezen waard. De NCRV moet zich schamen over dit schofferen van de kerk. O wat zijn we oecumenisch he?

En zie eens wat een slappe slappe reactie van de NCRV:
Naar aanleiding van ons item 'Heilige Hosti' is er protest gekomen uit de rooms-katholieke hoek. De NCRV geeft graag een reactie op de open brief die ze vandaag (15 maart 2010) ontving:

Man bijt hond is een licht-satirisch programma. Het legt met een lach en een traan gebeurtenissen in het nieuws onder een vergrootglas. De bedoeling is te prikkelen en discussie op te roepen. Dat is immers eigen aan satire.

De (hernieuwde) discussie over de positie van praktiserende homoseksuele mensen in de kerk leidde tot een felle demonstratie. En één ding was duidelijk: de demonstratie in de kerk van Den Bosch was pijnlijk voor de kerk, maar ze was dat evenzeer voor de betrokken homoseksuele gelovigen. Dit was voor de redactie van Man bijt hond reden er aandacht aan te besteden, op de geheel eigen herkenbare wijze.

De NCRV heeft ook in andere programma's aandacht besteed aan dit onderwerp. Zo vond in het radioprogramma Schepper & Co een uitvoerig gesprek plaats tussen Henk Krol, hoofdredacteur van de Gay Krant en presentator Yko van der Goot over de plaats van homoseksuele gelovigen in de kerk. In een dergelijk gesprek is uiteraard ruimte om meer kanten van een kwestie als deze te belichten. Dit alles in de hoop dat mensen recht wordt gedaan, ongeacht hun seksuele geaardheid.

Voor de NCRV zijn gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid belangrijke uitgangspunten die terug te vinden zijn in onze programma’s, elk op hun eigen wijze.

19 opmerkingen:

Lucid zei

De minpunten van de RKK (bijvoorbeeld hun kindermisbruik, hun vrouwendiscriminatie, hun pleidooien voor onveilige sex, hun anti-Joodse houding gedurende de Tweede Wereldoorlog en hun homodiscriminatie) bagatelliseren omdat de mensen die zich er schuldig aan maken toevallig jouw god aanhangen, vind ik het schoolvoorbeeld van hypocrisie. In mijn optiek heeft de NCRV het nog netjes gehouden. Je hebt het over "oneerbiedig". Als iemand oneerbiedig is geweest, dan is het de kerk tegen mensen met een andere seksuele geaardheid.

mbuurman zei

Tja, Lucid, alleen jammer dat al die door jou genoemde minpunten bestaan uit leugens vermengd met een scheutje vooroordelen.

Lucid zei

Leugens? Mogen vrouwen dan ineens wel pastoor, bisschop, kardinaal of paus worden? Mogen homo's dan wel de communie doen van die pastoren uit Reusel en Oss? Is de paus ineens voor het gebruik van voorbehoedsmiddelen? Zijn al die misbruikverhalen dan verzonnen? Ik hoop dat je inhoudelijk kunt reageren op mijn vragen.

Jos M. Strengholt zei

Dat zal me allemaal worst wezen man. Geef die RK kerk het voorrecht om achterlijk en ouderwets te zijn. Net zoals je niet naar een voetbalclub gaat als je per se handbal wilt spelen.

Wie ben jij om van welke instelling dan ook te eisen dat ze zich aan jouw wensen aanpassen? Ik ga toch ook niet naar het COC en dan kwaad doen dat ze in hun blad het homohuwelijk bepleiten?

Lucid zei

"Geef die RK kerk het voorrecht om achterlijk en ouderwets te zijn."
Dat geef ik ze. Zolang ze de wet niet schenden, vind ik het prima. Maar mensen uitsluiten op grond van hun geslacht of seksuele geaardheid, gaat mij persoonlijk te ver.

"Wie ben jij om van welke instelling dan ook te eisen dat ze zich aan jouw wensen aanpassen?"
Ik ben een staatsburger die zijn stem kan laten horen. Verder kan ik niks doen.

"Ik ga toch ook niet naar het COC en dan kwaad doen dat ze in hun blad het homohuwelijk bepleiten?"
Waarom niet? Vrijheid van meningsuiting, toch?

Jos M. Strengholt zei

Nee, ik ga niet naar het COC. Dat is niet omdat ik die vrijheid van meningsuiting niet heb, maar omdat ik het COC - hoezeer ik het ook met ze oneens ben - het volle recht geeft om zelf hun eigen organisatie en leven in te delen zoals die lui zelf willen.

Onze samenleving bestaat uit allemaal minderheden. Als die in een behoorlijke mate van vrede willen samenleven, dan moeten ze elkaar het recht geven in hun eigen zuiltjes hun leven in te delen zoals ze zelf willen.

Je vindt dat het uitsluiten van mensen op grond van geaardheid of geslacht te ver gaat? Prima. Probeer de wet te veranderen.

RK (en iedereen) die kinderen misbruikt, moeten hard worden aangepakt. Dat kan, want dat is tegen de wet. Geen vrouw toelaten als priester? Dat kan niemand de RK kerk verplichten. Dat is een interne kwestie.

Anoniem zei

Het feit dat u zich meer zorgen lijkt te maken over de paus, zeker één zo slecht als de huidige, dan over de slachtoffers van het misbruik, vind ik persoonlijk walgelijk.

Ik hoop dat u dit zich aantrekt.

Jos M. Strengholt zei

Waarom zouden de media zo breeduit het geval van 1 viezerig van een priester uitmeten? PRECIES: omdat het onder de paus zou zijn gebeurd.

Dus is uw commentaar totaal niet ter zake.

mbuurman zei

@Lucid; inhoudelijke reactie oké, maar noodzakelijkerwijs beknopt, want je kunt gemakkelijk een beschuldiging roepen zonder onderbouwing, maar het is dan veel werk om die inhoudelijk te weerleggen.
- Kindermisbruik: schandalig dat het voorkomt, en moet aan de kaak worden gesteld. De Kerk heeft zich overigens wel degelijk, meermaals en vanuit verschillende geledingen verontschuldigd. Ook in de Kerk werken mensen, heel veel mensen zelfs, en daar worden fouten gemaakt, ook ernstige. De beschuldigingen nu hebben betrekking op oude feiten (40 tot 60 jaar oud). De laatste tientallen jaren zijn er heel weinig van dergelijke zaken naar buiten gekomen. Veel minder dan in andere delen van de maatschappij. Verder zijn er bij mijn weten geen verkrachtingen gemeld; in tegenstelling tot misbruik in andere delen van de maatschappij (o.a. incest). Zijn die laatste punten relevant? Ja. Niet om te bagatelliseren, wel om de kwestie in het juiste licht te plaatsen, gelet op wat er allemaal geroepen en gescholden wordt (en de hype in de media).
- Vrouwendiscriminatie: voor bepaalde functies in de Kerk zijn vrouwen uitgesloten. Dat gebeurt op basis van de interpretatie van het evangelie zoals die in de traditie is gegroeid. Overigens is dit geen dogma (dus in beginsel kan hierover ooit een ander standpunt worden ingenomen, net als over het celibaat). Sommige katholieken vinden dit een minpunt, veel anderen niet, omdat ze het ermee eens zijn of omdat ze het niet zo belangrijk vinden. Het is discriminatie in de letterlijke zin van het woord, maar geen verboden discriminatie. Hoe dan ook, de kern van het katholieke geloof zit in heel andere zaken. Maar als dit zo wezenlijk voor iemand is, dat hij of zij geen deel wil uitmaken van een organisatie waarin dit de norm is, dan staat het die persoon vrij de Kerk te verlaten.
- Pleidooien voor onveilige seks: dat is grote flauwekul. De Kerk pleit voor seksuele gemeenschap uitsluitend binnen een huwelijk tussen man en vrouw. Daar is de Kerk heel consequent in. Als mensen daar naar zouden luisteren, zou geen sprake zijn van onveilige seks. Verwijten in de zin dat de kerk schuldig zou zijn aan een soort van aids-genocide in Afrika zijn aantoonbare flauwekul.
- Anti-Joodse houding tijdens WO II: dit is een leugen. Inmiddels is door onderzoekers – waaronder Joodse en andere niet-katholieke - overtuigend aangetoond dat schrijvers als Cornwell en Goldhagen zich schromelijk hebben vergist in hun oordeel over paus Pius XII en de RK in zijn geheel. Er zijn nauwelijks niet-militaire beroepsgroepen aan te wijzen die zo sterk tegen de nazi’s hebben geageerd als de katholieke geestelijken. (wordt vervolgd)

mbuurman zei

(vervolg)
- Homodiscriminatie: de Kerk ziet alle seksuele contacten tussen mensen buiten het huwelijk tussen man en vrouw als zondig. Daaruit volgt dat de Kerk vindt dat homo’s celibatair zouden moeten leven. Net als ongehuwde hetero’s en (burgerlijk) gescheiden mannen en vrouwen. De Kerk spreekt zich al lang uit tégen discriminatie en geweld tegen homo’s vanwege hun geaardheid. Een verklaring van de algemene vergadering van de VN tegen homodiscriminatie werd alleen niet ondertekend, omdat daarin tevens een pleidooi voor het openstellen van het huwelijk voor homo’s kon worden gelezen. In de praktijk is het al heel lang zo dat homo’s (ook als de priester dat weet) tot de Communie worden toegelaten omdat de beslissing aan het geweten van de persoon wordt overgelaten. Kwesties als die in Reusel zijn incidenten (de pastoor in Oss gaf homo’s overigens wel de Communie). Wel lastige zaken, omdat het weigeren van de Communie in de leer van de Kerk zonder meer mogelijk is; net als aan gescheiden mensen die zijn hertrouwd, of ongehuwd samenwonenden. Maar het is meer een theologisch probleem, dan een probleem waarmee de praktijk worstelt. De Reusel-zaak is belachelijk opgeblazen door mensen die normaal nooit in de kerk komen, maar zich wel even gemakkelijk een oordeel menen te kunnen aanmeten.
- Last but not least: de H. Communie is en essentieel onderdeel van het Katholieke geloof. Het gaat om het – theologisch gefundeerde - geloof dat Christus werkelijk aanwezig is in de geconsacreerde hostie. Niet in substantieel-fysieke zin, niet in symbolische zin, maar wel werkelijk aanwezig.
Daarom wordt de Heilige Communie met veel eerbied behandeld door katholieken. De priester of helper die de hostie uitreikt houdt de hostie omhoog en spreekt de woorden “het Lichaam van Christus”, de gelovige hoort “amen” te antwoorden, zijn hoofd te neigen en de hostie te nuttigen, daarmee Christus letterlijk in zijn of haar lichaam naar binnen halend. Waar geconsacreerde hosties worden bewaard in een tabernakel, brandt altijd een kaars in de Godslamp.
De Communie behoort tot de kern van het katholieke geloof, en brengt de band tussen mens en God via Christus tot uitdrukking, in geestelijke en in fysieke zin.
Het programma ‘Man bijt hond’ heeft de gevoelens van katholieken geschoffeerd door een Mis binnen te gaan onder valse voorwendselen, daar een heilig en essentieel onderdeel van het katholieke geloof te bemachtigen, en dat te behandelen alsof het niets voorstelt. Dat “oneerbiedig” noemen is voor een katholiek dan nog een te milde omschrijving. Schandelijk en onacceptabel zijn juistere termen.
Je hebt het over een schoolvoorbeeld van hypocrisie. Wat ik hypocriet vind, zijn al die mensen die niet de moeite nemen om zich te verdiepen in wat er werkelijk aan de hand is, maar zich toch permitteren om in wilde weg wat te roepen en mensen met een andere overtuiging te beledigen.
- Een heel verhaal (sorry beste Strengholt!), en toch is het beknopt.

mbuurman zei

@zgodo
Uw opmerking slaat nergens op. Typisch geval van niet begrijpen waar de discussie over gaat.

Jos M. Strengholt zei

Beste M Buurman, je bent meer dan welkom.

Lucid zei

@Mbuurman
Mijn excuses; ik heb mij nogal ongenuanceerd uitgedrukt in mijn stukje, want ik geloof niet dat de kerk moedwillig discrimineert of pleit voor onveilige seks. Bovendien heeft de 'kindermisbruik' natuurlijk niks met de standpunten van de RKK te maken. De RKK heeft zijn excuses aangeboden dat zij de jodenvervolging destijds niet had afgekeurd. Toch vind ik dat men kritiek mag hebben op de RKK.

In uw reactie verklaart u standpunten van de RKK, waaronder bijvoorbeeld de 'veilige seks'. Mensen die wachten tot de huwelijksnacht en vervolgens trouwen, hebben inderdaad veilige seks. In theorie klopt dat, maar in de praktijk werkt het anders, zeker in Afrikaanse landen, waar agressieve SOA's heersen en veel mensen geboren worden met ziektes en veel seks hebben voor het huwelijk. Moet zo'n instituut als de RKK dan toch bij eeuwenoude principes blijven? Ik vind van niet.

Ik begrijp dat de RKK niet zomaar van standpunt kan veranderen. In de bijbel wordt immers in Leviticus homoseksualiteit flink afgekeurd. Het is duidelijk dat vrouwen in Genesis en in Leviticus een ondergeschikte positie hebben, maar is dat een reden om de realiteit uit het oog te verliezen?

Het is tijd voor een Obama-paus die hard "Change!" roept (en het vervolgens ook waarmaakt).

Anoniem zei

@mbuurman
Het feit dat de paus tot noch toe geheel voorbij gaat aan de problematiek en slachtoffers als gevolgd van het celibaat, geeft naar mijn idee aan dat veel kritiek zijn kant op zeer terecht is.

Als de paus oprecht opkwam voor de slachtoffers, zou hij per direct een einde maken aan het celibaat, waar al deze problemen een direct gevolgd van zijn.

Nogmaals, ik vind het verschrikkelijk dat een walgelijk persoon als de huidige paus nog op deze manier in bescherming wordt genomen.

Jos M. Strengholt zei

Het is met harde cijfers aangetoond, uit onderzoek, dat er geen relatie is tussen celibaat en kindermisbruik. Uw vooronderstelling klopt gewoon niet, en is simpel uit te leggen: plegen getrouwde mannen minder sexueel misbruik dan celibataire mannen?

mbuurman zei

@Lucid
Bedankt voor uw eerlijke reactie. Ik vind dat er best kritiek mag worden geuit op de RK Kerk. Dat moet dan wel op een evenwichtige en respectvolle manier gebeuren. En dat is in de praktijk vaak totaal niet het geval.
Standpunt RKK in relatie tot de aidsepidemie in Afrika: de kritiek op de Kerk is echt niet juist, en dat is goed uit te leggen; zie hierna een apart reactie.
“Change”? De Kerk is niet het instituut van de snelle veranderingen, maar het instituut van de verkondiging van een vele eeuwen oude waarheid. Onze huidige maatschappij met zijn snelle, maar ook heel vluchtige berichtgeving, verlangt dat er altijd snel wordt gereageerd, dat er veel verandering moet zijn. Dat is niet de manier waarop de Kerk te werk gaat, integendeel. Waarom zou de Kerk mee moeten gaan in de hectiek en de waan van de dag? Dat gebeurt dus niet.
Over de positie van vrouwen in de bijbel kun je de nodige discussie voeren. Hetzelfde geldt voor de positie van homo’s. Feit is dat de kerk geweld en discriminatie tegen homo’s sterk heeft afgekeurd, maar op grond van haar visie op de seksualiteit vindt dat een homo niet praktiserend zou moeten zijn. Hoe hiermee in de praktijk wordt omgegaan, heb ik al geschreven. Ook over de positie van vrouwen binnen de kerk heb ik het in mijn vorige tekst al gehad.
Uw opmerking dat de Kerk excuses heeft aangeboden omdat zij destijds de jodenvervolging niet had afgekeurd, klopt bij mijn weten niet. Mijn punt is nu juist dat de Kerk wel degelijk veel inspanningen heeft gedaan voor de Joden en tegen de Nazi’s. Zeker op dit punt bestaat bij veel mensen een onterecht en onrechtvaardig beeld over de Kerk.

mbuurman zei

T.a.v. het standpunr rondom aids en condooms in Afrika:
De officiële lijn van de RK Kerk is, dat katholieken geen condooms mogen gebruiken en alleen binnen het huwelijk sex mogen hebben. Indien de gelovigen naar de kerk zouden luisteren, lopen ze in principe geen risico.
En, als mensen de kerk negeren waar die sex buiten het huwelijk verbiedt, waarom zouden ze wel gehoorzamen als dezelfde kerk het gebruik van condooms verbiedt?
Kortom, hoe je ook denkt over het gebruik van voorbehoedmiddelen en condooms (ik heb daarover een wat andere mening dan de officiële leer), dit is een principiële keuze van de kerk, die geen slachtoffers eist als de mensen werkelijk naar de kerk zouden luisteren. Ik respecteer dat standpunt.
Verder is er uit de cijfers in Afrika géén oorzakelijk verband af te leiden tussen het aandeel katholieken en aidsslachtoffers. Eerder lijkt het tegendeel het geval te zijn; over het algemeen is in landen met veel katholieken het aantal hiv-besmettingen relatief lager.
De hoge mate van promiscuïteit in veel Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahel is een vloek voor Afrika en hoofdoorzaak van de grote omvang van de aidsramp.
De kerk verzet zich juist tegen die promiscuïteit en is op die manier een kracht tégen de verspreiding van aids.
Een genuanceerde blik op de kerk zou deze aspecten moeten noemen, in plaats van de mythevorming te versterken.

mbuurman zei

@zgodo
Hoe komt u er bij dat de paus geheel voorbij gaat aan de ellende van de slachtoffers van het misbruik? En, zoals Jos Strengholt al meermaals schreef, de door u gelegde relatie tussen misbruik en celibaat is helemaal niet zo logisch als u veronderstelt. Ik begrijp best dat mensen in eerste instantie denken dat er een verband zou kunnen zijn tussen misbruik en celibaat. Maar als vervolgens blijkt dat die logica niet bestaat, dan is het zaak om heel wat voorzichtiger te worden in plaats van dit te blijven roepen alsof het om een vaststaand feit gaat.
Verder mag u mij vertellen waarom de paus een walgelijk persoon zou zijn. Ik vermoed dat u met argumenten komt die zijn gebaseerd op vooroordelen, gevoed door een heleboel kromme berichtgeving in de media (zoals rond de kwestie Williamson). Over het algemeen zijn die vooroordelen goed te weerleggen. Je kunt het best oneens zijn met standpunten van de paus. Maar hem een walgelijk persoon noemen, dat heeft niets met eerlijk oordelen te maken. De oorzaak van uw oordeel zit in uzelf en de omgeving waardoor u zich laat voeden.

eddy zei

1 Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. 2 De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. 3 Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten 4 en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God,
zo zijn de mensen tegenwordig laat het oordelen aan Jezus over het is niet wat de mensen willen maar wat God wil dus wie zijn wij dan, wij staan niet boven iemand die de aarde het heelal en alles wat er in heeft geschapen en God wil zeker niet dat we elkaar benadelen met veroordelen en andere vervelende dingen,ja er gebeuren dingen die niet kunnen
en tegenwoordig is wat recht is wordt krom gemaakt en iets wat krom is wordt recht gemaakt.
maar laat iedereen die nog nooit heeft gezondigt maar de eerste steen gooien