woensdag 3 maart 2010

Abortus en de demografische winter van Europa

In 2008 zijn in Europa bijna 3 miljoen abortussen uitgevoerd, wat neerkomt op een jaarlijkse stijging van het aantal abortussen met 71.000 sinds 1998. Dat publiceert vandaag het internationale instituut voor gezinsbeleid IPF. Het Nederlands Dagblad doet er gewag van.

Elke elf seconden vindt er een abortus in Europa plaats, aldus het IPF-rapport. Het IPF vindt dat er snel een speciale raad van gezinsministers moet worden gevormd, die de ‘demografische winter’ in Europa – door dalende geboortecijfers en vergrijzing – een halt moet toeroepen. Daarnaast moeten de Europese landen een gezamenlijk plan opstellen om de bevolkingsgroei om de drie jaar te onderzoeken en subsidies aan non-gouvernementele instellingen te verstrekken voor hulp aan zwangere vrouwen. Ook moeten hindernissen die vrouwen in de weg staan bij hun recht op moederschap opgeruimd worden en de rechten van het ongeboren worden bevorderd.

De toename van het aantal abortussen in Europa is vooral het gevolg van een toename in Spanje. De laatste tien jaar steeg het aantal abortussen in Spanje met gemiddeld bijna 62.000 per jaar. Hoe tragisch dat juist in dat voorheen zo Rooms-Katholieke land, abortus ongeveer als voorbehoedsmiddel wordt gebruikt.

De oude kerk was sterk gekant tegen het uitvoeren van abortus provocatus. In het Romeinse Rijk was abortus vrij gewoon, maar de kerk keerde zich er fel tegen. Hier een aantal citaten van vroege kerkvaders, en aan ons de vraag of we ons niet veel harder moeten verzetten tegen abortus. Het is niet 'normaal', het is een schandalige vorm van kindermoord. Dat zegt niet alleen dhr Bert Dorenbos, maar ook de oude kerk dus.

In de Didache, een kerkelijk document (50-150 na Chr) dat in de oudheid veel respect genoot, lezen we:
Moord niet, pleeg geen overspel, pleeg geen pedofilie, […] steel niet, doe niet mee aan magie, praktiseer geen toverij, dood geen foetus door abortus en pleeg geen kindermoord. (Didache, 2.2)
Rond het jaar 175 na Chr. zei Athenagoras in een verdediging van de kerk, dat Christenen
...vrouwen moordenaars noemen die medicijnen nemen om een abortus uit te voeren; we zeggen dat ze daarvoor op een dag bij God verantwoording moeten afleggen’. (Athenagoras, Pleidooi voor Christenen, XXXV)
Minucius Felix schreef in diezelfde tijd in zijn boekje Octavius dat hij onder de heidenen zulke gewoontes ziet:
Ik zie mensen onder u die af en toe pasgeboren kinderen aan wilde dieren en vogels voeren, en die ze af en toe doden door ze te kelen of op andere gruwelijke manieren. Sommige vrouwen verwoesten het ongeboren kind in de schoot door medicijnen te nemen, waarmee ze kindermoord plegen voor ze gebaard zijn. Voor ons is het zelfs niet toegestaan om naar een moord te kijken of ervan te horen! (Minucius Felix, Octavius, XXX)
Wel, zo kan ik nog wel wat meer voorbeelden geven uit de kerkelijke oudheid. Als we als christenen de abortuspraktijk tolereren, moeten we in elk geval erkennen dat we ons wel erg ver hebben verwijderd van de historische, orthodoxe kerk. En dat kan alleen maar in ons eigen nadeel zijn. Europa lijdt er in elk geval aan, met teruglopende bevoking. En zal net als in het Romeinse Rijk, geen rekenschap van Europa worden gevraagd?

Geen opmerkingen: