woensdag 10 maart 2010

Dr Paul Barnett: Openbaring - Het Lam volgen en aanbidden (ii)

De Alexandria School of Theology (AST) in Egypte organiseerde gisteravond een lezing over het laatste bijbelboek, Openbaring, door Rev Dr Paul Barnett. (zie foto) Hij is voormalig bisschop van Noord Sydney (Australie) en nog steeds professor in Nieuwe Testament. In een eerdere blog gaf ik een deel van zijn lezing weer. Hier deel ii.

1) Het boek Openbaring is Trinitarisch: Openb 1:4-5. Cf 1:8, 11:17, 16:5

2) Christocentrisch:
• God EN Christus: Ik ben de eerste en de laatste 1:8, 1:17, 21:6, 22:13
• Wit haar: Openb 1:14, cf Dan 7:9
• Delen een enkelvoudige voornaamwoord: 11:15, 22:3-4
• God zal komen, en Christus zal komen: 1:7-8, 3:11, 4:8, 11:17, 16:5, 16:15, 22:7, 12, 17, 20.
• Christus wordt vereerd – maar alleen God mag worden vereerd!: 5:8
• Verlosser van zijn Volk – hem komt eer en heerschappij toe. Dat behoort aan God! 1:5
• Geslacht Lam is de messias – heeft macht om geschiedenis voort te leiden, 28x Lam in het boek. Hij is Heer der Heren omdat hij is geslacht. Dit is het hart van onze religie – De triomf van God is in het kruis - 5:5, 5:9-10

3) Christus' roeping aan ons, zijn heiligen
a) We volgen het lam, waarheen hij ook gaat. Dat is onze opdracht. Moeilijke jaren tot zijn wederkomst. We volgen hem ook in die moeilijke tijden. Openb 14:1-6. Het getal 144,000 is symbolisch. 12x12x1000. Er zijn heel wat meer christenen dan die letterlijke 144,000

b) Overwinnen. Deze mensen hebben veel problemen; de kerken waren klein, er waren ketterijen, vermenging met heidendom, verdrukking, en een slechts cultuur om hen heen.
• syncretisme – Openb 2-3
• slechtheid van omringende cultuur – Openb 9:20-21, 21:8, 22:11
• verering van de macht van het beest – Rome, de enige supermacht. Overal beelden van de keizer die vereerd moest worden – Openb 13
• heiligen moeten de stad Babylon verlaten –Openb 17

Christus is de overwinnaar 5:5, Openb 16, 19, 17:4
In Christus zijn ook wij overwinnaars: 2:7,11,17,26, 3:5,12,21, 12:11, 21:7

c) God en het Lam vereren, niet de draak
Enorme tempel voor Domitianus (81-96) in Efese; hij was Dominus et Deus.
Openb 12: draak is op aarde geworpen – probeert Gods volk in Palestina te verwoesten.
Openb 13: komt naar Asia als beest uit de zee. Symbool van Romeinse vloot.
Beest uit de aarde: plaatselijke Romeins-Aziatische religie.
Religie en politiek geheel vermengd.

Taal van eredienst is op elke pagina in het boek; veel liederen. De eredienst is heel serieus, niet alleen over ‘happy music’ zoals nu veel kerken doen.
Eredienst was kwestie van diepste overtuiging – over wat je echt geloofde.
Wie heeft er echt de macht, de keizer, of de gekruisigde Jezus? De eredienst ging over overtuigingen die met leven of dood te maken hadden. Het was een demonstratie van de diepste loyaliteit. Een enorme uitdaging aan ons dus. Wie heeft het ten diepste voor het zeggen?

4) Wie zijn de gezegenden?
Vergelijk met de Bergrede, Mat 5.
• 1:3 – wie de woorden hoort en bewaart en wie leest
• 14:13 - doden die in de Heer zijn gestorven
• 16:15 – wie waakt en zijn kleding rein bewaard
• 19:9 – wie tot het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.
• 20:6 – wie aan de eerste opstanding deel heeft.
• 22:7 – wie de woorden van dit boek hoort en bewaart.

Geen opmerkingen: